Pivovar Podkováň

 

   fotogalerie

   etikety

adresa: Kováň 21, 294 26 Kováň

www.podkovan.cz

e-mail: podkovan@podkovan.cz

  • V lednu 2023 pivovar k prodeji.
  • V listopadu 2021 v prodeji vánoční speciál – Řezanka. Alk.: 4,7 %. Řezaný ležák.

Starší info:
V roce 1434 pan Bohuš z panství Kováně vystavěl spolu s neznámými mnichy v lesnatém údolí Strenického potoka pivovar. Tak se na vyvěrajících pramenech v kraji Máchova Máje, v oblasti pískovců a borovic strážené dvouhlavou horou Bezdězu, začalo vařit pivo. Posléze se mění majitelé až do roku 1623, kdy pivovar a vinopalna v Podkováni je začleněna do správcovství Sovineckého panství a církevního majetku na více než 200 let. Roku 1869 byl prodán pivovar a vinopalna i s pozemky Spolku pro řízení pivovaru a sladovny v Podkováni. Pod vedením osvíceného sedláka a národního buditele z Katusic, Jana Nepomuka Krouského, a za podpory mnohých akcionářů se podařilo nejen překonat počáteční krizová léta, ale i přikoupit Starý panský pivovar v Lobči a vybudovat železniční trať (Železniční trať ze Mšena do Dolního Cetna usnadnila dopravu surovin a zároveň zkvalitnila distribuci vyráběného piva a sladu. Trať procházející kolem pivovaru byla v trase Mšeno – Skalsko – Podkováň – Dolní Cetno – Březno – Chotětov. V úseku Skalsko – Chotětov zrušena někdy na přelomu 60. a 70. let 20. století.). Nemalou duchovní oporou vyl též spisovatel a básník, osvícený kněz a národní buditel z Kováně, pan Karel Vinařský, jehož častými hosty byli např. František Palacký, František Rieger a další.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Společný pivovar a sladovna v Podkováni“, Podkováň (okr. Mnichovo Hradiště) (akciová společnost).
Po znárodnění byl pivovary součástí podniků:
1948-1953 Severočeské pivovary n.p.
1954-1957 Pojizerské pivovary n.p.
1958-1959 Severočeské pivovary n.p.
1960-1990 Středočeské pivovary n.p.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století dosáhl pivovar ročního výstavu sto tisíc hektolitrů v šesti druzích piva. Od 28.1. 1993 se stal pivovar společností s ručením omezeným se stoprocentním vkladem společnosti Pivovary Bohemia Praha a.s. Pivovar byl postupně rekonstruován a modernizován s celkovým zvýšením kapacity na 150 000 hl ročního výstavu sedmi druhů piva. Současně byly budovány nové výrobní prostory na stáčení vysoce kvalitní přírodní, sodové a kojenecké vody AQUA. Pivovar prodával pivo především v Mladoboleslavském regionu. Finanční problémy vyústily v prohlášení konkursu na majetek společnosti Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze dne 21.5.1997. V prosinci roku 1996 se s vařením piva v pivovaru úplně přestalo. Vařit se přestalo těsně před vánocemi roku 1996 a začalo se opět až v dubnu 1997, když přišel nový nájemce. Pivovar nebyl určen v přímém prodeji a soukromé hospodaření pocítil až od dubna roku 1997, kdy se nájemcem pivovaru stala společnost A+C, spol. s r.o. z Mladé Boleslavi, jejíž jediným společníkem byl Ing. Antonín Červený. Počet zaměstnanců klesl ze 150 na necelých padesát. I přes dočasné přerušení výroby a její následný pokles o dvě třetiny sortiment osmi druhů piva v Podkováni nezúžili. Také v roce 1997 byl pivovar donucen na dva měsíce zastavit