Historické pivovary L

zrušen 1939; 3 000 hl; ME

Pivovar byl postaven v roce 1858 a veden pod názvem Litoměřická
pivovarská společnost u Labského zámku (Leitmeritzer
Bierbraugesellschaft zum Elbschloss A.G). Po obsazení pohraničí se
podařilo konkurenčnímu podniku Sudetské pivovarské akciové spoečností
v Ústí n/L získat celý majetek pivovaru a ten byl po té odstaven. V
květnu roku 1940 byla uvařena poslední várka piva a v červnu téhož roku
prodáno veškeré zařízení pivovaru. Dne 13.2 .1942 se mění název na
Labskozámeckou správní akciovou společnost v Litoměřicích ( Elbschloss-verwaltungs
A.G in Leitmeritz ). Bylo dohodnuto přestavět pivovar na chladírny a
dnem 29.9 .1942 byla založena nová firma s názvem Sudetské chadírny,
společnost s r.o. v Litoměřicích (Sudeten Kühlhaus G.m.b.H in Leitmeritz
). Po skončení války byly Sudetské chladírny z důvodu, že akciová
společnost je tvořena vesměs německým kapitálem, 24.5.1945 převzaty do
národní správy a to pod názvem Labskozámecké podniky Litoměřice, ze
kterých se utvořil národní podnik Litoměřické mrazírny. Podnik fungoval
do r. 1996, kdy byl  privatizován a nadále různými firmami využíván k
různým účelům. V roce 2005 začala likvidace objektu. V r.2006 byl objekt
zasažen požárem.
 Objekt stojí na svahu nad železniční tratí,
kolem je stará zástavba. 

Konkrétní zprávu o pivovaru) máme už z roku 1552 v inventáři pořízeném v souvislosti se zastavením panství Litomyšlského Jaroslavovi z Pernštejna.
V roce 1629 bylo Vratislavu Eusebiovi z Pernštejna městem Litomyšl, za potvrzení svých privilegií, postoupeno právo k vaření piva. Panský pivovar v „přihrádku“ byl zřejmě malý, a proto jej Vratislav Eusebius rozšířil přístavbou na místě tří zbořených měšťanských domů. Nový díl pivovaru byl dokončen v r. 1630 . V roce 1728 pivovar se sladovnou, úřednickými byty i sousední jízdárnou vyhořel.
Podle zápisu z 29. dubna 1947 byly hospodářské objekty v zámeckém areálu, tj. pivovar, jízdárna, konírna, chlév a kolna za konírnou, předány ministerstvu zemědělství.

Labuť

 

Stinglův pivovar Hammermühle Labuť ; Labant
zrušen asi 1910; 300 hl; TC
Lanškroun

  

 

  

 

 

 

 

 

Lichtensteinský pivovar Lanškroun
foto lokace etikety
TEXT
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Lanškroun >>>
Měšťanský pivovar Lanškroun
foto lokace
zrušen asi 1895; 5 000 hl
Pivovar v roce 1891 prodán knížeti J. A.Lichtenštejnovi. Dnešní podoba budovy z r. 1933, kdy byla přestavěna pro okresní úřad. Nyní ZŠ Jiráskova.
Lány

 

Pivovar Lány
RA
Laškov

 

Kolářův pivovar Laškov
zrušen asi 1885; 500 hl; PO
Lázně Bělohrad

 

Pivovar Lázně Bělohrad
zrušen asi 1890; 1 000 hl; JC
maj.: hrabě Aichelburg
Lázně Bohdaneč

 
 
 

Obecní pivovar Bohdaneč
foto lokace
Vláda Viléma z Pernštejna znamenala pro Bohdaneč a celé okolí dobu rozkvětu. Vilém byl vynikající hospodář, který dosáhl úspěchů zejména v rybníkářství a pivovarnictví. V městečku tak byl již od roku 1491 pivovar. Dne 12. dubna 1772 zasáhl městečko požár s ničivými následky. Mimo jiné lehla popelem nově postavená škola, radnice, fara či pivovar. V roce 2002 z areálu bývalého pivovaru zůstala jen jediná budova sloužící k bydlení. Budovy byly postupně bourány v
70.a 80.letech 20.století.
Lázně Kynžvart

