Minipivovar Parník Přerov

od února pivovar mimo provoz. Od června restaurace v provozu.
Momentálně probíhá rekonstrukce minipivovaru.
Nový provozovatel, nový sládek.