Historie pivovaru Benešov do roku 1990

Počátek vaření piva v Benešově, především jeho odvěké kořeny zůstanou pravděpodobně neznámými. Toto původně feudální právo bylo postupně přeneseno do rukou měšťanů a od konce 14.století se toto právo stalo právem měšťanským. Další epocha přinesla úzkou specializaci ve vaření piva spojenou s přenesením procesu vaření piva z jednotlivých domácností, kde bylo pivo většinou vařeno, do místností zvláště k tomu určených a upravených, pro něž zobecňuje název „pivovar“. Pivovarská činnost se tehdy odrážela v místních názvech, názvech ulic, domů nebo v příjmeních jednotlivých rodin. Dodnes se zachovalo pojmenování příměstské části „Na Sladovce“, název ulice „Na Chmelnici“ a jiné.

Čtěte také:  Akciový pivovar Jevíčko

První písemné právo vařit pivo udělil benešovským měšťanům v roce 1595 Archleb z Kunovic. Toto právo zaručovalo privilegium vaření piva „nyní i na časy budoucí a věčné svobodně bez překážky….držitelův statku a panství konopišťského slady černé i pšeničné dáti sobě dělati a piva z nich černá, stará bílá, i hořká vařiti i šenkovati…“ V čase zakládání soukromých pivovarů, pěstovali v Benešově také chmel, jak je zaznamenáno v roce 1569. Rozmach pivovarnictví v Benešově byl bohužel násilně přerušen během nešťastného vpádu Švédských vojsk do města Benešova. Pivovarnictví se dostalo do hlubokého úpadku a šlechta požadovala navrácení všech práv spojených s vařením piva do svých rukou.

Renesance vaření piva v Benešově nastala ve druhé polovině 19.století, kdy byl Benešov začleněn do nově budované železniční sítě. V roce 1872 měšťané založili akciovou společnost, která sama pak založila akciovou sladovnu a tržnici na plodiny. Nové provozovny byly zbudovány na periferii města v Táborské ulici. Nový podnik musel ihned od počátku obtížně překonávat značné finanční potíže a již roku 1873 byli zakladatelé nuceni sladovnu zmenšit a z druhé poloviny zřídit pivovar. Přetrvávající finanční problémy donutily měšťany prodat celý závod na jaře roku 1887 novému majiteli konopišťského panství Františku Ferdinandovi ´d Este. V roce 1897 byly dokončeny velké přestavby, které daly základ dnešnímu pivovaru v Benešově (s kapacitou výroby 60 000 hl) . Již v prvním roce provozu se uvařilo 48 000 hl. Po této přestavbě produkoval pivovar 50 000-60 000 hl. piva ročně a to až do počátku I.světové války.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Trubadúr Troubelice

V roce 1923 přechází pivovar do státní správy a stává se státním. Za první republiky se vařilo mezi 60-80 000 hl piva ročně. Oblíbeným pivem byl 20o tmavý Diplomat. Stát, jako nový vlastník, podrobil pivovar celkové rekonstrukci. Výstav poté opět rostl a nakonec dosahoval výše 80 000 hl. ročně.

V roce 1938 se v Benešově a na Konopišti konal „Celostátní první sjezd českých sládků“. Výstav piva až do roku 1944 stoupal až na 120 000 hl. ročně, ale poválečná léta znamenala opět výrazný pokles výroby piva a velmi pozvolný rozvoj po stránce investic.
Po znárodnění byl pivovar součástí podniků:
1948-1952 Středočeské pivovary n.p.
1953-1954 Benešovský pivovar n.p.
1955-1990 Středočeské pivovary n.p.