  

 

  

 

 

 

 

 

Metternichův knížecí pivovar Lázně Kynžvart
foto lokace
zrušen asi 1900; 2 500 hl; CH
Nejstarší zmínky o pivovaru jsou už z doby výstavby renesančního zámku v roce 1606. V roce 1693 byl u kynžvartského zámeckého pivovaru vyhlouben skalní pivovarský sklep, který dostal později svůj název „U krásné lípy“. Dodnes stojí vedle pivovarského sklepa mohutná lípa velkolistá, která je nejstarším stromem v zámeckém parku. V roce 1740 nechal hrabě Johann Hugo Franz von Metternich zámecký pivovar částečně rozšířit. Poškozený objekt byl v roce 1833 přebudován v empírovém stylu s použitím zdiva barokní budovy. Pivo se zde vařilo až do roku 1905. Střechy byla opravena v letech 1982-1984. Na jaře 2007 se objevil záměr přestavět starý opuštěný zámecký pivovar v Kynžvartu na hlavní klubovnu s ubytováním pro golfové hřiště v okolí zámku.
Obecní pivovar Lázně Kynžvart
zrušen asi 1900; 1 200 hl
Lažany

 

Pivovar Lažany
zrušen 1923; 100 hl; ST
posl.maj.: Vlastimil Bosák
Lemberk

 

Clam – Gallasův pivovar Lemberk ; Zámecký pivovar Lemberk
foto lokace
zrušen asi 1910; 4 000 hl ; CL
Lčovice

 

Pivovar Lčovice ; Elčovice
zrušen asi 1890; 500 hl; PT
maj.: Lippert
Ledeč nad Sázavou

 

Pivovar a sladovna města Ledče
foto lokace etikety
TEXT
článek: Pivovar Ledeč nad Sázavou >>>
Ledenice

 

Obecní pivovar Ledenice
Lenešice

 

Pivovar při velkostatku v Lenešicích
zrušen asi 1900; 300 hl; LN
Lesná

 

Pivovar Lesná ; Schönwald
zrušen asi 1900; 800 hl; TC
maj.: svobodný pán Schirding
Lesonice

 

Pivovar Lesonice
foto lokace
zrušen asi 1900; 500 hl; TR;
hrabě Reichenbach; nejstarší zmínka z roku 1750; majitel hrabě Karel Aichbichl
Lešná

 

Pivovar Lešná
zrušen asi 1900; 500 hl; VS
maj.: hrabě Kinský
Letohrad (Kyšperk)

 
 
 
 
 
 

Zámecký pivovar Kyšperk
foto lokace
zrušen asi 1935; 3 000 hl; UO
V roce 1568 byl v městečku též pivovar, v němž bylo vařeno pivo pro celé staré rozsáhlé panství žampašské, sladovna a spilka. Byl tu Panský dům, který držel Jíra Pozbyl, a šenk, jakž na městečko náleželo. Šenkýřem byl Vávra z Písečný. Roku 1728 ruší město pronájem svého kořalečního práva vrchnosti a staví „dole u potoka“ pálenku vlastní. V roce 1735 byl při pálence zřízen chlívek pro prasata, aby byly dobře zužitkovány výrobní odpadky. Roku 1740 byla ještě přistavěna světnička. V roce 1935 byla v pivovaře (Ústecká ulice) zřízena nová stáčírna a roku 1940 byl na místě pivovarské sladovny postaven dvoupatrový činžovní dům. Posl.maj. byl K. Štubenberg. V roce 1949 byl Kyšperk přejmenován na Letohrad.
Letovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Letovice
foto lokace
zrušen 1916; 4 000 hl BK
Maj.: hrabě Kalnoky; První písemný doklad o pivovaru je z roku 1447, jsou však známé i doklady z pozdějších let, a to hlavně zápisy o zaplacení posudného z roku 1594 a 1605. Zajímavostí je, že voda se do pivovaru dopravovala dřevěným vodovodem až z Písečné. Chmel se pěstoval přímo v Letovicích v místech, kde se nyní rozkládá zámecký park. Za příznivého roku se načesalo až tři sta měřic chmele, což pivovaru umožňovalo vařit i čtyři tisíce hektolitrů
zlatavého nápoje ročně. V roce 1901 koupila pivovar konkurence z Černé Hory, která se zavázala udržet výrobu dalších čtrnáct let. To splnila a po jejich uplynutí přeměnila pivovar na stáčírnu, která zanikla v roce 1948. Budova pivovaru na letovickém zámku v roce 2002 existovala i když značně zchátralá.
Ležky

