Pivovar Most

Právo vařit pivo má královské město Most už od středověku. Udělil mu ho v roce 1273 panovník Přemysl Otakar II. a jeho výroba tehdy patřila mezi přední městské výsady. V téměř dvoukilometrovém obvodu byl dokonce v té době vydán zákaz dalšího vaření piva a všechny místní hostince směly čepovat jen ve zdejším pivovaru vyrobený zlatavý mok. Pivovar v Mostě byl založen již v roce 1470. Poslední známá budova pivovaru byla vystavena v roce 1899. V roce 1902 pivovar již patřil k největším v Čechách, zaměstnával 95 osob a vyráběl okolo 100 000 hl piva ročně. C. k. místodržitelství povolilo, aby směl užívat ve svém znaku říšskou (rakouskou) orlici. Pivovar, který převážně vyráběl výčepní pivo, uvedl 10.12.1905 na trh světlý ležák Zlatopramen (Goldquell), vyráběný ze speciálních druhů sladu. Podle bavorského způsobu rovněž vyráběl černé pivo. To bylo z propagačních důvodů nazváno podle mosteckého „vítěze nad husity“ z roku 1421 „Gorenzova várka“ (Gorenzbrau).

Pivovar dosáhl v letech 1912 až 1913 vrcholu předválečné výroby vyprodukoval celkem 105 843 hl piva. Ve dnech 23.6. až 12.7.1921 proběhla v mosteckém pivovaru všeobecná stávka za mzdové požadavky, které vedení pivovaru odmítlo uspokojit. Stávka se následně rozšířila i na další pivovary, například i v Litoměřicích, Podmoklech, Žatci a Horním Litvínově. Jednání v zastoupení zaměstnanců pivovarů vedl s ministerstvem sociální péče ochranný svaz. Nakonec skončilo kompromisem a návratem zaměstnanců do práce.

Těsně po skončení druhé světové války rozšířil mostecký pivovar svou produkci. Začal totiž vyrábět také sodovky, limonády a další nealkoholické nápoje.

Po znárodnění byl pivovar součástí podniků:
Mostecký pivovar, n.p.
Krušnohorské pivovary, n.p. Most
Krušnohorské pivovary, n.p. Louny
Severočeské pivovary, n.p. Louny
Severočeské pivovary, k.p. Louny

Jeho činnost nakonec byla ukončena odstřelem celého areálu v roce 1972, z čehož vyplývá, že vařil pivo více jak 500 let. Objekt pivovaru stál na okraji Mostu při Žatecké ulici nedaleko Resslových sadů a budovy gymnázia, později průmyslové školy a nakonec dnešního městského muzea. Na demolici a samotnou likvidaci pivovaru bylo třeba 2,5 tun střeliva a 60 tisíc rozbušek.

V momentě, kdy vládní nomenklatura rozhodla o demolici starého Mostu, začala v Sedleci výstavba supermoderního, plnoautomatizovaného pivovaru. Pivovar byl postaven jako moderní socialistický experiment, jenž podle expertů neakceptoval žádnou ze základních zásad při stavbě pivovaru. Jeho provoz byl spuštěn v roce 1976 a kromě několika druhů piv se tu vyráběla i celá řada nealkoholických nápojů.

názvy piv, jež se v Mostě vařila:
Mostecký ležák 11 % světlý
Mostecký ležák 12 % světlý
10 % mostecké světlé výčepní
Mostecký Pramen 11 % světlý ležák
Mostecké Dia pivo světlé (alk.: 4,3 %)
Pito
Kahan 11 % tmavý ležák

Pivovar Most, státní podnik vznikl 29.12.1990. Státní podnik byl zřízen zakládací listinou ministerstva zemědělství České republiky ze dne 7.prosince 1990. Na státní podnik Pivovar Most přešel veškerý majetek, práva a závazky v rozsahu určeném delimitačním protokolem ze dne 22.11.1990 a jeho dodatky o vyčlenění ze státního podniku Pivovar Louny. Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č. 58/l992 ze dne 24.dubna l992 se převádí ke dni l.května l992 na Fond národního majetku ČR část majetku státního podniku Pivovar Most. Účetní hodnota převáděného majetku, podle schváleného privatizačního projektu, činila ke dni 3l.l2.l992 výše l68 045 tis. Kčs. Privatizační projekt byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Majetek státního podniku činil 567 tis. Kčs. Společnost Pivovar Most, státní podnik byla vymazána z obchodního rejstříku bez provedení likvidace ke dni 9.6.1993.

Společnost Pivovar Most, a.s. byla založena dne 1.5.1992 podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR. Od 12.02.1996 pivovar v rámci nošovické skupiny existoval jako Pivovar Radegast Sedlec, a.s. Po vyhlášení konkursu byl opět vrácen původní název a tedy od 11.09.1998 dožíval pivovar pod jménem Pivovar Most, a.s.

