Kde se vařilo Velkopražské pivo

Po založení Nového Města pražského byly na popud Karla IV. na jihozápadních svazích za hradbami zakládány vinice. Pěstování vinné révy postupem let upadalo, takže v 18. století se na jejich místě již nacházela jen řada roztroušených usedlostí. Dne 13. 6. 1849 byly na základě úředního nařízení osady sloučeny. Tím vznikla samostatná obec Viničné Hory, která v roce 1867 byla přejmenována na Královské Vinohrady. V roce 1866 se započalo s bořením pražských městských hradeb a v oblasti nastal intenzivní stavební ruch. Centrální vídeňská vláda nepřála příliš narůstající moci Prahy a tak podporovala samostatnost předměstských obcí jejich povyšováním na královská města. Vinohrady se velice rychle rozvíjely, rostl počet obyvatel.

Dne 26. 9. 1879 byly Královské Vinohrady povýšeny na město, dokonce čtvrté největší v českých zemích. Významu Vinohrad odpovídala i vybavenost veřejnými budovami.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Minipivovar U Vozků Liberec

Konec 19. století byl v pivovarnictví ve znamení vzniku moderních průmyslových pivovarů. Královské Vinohrady tento trend neminul. V roce 1893 založila malá skupina zdejších podnikavých občanů Měšťanský pivovar. První pivo bylo vystaveno už roku 1894. Pivo se vařilo ve dvou varnách a pivovar byl zařízený na výrobu 150 tisíc hl.

Býval chloubou Vinohrad. Byla to impozantní budova v dobovém industriálním slohu, ohromující svoji rozlohou. K budovám pivovaru a velké sladovny přiléhala velkorysá zahrada, ve které lákala k posezení oblíbená Pivovarská restaurace. V areálu ve dvacátých letech dokonce sídlily i filmové ateliéry.

Podle zákona z roku 1920 došlo ke dni 1. 1. 1922 ke vzniku Velké Prahy a Vinohrady se staly její součástí. Jméno Měšťanského pivovaru bylo změněno na „Akciový pivovar a sladovnu, Praha XII“. Tehdy si nejen občané Vinohrad pochutnávali na Královském tmavém ležáku a Velkopražské 12°.

Pivovar prosperoval, na začátku nového století se ročně vyrobilo přes 90 000 hektolitrů chmelového moku. V období prvního Československa se výstav lehce snížil, konkurence dalších pražských průmyslových pivovarů byla značná. Přesto se ročně uvařilo kolem 60 000 hektolitrů vinohradského piva.

Sláva pivovaru však netrvala dlouho. Za války výroba ustala a již nikdy nebyla obnovena. Produkce sladu pokračovala.

Po znárodnění se areál stal sladovnou Pivovaru Staropramen. Později budovy vinohradského pivovaru sloužily jako sklady.

V roce 1998 areál zakoupila soukromá společnost, která měla v úmyslu budovy přestavět na luxusní byty. Mohutný požár dne 28. srpna 2000 zničil převážnou část budov bývalého pivovaru.

Nyní v místech vinohradského Měšťanského pivovaru najdete víceúčelový developerský projekt Korunní Dvůr. V centru residenčních, obchodních a kancelářských prostor byla zachována historická sladovna a komíny pivovaru.

Prameny:
www.pepikov.cz
www.pamatky.praha.eu
www.vinohrady.cz
www.prahaneznama.cz/praha-2/vinohrady/
www.zpravy.idnes.cz/na-miste-pivovaru-budou-exkluzivni-byty-ff8-/domaci.aspx?c=A020205_114544_praha_ton