 

Pivovar Ležky
foto lokace
zrušen 1905; 2 000 hl; LN
maj.: baron Baerenreiter
Libá

 

Pivovar Libá ; Liebenstein
zrušen asi 1916; 1 200 hl; CHE
maj.: hrabě Zedwitz
Libčany

 

Pivovar Libčany ; Stiftungfonds
zrušen asi 1890; 1 000 hl; HK
Libčeves

 

Lobkowiczký pivovar Libčeves
foto lokace
zrušen 1934; 10 000 hl; LN
Libeč

 

Pivovar Libeč ; Gabersdorf
zrušen asi 1890; 2 000 hl; TU
vlastníkem byl Měšťanský pivovar v Trutnově
Liberec

 

Pivovar knížete Clam-Gallase Liberec ; Reichenberg
zrušen asi 1890; 10 000 hl
Zbořen v osmdesátých letech 20.století.
Liběchov

 

Zámecký pivovar Liběchov
foto lokace
Liběšice

 

Pivovar Liběšice
foto lokace etikety
zrušen 1948; 5 000 hl; LT
maj.: V. Grohmann, národní správa
Libice nad Doubravou

 

Pivovar Libice
zrušen 1905; 600 hl; HB
Maj.: baron Ritterstein; V roce 1904 přestal zdejší pivovar vařit pivo. Pivovar pěstoval na Libici chmel. Protože pivovar patřil zdejšímu velkostatku, žádala obec velkostatek, aby přebytečnou vodu z pivovaru přepustil obci a umožnil tak zřízení obecní kašny, o níž se uvažovalo.
Libkova Voda

 

Pivovar Libkova Voda
foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; PE
maj.: svobodný pán Kommera
Libkovice

 

Pivovar Libkovice ; Liebhausen
zrušen asi 1890; 1 000 hl; LN
maj.: J. Wenisch
Liblín

 

Pivovar Liblín
foto lokace
zrušen asi 1890; 4 000 hl; RO
maj.: vévoda z Nassau
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 1.díl >>>
Libochovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Libochovice ; Herbersteinský pivovar Libochovice ; Pivovar Miroslava Hrdiny v Libochovicích
foto lokace
zrušen 1951; 2 000 hl; LT
maj.: Miroslav a Marie Hrdinovi; Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. srpna 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb.,o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Pivovar Miroslava Hrdiny v Libochovicích, Libochovice (okr.Roudnice n. Lab.) (majitelé Miroslav a Marie Hrdinovi).
1948 Krušnohorské pivovary n.p., 1949-1951 Litoměřicko-ústecké pivovary n.p.
V roce 1661 se stal obětí plamenů panský pivovar.
Libočany

 

Pivovar Libočany
foto lokace etikety
1872 – 1938; 32 000 hl; LN
maj.: V. Tichá, A. Münzberger
Libochovany

 

Nosticův pivovar Libochovany
foto
zrušen asi 1900; 1 400 hl; LT
Libořice

 

Pivovar Libořice
zrušen asi 1890; 1 000 hl; LN
maj.: J. Dreher
Libštejn

 

Hradní pivovar Libštejn
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 1.díl >>>
Lipenec

 

Pivovar byl při dvoru, u něhož byla i tvrz. Vše zaniklo během třicetileté války.
Lipí

 