Čtěte také:  Minipivovar Groll Plzeň

V roce 1994 bylo v pivovaru vystaveno 233 886 hl. Export byl jen 3,3 % výstavu. Tržby měl 163,8 mil. Kč a hospodářský výsledek byl záporný ve výši 37 mil.Kč. Ztráta byla způsobena vytvořením opravných položek na vyrovnání pohledávek z obodbí 1989 až 1992. Kapacita byla 600 000 hl piva ročně. Od roku 1994 bylo v pivovaru vyráběno pivo Radegast Dark. V roce 1995 byl výstav pivovaru 225 000 hl. Proti předchozímu roku to bylo snížení produkce o 9 000 hl. Hospodaření skončilo ztrátou 60 mil. Kč, oproti roku 1994 se ztráta zdvojnásobila. Mínusový hospodářský výsledek vedení přičítalo vysokým opravným položkám a nákladům na údržbu. Majoritním vlastníkem pivovaru byla od roku 1994 společnost Pivovar Radegast Sedlec a.s. a pivovar se tak stal členem skupiny Radegast group. Pivovar Radegast vlastnil 57,9 % společnosti, k velkým akcionářům patřily dále IKS KB, První zemědělskopotravinářský fond a Österreichische Kontrollbank, na drobné akcionáře připadlo 8,8 % akcií. Pivovar v roce 1996 vykázal ztrátu 54,6 mil.Kč. Propad tak byl o více než dvacet milionů menší než v předchozím roce. Tržby dosáhly 230 mil.Kč, a o zhruba 60 milionů korun tak překročily rok 1995. Výroba pivovaru stoupla o 35 % na 303 000 hl. Pivovar prodával v roce 1996 hektolitr piva za 800 až 1 300 Kč. Pivovar uzavřel rok 1997 po započtení rezerv a opravných položek se ztrátou zhruba 61 mil.Kč. Téměř o 6,4 milionu tak prohloubil záporný výsledek 54,617 milionu z roku 1996. Meziroční pokles zaznamenaly vedle hospodářského výsledku i celkový výstav pivovaru a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Objem prodaného piva klesl ze 300 000 hl v roce 1996 na 246 000 hl v roce 1997. Tržby vykázaly pokles zhruba ze 229 mil.Kč v roce 1996 na 164 milionů v roce 1997. Pivovar v roce 1997 vyvezl – především do Německa – zhruba 3000 hl piva, což bylo srovnatelné s předcházejícími lety. Přes pokles výstavu i tržeb zvýšil v roce 1997 pivovar produktivitu práce. Zatímco v roce 1995 vyrobil v přepočtu na zaměstnance 63 a o rok později 87 hl piva, v roce 1997 to bylo 102 hl. K růstu produktivity přispělo snížení počtu zaměstnanců zhruba o tři desítky – na konci roku 1997 tak pivovar zaměstnával zhruba 170 lidí.
Výroba piva byla podle vedení energeticky velmi náročná. I když pivovar byl postavený až v roce 1976, vyžadoval na konci 90.let minimálně stomilionovou investici. „Společnost je dlouhodobě podkapitalizovaná. Dluh pivovaru už vzrostl na dvě stě třicet pět milionů korun, zatímco pohledávky činí pouze jedenadvacet milionů,“ řekl v létě 1998 šéf pivovaru Vlastimil Obadal. Vedení tvrdilo, že v roce 1998 byly náklady na výrobu i přes úsporná opatření o 40 % vyšší než cena, za kterou lze pivo prodat. V roce 1998 se v pivovaru vařilo desetistupňové pivo, jedenáctistupňový Zlatník a dvanáctka. Pivovar navíc distribuoval tmavou desítku Radegast Dark a osmnáctistupňové pivo Radegast Porter. Jen za první pololetí roku 1998 se v Mostě uvařilo sto tisíc hektolitrů piva.
V napjatém očekávání bylo dne 20.8.1998 všech 150 zaměstnanců pivovaru, kterým od začátku měsíce běžely výpovědi. Valná hromada akcionářů během dopoledne totiž měla rozhodnout o dalším osudu pivovaru, který patří k nejmladším v České republice.“Mostecký pivovar chce odkoupit pět zájemců, ovšem jen dva z nich vypadají opravdu seriózně. Prodej jinému majiteli by vyřešilo mnohé, lidé by nepřišli o práci,“ uvedl dne 19.8.1998 ředitel pivovaru Vlastimil Obadal. Oba dva zájemci chtěli výrobu piva zachovat. Jeden byl velký regionální podnik, který s potravinářskou výrobou neměla nic společného a chtěl zde vyrábět pivo pro své zaměstnance. Se stejnými obavami jako zaměstnanci pivovaru očekávali rozhodnutí akcionářů Radegastu i pracovníci mosteckého Úřadu práce. Čtrnáctiprocentní hranici nezaměstnanosti totiž hrozil další vzestup a umístění lidí na trhu práce je prakticky nemožné.
Na základě rozhodnutí valné hromady (20.8.1998) byl podán návrh na vyhlášení konkursu. (usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. září 1998). Pivo se vařilo i po vyhlášení konkursu, i když pivovar jel jen na takzvaný udržovací provoz. Než převzal řízení společnosti správce konkursní podstaty, tedy nejdéle do tří týdnů, pivovar vyráběl pouze z vytvořených zásob. Současně valná hromada přejmenovala firmu na Pivovar Most, a.s.. Na novém jméně se akcionáři dohodli proto, aby při případném prodeji nebylo možno zneužít značku Radegast. Zároveň rozhodli o zachování výroby značek Zlatník a Pivrnec.(Pivo Pivrnec se začalo vařit ve Velkých Popovicích). Polovině propuštěných zaměstnanců bylo nabídnuto místo v dalším pivovaru skupiny Radegast ve Velkých Popovicích a část zaměstnanců měla stále ještě šanci v sedleckém provozu zůstat. Vedení totiž věřilo, že konkursnímu správci se podaří pivovar prodat a nový majitel výrobu piva zachová, ačkoliv další výroba by si vyžádala minimálně stomilionovou investici. Základní jmění Pivovaru Most bylo 148 milionů korun.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - 1. chodský pivovárek na Moravě Šitbořice

