Dreherův pivovar Měcholupy

 

   fotogalerie

    etikety

   lokace v Hist.mapě

   Anton Dreher a jeho pivovarnické impérium – díl 2.

Čtěte také:  Korunní pivovar Litoměřice
Historie:

  • zrušen 1927 dále sloužil jako sladovna; 20 000 hl; LN
  • Původní vrchnostenský pivovar zničila povodeň dne 25.5.1872. Tento fungoval již 250 let v kopci u říčky Blšanky, u mostu oddělujícího městečko se zámkem od panského dvora. Vodou poničený pivovar již nebyl obnoven a byl přestavěn na sladovnu. V roce 1860 koupil obec velkoprůmyslník Antonín Dreher. Dreherové byli vlastníky až do roku 1948 a
  • postavili tu nový pivovar dále od říčky při panském dvoru. Michelob je poněmčená verze jména Měcholupy. Kdy poprvé se tato žatecká vesnice stala značkou pro pivo, není zaznamenáno. Tamní pivovar zmiňují historické prameny už v roce 1623. Ale zrod opravdové obchodní známky Michelob se pojí až s érou významného pivovarnického podnikatele Antona Drehera.
  • Měcholupský pivovar koupil roku 1860. Rod Dreherů patřil k předním pivovarníkům monarchie už od konce 18. století. V Dreherových rukou dosáhl měcholupský pivovar rychlého rozkvětu. Psal se rok 1861, když v Měcholupech vznikl zcela nový a moderně koncipovaný pivovar pracující již na parostrojní bázi s varnou o výkonu 120 věder vyrážené mladiny (cca 68 hl) a s výstavem přesahujícím i padesátitisícovou hranici (hektolitrovou a ročně). Spolu se žateckým měšťanským pivovarem byly Měcholupy největším pivovarským podnikem celého kraje a okolí. Měcholupské pivo se prodávalo pod značkou Michelob, a to nejen v Čechách. Dreher exportoval až do USA. Pivo se dodávalo rozpracované. Dokvašovalo a zrálo cestou v sudech. V tehdejším pivním světě měla němčina hlavní slovo, takže značku Michelob vývozce logicky použil i v zámoří.
  • Historici pivovarnictví předpokládají, že Dreher navázal v St. Louis nějakou spolupráci s rodilým Němcem Anheuserem a jeho zetěm Buschem. Snad se Anheuser podílel na distribuci měcholupského piva v USA. V roce 1896 už ale americký pivovar prezentuje Michelob jako vlastní značku. Jestli se tak stalo se souhlasem Drehera, není jasné.
  • Dreher sice měl k Mělolupům úzký citový vztah, bydlel kousek od pivovaru ve starém zámku, ale jeho žatecký pivovar byl mnohem modernější, a proto ho upřednostňoval. Pivovarské ročenky naposled zmiňují měcholupský pivovar jako funkční v roce 1926. Závěr činnosti v Měcholupech je tak trochu záhadou. Pivo z něj se údajně šenkovalo pouze v jediném zdejším hostinci.

Majitelé:
TEXT MAJITELÉ

Výstav piva v hl:
TEXT VYSTAV

Nájemci:
TEXT NAJEMCI
Sládci:
TEXT SLADCI