Pivovar Lipí
zrušen asi 1890; 800 hl; CB
maj.: klášter ve Vyšším Brodě
Lipnice nad Sázavou

 

Pivovar Lipnice
foto lokace
zrušen 1927; 3 000 hl; HB
maj.: J. Štolc
Lipník nad Bečvou

  

 

  

 

 

 

 

 

1.parostrojní pivovar, společenský Lipník; Rolnický pivovar Lipník nad Bečvou
foto lokace etikety
zrušen 1916; 20 000 hl; PR
První světová válka učinila konec oběma lipenským pivovarům. Výrobu zastavili v obou závodech v průběhu roku 1916 a oba odkoupil v roce 1917 „První moravský pivovar akciový se sladovnou v Přerově“.
Přestavěná budova rolnického pivovaru stojí na ulici Novosady vedle restaurace Nadsklepí. Její jádro zůstalo téměř stejné. Jen v prvním patře se podlouhlá okna zmenšila více jak o polovinu a byly strženy dva menší komíny a jeden velký. Sklepy jsou dochovány v původní podobě. Dokonce zůstaly i boční dveře.
článek: Historie pivovarnictví v Lipníku n. B. >>>
Měšťanský pivovar Lipník nad Bečvou
foto lokace
zrušen 1914; 8 000 hl
Měšťanský pivovar stával od sladovny – přes cestu (dnes v této budově sídlí policie ČR).
Lipová

 

Pivovar Lipová ; Hainspach ; Hanšpach
1869 – 1946; 30 000 hl; DC
Thun-Salm, Salmův pivovar v národní správě; budovy byly r.1960 zbořeny.
Liptál

 

Pivovar Liptál
zrušen asi 1885; 200 hl; VS
maj.: baron Ulm-Ehrbach
Líšnice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Líšnice
foto lokace
zrušen asi 1905; 2 500 hl; MO
posl.maj.: F. Preindl
Založen rodinou Švábů z Chvatliny zřejmě koncem 17. století, kdy se v něm začíná s nepravidelným vařením piva. Po roce 1704 je pivovar přestavěn. V následujících letech se vaření piva poměrně stabilizuje, jak dokazují záznamy z let 1749 – 1756. Roku 1820 prošel pivovar výraznými stavebními úpravami, začalo se pivo opět vařit a roku 1861 je vaření piva stabilizováno a roku 1866 výroba vrcholí. Nato byl pivovar roku 1890 kompletně přestaven. Avšak krátce nato následoval hospodářský úpadek a roku 1905 se výroba piva v Lišnici zastavuje. Od roku 1906 slouží hlavní objekt pivovaru pouze jako sýpka obilí a další objekt jako obecní pastouška. V následujících letech by se měl změnit bývalý pivovar na domov pro seniory se zázemím pečovatelského domu.
Líšno

 

Pivovar Líšno ; Lischna
zrušen asi 1880; 800 hl; BN
posl.maj.: V. Daněk; přebudován na lihovar.
Líšov

 

Obecní pivovar Líšov ; Lischau
foto lokace
zrušen asi 1900; budova zachována, patří k
nejstarším památkám v obci ; 1 500 hl; CB
V roce 1631 je připomínána v Lišově chmelnice, která zásobovala pivovar.
Líšťany

 

Pivovar Líšťany ; Lichtenstein
foto lokace
zrušen asi 1880; 100 hl; PS
maj.: kníže Löwenstein
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Úterý >>>
Líšťany

 

Pivovar Líšťany ; Löwenstein
zrušen 1927; 400 hl; KH
Liteň (Uteň)

  

 

  

 

 

Pivovar a sladovna Liteň
foto lokace
K panství (zámek Uteň) patřil velkostatek, lihovar, pivovar, sladovna, cihelna a vápencové lomy. BE
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „J. S. Daubek“, pivovar a sladovna, Liteň (okr. Beroun) (veř.obch. spol.).
Litenčice

 

Pivovar Litenčice
zrušen asi 1880; 200 hl; KM
maj.: baron Podstatzky
Litice nad Orlicí

 