provoz. Stalo se tak v důsledku majetkových sporů. V areálu pivovaru, který v říjnu 1997 dvakrát obsadily soukromé bezpečnostní agentury, se na podzim 1997 nepracovalo a 65 zaměstnanců netušilo, co s nimi bude. Obnovení provozu bylo závislé na dohodě majitelů s nájemcem, případně na soudním rozhodnutí. Jádrem tahanice o areál pivovaru nebyla výroba piva, ale zdroj kvalitní pitné vody, která se pod obchodní značkou Aqua expedovala s parametry vhodnými i k přípravě kojeneckých pokrmů. Spor mezi současným vedením akciové společnosti Pivovary Bohemia Praha, které kromě pivovaru v Podkováni patřily v roce 1997 také pivovary v Benešově, Kutné Hoře, Rakovníku a Numburku, a nájemcem podkováňského pivovaru o platnosti nájemní smlouvy vyvrcholil první říjnové pondělí roku 1997, kdy do pivovaru přišli poprvé lidé z bezpečnostní služby, kterou najmulo vedení Pivovarů Bohemia. „Když se ochranka s vrátným tahala o klíče, tak starý pán dostal infarkt a na místě zemřel,“ popisoval drama nájemce pivovaru Antonín Červený. Červený měl od poloviny roku 1997 smlouvu o pronájmu části pivovaru, v níž se vařilo pivo, na dvacet let. „Od doby, kdy byla smlouva podepsána, se však změnilo vedení akciové společnosti Pivovary Bohemia Praha, a noví majoritní akcionáři se snažili původní smlouvu zpochybnit,“ tvrdil Červený. Vedení akciové společnosti mělo na události v pivovaru jiný názor. „Na tragické události v pivovaru neměla bezpečností agentura žádný podíl. Lituji, že tragédie je cíleně využívána k ovlivňování veřejného mínění a vyvolávání emocí, které mohou ovlivnit další jednání,“ uvedl místopředseda tehdejšího představenstva Pivovarů Bohemia Praha Roman Janošťák. V srpnu roku 1997 majoritní akcionáři Pivovarů Bohemia Praha iniciovali změny představenstva. „Získali jsme poznatky o podivuhodném hospodaření s majetkem, které ve svém důsledku poškozovalo podnik, akcionáře i věřitele,“ řekl Roman Janošťák. Komplex budov podkováňského pivovaru byl dvakrát obsazen bezpečnostní agenturou. Poprvé to byli muži objednaní vedením Pivovarů Bohemia Praha, podruhé si ochranku pozvala pro změnu firma Aqua Sag. Ta měla pronajatu jednu halu v areálu pivovaru, kde se pouze stáčela voda do plastových lahví. Také její nájemní smlouvu Pivovary Bohemia zpochybnily. Její pracovníci začali v polovině října 1997 s demontáží stáčecí linky na stolní a kojeneckou vodu Aqua, kterou považovali za svůj majetek. „Výrobu piva to sice neohrozí, ale prodejem stolní a kojenecké vody jsme v současnosti byli schopni dotovat ekonomický propad v prodeji piva. Zastavením stáčení vody přichází podkováňský pivovar denně o tři sta tisíc korun,“ uvedl tehdy Antonín Červený. „Akciová společnost Pivovary Bohemia Praha je i nadále nakloněná spolupráci s panem Červeným, ale pouze na základě nových smluvních vztahů výhodnějších pro majitele, a ne podle takzvaných nájemních smluv uzavřených předchozím vedením společnosti,“ tvrdil v říjnu 1997 Petr Brejla, předseda představenstva Pivovary Bohemia Praha. „Nynější členové představenstva považovali současnou nájemní smlouvu se společností A+C pana Červeného za neplatnou a její posouzení předáváme soudu,“ dodal Brejla. Pokud by Červený přistoupil na novou smlouvu, žalobu by Bohemia