Historické pivovary S,Š

Sádek

 

Pivovar Sádek
hrabě Ignác Walldorf vařil pivo v roce 1521; TR
Sadová

 

Parostrojní pivovar Sadová (Sovětice)

foto lokace etikety
zrušen 1947; 10 000 hl; HK
posl.maj.: hrabě Harrach. Budovy zbořeny.
Sázava

 

Klášterní pivovar Sázava

foto lokace
článek: Putování po historických pivovarech Dolního Posázaví I. >>>
video: Historické pivovary Dolního Posázaví >>>
V areálu Benediktinského kláštera se nachází budova pivovaru s gotickými fragmenty.
Pivovar byl založený roku 1638, uzavření pivovarských provozů nastalo v roce 1930. Mezi jeho majitele patřili: Benediktinský konvent v Břevnově (-1785); Náboženský fond (-1804); Vilém rytíř Tiegel z Lindenkronu (1844); Jan Neuberg; Bedřich Schwarz; Ing. Richard Schwarz; Ing. Richard Schwarz a Eugenie Kavalírová; Ing. Richard, Zdenka a Marie Schwarzovi a Václav Souček; Václav Souček a Zdenka Schwarzová.
Sedlec

 

Schwarzenberský pivovar v Sedlci

foto lokace etikety
Obec je dnes součástí Kutné Hory. Pivovar byl založený roku 1530, ukončení vaření piva nastalo v roce 1943, jeho definitivní konec nastal roku 1948. Mezi jeho majitele patřili: Karel III. kníže Schwarzenberg (1858); Karel IV. kníže Schwarzenberg; Karel V. kníže Schwarzenberg; Karel VI. kníže Schwarzenberg; Česká republika. Výstav zhruba 9 000 hl.
Sedlčany
Pivovar Sedlčany
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Sedlnice

 

 

 

Pivovar Sedlnice

foto lokace
zrušen asi 1880; 100 hl; NJ
maj.: hrabě Vetter; V Sedlnici Manské (něm. Lehen Sedlnitz) byl rovněž zámek, dochovaný dodnes, panský dvůr, pivovar a palírna. Součást hospodářského dvora u zámku. Budovy zbořeny.
Sedmpány

 

 

 

 

Pivovar Sedmpány ; Sedumpan

foto lokace
zrušen asi 1900; 2 000 hl; BN
posl.maj.: A. Žežula. Majitel Křehulovského dvora. B. Vrána vystavěl na svém pozemku za vsí pivovar a přesídlil do něho, za něj pivovar skvétal, dle vypravování starých pamětníků vozili pivo až do Vlašimi. Za pozdějšího majitele Jana Žežuli pivovar upadal, pivo přestali vařit, pozemky rozprodával kus po kuse, prodal jej jako hostinec.
(www.keblov.webnode.cz/historie/kronika-sedmpan/)
Pivovar se nacházel na samotě u zastávky dnes již zrušené železniční trati do Dolních Kralovic. Podélná budova u silnice čp.40. V roce 2018 bez střechy.
Sechutice

  

 

 

  

 

 

Pivovar Sechutice
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Kralovic >>>
Sechutice je zaniklá vesnice západně od Hadačky, 4 km jihozápadně od Kralovic na Plzeňsku. Dnes na jejím místě stojí stejnojmenný barokní dvůr.
V roce 1539 získal Florián Gryspek zpustlé sechutické pozemky. V polovině 16. století zaznamenaly Sechutice mohutný stavební rozvoj: Gryspek nechal vystavět nový hospodářský dvůr s renesančním zámečkem či tvrzí, ovčín a pivovar se spilkou a krčmou. Ovčín, který mohl pojmout okolo 1100 kusů ovcí, stál při cestě k Výrovu (zbořen byl v 70. letech 20. století). Pivovar stával mezi dvorem a rybníkem. Vařilo se v něm světlé pivo, ročně bylo 24 varů a pivo se prodávalo do vsí.
Pivovárek stál u severozápadní strany rybníka zvaným Pivovárek. Dnes je tam les a z celého pivovaru zbylo torzo zídky.
Selmice
Roku 1573 koupil jeden ze šlechty Selmici, v níž měl tehdy k dispozici tvrz, pivovar a rozsáhlý
dvůr
Semily

  

 

  

 

 

 

