Novinky
Mapa činných pivovarů ČR:


Minipivovary vzniklé v roce 2021: Baraba Český Těšín, Minipivovar EFI Brno, Rodinný pivovárek Antonín Stará Paka

Kvíz: Minipivovary roku 2020
vstupte >>>

Kvíz: Velké pivovary
vstupte >>>

Kvíz: Interiéry restauračních minipivovarů
vstupte >>>

KVÍZ: Minipivovarský místopis
vstupte >>>

Pivovarské zajímavosti
- Odkud vzal bílovecký minipivovar své jméno
- Jak vznikl Pivovar Nová sladovna
- Proč byl uzavřen ostravský Strassmannův pivovar
- Proč byl v 19. století vydrancován královédvorský pivovar
- Pivní značka Novopramen
- Kde se vařilo Velkopražské pivo

»»» další článkyTop články
Vznik piva typu India Pale Ale *
(15. 03. 2011, 90050x)
Výroky o pivu *
(21. 12. 2010, 89988x)
Energetická hodnota piva *
(12. 02. 2008, 84805x)
Hoegaarden
(12. 01. 2009, 79022x)
Historie pivovaru Heineken *
(23. 02. 2010, 74979x)
Bohové piva *
(17. 04. 2010, 73492x)
Pivo Tactical Nuclear Penguin
(09. 01. 2010, 65855x)
Český chmel
(26. 05. 2008, 65450x)
Speciální piva Samuel Adams
(09. 11. 2008, 63741x)
Sahti *
(24. 08. 2009, 62023x)
Pivovar Hoppy Dog Ostrava *
(30. 11. 2016, 41856x)
Pivní plechovky
(10. 01. 2009, 34188x)

Pivovar Habrovany *


Obec Habrovany se nachází dva kilometry severně od Rousínova v bývalém okrese Vyškov. Leží na pomezí úrodné Hané a zároveň na okraji Drahanské vrchoviny. Pro ty, kteří nemají tento region zrovna v malíku, jen další dva kilometry odtud jsou Olšany, tedy ves, kterou v devadesátých letech navždy proslavil Bolek Polívka ve filmu Dědictví aneb kurvahošigutntag.Uvedená oblast spolehlivě vyvrací představy o tom, že by snad jih Moravy byl jen krajem vína. Vezmeme-li do úvahy jen bezprostřední okruh několika kilometrů, pivo se vařilo v Rousínově, Pozořicích, Slavkově u Brna, Blažovicích, Hruškách, Račicích a samozřejmě i v cca 11 kilometrů vzdáleném Vyškově.

Vraťme se však do Habrovan. Tvrz se v této obci připomíná již ve čtrnáctém století. Dále pak dvůr o dvojím popluží, krčma a nedlouho poté k roku 1406 i pivovar.1 Místní statky držel v té době komoří markraběte Jošta, Beneš z Pamětic. I nadále se zde střídala menší šlechta. V první polovině 16. století držel Habrovany, ves Lilč (dnes Luleč), Nemojany a díl Tučap Jan Dubčanský ze Zdenína. Tentýž Dubčanský, který je znám jak zakladatel sekty bratří Habrovanských. Tato sekta obohacovala tehdejší náboženský život v českých zemích podobně jako například Jednota bratrská. Habrovanští uznávali jen dvojí svátost: křest a večeři Páně, a to jako pouhá znamení. Zamítali církevní obřady a dovolávali se všeobecného kněžství. Zapovídali přísahy, vojenskou službu i světské úřady. Když proti Janu Dubčanskému vystoupil král Ferdinand I., Dubčanský se své víry vzdal a sekta habrovanských po jeho smrti de facto zanikla.2
Místní pivovar je dále zmiňován v majetkových přesunech v zemských deskách, např. roku 1588 za pánů ze Zdětína a na Zdounkách. Vklad do zemských desek uvádí v Habrovanech kromě pivovaru i dvůr, popluží a mlýn. Na statku se také pěstoval chmel.3 V roce 1635 byly Habrovany odkázány jezuitské koleji. Náležely ke koleji uherskohradišťské, která se původně nacházela v Kroměříži. Odtud jezuité v roce 1643 prchli před švédskými vojsky právě do Uherského Hradiště, kde vlastnili hned 25 měšťanských gruntů. Tím získali i právo vařit pivo a na stůl místním měšťanům a dalším návštěvníkům královského města se dostalo mimo jiné i pivo z pivovaru v Habrovanech. Následoval poměrně ostrý spor mezi městem a jezuity, který s určitými přestávkami v různé formě přetrvával až do zrušení koleje v roce 1773.4

