Pivovar Osov

Do roku 1967, kdy bylo rozhodnuto přistoupit k demolici objektu, nebylo známo, kdy a kým byl osovský pivovar zřízen (snad 1743). Až při rozebírání vazby, kterou si občané zúčastnění při bourání rozebírali k vlastní potřebě, našla se v trámoví u bývalé sladovny borová fošnička rozměrů 89 x 34 x 4 cm, do níž byl vydlabán letopočet: „Anno Domini 1742″, ze kterého se dovídáme přesné datum jeho výstavby. Je zřejmé, že po budově zámku byl postaven kostel a jako třetí pivovar. Tudíž byla to éra Kauniců, která do Osova zavedla výrobu piva a od nich ji pak převzali Schwarzenbergové. Ze zápisu v kronice se dovídáme, že ti jej do roku 1898 pronajímali panu Adolfu Řihákovi. Poté jej vzal do své správy Velkostatek Osov, který ho opatřil modernějším zařízením. Pivovar byl zrušen v roce 1943. Výstav činil průměrně asi 3 000 hl piva za rok. Zajímavé bylo zastřešení největší budovy, ve které nahoře byly byty a v přízemí sklepy pro“zrání“ piva. Vazba byla řešena tak, že střecha z ptačí perspektivy měla podobu násypného koše.