Polotmavý speciál 14 Klazar

Také letos se můžete těšit na speciální vánoční pivo Pivovar Tambor z Dvora Králové, polotmavý speciál 14% Klazar. Lze ho objednávat v sudech a lahvích. K dispozici bude v prvním adventním týdnu. Polotmavý speciál je pivo vhodné pro sváteční příležitost, vyznačuje se zejména plnou lahodnou chutí s výrazným řízem a vyšším obsahem alkoholu, 5,8%. Protože se jedná o pivo, které vaří jen před Vánocemi, bude ho omezené množství.
Rodina Klazarových koupila prusko-rakouskou válkou zdevastovaný měšťanský pivovar v roce 1877. Postupně ho modernizovala a zvětšovala. V roce 1948 byl znárodněn. Tím ale stopa Klazarových v českém pivovarnictví nekončí. Jeden ze synů posledních majitelů, Gaston Klazar (1919 – 2006) vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou, pracoval ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském a v Pokusném a vývojovém středisku v Praze. Patřil mezi přední české pivovarnické odborníky, je autorem řady odborných publikací, které vyšly u nás i v zahraničí. Působil mnoho let jako předseda redakční rady odborného časopisu Kvasný průmysl. Byl držitelem patentu na dia pivo, podílel se i na přípravách dalších speciálních druhů piva. V roce 2004 se Gaston Klazar zúčastnil slavnostní vernisáže výstavy o královédvorském pivovarnictví v Městském muzeu, která se mu velice líbila.

>>> více o pivovaru Tambor Dvůr Králové

You may also like...