Osudy zaniklých pivovarů – Lanškroun

Osada Landeskrone vznikla v 13. století v dobách kolonizačních aktivit českého krále Přemysla Otakara II. Noví osadníci obdrželi od Královské koruny prostřednictvím lokátora (osoba, která ve středověku organizovala zakládání osad) různá hospodářská práva. Zde bylo uděleno mj. právo vařit pivo sedmdesáti šesti takzvaným právovárečným měšťanům.

Roku 1568 dal měšťanům tehdejší majitel panství Vratislav z Pernštejna slib, že ve městě nebude postaven panský pivovar. Měšťanské pivo kupovala jak vrchnost, tak okolní vesnice. Na tehdejší poměry ne zcela obvyklé bezkonkurenční prostředí Měšťanskému pivovaru samozřejmě svědčilo. Jeho budova stála na místě dnešní základní školy na dolní straně náměstí Jana M. Marků.

Zpackaná vzpoura části šlechty na počátku 17. století přinesla zásadní změny pro celé české země. V Lanškrouně proběhla vynucená změna vrchnosti. Od roku 1622 připadlo panství Lichtenštejnům. V době třicetileté války bylo město poničeno švédskými a císařskými vojsky. Po ní do Lanškrouna přicházeli němečtí osadníci, kteří zde prosadili německou správu.

Rekatolizační úsilí Karla z Lichtenštejna vyústilo až do okleštění práv měšťanů, včetně omezení provozu jejich pivovaru. Kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna v 17. století dokonce vystavil ve městě panský pivovar. (Dle některých zdrojů ve městě fungoval vrchnostenský provoz již od roku 1629).

Měšťanský pivovar tak ztratil mnohá odbytiště, navíc moderněji vybavený Knížecí produkoval kvalitnější a tím pádem hostinskými žádanější pivo.
Měšťané od roku 1780 pivovar pronajímali. V roce 1891 právovárečníci z důvodů ekonomické nerentability provoz zrušili a prodali Lichtenštejnům.

Hlavní budovu bývalého měšťanského pivovaru koupil stát a upravil ji pro potřeby okresního hejtmanství. Dnešní podoba budovy je z roku 1933, kdy byla přestavěna pro okresní úřad. Sídlem okresní a politické správy byla až do zrušení lanškrounského okresu v roce 1960.

Panský pivovar se v dalších desetiletích rozvíjel, jak po stránce odbytové, tak z hlediska technologického a kapacitního. V roce 1850 v Lanškrouně došlo k převodu správy z knížecí do rukou státních úředníků, vrchnost začala následně pivovar pronajímat.

Lichtejštejnové nemohli být s nájemci nespokojeni, výstav pivovaru na konci 19. století překračoval třicetitisícovou hranici. Také první desetiletí minulého století byla ve znamení ekonomické úspěšnosti.

Po skončení první světové války v roce 1918 v rámci První pozemkové reformy (cílem bylo rozdělení velkých soukromých pozemků, které vlastnila především šlechta) došlo k zabavení většiny knížecího majetku. Knížeti Janu II. zůstal ve vlastnictví pouze pivovar, budova zámku, bývalý měšťanský pivovar a hostinec.

Lichtenštejnům byl pivovar v roce 1948 znárodněn a následovala éra „národních podniků“. Ač u kormidla pivovarského závodu byli lidé oddaní lanškrounskému pivu, centrálně řízené navyšování produkce, opomíjená obnova technologického vybavení a výkyvy kvality, příliš věhlasu zdejšího piva nepřály.

Navíc centrálnímu ředitelství uskupení východočeských pivovarů v Hradci Králové se lanškrounský podnik nezdál být perspektivní a veškeré investice směřovaly do svitavského pivovaru. Ten měl být rozšířen a postupně převzít produkci menších pivovárků v regionu.

Když na počátku 90. let minulého století padlo regionálně plánované zásobování, otevřely se lanškrounskému pivu dosud nevídané odbytové možnosti, to již pod hlavičkou státního podniku Pivovary Hradec Králové. Výstav rostl, později přibyl i vývoz do Polska. Pivo se tam dokonce vozilo v cisternách a stáčelo přímo na místě. Došlo i na modernizaci technologie.

Po roce 1989 proběhla postupná privatizace provozoven východočeské pivovarské skupiny. Došlo i na lanškrounský pivovar. V roce 1993 získala provoz společnost Bevi spol.s r.o..

V té době z brány lanškrounského pivovaru začala vycházet značka Generál Laudon (10 % světlé výčepní a 11 % světlý ležák), světlá dvanáctka nesla název Knížecí Koruna. Firma Bevi s.r.o. vlastnila i sodovkárnu ve Vrchlabí a tím i značku piva Rýbrcoul. Tato značka se poté vyráběla v Lanškrouně.

Zpočátku se podniku dařilo. Avšak „naivní“ devadesátá léta přinesla nástup velkopivovarských gigantů se zahraničním kapitálem, jež nemilosrdně, z pozice silnějšího, zabírali výčepy restauračních zařízení.

Na majetek firmy Bevi byl dne 23. ledna 1998 prohlášen konkurs.

Od ledna 1999 provozovala lanškrounský pivovar společnost Knížecí pivovar a.s.. Na trhu se objevila nová značka Zlatý Beran. Nicméně pivo jakoby už ztratilo své štamgasty. Výroba piva byla v tomtéž roce ukončena. V době svého uzavření vařil 5 000 hektolitrů ročně, přitom jeho kapacita byla až 70 000 hektolitrů piva.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Minipivovar U Rybiček Stříbro

Lanškrounská radnice koupila v roce 2000 areál pivovaru za pět milionů korun a sháněla firmu, která by pivovar opět oživila. Město jednalo s německou firmou či americkým podnikatelem. Bohužel se to již, i vzhledem ke stavu technologie, nikdy nepodařilo a lanškrounská pivovarská tradice definitivně zanikla.

Rok 2002 přinesl rozhodnutí přeměnit rozsáhlý areál pivovaru v centru města na kulturní a obchodní centrum. V roce 2003 městský architekt Přemysl Kokeš zpracoval urbanistickou studii zahrnující nejen továrnu, ale i její okolí a jednotlivé objekty byly nabídnuty konkrétním zájemcům. V areálu bývalého lanškrounského pivovaru tak bylo naplánováno vybudovat nové náměstí, měly vzniknout tří zcela nové ulice a založen park.

Od ledna 2004 začala demolice starých pivovarských budov.

V lednu 2017 Lanškroun nabízel budovy rekonstruovaného bývalého pivovaru k dalšímu využití. V místě dosud vznikly byty, obchody nebo Sportcentrum Lanškroun v hlavní budově pivovaru, Pivovarské náměstí ale zatím sloužilo jako bezplatné parkoviště pro centrum města. Ve velmi špatném stavu byly bývalé pivovarské sklepy, radnice nabízela investorům také budovu bývalé sladovny.

Prameny:
Příloha Listů Lanškrounska 13-14/XIII ČERVEN 2013 / Kateřina Chládková: Jak Lanškroun vařil pivo (Zdroj: J. Chládek: Kronika města Lanškrouna, sborník Lanškroun historický III., Lanškrounsko č. 2/2004) / „Tady se na pivo vždycky nadávalo“, rozhovor s Františkem Bartoněm, dlouholetým mistrem v lanškrounském pivovaru (František Teichmann)
www.rtvplus.cz/aktualne-2396-Lanskroun-dlouhodobe-nabizi-zanikly-pivovar