Panský pivovar Semily ; Měšťanský

foto lokace
článek: Putování po historických pivovarech Horního Pojizeří >>>
původně vrchnostenský pivovar, v 19.století ve vlastnictví obce
Podlouhlá budova za muzeem bývala pivovarem, založeným roku 1515. Vrchnostenský pivovar založili Smiřičtí ze Smiřic v roce 1687 (na fasádě 1515), do konce 18. století jej měli společně v držení s vinopalnou a dvorem židovští podnikatelé Schonfeldové. V roce 1899 jej obec koupila od rodu Rohanů. V roce 1918 byl prodán do soukromého vlastnictví. Po druhé světové válce byl používán jako sklad zeleniny. Několikrát vyhořel, takže dnešní stavba je asi sto třicet let stará. K pivovaru však náležela ještě jedna, stejně velká budova, která stála téměř uprostřed dnešní Husovy ulice. Mnoho lidí uvítalo požár, který ji strávil, neboť bránila průjezdu povozů. Poslední pivo se zde vařilo v roce 1943 a v budově se nacházely 90 m dlouhé ležácké sklepy. Současně je v bývalé budově pivovaru restaurace U Bernarda.
Semín

 

Pivovar Semín

foto lokace
zrušen 1926; 1 000 hl; PU
maj.: J. Dvořák
Senec
Pivovar Senec
RA
Senomaty

 

 
 

Pivovar Senomaty

foto lokace
Senomaty právo vařit pivo získaly začátkem 16.stol. a o 150 let později už prý bylo lepší než rakovnické. Pivovar je doložen v pol.18.stol. Zdejší provoz velmi strádal konkurencí z blízkého Rakovníka. Nakonec město kolem roku 1890 místní pivovárek koupilo a zrušilo. Výstav nedosahoval přes 1 000 hl piva ročně. Budovy byly v roce 1996 zčásti
zachovány v rámci hospodářského dvora v centru obce, včetně sklepů. RA
Sezemice

 

Pivovar Sezemice

foto lokace etikety
zrušen 1917; 15 000 hl; PU
maj.: Hermína Valentová ; Dne 17.dubna 1732 zachvátil v Sezemicích požár 47 domů, radnici, pivovar, spilku a masné krámy
Skalka
Pivovar Skalka
zrušen asi 1905; 3 000 hl; LT
maj.: hrabě Schőnborn
Skalná
Měšťanský pivovar Skalná ; Wildstein
zrušen asi 1900; 1 000 hl; CH
Pivovar hraběte Wolkensteina Skalná

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 700 hl
Na začátku 19. století byl při předním zámku zčásti do příkopu vystavěn pivovar a hrad byl kolem roku 1843 upraven pro potřeby sladovny pivovaru.
Přibližně ve čtyřicátých letech 19. století nechali Wilhelmové adaptovat hrad na sladovnu pivovaru.
Skalsko

 

 

 

Vrchnostenský pivovar Skalsko

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 000 hl; MB
vlastník byla 1.cukrovar.akciová společnost v Praze; pivovar zanikl pod konkurenčním tlakem pivovaru v Klášteře-Hradišti. Budovy (v údolí Skalského potoka) v roce 2005 stály, byly rekonstruovány a soukromě využity.
Skuhrov

 

Skuhrov, dnes součást obce Velký Borek.
Mělničtí prodali Skuhrov, v němž byl kromě mlýnů též malý pivovar se sladovnou, dvůr, kovárna a selské grunty rytíři Janu Františku Turbovi. ME
Skupeč
Pivovar Skupeč

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Úterý >>>
Skrbeň

 

 

 

 

Pivovar při dvoru Skrbeň

foto lokace
zrušen asi 1880; 300 hl; OL
V obci byl pivovar od roku 1550. Sladovna byla provozována ještě na přelomu 19. a 20. stoleti. Budovy byly ještě v roce 2002 zachovany, ovšem bez vybavení a s řadou stavebních úprav. Nejzřetelnější byla sladovnická věž, uvnitř
humna. Celý areál v roce 2002 patřil firmě SOLVIT s.r.o..
Skrýšov
Pivovar Skrýšov
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Skřivany
Panský pivovar Skřivany
zrušen asi 1870
Slabce
Pivovar Slabce
zrušen asi 1890; 500 hl; RA
maj.: hrabě Croy
Slaný
Pivovar Slaný ; Schlan
Slapy
Pivovar Slapy
zrušen 1905; 1 500 hl; PAZ
maj.: svobodný pán Weidenheim
Slatina u Jevišovic
Pivovar Slatina
ZN
Slatiňany
Pivovar Slatiňany

foto lokace
zrušen asi 1890; 2 500 hl
maj.: kníže Auersperg
Slavičín

 