stáhla. „Vyšetřování událostí v podkováňském pivovaře jsme zahájili na základě žaloby Pivovarů Bohemia Praha. Provádíme nyní výslechy a zjišťujeme údaje obsažené v předložených písemnostech, které nám potvrdí nebo vyvrátí uváděné majetkové poměry,“ řekl Jiří Blažek, vyšetřovatel mladoboleslavského úřadu vyšetřování, který předpokládal, že případ bude trvat dlouho. „Když se s nájemcem pivovaru dohodneme na nových nájemních smlouvách, obnovíme provoz v podkováňském pivovaru za několik dní, v opačném případě to opravdu bude více měsíců,“ mínil předseda představenstva Pivovarů Bohemia Praha Brejla. Na počátku prosince 1997 se snažili pracovníci pivovaru obnovit stáčení kojenecké a stolní vody z místního vrtu. Stáčení a expedice vody pod značkou Aqua bylo zastaveno v říjnu 1997, kdy si majitelé stáčecí linky z firmy Aqua SAG celé technologické zařízení za dozoru bezpečnostní agentury odmontovali a odvezli. Nájemce pivovaru A.Červený v listopadu 1997 obstaral zánovní stáčecí linku. „Pořídil jsem ji z prostředků vlastní firmy a po zkušebním provozu bychom měli být schopni stáčet dva tisíce lahví vody denně,“ uvedl Červený.
V roce 1998 byl vykázán přes předchozí pokles zvýšený výstav piva. Pivovar neuspěl díky ruské ekonomické krizi roku 1998 ve snaze prosadit se na ruském trhu. I přes zvýšené riziko vyvážení zboží na východ považovali v Podkováni ruský a i estonský trh za perspektivní, neboť na Východě měli zájem nejen o pivo, ale také o vodu Převážná část produkce byla však určena pro domácí trh. Licence na prodej stolní a kojenecké vody pomohla pivovaru přežít. Novému nájemci Antonínu Červenému se podařilo překonat klinickou smrt pivovaru, který v roce 1998 expedoval celkem 30 000 hl piva a stejné množství balené kojenecké vody z nově instalované stáčecí linky. I tak jel v roce 1998 provoz jen na 60 % své kapacity. V roce 1999 vařil osm druhů piv (včetně dia a nealkoholického) a expedoval také tři druhy přírodní vody z místního vrtu. Výstav roku 1999 činil 25 000 hl a byl o šest tisíc vyšší než v roce 1998. Pivo a přírodní voda byly k dostání především v místním regionu. Do marketů nedodávali, protože jejich obchodní podmínky byly pro pivovar nepřijatelné. Export tvořil v roce 1999 asi 10 % produkce a směřoval především do Německa a zemí bývalého SSSR.
V prvním pololetí roku 2000 pivovar vystavil 15 000 hl piva a 35 000 hl stolní a kojenecké vody, tržby se zvýšily na 15 miliónů Kč (1998: 13,5 mil.Kč), hospodaření bylo ve ztrátě. Stolní a kojeneckou vodu pivovar vozil po celé republice, pivo především v místním regionu a ve větší míře v západních Čechách. Také v pivovaru Podkováň, který expedoval i v létě 2000 více stolní a kojenecké vody než piva, pociťovali nepovedené léto nižším odběrem, než si před sezónou představovali. Pivovar se rozhodl připojit k vlně zdražování na konci roku 2000. „Uvažujeme o tom, ale nanejvýše do třiceti haléřů za půllitr,“ připustil v listopadu 2000 obchodní zástupce pivovaru Martin Mráz. Zatím se ještě ve vedení nedohodli, zda zvednou cenu už v roce 2000, nebo až na počátku roku 2001. V roce 2000 vyrobil pivovar na zakázku společnosti Alfatherm a.s. Karlovy Vary pivo Alfáč (světlé výčepní; alk.: 3,5 %; plněno do 0,5 l lahví).
