Pivovarský místopis – Opavsko

Opavsko je region v severovýchodní části republiky při hranici s Polskem. I zde nalezneme zajímavou pivovarskou minulost i současnost.
Území je tvořeno dvěma přírodními útvary. Pahorkatina Nízkého Jeseníku v jihozápadní části s průměrnou nadmořskou výškou 400 až 500 m n. m. a s nejvyšším bodem Červenou horou (749 m n. m.) a oblastí Hornoslezské nížiny v severovýchodní části s průměrnou nadmořskou výškou 300 m.

V 19. století se to v regionu pozdějšího opavského okrese, a nebylo tomu jinak v celé naší zemi, hemžilo drobnými pivovarskými provozy při panských sídlech. Kraj je dosti skoupý na větší města, ale i zde bylo v provozu několik podniků právovárečníků.

Zaměřme se na ty podniky, které přežily přelom století. Kde začít jinde než v největším městě regionu.

Čtěte také:  Vandry po historických pivovarech, díl čtvrtý: Když se sudy vyvalí z pivovaru v Podskalí…

První písemná zpráva o existenci Opavy pochází z roku 1195. Dekret Přemysla Otakara I. z roku 1224 poprvé hovoří o Opavě již jako o městě, právo mílové bylo v listině výslovně zmiňované.

Město bylo centrem Opavského knížectví a v letech 1742 až 1928 hlavním městem rakouského, resp. českého Slezska se zemskými úřady.

První doložený společný pivovar právovárečníků stával nedaleko dnešní konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a vznikl na konci 15.století. Pozemek pro výstavbu nového Měšťanského pivovaru byl vybrán vně starého města, zcela pochopitelně u městského náhonu. Výstavba začala v roce 1824 a o rok později se v něm již vařilo pivo.

foto Více o pivovaru zde >>

Moderní technologie produkující pivo stabilní kvality a mazaná obchodní politika způsobila úpadek mnohých okolních malých podniků. Opavský pivovar přežil obě světové války, znárodnění i normalizaci, novodobý „český“ kapitalismus však nikoliv.

Čtěte také: Zlatovar a Zlaťák – opavská pivovarnická minulost a současnost >>

Firma Breda Holding a.s., podnikatele Kamila Kolka, se stala v srpnu 1998 majoritním vlastníkem opavského pivovaru. Nový majitel sice uvedl na trh několik nových speciálních druhů piva, avšak konkurenci nadnárodních velkoznaček konkurovat nedokázal. Pivovar od roku 2005 nevařil.

Lucembursko-irská developerská společnost Quinlan Private bylo jméno nového majitele opavského pivovaru od konce roku 2007. V roce 2007 Ministerstvo kultury ČR potvrdilo, že opavský pivovar nebude památkou. V objektu bývalého pivovaru Zlatovar začaly v lednu 2010 hlavní demoliční práce.

Na místě bylo vystavěno nové obchodní centrum Breda & Weinstein. Architektům se podařilo zachovat historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín. V místě původní varny byla v prosinci 2012 otevřena restaurace s názvem Ka-Varna, kde historického ducha připomíná původní měděný kotel.

Navíc v útrobách OC byla zprovozněna minipivovarská technologie. Minipivovar Nová Sladovna byl po měsících rekonstrukcí a příprav otevřen dne 13.12.2013, na čepu byl Opavský Zlaťák 12°, Opavský Škopek 10° a tmavý Opavský Čert 12. Pivo lze nyní ochutnat v prostorách restaurací Ka-varna a Nová sladovna, pod kterou o podlaží níže v suterénu jsou umístěny ležácký sklep a varna.

foto
Více o pivovaru zde >>

K prozatím nejmladšímu opavskému minipivovarskému podniku musí zájemce až na okraj města, kde již vesnická zástavba přechází do polí. Zde v krásném přírodním prostředí, ohraničeném řekou Moravicí a náhonem, stojí budovy mlýna, jehož minulost sahá až do konce 15.století. Celý areál prošel velkorysou rekonstrukcí, včetně zabudování zařízení pro výrobu piva.

foto
Více o pivovaru zde >>

Světlá desítka, jako první pivo uvařené na zdejší technologii, se na pípu venkovním bufetu dostala 10.7.2015, světlá dvanáctka o týden později. Dne 10.11.2015 byla potom v areálu s pojmenováním Panský mlýn oficiálně otevřena vlastní restaurace, ve které si návštěvník prohlédne varní nádoby. Pravidelný sortiment minipivovaru tvoří 10° Brtník, 12° Grizzly a jantarový Kodiak 15°.

Za dalším svědkem pivovarnické minulosti regionu musíme západním směrem.

Majitel zámku ve Stěbořicích Antonín Pino z Friedenthalu začal v obci nedaleko rybníka na místě zvaném V Podhájí v roce 1730 budovat pivovar. Roku 1745 byl provoz dostavěn, v této době byl ještě spojen s lihovarem.

foto
Více o pivovaru zde >>

Panský podnik se potom dostává do rukou podnikatelů konce 19.století. Roku 1856 kupuje pivovar František Egger a Tadeáš Dittrich. Od roku 1858 rodina Dittrichů vlastní podnik až do jeho zániku. V roce 1896 dojde k rozšíření a modernizaci pivovaru, výstav dosáhl úctyhodných 10 000 hektolitrů. Stěbořické pivo zdárně konkuruje opavskému, vozilo se až do Přerova a téměř po celé severní Moravě.

V dubnu 1913 pivovar vyhořel, hlavně jeho nejdůležitější střední část, kde bylo varní zařízení. K obnově výroby piva již nedošlo.

Čtěte také:  Pivní otvíráky

Součástí pivovaru byl i oblíbený zahradní hostinec. V současné době je zde restaurace s penzionem jménem „Pivovar Stěbořice“.

Několik kilometrů severozápadním směrem, již více v kopcích Nízkého Jeseníku, stojí obec Velké Heraltice s nepřehlédnutou budovou zámku. V lesnatém údolíčku Heraltického potoka přímo pod mohutným panským sídlem fungoval rozsáhlý hospodářský dvůr. Kromě lihovaru, vodní elektrárny, kovárny a pekárny zde vrchnost provozovala rovněž pivovar.
foto

Za plného provozu se v pivovaru vařilo až 2 000 hektolitrů zlatavého moku ročně. V novém století tento drobný provoz neodolal konkurenčnímu tlaku moderního opavského pivovaru a v roce 1907 panský podnik zanikl.

Nejsevernější zastávkou tohoto putování za pivovarskou historii Opavska je Rolnický pivovar Brumovice. Budovy se nachází na návrší u silnice ze Skrochovic do Brumovic. Dávní pivovarníci zde měli výhled na sníženinu kolem řeky Opavy a kraj polského Slezska.
foto
Více o pivovaru zde >>

Podnik vznikl, podobně jako mnoho jiných pivovarů, jako panský. Posléze však přešel do majetku Rolnické akciové společnosti. Dosahoval produkce až 10 000 hl piva ročně. Na počátku 20. století jej koupila opavská Měšťanská pivovarská společnost s cílem likvidace brumovické konkurence. V roce 1907 byl pivovar uzavřen a přeměněn na sklad piva. Mohutné, účelově přestavěné budovy, jsou v současnosti využity v duchu pivovarské tradice, neboť vlastník firma SAELA s.r.o. v prostorách bývalého pivovaru produkuje originální pivní kosmetiku.