Měšťanský pivovar Mělník-Podolí

 

   fotogalerie

   etikety

   lokace v Hist.mapě

Čtěte také:  Pivovar Olomouc-Holice
Historie:

  • 17.stol.- 1.1.1959; 15 000 hl
  • vlastníci: městská obec, právovárečné měšťanstvo, rod Lobkoviců
  • Již v roce 1626 měšťané Mělníka založili Panský pivovar a vinopalnu města Mělníka při městském dvoře v Doleních Přívorech. Poté, co v roce 1726 vyhořel, přenesli výrobu piva do bývalého dvora v Mělníku-Podolí. V letech 1900-1901 byla postavena nová budova pivovaru. Před druhou světovou válkou byl pivovar několik let v majetku rodiny Lobkowiczů. Po znárodnění v roce 1948 byl začleněn do národního podniku Polabské pivovary, poté pod Nymburské pivovary a nakonec do národního podniku Středočeské pivovary, ale jen do roku 1958, kdy byl zrušen. Poté již sloužily hlavně pivovarské sklepy jako sklady banánů národního podniku Zelenina až do 70. let 20. století. kdy byla celá budova zbourána a začalo se s výstavbou panelového sídliště.
  • Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Lobkowiczký pivovar a sladovna v Mělníku“, Mělník-Podolí (provozovatelka Františka Lobkowiczová, majitel podniku Marie Julie Thurn-Taxisová, Amalie Schwarzenbergová, Leopoldina Dobrzenská a nezl. Růžena Lobkowiczová).
  • 1948-1952 Polabské pivovary n.p., 1953-1954 Nymburské pivovary n.p., 1958 Středočeské pivovary n.p.; vařil mj. pivo Pšovan
  • V roce 2005 z budov pivovaru nezbylo nic, na jeho místě stálo sídliště a hřiště. Nedaleko jako vzpomínka byla hospoda s názvem Pivovarská.

Majitelé:
TEXT MAJITELÉ

Výstav piva v hl:
TEXT VYSTAV

Nájemci:
TEXT NAJEMCI
Sládci:
TEXT SLADCI