V žádném případě nebudeme v nejbližších dnech zdražovat,“ uvedl rezolutně v dubnu 2001 ředitel pivovaru Antonín Červený. Zároveň ale připustil, že úpravu cen zvažují. „Vstupní ceny stále stoupají. Situaci stále zvažujeme, rozhodneme se na přelomu dubna a května,“ dodal Červený. Podnik v dubnu 2001 prodával svou desítku za 6,00 Kč za půllitr v sudech a 7,00 Kč za 0,5 l v lahvích. „Letos plánujeme vyrobit 90 % loňské produkce,“ uvedl v listopadu 2001 majitel společnosti Antonín Červený. Na očekávaném výstavu roku 2001 ve výši 23 tisíc hl piva se podepsalo především špatné počasí, když odbyt klesl v rekreačních oblastech. „Soustředíme se na dodávku kojenecké a stolní vody na trh, letos to bude 70 tisíc litrů,“ dodal Červený, který si pochvaloval zájem o osm druhů piv v jediné značkové prodejně v Mladé Boleslavi. Pivovar v roce 2001 přiznal pokles výstavu. „Letos je to slabší a přežíváme díky tomu, že expedujeme i vodu,“ řekl v prosinci 2001 ředitel Antonín Červený. Ředitel přiznal, že zklamáním byl nízký odbyt piva i pitné vody v létě, neboť v okolí Máchova jezera a na Kokořínsku bylo v roce 2001 rekreantů málo a ti, kteří přijeli, patrně neměli příliš velkou žízeň. „Když máte neustále vodu v botách a za krkem, tak se vám už moc pít nechce,“ glosoval nepovedené léto Červený.
V roce 2001 měl podnik výstav 22 tisíc hl piva, ale také 42 tisíc hl vody. Ze stáčecí linky v Podkováni, která využívala mimořádně kvalitního zdroje, putovaly k zákazníkům také lahve s pitnou vodou. „Žádné příchutě neděláme,“ zdůraznil Červený. Chuťové experimenty v Podkováni neprováděli ani při vaření piva. Podobně jako většina tuzemských pivovarů také v Podkováni sázeli na konzervativnost českého konzumenta. Klasické světlé pivo vařili v pěti vícestupňových variantách, tmavou jenom desítku. Navíc pivovar nabízel speciální pivo pro diabetiky a nealkoholické pivo. Pivo se nedalo koupit v žádném z mladoboleslavských supermarketů. „Pivo rozvážíme hlavně po okolí, jak se říká kolem komína, ale také exportujeme například do Německa, Itálie a Izraele. Vodu prodáváme od Karlových Varů až po Brno,“ uvedl. Tradiční slavnosti podkováňského piva byly v roce 2001 opět poslední sobotu v srpnu (31.8.) na dvoře pivovaru.
Pivovar, v souvislosti s vlnou zdražování piva, v únoru 2002 zatím žádné zdražování nechystal
Na pivních slavnostech, jež se konaly 24. srpna 2002 se čepovalo pět druhů piva – desítka světlá i tmavá, dvanáctka světlá, čtrnáctka světlá a dvanáctka tmavá kvasnicová. „To je novinka, v sobotu měla premiéru,“ podotkl Antonín Červený z obchodního oddělení pivovaru. V létě 2002 se v pivovaru stáčela osmička a devítka světlá, desítka světlá a tmavá, dvanáctka světlá a tmavá, čtrnáctka světlá, dia pivo a nealkoholické pivo. Navíc se tu stáčely tři druhy vod – kojenecká, mírně perlivá a sodová.
„Nejvíce našeho piva se prodává mezi Mladou Boleslavi a Mělníkem,“ řekl v říjnu 2002 obchodní zástupce pivovaru Antonín Červeny ml. Zároveň popsal, jak se snaží konkurovat gigantům typu Prazdroje či Staropramenu. „Velké pivovary nemohou nabídnout osobitý přistup k zákazníkovi. Naši odběratelé kupují pivo přímo v pivovaru, znají prostředí, takže u nás naštěstí pivní patriotismus funguje,“ podotkl.
