Pivovar Smiřice

Smiřický pivovar se nacházel v letech 1560 – 1949 v rohu areálu zámku.

Největší příjem smiřického panství pocházel z pivovaru. Pivovar dával až 200 várek ( každá z 23 korcú sladu ), tj. 4800 sudú v sumě 3000 kop gr.ročně. K roku 1629 se dozvídáme, že celkový příjem panství dosahuje přes 30 000 kop gr., v tom výnos z pivovaru činí 37 procent, za obilí 15 procent, z dobytka 13 procent, pokuty a úroky z dluhú poddaných 10 procent, poddanské úroční platby 7,6 procenta a zbytek drobné příjmy. Réžii domínia 12 500 kop téměř uhradil příjem z pivovaru. Pro potřeby pivovaru dříve vrchnost udržovala 4 chmelnice. Poddaní byli povinni prodávat určité množství obilí pro panské sýpky a pivovar.za pevně stanovenou cenu, která byla nižší než tržní cena.

Zámecký pivovar prý vaříval dobré tmavé pivo. Od 19. století skladoval pivovar pivo ve sklepích „Na lednici“ u nádraží, kam bylo v sudech převáženo pomocí volských spřežení. Ten název Na lednici odpovídal skutečnosti, že pivo bylo chlazeno ledem, který tam byl vždy na jaře dovezen ze zamrzlých rybníků. V roce 1958 byla v prostorách bývalého pivovaru zřízena výrobna antibiotik, jimiž byly obohacovány krmné směsi pro prasata.

Ve smiřické kronice je záznam: „17. prosince 1948 v rámci plánovitého řízení vyživovacího hospodářství ve smyslu zákona č. 118/45 Sb. zaslavilo Ministerstvo výživy Praha výrobu piva s okamžitou platností v místním státním pivovaru.

21.června 1697 vypukl ve vrchnostenském pivovaře ve Smiřicích nenadále ukrutný požár. Vyhořel nejen samotný pivovar, ale i jeho sladovna. Požár zachvátil i zdejší velký mlýn. Přenesl se také na celé městečko Smiřice a dokonce na sousedící Smiřičky. Ohně bylo ušetřeno jen několik málo domů.

Majitelé: nejvyšší fond rodinný, Státní pivovar
fungoval v letech 1855 – 1949; max.výstav 30 000 hl