Osudy zaniklých pivovarů – Dobříš

Osada vznikla někdy v 13.století při kupecké cestě na jih Čech. Městečko a panství držela až do třicetileté války královská koruna. V době největšího vojenského konfliktu 17.století byl majetek prodán rodu Mansfeldů. To již při hospodářském dvoře fungoval nevelký pivovar.
Po vymření Mansfeldů po meči došlo ke spojení po ženské linii s opočenským rodem Colloredů (r. 1775).

Rod Colloredo-Mansfeld si následně v Dobříši vybudoval honosné sídlo. Vedle zámeckého parku pak vyrostl vrchnostenský pivovar.

Panství vzkvétalo a tím rostl i odbyt dobříšského pivovaru. V průběhu 19.století dosáhl provoz kapacitního stropu. Rovněž jeho nevhodná poloha v blízkosti zámku přiměla vrchnost k rozhodnutí vybudování zcela nového moderního pivovaru.

Nový dobříšský pivovar byl uveden do provozu v roce 1879. Vznikl nedaleko nádraží nad rybníkem Papež. V prvních letech 20.století pivovar vařil zhruba 18 000 hektolitrů panského piva.

V roce 1909 majitelé provedli rekonstrukci. Byla instalována nová varna, hnací silou se stal parní pohon. Roční produkce poté útočila na hranici 25 000 hl. Toto období lze považovat za zlatou éru dobříšského pivovaru.

V letech nově vzniklého Československa již výstav nikdy nedosáhl předválečné úrovně. V té době proběhl neúspěšný projekt spojení všech Colloredo-Mansfeldských pivovarů v kraji pod akciovou společnost Pivovarský průmysl Dobříš.

V roce 1942 byli všichni členové rodu, včetně těch žijících v zahraničí za antifašistické postoje prohlášeni za „nepřátele říše“ a veškerý jejich majetek v Čechách byl zabaven Německou říší. Posledním majitele pivovaru byl Josef kníže Colloredo-Mansfeld. Po konci druhé světové války nebyl pivovar šlechtického rodu vrácen, nýbrž působil jako státní.

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Colloredo-Mannsfeldský parostrojní pivovar a sladovna, Dobříš.

Čtěte také:  Zámecký pivovar Český Krumlov

V dobách socialismu v Dobříši vařili za rok průměrně 15 000 hektolitrů piva. V letech 1948-1950 byl provoz součástí uskupení Brdské pivovary n.p., na další dva roky patřil pod Berounsko-rakovnické pivovary n.p., reorganizace v roce 1953 obnovila do roku 1957 Brdské pivovary n.p., další dva roky opět fungoval jako Berounsko-rakovnické pivovary n.p., závod Dobříš, poslední várky dobříšského piva vznikaly pod hlavičkou skupiny Středočeské pivovary n.p.


V roce 1975 byla výroba ukončena. Sladovnu provozoval až do roku 1985 pražský pivovar Staropramen.
Po zrušení pivovaru areál sloužil jako sklady podniku Chirana. V roce 2001 byl objekt prázdný, ale plánovala se jeho přestavba na byty a v přízemí obchody. K zajímavostem patří, že tajuplné sklepení dobříšského pivovaru využili v roce 2000 filmaři k natáčení scén pro film o Jacku Rozparovači.

Podnikatelský záměr přestavět bývalý pivovar v Dobříši na luxusní obytný dům byl v létě 2004 v nedohlednu. Objekt se nacházel v dezolátním stavu.

Až koncem léta 2005 zahájila společnost Bydlení Dobříš v areálu bývalého pivovaru výstavbu bytů. V roce 2007 byly bytové jednotky v areálu zkolaudovány.

Komplex místního pivovaru tak byl proměněn na více než 120 nových bytů. Nově rekonstruované budovy v dobříšském areálu se snažily respektovat vzhled původních historických objektů. Ovšem z původního pivovaru kromě vnějších stěn nezbylo téměř nic.

Galerie fotek pivovaru Dobříš >>>

Prameny:
Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, I. díl – Střední Čechy
Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/stare-pivovary-vznikaji-v-nich-luxusni-byty-i-divadla-ppc-/architektura.aspx?c=A080806_170953_architektura_web