Kvůli zadlužení poslal provozovatel pivovaru, firma A+C, sám sebe do konkurzu. „Zadlužení přesáhlo zákonem povolenou mez. Dluhy jsou v řádech milionů korun,“ uvedl na počátku června 2003 správce konkurzní podstaty Vít Jungbauer, který poté řídil pivovar. Ten ale zatím ponechal ve funkci výkonný management v čele s ředitelem Antonínem Červeným. „Veškerý tok peněz však směřuje přese mne,“ podotkl Jungbauer. Firma A+C vlastnila částečně pivovarská zařízení, byla však na pronajatých pozemcích. Ty pro změnu vlastnila společnost Aqua Bohemia, která pak byla i majitelem části technologie. „Důvodem zadlužení je druhotná platební neschopnost. Není to ale záležitost těchto dnů, ale původ je v historii,“podotkl Antonín Červený. Krajský soud vyhlásil na firmu konkurz k 15. květnu 2003. „Pohledávky před 15. květnem budou poměrně uspokojeny po zpeněžení konkurzní podstaty. Pohledávky vzniklé po vyhlášení konkurzu jsou pohledávkami za podstatou. Zodpovídá za ně správce konkurzní podstaty a bude je plně hradit,“ vysvětlil Jungbauer. V pivovaru Podkováň pracovalo 54 zaměstnanců, v roce 2002 měli výstav 20 985 hl piva a 11 000 hl balené vody.
Výjezd hasičských vozidel do pivovaru dne 25. července 2003 nebyl součástí námětového cvičení, jak se na první pohled zdálo. Šlo o ostrý poplach. Z chladicího zařízení unikl čpavek. „Obsluha ráno zapnula kompresor a pravděpodobně z uvolněné ucpávky ventilu začal unikat čpavek. Naštěstí se nikdo nenadýchal a nedošlo ani k žádným škodám na majetku,“ uvedl ředitel pivovaru Antonín Červený. Jediná hmotná škoda byla na uniklém čpavku. Kolik se ho dostalo do ovzduší, to zatím nikdo netušil. Stav ovzduší v okolí pivovaru monitorovaly také laborantky hygienické služby z Mladé Boleslavi. Hasiči zasahovali při skrápění nebezpečné látky ve speciálních protichemických skafanderech. Okolí pivovaru bylo na několik hodin hermeticky uzavřeno. Výroba piva a dalších produktů narušena nebyla, protože chladící systém měl ještě druhý okruh. „Jediné, co bude mít zpoždění, je rozvoz piva. Takže řidiči se vrátí domů až pozdě večer,“ dodal Červený.
V pořadí už šesté Slavnosti podkováňského piva proběhly 23. srpna 2003. V areálu pivovaru se začalo slavit v 10 hodin.
V pivovaru získali v létě 2003 zaměstnanci povzbuzení ke své další práci. Při 46. žateckých slavnostech chmele zvaných Dočesná se podkováňské pivo při odborné degustaci konané v Chmelařském institutu prosadilo v konkurenci zhruba čtyř desítek pivovarů z celé ČR. „Získali jsme dvě druhá místa za naši světlou i tmavou výčepní desítku, za naše Dia pivo jsme získali ocenění nejvyšší,“ pochlubil se obchodní zástupce pivovaru Martin Mráz. Na tento úspěch zareagoval ředitel pivovaru Antonín Červený těmito slovy: „Je především zapotřebí poděkovat všem zaměstnancům za poctivou práci, bez které bychom toto ocenění nezískali.