Pivovar Petrův Dvůr

Od 3. 5. 1958 byl mezi chráněné kulturní památky zařazen Petrův zemědělský dvůr.

Místo naleznete asi 1 kilometr jihozápadně od jihočeského města Netolice, ve svahu vlevo při cestě směr Prachatice.
Dle Památkového katalogu „jde o rozsáhlý zemědělský areál uzavřené pravoúhlé dispozice, s kašnou na vnitřním dvoře. Urbanisticky významná krajinná dominanta, architektonicky cenný doklad stavebního vývoje od 16. do 20. století. „
Nad dvorem jsou Horní, Prostřední a Dolní Pivovarský rybník, vzájemně propojené.

První písemná zpráva o Petrově Dvoře je z roku 1378, kdy český zeman Svatomír z Knína koupil nemovitost od kláštera Zlatá Koruna. Později se hospodářství dostává do rukou Rožmberků, z nichž Vilém staví v létech 1579-1581 nedaleký lovecký zámek Kratochvíle. Poté sloužil Petrův Dvůr jako hospodářské zázemí zámku a obory.
V té době (1562 – 1566) je v areálu postaven nový pivovar.
V rámci vlastnických „změn“ po bitvě na Bílé Hoře daruje císař Ferdinand II. Petrův Dvůr s okolním panstvím Egenberkům, kteří v roce 1719 vymírají a dědí jej příbuzenský rod Schwarzenberků, jež tento majetek drží až do roku 1922.

Čtěte také:  Pivovar Rychmburk

V 18 století se užívalo německé pojmenování Peterhof, teprve v roce 1886 se objevuje název Petrův Dvůr.
Zajímavostí je, že se zde narodil Josef John, významný schwarzenberský lesník a zakladatel rezervace v Boubínském pralese.

Koncem 19. století byl v jižní straně zřízen nový rozlehlý pivovar, architektonicky pojatý ve stylu anglické neogotiky. Uplatnily se tu schwarzenberské stavební prvky – střídání režné cihly s omítkou a hrubým kamenným zdivem.

Zlatou éru zažil pivovar během působení sládka Josefa Kořana st. (1866-1906). Tento pivovarský odborník a novátor si v Petrově Dvoře vystavěl minivarnu, kde zkoušel různé postupy při vaření. Ovlivnil tak i ostatní schwarzenberské pivovary.
Knížecí pivo tehdy bojovalo s konkurencí blízkého Měšťanského pivovaru v Netolicích, který zanikl kolem roku 1924.
V prvních letech 20. století pivovar uvařil ročně kolem 13 000 hektolitrů piva. Na skleněných lahvích býval nápis Knížecí pivovar v Petrově Dvoře A.J. Schwarzemberg.

V rámci pozemkové reformy po vzniku nové republiky se pivovar se sladovnou dostal do majetku Družstva zaměstnanců a hostinských (1923-1945), obchodní název byl Družstevní pivovar hostinských a zaměstnanců, zaps. spol. s.r.o.
V dobách Československa výroba klesla na průměr 4 000 hl piva za rok. V roce 1926 byla varna na 60 hl mladiny.
V letech 1942-1946 se nevařilo, poté do roku 1949 byla technologie opět v provozu pod názvem Družstevní pivovar v Petrově Dvoře, spol. s r.o.
Poslední výstav je zaznamenán v roce 1949 – 809 hl chmelového moku.

Po roce 1950 v místě hospodařily různé zemědělské podniky.

V roce 1992 se převádí budovy pivovaru na stát, tedy na město Netolice, a v roce 1996 je nový majitel KUTA a.s. Praha 4. V roce 1994 byly budovy pivovaru poškozeny požárem.
Od roku 2007 zde postupně probíhají rekonstrukce havarijního stavu.

Zdroj: brožura vydaná v roce 2005 k výročí SDH, doplnil Oldřich Petrášek
Více zde: www.sdhpetruvdvur.webnode.cz/historie/historie-sburu-petrova-dvora/historie-petrova-dvora/
Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska 2: Jižní Čechy – Pavel Jákl (2010)