Pivovar dne 30.10.1998 ukončil výrobu, jež se od podání návrhu na konkurs pohybovala na úrovni technologického minima. Práci tak ztratilo zhruba sto lidí, zbývajících asi padesát zaměstnanců ve firmě ještě zůstalo, aby zakonzervovali technologická zařízení. „Jakmile se najde kupec, bude výroba obnovena,“ řekl konkursní správce Antonín Stejskal. Dodal, že několik zájemců již zaregistroval. Hospodaření firmy se v posledních čtyřech letech pohybovalo ve ztrátě. Majoritním vlastníkem byl s 58,74 % akcií Radegast Nošovice, dalším větším akcionářem je Fond národního majetku s přibližně třinácti procenty.
Ze zavření pivovaru se kromě zaměstnanců neradovali ani prodejci piva a hostinští. Všichni ovšem svorně tvrdili, že již mají zajištěného náhradního dodavatele. Navíc pivaři se shodovali, že si na jiné pivo zvyknou během několika dní. „Mostecké pivo i limonády beru už řadu let a velmi dobře se prodává. Největší poptávka je po desítce, ale lidi si za chvíli zvyknou na jinou značku. Jestli mostecký pivovar skončí, budu brát pivo dále od Radegastu, který nyní předvedl desetistupňový Klasik,“ řekl majitel pivovarnické prodejny v Jirkově Karel Weber.“Některým mostecké pivo chutná, jiní si dají raději Kozla. Já si jen najdu jiného dodavatele, kteří se dnes jen hrnou. Na rozdíl od mosteckého pivovaru mě navíc vybaví hospodu i zařízením, proto nemám strach, že bych přišel o štamgasty,“ uvedl Libor Hradílek z Mostu. Hospodský a majitel koloniálu Jiří Hlaváček z Jirkova měl stejný názor, jen litoval, že skončila výroba mosteckých limonád.“Mezi lidmi jsou mostecké nealkoholické nápoje velmi oblíbené kvůli velmi příznivým cenám. Na hospodu beru nyní pivo od jiného dodavatele, ale léta jsem měl mostecké a lidi se ke mě stále vraceli,“ prohlásil Hlaváček. „V obchodě je o něj stále velký zájem, hlavně o jedenáctku Zlatníka, kterého budu muset nahradit jinou značkou,“ dodal. Většina návštěvníků hospod a restaurací ani netušila, že by mohli nadobro o mostecké pivo přijít. „Chodí k nám lidé, kteří ho pijou i dvacet let a velmi jim chutná. Pivovaru by byla škoda, ovšem i my už máme náhradního dodavatele. Nový Klasik, který Radegast uvedl na trh, však nebude mít asi valnou odezvu, protože je slabý a s mosteckou jedenáctkou se nedá srovnat,“ řekl majitel restaurace v Rudolicích Petr Benda.

sortiment piva před uzavřením:
Staromost 10 % (světlé výčepní)
Staromost 10 % (tmavé výčepní)
Staromost 11 % (světlý ležák)
Zlatník 12 % (světlý ležák; alk:: 5,0 %)
Radegast Triumph (světlé výčepní)
Radegast Premium (světlý ležák)
Radegast Porter (tmavý ležák)
Radegast Dark (tmavé výčepní)
Pivrnec (světlý ležák; alk:: 4,6 %; plnil se do 0,5 l lahví a sudů) (výroba této značky po uzavření přešla do pivovaru Velké Popovice)