“ Soutěž a prezentace pivovarů na Dočesné v Žatci patřila podle Mráze hned po brněnském Pivexu konaném na jaře 2003 k nejvýznamnější akci tohoto druhu v celé ČR. „Úspěch potěšil nejen mě jako obchodníka. Vždyť práci v pivovaru děláte od srdce, nekoukáte na nějakou tu hodinu navíc. Práce v pivovaru není pouze zaměstnáním, ale povoláním,“ podotkl Mráz. Při žatecké Dočesné se podíleli na prezentaci dva lidé z Podkováně – Martin Mráz a jeho kolega z obchodního oddělení Antonín Červený mladší. Při Dočesné, která se konala poslední srpnový víkend roku 2003, oba čepovali pivo ve stánku na žateckém náměstí. Do Žatce museli zástupci pivovaru přijet s nákladním autem s pivními sudy i basami lahvových piv o den dřív, aby stačili všechno připravit. „Bylo to náročné. Dva dny za sebou jsme čepovali pivo od 10 hodin dopoledne až do dvou do noci,“ uvedl Mráz. Čepování nebylo jen namáhavé, přinášelo i velkou radost. Ke stánku totiž chodili někteří lidé, kteří chtěli ochutnat právě Podkováň. „Dá se říci, že to byli štamgasti, kteří nás znali už z minulých let, byli jsme tu již pošesté,“ poznamenal Mráz. Mezi těmito návštěvníky se našli obchodní partneři (majitelé restaurací) z dřívějška, objevili se však i partneři noví. „Během Dočesné se nám podařilo dojednat nové dodávky našeho piva a to nejen do Žatce. V této oblasti zásobujeme restaurace až po Ostrov nad Ohří u Karlových Varů,“ řekl Mráz. Podle Mráze nebylo vůbec žádným problémem nové dodávky zvládnout. „Náš kamion jezdí tímto směrem každý týden. Dodáváme čepované i lahvové pivo jak do restaurací, tak i do obchodního řetězce ALFATHERM, který má supermarkety od Chomutova až k Chebu,“ uvedl Mráz.
Dne 31.října 2003 byl úspěšně prodán pivovar Podkováň, což společnost vytáhlo z konkursu. Kupec sice nebyl z tuzemska, nicméně podíl zůstal zachován i stávajícímu provozovateli ing.Antonínu Červenému, jež zůstal ředitelem. Pivovar v roce 2003 vystavil 20 600 hl piva.
Společnost Lora Viktoria s.r.o. (Děkanská 201/10, Praha 4) se stala novým majitelem Pivovaru Podkováň a.s., v konkursu (do konce roku 2003 byla majitelem firma A+C spol.s r.o. – jediný společník Ing. Antonín Červený). Lora Victoria zde plánovala pokračovat ve výrobě piva, především na export. Dle obch. rejstříku se jednalo o společnost s ruským kapitálem.
V láhvi byla v květnu 2004 k dostání již také 11 světlá s názvem Bednářův truňk. A pro export byl připraven nový název Diplomat – nová společnost Lora, s.r.o. vyvážela do Izraele a do Itálie.
V roce 2004 pivovar vyvážel své pivo pod značkou Diplomat – Diplomat gold (alk.: 6,0 %), Diplomat light (alk.: 5,0 %), Diplomat non-alcohol.
Pivovar v roce 2004 zvýšil výstav zhruba o 4 % na 21 500 hl piva. Mnohem výrazněji zvýšil výrobu balené pitné vody, a to o 131 % na 35 600 hl.
Nejhezčí pivní etiketu měl v roce 2004 podkováňský pivovar na Bednářovu truňku. Rozhodli o tom čeští sběratelé pivovarnických suvenýrů. Výsledky byly vyhlášeny 5.března 2005 v táborském domě armády. Hlasovalo téměř dvě stě osob a sedm sběratelských klubů.
Odběratelé podkováňského piva obdrželi v říjnu 2007 zprávu následujícího znění:
„Vážení odběratelé, vzhledem k tomu, že od 1. listopadu 2007 dojde v pivovaru Podkováň k realizaci modernizace závodu, bude výroba piva cca na 10 měsíců přerušena. Dále Vás žádáme o vrácení všech obalů do 30.12.2007. Po tomto datu již obaly nebudou přijímány ani propláceny. Pivovar po novém zahájení výroby bude mít obaly v jiném provedení. Proto věříme, že po skončení této náročné modernizace našeho závodu se „Vážení odběratelé“ vrátíte zpět konzumovat “ Vaše Dobré Podkovářské Pivečko“.
