Anton Dreher a jeho pivovarnické impérium – díl 2.

V roce 1864 A.Dreher starší zemřel a firmu dále řídili dva správci až do nabytí plnoletosti jeho syna dne 21. března 1870. Tehdy společnost vlastnila čtyři pivovary – Schwechat, Kőbánya, Terst a Měcholupy. Anton Dreher mladší (1849 – 1921) pokračoval v rozvoji rodinné firmy, kupoval a budoval další pivovarské provozy a rozšiřoval Dreherovo pivovarnické impérium.

A.Dreher poprvé v Rakousko-Uhersku zavedl umělé chlazení piva. Bylo to v pivovaru v přímořském Terstu. Zde nebylo možno využívat tehdy obecně používané chlazení přírodním ledem vzhledem k teplejšímu podnebí. Moderní chladící stroj navrhl Carl Linde. V roce 1872, kdy byla v Rakousku teplá zima, muselo být po železnici do Vídně dopraveno 100 000 tun ledu z Polska. Tato zkušenost motivovala Drehera zabývat se možností umělého chlazení piva a výrobou umělého ledu. Roku 1877 bylo Schwechater Bier vyrobeno již za pomoci chladícího zařízení.

Čtěte také:  Pivovar Bouzov

V roce 1882 zakoupil A.Dreher jako svůj první ryze pivovarnický podnik v českých zemích pivovar v Dalešicích. Tento domácí pivovar svými investicemi přeměnil na pivovar průmyslový. Objekt rozšířil o sladovnickou věž a varnu – tehdy vznikla budova s dvěma komíny, která patří k typickým dominantám Dalešic – a zmodernizoval výrobu zavedením transmisních rozvodů poháněných parou a dalšími vymoženostmi. Toto vybavení částečně fungovalo až do sedmdesátých let 20. století.

V roce 1894 se Dreherova pivovarnická firma rozšířila o pivovar v Brumově (v majetku Dreherů byl do roku 1922). V roce 1882 Anton Dreher koupil malý pivovar v Myslibořicích na Třebíčsku a jako konkurenci provoz zrušil. Podobně dopadl i pivovar v nedalekých Hrotovicích, který Dreher zrušil v roce 1921.

Dreher pivovary nejen kupoval, ale i budoval. Areál Exportního pivovaru Antona Drehera v Žatci (Saazer Genossenschafts-Brauerei, r.G.m.b.H, Anton Dreher´s Export-Brauerei, G.m.b.H.), na jehož projektu a stavbě roku 1898 se podíleli žatečtí architekti a stavitelé konce 19. století – Alois Daut, Johann Salomon a Josef Petrovský, se sestával dvou sladoven se dvěma hvozdy, dále z budovy varny s vodárenskou věží, kotelnou a strojovnou a ležáckými sklepy s lednicí a stáčírnou. Vodu získával pivovar z Ohře, přes vodárnu a filtraci umístěné na břehu. Piva Urstoff (Pratok) a Svatý Hubert se vyvážela do Německa a Ameriky. Pivovar byl v provozu do roku 1948.

V roce 1897 vystavil pivovar Schwechat pod vedením Antona Drehera mladšího 739 639 hl piva. Roku 1905 byla společnost přejmenována na Anton Drehers Brauereien Aktiengesellschaft (Pivovary Antona Drehera a.s.). V roce 1913 dochází k fúzi s konkurenčním pivovarem St. Marx a vzniká firma Vereinigte Brauereien Schwechat, St. Marx, Simmering – Dreher, Mautner, Meichl Aktiengesellschaft (Spojené pivovary Schwechat, St. Marx, Simmering – Dreher, Mautner, Meichl a.s.).

Čtěte také:  Pivní láhev NRW

Před první světovou válkou výstav společnosti stoupl na úctyhodných 1 276 751 hektolitrů za rok. Po smrti A.Drehera v roce 1921 se stal prezidentem akciové společnosti jeho nejstarší syn Eugen Dreher (narozený v roce 1871). Ovšem ten předčasně umírá roku 1925. Příbuzní Eugena Drehera neměli zájem o pivovarnictví a prodali akcie bankovnímu konsorciu. Tím končí stotřicetiletá historie pivovarské dynastie Dreherů.