Pivovarnictví na Českolipsku

Od roku 1381 do roku 1968 se na území dnešního okresu Česká Lípa vařilo pivo celkem ve 22 pivovarech. Abecedně řazeno to bylo ve Cvikově, České Lípě, Doksech, Holanech, Horní Libchavě, Horní Polici, Housce, Jablonném v Podještědí, Jezvé, Kravařích, Krompachu, Kuřivodech, Lemberku, Mimoni, Novém Berštejně, Pihelu, Sloupu, Stráži pod Ralskem, Stvolínkách, VelkémValtinově, Zahrádkách a Žandově.


pivovar Zahrádky

Nejstarším pivovarem byl českolipský, neboť Česká Lípa (tehdy město Lipé) získala právo vařit pivo v rámci udělení městských práv v roce 1381. Nejdéle se ale pivo vařilo v pivovaru cvikovském, a to až do 60. let 20. století.(Dnes je v něm, od r. 1994, pěstírna hlívy ústřičné.) Leckterý pivovar zachvátil během jeho existence požár (Č. Lípa 1787, Jezvé 1798, Mimoň 1806, Pihel 1781, Žandov 1615), mnohé měly zajímavé hluboké či skalní sklepy (Doksy, Horní Police, Lemberk, Zahrádky).


pivovar Jablonné v Podještědí

Z archivních pramenů je ale možné se dovědět i jiné zajímavé události z historie pivovarů. Holanům například odňal várečné právo Albrecht z Valdštejna pro jejich nepřátelský postoj k Habsburkům, v Krompachu Prusové při svém tažení v r. 1866 nejen vypili všechno pivo, ale i zkrmili zásoby sladu. Kravařská pivovárečná práva byla odkoupena a převedena na Stvolínky, podobně jako žandovská byla přenesena do Horní Police. Pivovar v Novém Berštejně byl například v r. 1945 vybombardován a poté srovnán se zemí.


pivovar Lemberk

(Bezpočet pověstí o tajemstvích, která provází sklepení a chodby pod zámkem Lemberk, se již po několik staletí vypráví mezi místními obyvateli. Návrší pod zámkem má totiž poměrně bohaté historické podzemí. V pískovcových skalách podél rybníků v podzámčí je několik sklepů, z nichž některé využíval státní statek. Největší jsou sklepy na místě zbořeného panského pivovaru, které pocházejí z devadesátých let 17. století. V podzemí se nacházela i převážná část technologie pivovaru včetně varny. Pod samotným zámkem leží také čtyřicetimetrová dlouhá štola, v níž se těžila železná ruda.)
Bezesporu nejdramatičtější zaznamenaná událost vztahující se k vaření piva na Českolipsku se týká Žandova. Zde v roce 1640 strčili Švédové tamního sládka do rozpálené chlebové pece, když jim nechtěl prozradit, kde má schované peníze. Z pece byl prý sice vytažen, ale svému zranění podlehl. Přestože 18 pivovarů skončilo svou činnost až ve 20. století, mnohdy se o tom, kde stály, dozvíme dnes jen z archivních pramenů. Kdo dnes například ví, že mimoňský pivovar je dnešní přestavěné kino, nebo že v Jablonném byl pivovar umístěn ve zrušeném kostele? Hmatatelní svědkové minulých časů nás opouštějí, zůstávají po nich jen vzpomínky, obrázky a archiválie.

Čtěte také:  Pivovarský místopis - Cheb

Faktografické údaje převzaty z databáze Petra Randuse (zdroj: i-noviny.cz)