S pozdravem
Antonín Červený, jednatel společnosti“

Souběžně s touto aktivitou všichni zaměstnanci závodu dostali výpověď, zastavila se výroba nejen piva, ale i kojenecké vody.

Zaniklé značky ze sortimentu pivovaru:
Podkováň Světlý Speciál 14 % (světlý speciální ležák; alk.: 6,0 %; plněno do 0,5 l lahví a sudů).
Podkováňský Ležák (světlý ležák; alk.: 5,0 %; ;plněno do 0,5 l lahví a sudů).
Podkováňský Barchat (světlý ležák; alk.: 4,7 %; plněno do 0,5 l lahví a sudů).
Podkováňské tmavé (tmavé výčepní; alk.: 4,0 %; plněno do 0,5 l lahví a sudů).
Podkováňské dia (světlé se sníženým obsahem cukru; alk.: 4,0 %; plněno do 0,5 l lahví).
Podkováň nealkoholické (světlé nealkoholické; alk.: 0,49 %; plněno do 0,5 l lahví).

Ač tomu již nikdo nevěřil, tak podkováňský pivovar opět ožíval. V březnu 2011 by měla proběhnout první várka. Dne 26.11. 2010 v odpoledních hodinách překročila bránu pivovaru dvounádobová 80hl varna.
Milovníci piva Podkováň se mohli těšit na jaro. Po osmi letech měly opět ze stáčecích linek sjíždět pivní lahve s etiketou Podkováň. Poté, co se v červnu 2003 dostal pivovar do konkurzu, ho koupila firma Lora Victoria. Na konci roku 2010 dokončovala několikaletou rekonstrukci a v březnu 2011 chtěla zahájit výrobu. „V pivovaru bude nová technologie i noví zaměstnanci. Pojedeme zkušební provoz, protože si budeme muset nejprve zvyknout na nové technologie,“ řekl ředitel pivovaru Antonín Červený. Firma Lora Victoria se rozhodla pivovar po odkoupení zrekonstruovat. Zastavila výstav a propustila zaměstnance. Stáčírnu balené vody ale zachovala.
Práce na zprovoznění pivovaru byly na jaře 2011 ve finále, dokončovaly se poslední práce na varně a v půlce dubna 2011 proběhla jalová várka.
Dne 21.dubna 2011 pivovar uvařil první oficiální várku světlé desítky. Na další týden se chystala várka dvanáctky.
Na konci roku 2011 pivovar rozšířil svůj sortiment o světlou čtrnáctku.
Celkové snížení kapacity na roční maximum cca 30 000 hl piva. Původní čtyřnádobovou železnou varnu o objemu 150 hl tak nahradila 100 hektolitrová měděná dvojnádobová varna z roku 1960, zakoupená ze zrušeného pivovaru ve franckém Ebelsbachu. Zlikvidovala se stáčírna lahví (i kojenecké vody) a s novou stáčírnou lahví se kvůli vysokým nákladům zatím nepočítalo. Ručně se stáčí PET lahve. Vaří se světlá desítka, jedenáctka, dvanáctka. Vaří se dle potřeby jednou až dvakrát za čtrnáct dní z vlastní kvalitní vody, sladu z moravských Záhlinic, žateckého chmele a malého množství chmelového extraktu pro lepší pěnu.
