Měšťanské domy a pivovary Chomutova

Chcem sa s Vami podeliť o postrehy z knižky, ktorú som získal od kamaráta, kde je spomenuté niekolko fragmentov, čo sa týka výroby piva v meste Chomutov a tak isto fragmenty o niekolkých pivovaroch a měšťanských domoch v tomto meste. Knižka bola vytlačená v Severografii Most v roku 1978.Začnem vlastne hlavným námestím 1.máje v Chomutove, kde sa nachádza velké množstvo historických pamiatok a samozrejme aj pivovarov a viacero měšťanských domov. Na námestí bol prakticky skoro každý dom právovárečný alebo sladovnícky. Napríklad na námestí č.p.4 bol pivovar v bývalej radnici, ktorý fungoval od roku 1625 až do konca tridsaťročnej vojny. Potom budova spustla, dlho bola v tomto stave, až nakoniec v prízemných miestnostiach boli urobené obchody a sklady. Do roku 1849 boli na poschodí byty pre mestských úradníkov.

pivovar v bývalé radnici na Náměstí 1.máje č.4

Dom na námestí s č.p. 14 bol ako právovárečný postavený v roku 1423 chomutovským rodom Hynců. Jeho pivnice a spodné časti budovy sú povodné v súčasnej dobe. V tejto budove bol súčasne hostinec, ktorý v neskoršej dobe získal takisto právo čapovať aj cudzokrajiné vína a pivá. Hynkovia tu hospodárili do roku 1606, keď posledný z nich, František Hynek, musel právovárečný dom predať. Dom bol vykúpený a pustý dlho po tridsaťročnej vojne. Potom sa tu usadil Jan Adam Kirš a začal znovu prevádzkovať hostinskú činnosť, sladovnícku a pivovarnícku živnosť. To všetko sa stalo v roku 1666.

právovárečný dům na Náměstí 1.máje č.14

Adam Kirš tu hospodáril do novembra 1676, potom hostinec prenajal Jakub Šmucler, ďalej v roku 1710 mesto predalo hostinec Kryštofovi Toberovi z Hory Sv. Šebestiána. Ten ho potom vymenil v roku 1718 za mlyn v Novej Vsi. Po tomto roku sa striedali nájomcovia až okolo roku 1870 bol vlastníkom František Bartoník do roku 1920. V súčasnej dobe je tu hotel Royal, ktorý je po rekonštrukcii.
Na námestí boli ešte právovárečné meštianske domy aj č.p. 5,6,7,8,9,10,11. Najvzácnejší je dom s č.p. 9, je to skutočne prastarý meštiansky dom, v ktorom, už od jeho založenia okolo roku 1450, bola prevádzkovaná hostinská činnosť. Aj keď v roku 1598 úplne vyhorel /takmer celé město vyhorelo / znovu sa v ňom prevádzkovala hostinská činnosť.

měšťanský právovárečný dům na Náměstí 1.máje č.9

Čtěte také:  Minipivovar Clock Potštejn

Von z námestia vedie Ruská ulica /bývalá Kamenná/, kde hneď prvý dom č.p. 15 bol sladovnícky a právovárečný. V tomto dome bolo dosť rušno, protože při veľkom útoku proti Napoleonovi v roku 1813 sa tu ubytoval ruský cár Alexander, pruský kráľ Bedřich a rakúsky cisár František I. V Ruskej ulici bývali sladovníci a všetky domy boli právovárečné. Boli tu aj dva pivovary : Putnerov pivovar a Polišov pivovar.

tzv.Putnéřův pivovar

Tak isto aj na Nerudovej ulici / Nerudova spája Ruskú s Revolučnou/ bol pivovar. Tejto ulici sa hovorilo Masiarka ulica pretože tu malo už od založenia mesta sídlo cechu masiarskeho.

tzv.Polišův pivovar

Spomeniem ďalšiu ulicu, Táboritská, vedie z námestia smerom k Žižkovmu námestiu. Je to jedna z najstarších ulíc Chomutova. Dnes tu stojí 10 domov, a prvý z nich bol až do konca tridsaťročnej vojny měšťanský pivovar, v ktorom mešťania varili pivo. Na konci vojny bol pivovar zničený, kotle na varenie piva boli ukradnuté, náradie a zariadenie zničené. Dom bol dlhú dobu opustený a až po roku 1700 ho kúpil bohatý pekár Wolf, ktorý ho upravil na lékáreň a drogériu.

Ešte spomeniem, že po pravej strane námestia za starou radnicou je starý pivovarský dom, v ktorom po husitských vojnách postavil Křovák svoj pivovar – Křovatův pivovar, v ktorom varil pivo do roku 1535. V tomto roku kúpil dom nejaký Joslín a hospodaril v ňom až do roku 1647, keď ho pravdepodobne vyvraždili aj s rodinou. Dom bol potom opustený do roku 1663, potom ho kúpilo mesto, pivovar však nebol obnovený, ale právo várečné bolo prenesené na mestskú radu. Začiatkom 18.storočia bol dom prestavaný a v prízemí boli obchody a na poschodiach byty.

Na začiatku Mosteckej ulici sa nachádza asi najznámejší chomutovský pivovar, Měšťanský pivovar, ktorý bol založený v roku 1571, ale celý areál bol postavený v druhej polovovici 19.storočia. Pod pivovarom sa nachádzala pivovarská reštaurácia, kde sa konali schodze robotnického hnutia. Bolo to v dobe, keď tieto akcie neboli verejne povolené. Pivovar ukončil svoju činnosť v roku 1952. Potom v priestoroch pivovaru boli sklady podniku Potraviny. Po nežnej revolúcii boli fasády bývalého Měšťanského pivovaru čiastočne zrekonstruované, ale okolo 15.3.2011 začali búracie práce celého areálu. Takto smutne končí história pomerne krásneho pivovarského areálu.

Měšťanský pivovar

Čtěte také:  Historie pivovaru Heineken

Nakoniec spomeniem ešte jeden pivovar, který sa nachádza po pravej strane Lipskej ulici / bývalej ulici ČSSP/ smerom na Horu Sv.Šebestiána. Sú to objekty bývalého Filipovho pivovaru, který bol postavený v roku 1872. Filip kúpil právovárečný pivovar od mešťanov v Březne, ten zrušil a potom varil pivo v Chomutove. Darilo sa mu pomerne dobre, ročne uvaril 35.000 hektolitrov piva. Po roku 1920 kúpil Filipov pivovar pivovarnícky spolok a pivo sa tu prestalo variť. Do roku 1938 používal pivnice pivovar Prazdroj. V súčasnosti tu sú Vinárske závody, Vínne sklepy, kde sa vyrábajú dobré české vína.

Spracoval Jaroslav Štofko podla knižky Historický průvodce a zajímavosti města Chomutov.