Ještě do konce 19. století byl v obci na kopci pod zvoničkou pivovar.
Litoměřice

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Labskozámecký akciový pivovar Litoměřice
foto lokace etikety
1858 – 1943; 70 000 hl
vařil mj. pivo Bock, Műnchener, 18° Granator
Pivovar byl postaven v roce 1858 a veden pod názvem Litoměřická pivovarská společnost u Labského zámku (Leitmeritzer Bierbraugesellschaft zum Elbschloss A.G). Po obsazení pohraničí se podařilo konkurenčnímu podniku Sudetské pivovarské akciové spoečností v Ústí n/L získat celý majetek pivovaru a ten byl po té odstaven. V květnu roku 1940 byla uvařena poslední várka piva a v červnu téhož roku prodáno veškeré zařízení pivovaru. Dne 13.2 .1942 se mění název na Labskozámeckou správní akciovou společnost v Litoměřicích ( Elbschloss-verwaltungs A.G in Leitmeritz ). Bylo dohodnuto přestavět pivovar na chladírny a dnem 29.9 .1942 byla založena nová firma s názvem Sudetské chadírny, společnost s r.o. v Litoměřicích (Sudeten Kühlhaus G.m.b.H in Leitmeritz ). Po skončení války byly Sudetské chladírny z důvodu, že akciová společnost je tvořena vesměs německým kapitálem, 24.5.1945 převzaty do národní správy a to pod názvem Labskozámecké podniky Litoměřice, ze kterých se utvořil národní podnik Litoměřické mrazírny. Podnik fungoval do r. 1996, kdy byl privatizován a nadále různými firmami využíván k různým účelům. V roce 2005 začala likvidace objektu. V r.2006 byl objekt zasažen požárem.
Objekt stojí na svahu nad železniční tratí, kolem je stará zástavba.
článek: Historie pivovarnictví v Litoměřicích >>>
Měšťanský pivovar Litoměřice ; Bűrgerliches Brauhaus Leitmeritz
foto lokace etikety
TEXT
článek: Korunní pivovar Litoměřice >>>
Litomyšl

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Litomyšl ; Leitomischl ; Leitomyschl
foto lokace
Zámecký pivovar Litomyšl
foto lokace
Konkrétní zprávu o pivovaru máme už z roku 1552 v inventáři pořízeném v souvislosti se zastavením panství Litomyšlského Jaroslavovi z Pernštejna. V roce 1629 bylo Vratislavu Eusebiovi z Pernštejna městem Litomyšl, za potvrzení svých privilegií, postoupeno právo k vaření piva. Panský pivovar v „přihrádku“ byl zřejmě malý, a proto jej Vratislav Eusebius rozšířil přístavbou na místě tří zbořených měšťanských domů. Nový díl pivovaru byl dokončen v r. 1630 . V roce 1728 pivovar se sladovnou, úřednickými byty i sousední jízdárnou vyhořel.
Podle zápisu z 29. dubna 1947 byly hospodářské objekty v zámeckém areálu, tj. pivovar, jízdárna, konírna, chlév a kolna za konírnou, předány ministerstvu zemědělství.
článek: Zámecký pivovar Litomyšl >>>
Lítov Pivovar
Lítov ; Littengrűn
zrušen 1905; 3 500 hl; SO
majitel: Mostecká akciová společnost pro těžení
uhlí
Litovel Měšťanský pivovar Litovel
Rolnický pivovar Litovel
Litvínov
Pivovary na Litvínovsku II.: http://www.zpravy.pivovary.info/?p=70631
Pivovary na Litvínovsku I.: http://www.zpravy.pivovary.info/?p=70626
Pivovar
Horní Litvínov
zrušen asi 1880
Lnáře Panský pivovar
Lnáře
zrušen 1927; až 20 000 hl