S produkcí malého regionálního pivovaru Podkováň se ještě v roce 2013 možná trochu překvapivě dalo setkat v Kyjevě, kde Podkováň zaujal pozici prémiového dovozového piva za rozumnou cenu. To už je ale pryč. Kvůli současné krizi se ukrajinský distributor již počátkem roku odmlčel. „Já doufám, že až se situace na Ukrajině uklidní, tak zase obnovíme dodávky. Vybudovali jsme tam docela přátelské vztahy, takže si myslím, že se určitě ozvou,“ řekl v září 2014 ředitel pivovaru Antonín Červený. Pro pivovar to naštěstí žádná katastrofa nebyla, vývozy na Ukrajinu tvořily sotva tři procenta celkové produkce. „Teď se dobře chytla Litva, jednáme i se dvěma novými distributory v Rusku. Pro pivovary je to jediný způsob, jak kompenzovat klesající prodeje doma,“ řekl Červený. Hned ale dodal, že všechny vývozy tvoří zhruba šest procent produkce Podkováně. Jeho slova potvrzují i statistiky Svazu pivovarů a sladoven. Produkce českých pivovarů v roce 2013 vzrostla o 0,6 %, došlo k tomu však pouze díky devítiprocentnímu nárůstu exportu, hlavně na Slovensko a do Polska. Domácí spotřeba klesla o 1,1 %. I nadále také pokračoval odliv zákazníků z restaurací a v prvním pololetí roku 2014 byla spotřeba piva v hospodách na svém historickém minimu. Jen 41 % se prodalo v restauracích, zbytek tvořilo lahvové pivo. „My jsme na tom ještě dobře, prodáváme 70 % v sudech, ale ta tendence mě děsí,“ řekl Červený. „Začalo to během krize a poslední ranou byla prohibice. Myslel jsem, že lidé, když nebudou riskovat kořalky, tak začnou víc pít pivo, ale oni si místo toho spočítali, o kolik levnější je napít se doma,“ řekl se smutným úsměvem ředitel podkováňského pivovaru. Podle Červeného hrozilo, že během pár let se zavře značná část venkovských hospod. „Už teď mi hostinští říkají, že kvůli pár důchodcům se jim to nevyplatí. Nejspíš to dopadne jako v Bavorsku, kde hospody otevírají až v pět odpoledne, protože to lidé mají jako druhou práci,“ prorokoval Antonín Červený neradostné časy. Pivovar Podkováň ale nechce zkoušet radlery, oblíbený pivní mix, kterým si velká část velkých pivovarů zlepšuje výstav. „Do toho nepůjdeme. My děláme klasický ležák, 70 procent produkce je jedenáctka. Černé pivo se docela prodává, je teď módní. Pak děláme čtrnáctku, ale ta se prodává hlavně na Vánoce a Velikonoce,“ vypočítával Červený sortiment. To ale neznamená, že by vařili pivo stejně jako před deseti lety. „Teď jsme začali používat znovu hlávkový chmel, ne granulovaný. Minulý týden jsme si z Žatce přivezli i zelený chmel a začali jsme vařit z něj. Takže spíš se chceme vrátit k původnímu způsobu vaření piva než do něj lít limonádu,“ vysvětlil na své pivo očividně pyšný Antonín Červený. (zdroj: byznys.ihned.cz)
Pivovar uvařil na vánoce 2014 novou várku 14 – ti stupňového piva.
Vedle desítky světlé vařili v roce 2016 i desítku tmavou, jedenáctku, dvanáctku a dvakrát do roka čtrnáctku. Šlo o speciál, který vařili přesně na stupňovitost 14,34 1434 je totiž rok založení pivovaru. Připravují ji vždy jako vánoční a velikonoční speciál. Výstav roku 2015 byl 12 000 hektolitrů piva, dva tisíce hektolitrů vody a asi 300 hektolitrů limonády.

Výstav piva:
rok 1997: 14 141 hl
rok 1998: 19 443 hl
rok 1999: 24 635 hl
rok 2000: 23 966 hl
rok 2001: 22 000 hl
rok 2002: 20 985 hl (35 000 hl vody)
rok 2003: 20 660 hl
rok 2004: 21 371 hl (35 600 hl vody)
rok 2005: 25 553 hl (export: 1 465 hl)
rok 2006: 26 623 hl