Vraťme se však do Habrovan. Za nadvlády jezuitů byl vystavěn novodobý panský dvůr včetně pivovaru, a to konkrétně v roce 1723. Po zrušení jezuitského řádu za josefinských reforem náležely Habrovany s pivovarem studijnímu fondu. K prodeji statku došlo v roce 1824, kdy jej koupil brněnský velkoobchodník Jan rytíř z Herringu za 95.300 zlatých.

Podrobnosti k pivovaru z této doby nejsou známy, zda byl dán do nájmu či střídal jednotlivé majitele, není zcela jisté. V pivovarských statistikách je k roku 1880 uváděn majitel Habrovan Julius rytíř z Gomperzu. Po něm pak k létům 1882-8 s určitými otazníky Alois Stagenberg. Výstav k roku 1880 měl činit 144 hektolitrů.5
Konec vaření piva pak znamenal rok 1888. K jakému účelu objekt dál sloužil, není zcela jasné. Lze však předpokládat, že byl přebudován na sladovnu, což je osud společný s provozem v blízkém Rousínově. Svědčí o tom jednak blíže nedatovaná dochovaná fotografie objektu a také fakt, že v roce 1900 dům s číslem popisným 4, nacházejícím se v areálu hospodářského dvora a zámku hned vedle rybníka patřil židovské rodině Morgensternů z Brna, která je spojena především s vybudováním druhé největší brněnské pivovarnické skupiny Moravia. Po první pozemkové reformě ve 20. letech 20. století byly v objektu zřízeny sýpky a skladiště největšího statkáře ve vsi Vaculy. Později zde byly sýpky a sklady hospodářského družstva z Rousínova. V roce 1956 dům č.p. 4 v rámci druhého pozemkového konfiskátu přešel na rodinu Rouskovu, která zde žije dodnes. Františku Rouskovi dům přidělila místní rolnická komise. Ze zápisů z habrovanské obecní kroniky se dále dozvídáme, že se v domě od začátku padesátých let konala každoročně povinná odevzdávka brambor, které „se uskladňovaly na bývalém pivovaře ve sklepě, aneb na přímo přichystaný vagon v Rousínově.“

Objekt pivovaru a sladovny v centru obce poblíž rybníka stále stojí, v porovnání s historickou dobovou fotografií bez větších změn. Párníky připomínající někdejší účel budovy byly ovšem již sneseny a horní patro dostavěno do současné podoby.

autor: Filip Vrána

Poznámky:
1 www.habrovany.cz
2 www.wikipedia.org
3 Moravské zemské desky, III. 1567-1641 brněnský kraj, Praha 1957, s. 181
4 blíže viz Matyáš, Z. Historický vývoj pivovarnictví v Uherském Hradišti, diplomová práce, FFUJEP v Brně 1987, s.30-35.
5 Likovský, Z. Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869-1900, Praha 2000, s. 14.

| Autor: Filip Vrána | Vydáno dne 06. 06. 2010 | 7685 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Ze světa
Mapa historických pivovarů

Pivovary činné na území Čech, Moravy a Slezska v 19.století. Zatím je lokalizováno 816 provozů. »»» vstupte
Galerie pivních etiketPrávě je zde 13497 etiket českých pivovarů. Přesunuto na adresu www.labels.pivovary.info. >>>

Galerie přepravek Jirky Pertlíka


Je zde 157 originálních snímků. »»» vstupte do galerie

Tácky pivovarů


»»» galerie tácků českých pivovarů

Historie hostinců

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR Tento web je archivován ve WebArchivu, je zkatalogizován a zařazen do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.

Copyright © Pivovary.Info 1999 - 2021

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím Web site powered by phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. TOPlist