O hledání pivovarů na panství veverském

Při pátrání po zmizelých pivovarech se nyní podíváme do nejbližšího okolí Brna, k původně zeměpanskému hradu Veveří. Tento hrad ční nad řekou Svratkou a dnes Brněnskou přehradou od počátků 13. století. Jeho historie je opředená řadou legend a vystřídal také několik významných majitelů, včetně švédského krále.

Neméně tajuplná je však také historie pivovarů na panství, ke kterým je dohledatelných pouze minimum informací a lokalizace objektů samotných je dnes již takřka nemožná. Jako malý průvodce po historii této oblasti nám budou sloužit Paměti panství veverského, které koncem 19. století sepsal místní katolický farář Karel Eichler.

Čtěte také:  Osudy zaniklých pivovarů - Lanškroun

Městečko Bítýška patřilo odnepaměti k hradu Veveří. Již v 15. století se zde pěstoval chmel, takže můžeme předpokládat, že tu byl i pivovar. Hrad samotný byl tehdy dáván často do zástavy a jeden z jeho držitelů Zikmund z Ludanic v roce 1524 městečku potvrdil svobodný šenk piva i vína, 1 a to i přesto, že zde byl panský pivovar. Tento stav trval do roku 1585, kdy svobodu nálevu pouze na víno omezil Znata z Lomnice. Uvedený Znata byl druhým manželem Magdaleny z Mírova, která držela blízké Říčany. Po jejich sňatku byl osud obou do té doby separátních panství společný.

Další z řady vlastníků panství Zikmund z Tiefenbachu v roce 1615 vypisuje břemena bítýšských obyvatel. Podsedníci měli česat panské chmelnice. Sedmnácté století také přináší zmínky o pivovaru říčanském. Císařský vojevůdce Octavio Picccolomini v roce 1642 vydal rozkaz, aby tento pivovar a celé panství bylo ušetřeno válečného plenění.

Od konce 16. století, kdy byla pro Bítýšku zrušena svoboda šenku piva, konal se jeho nálev na radnici. Obec vybírala „pobečné“, krčmu zde provozoval tzv. rathouzský, který pánům skládal kauci. V roce 1699 byl zřízen na náměstí panský dům č. 71, který jako hostinec funguje dodnes. Tento hostinec byl dáván do pachtu a pivo odebíral až do druhé poloviny 19. století pouze z panského pivovaru v Říčanech, neboť ten veverský byl mezitím zrušen. Kdy se tak stalo, již není možné určit, můžeme předpokládat, že někdy v 17. století. Otázkou je také, kde objekt stál, podle Eichlera to bylo u řeky Svratky v místech, kde později stával Horní mlýn. 2

O říčanském pivovaru je k dispozici také minimum informací. Situován byl v rámci panského dvorce. V roce 1750 se zde navařilo 1237 sudů piva (za 6 zlatých 40 kr. jeden) 3 , které byly nuceny odebírat ve Veverské Bítýšce, Hvozdci a Německých Kynicích. Povinnost brát pivo z panského pivovaru měla pochopitelně i panská hospoda. 4 Majitel měl ročně vyšenkovat alespoň 250 beček piva. Do pivovaru měl přitom za jednu zaplatit 4 zlaté. V sezoně 1752/3 bylo uvařeno v 42 várkách 1041 ¼ sudů piva v ceně 6 zlatých a 40kr. 5 Výdaje na provoz pivovaru činily přitom 1796 zlatých a bylo potřeba 1680 měr ječmene a 105 chmelu.

Kdy se v Říčanech přestalo pivo vařit, není jasné. Obec v seznamu pivovarů k letům 1869-1900 již neuvádí Z. Likovský. Podle jiné literatury, zde pivovar byl ještě v roce 1877. 6 Zda funkční či nikoliv, těžko konstatovat. Zcela jistě však objekt po ukončení výroby piva sloužil patrně od roku 1877 jako sladovna. 7 Ve 20. letech 20. století se zde již slad nevyráběl. V roce 1928 se zemský výbor usnesl přidělit budovu bývalého pivovaru se sklepem a pozemkem za dvorem lihovarskému a zemědělskému družstvu, které do té doby pracovalo na panském dvoře v Říčkách. Lihovar na novém místě začal fungovat v roce 1929 . Na konci druhé světové války sehrál svou roli v bojích mezi Němci a Sověty, dnes již ani jeho budova nestojí, byl zbořen před rokem 1989.

Čtěte také:  Zámecký pivovar Hartenberg (Hřebeny)

Poznámky:

1 Eichler, K. Paměti panství veverského, Brno 1891, s. 54.

2 Tamtéž, s. 219.

3 Pokorný, V. Říčany na Moravě, 1923, s. 182.

4 Tamtéž s. 193. Šlo o č.p. 53 (dle číslování z roku 1850).

5 Eichler, K. Paměti panství veverského, Brno 1891, s. 259.

6 www.pivety.com/Ricany.htm.

7 Pokorný, V. Říčany na Moravě, 1923, s. 182.

8 Pamětní kniha obce Říčany, s. 62

autor: Filip Vrána, 2009

Fotografie lihovaru jsou z archivu obce Říčany u Brna.