Kniha nejen o pivu: Josefův pivovar

Dne 30. listopadu 2015 v Olomouci byl pokřtěn román o životních osudech zakladatele litovelského pivovaru Josefa Svozila.
Pivovarská literatura se tak rozšířila o nový titul. Je jím kniha Josefův pivovar, kterou vydalo brněnské nakladatelství Host. Nejde ale o práci historika, ale o román o životních osudech zakladatele litovelského pivovaru Josefa Svozila. Jeho autorkou je Svozilova vnučka Zlata Svozilová Opichalová.

Rukopis románu nalezli potomci Zlaty Svozilové (1921—1994) až po její smrti a zhruba padesát let poté, co jej napsala. Vznikal v padesátých letech minulého století a vnučka zakladatele litovelského pivovaru zřejmě ve vzpomínkovém vyprávění nacházela únik před ponurou realitou doby a třídní msty, jejíž obětí se Svozilovi tehdy stali.

Román se vrací až do poloviny 19. století a v popředí stojí osudy autorčina dědečka Josefa Svozila (1847—1931). Ten ztělesňoval na Hané ideál podnikavého, osvíceného muže a politika své doby. Byl organizátorem veřejného života, založil český pivovar na úkor místního německého, stal se i poslancem Říšské rady ve Vídni a vedl redakci Selských listů.

Svozil pivovar zakládal v době, která není pivovarskými historiky dostatečně zpracovaná, což ukázal i nedávný seminář v Brně.

Motorem byli často čeští sedláci, kteří zakládali ryze české podniky, tvořené většinou akciovým kapitálem. Myšlenka byla jednoduchá. Rolníci se snažili v prvé řadě získat výhodnější odbyt pro svoje výrobky, tedy například sladovnický ječmen. Obchod přitom ovládali většinou židovští překupníci. Příklady bychom našli nejen na Hané, ale také v Jevíčku nebo Černé Hoře. Také původní litovelský pivovar byl tehdy v rukou neměcko-židovského kapitálu, konkrétně rodiny Morgensternů. Svozilova akciová společnost vznikla v roce 1892. Vnučka zakladatele v knize beletristickou formou vzpomíná na počátky firmy a obtíže s tím spojené. Svozilovi tehdy pomáhal zejména sládek Elleder, s jehož dcerou se později oženil známý zápasník Frištenský.

Ještě předtím roku 1910 došlo k odkoupení ryze německého měšťanského pivovaru sousedním moderním českým pivovarem, a jeho faktickému vítězství na lokálním trhu. Nástupce někdejšího akciového pivovaru vaří pivo dodnes.

Čtěte také:  Pivní poznámky z jihu Čech - Jindřichohradecký orel

Snacha autorky knihy Vladimíra Opichalová k publikaci našemu serveru napsala: „Vše jsem přečetla, jedním dechem, neměla jsem tušení, že můj manžel M. Opichal je vnukem ředitele Litovelského pivovaru , resp. že jeho pradědeček pivovar postavil. To hovoří za vše, jaká to byla doba. Zaujala mě osobnost pana Josefa Svozila (1847 – 1931), jako student medicíny ve Vídni musel po otcově náhlé smrti studia opustit a vrátit se domů na grunt na Hanou, do Seničky č. 10. Starat se o své mladší sourozence a o svou matku. Přebírá grunt a stane se propagátorem nového hospodaření, zakládá pivovar, Hospodářské družstvo, zavádí pěstování chmele. Byl poslancem Zemského a Říšského sněmu (20 roků), novinářem. S manželkou měl 9 dětí, jejich postavy a charaktery jsou úžasně v knize popsány,“ uvedla. Rodina zápisky zesnulé autorky pročetla na dovolené v Itálii a pro větší názornost vytvořila rodokmen, který také kniha obsahuje, včetně fotografií hlavních postav. Dílo tak svým způsobem navazuje na jeden z románů Vlasty Pittnerové, která popsala vztahy v pivovarské rodině na přelomu 19. a 20. století.
(autor: Filip Vrána, 2015)