majitel: Karel Lilgenau, pronajímán
Poslední ze Zmrzlíků Václav založil ve Lnářích pivovar a při poplužním dvoře ovčín a zahradu, vše připomínané poprvé roku 1564. Pivovar ve lnářské tvrzi prosperoval po dlouhá staletí. Roku 1907 byl upraven na parostrojní a ještě roku 1936 produkoval ročně 8090 hl. piva, tj. o 1500 hl. více než pivovar barona Hildprandta v Blatné. Roku 1937 byl ovšem i se všemi distribučními právy prodán tehdejším majitelem velkostatku JUDr. Jindřichem Vaníčkem za 960 000 Kčs. schwarzenberskému pivovaru v Protivíně. Nový vlastník produkci piva zastavil, propustil většinu z patnácti zaměstnanců a budovy přeměnil na sklady vlastního piva, které se sem vozilo po železnici.
Po zestátnění roku 1948 využíval většinu objektu rovněž ke skladovacím účelům národní podnik Jihočeské pivovary. Zbývající prostory, včetně tvrze, obývali správce skladu, jeden z bývalých zaměstnanců pivovaru, autošofér, poštmistr a listonoš. Dále zde byla ještě místní služebna SNB a dílna STS.
Objekt tvrze s přilehlými pivovarskými budovami v průběhu 50. a 60. let chátral. V prosinci 1967 byl pro havarijní stav zbourán pivovarský komín.
Na počátku 80. let získal pivovar a tvrz Úřad vlády ČSR, který roku 1985 nechal zchátralé pivovarské budovy zbořit a roku 1986 zahájil rekonstrukci goticko-renesančního objektu tvrze.

Lobeč Parostrojní pivovar
Lobeč ; Lobes
1654 – 1943, obnoven; až 10 000 hl
Lobkovice Panský pivovar Lobkovice
Lochovice Pivovar Lochovice ; Lochowitz
1550 – 1932, až 2 000 hl
Loket Měšťanský pivovar Loket
1337 (1890) – 1953, až 22 000 hl
Lomnice nad Lužnicí Měšťanský pivovar Lomnice
Lomnice nad Popelkou Panský pivovar Lomnice
1462 – 1958, až 9 000 hl etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/359
Lomnice u Tišnova Panský pivovar Lomnice
Lošánky Pivovar Lošánky
Pivovar se v Lošánkách poprvé připomíná v roce 1786 jako majetek města Kutná Hora. V roce 1838 byl přestavěn původní kontribučenský špýchar na vinopalnu a nový pivovar, pro který byla zřízena hospoda v přízemí sousedního zámku. V roce 1875 měl pivovar výstav 2 102 hl, v roce 1880 pak 2 465 hl a v roce 1885 klesla produkce na 1 131 hl. Pivovar byl zrušen v roce 1888.
Loštice

Vaření piva v Lošticích: http://www.zpravy.pivovary.info/?p=67098

Obecní pivovar Loštice
Rolnický pivovar Loštice
Loučeň Pivovar Loučeň
Loučná nad Desnou Zámecký pivovar Loučná nad Desnou
Pivovar byl v roce 1978 kompletně zbourán a v současnosti se na jeho místě nachází čerpací stanice PHM.
Louňovice pod Blaníkem Arcibiskupský pivovar Louňovice
1350 – 1942, až 2 000 hl
Lovosice Knížecí Schwarzenberský pivovar Lovosice
1530 – 1950, až 14 000 hl
Luka Pivovar Luka ; Luck
1731 – 1930, až 7 000 hl
Lukavec Pivovar Lukavec
Lukov Pivovar Lukov
Penzion na Pivovaře je stará rozlehlá budova, kterou jsme v roce 1998 plně zrekonstruovali. Stála již v roce 1646 a sloužila jako panský pivovar, jak se dovídáme z historických pramenů a inventáře hradu Lukova.
Pivovar v Lukově je známý také tím, že zde během svého života hrál jeden z nejznámnějších hudebních skladatelů všech dob – Wolfgang Amadeus Mozart. Navštěvovali jej také na svých dovolenkových pobytech hercí Národního Divadla jako Oldřich Plachta nebo Jan Pivec.
Lysá nad Labem Panský pivovar Lysá
1749 – 1950, až 9 000 hl

You may also like...