Pivovar Slavičín

foto lokace
článek: Panský pivovar ve Slavičíně >>>
zrušen 1908; 1 800 hl; ZL
maj.: F. Strnad ; po ukončení výroby sklad piva Uherského Brodu
Slavkov
Panský pivovar Slavkov ; Austerlitz

foto lokace
zrušen 1917; 9 000 hl; VY
posl.maj.: hrabě Kaunitz, pronajímán. Panský pivovar koupil v roce 1917 konkurenční pivovar v Hruškách. V roce 2012 na místě vybudován minipivovar.
Obecní pivovar Slavkov

foto lokace
Vznikl po roce 1600. Svůj pivovar město využívalo jen do roku 1660, kdy jej postoupilo šlechtě. Dům, kde se tehdy zlatavý mok vařil, dodnes stojí na rohu Palackého náměstí a Brněnské ulice s č.p. 89.
Slavonice

  

 

 

 

 

 

Obecní pivovar Slavonice ; Městský pivovar ; Zlabings ; Lichtwitz

foto lokace
1464 – 1930; max. 4 000 hl; JH
v majetku obce, ale pronajímán
Dům č.p. 538, bývalý pivovar z 2. pol. 16. stol., v 19. stol. výrazně přestavěn, sgrafitová fasáda s výjevy z knihy Genesis (Potopa s archou Noemovou, opilý Noe, Sára vyhání Hagar, Jákobův žebřík…)
Lichwitzův pivovar Slavonice

foto lokace
zrušen 1929; 2 000 hl
Slavoňov

 

Pivovar Slavoňov

foto lokace
1544 – 1946; 4 500 hl; PI
maj.: kníže Schwarzenberg
Slezské Vlkovice
V areálu zdejší rychty se na počátku 18.století vařilo pivo
Sloupno

 
 
 
 
 
 
 
 

Benediktinský pivovar Sloupno

foto lokace
zrušen 1905; 1 000 hl; HK
V červnu 1669 prodala Barbora Markéta ovdovělá hraběnka Desfousová, rozená svobodná paní Khunová z Belasy, sloupenský statek a k němu patřící poplužním dvorem, pivovarem a sladovnou za 24300 zlatých Adolfu Vilému svobodnému pánu z Polžic a Bezdružic. Dne 3. ledna 1672 byla uzavřena prozatímní kupní smlouva a 29. dubna smlouva definitivní, v niž Adolf Vilém svobodný pán z Polžic a Bezdružic prodal statek zvaný Sloupno a k němu patřícím poplužním dvorem, ovčínem, krčmami, pivovarem a sladovnou za 24 300 zlatých břevnovskému opatu Tomáši Sartoriovi a celému konventu.
V roce 1905 ukončil činnost sloupenský pivovar s ročním vývarem až 1000 hektolitrů. S pivovarem zanikla i chmelnice, která byla severně od velkostatku. Zrušený pivovar upraven na dělnické byty, které byly kolaudovány dne 6. prosince 1921. (zdroj: www.sloupno.eu)
Smečno

 

Clam-Martinicův pivovar a sladovna Smečno

foto lokace
článek: Pivovarnictví ve Smečně >>>
Smidary

 

Pivovar Smidary

foto lokace
zrušen asi 1900; 3 500 hl; HK
maj.: Karel Wagner
Smilkov

 

Pivovar Smilkov
zrušen asi 1880; 300 hl; BN
maj.: Dr. Likavec
Smilovy Hory
Jindřich Albrecht Šiška z Jamolice od roku 1670 držel statek Smilovy Hory a tento statek s pivovarem a vesnicemi Smilovými Horami, Malým a Velkým Ježovem v roce 1676 zase odprodal. (TA)
Smiřice

 

Pivovar Smiřice

foto lokace etikety
článek: Pivovar Smiřice >>>
Smolotely

 

Pivovar Smolotely

foto lokace
zrušen 1916; 1 500 hl; PB
První písemná zmínka o zámku je z 28. dubna 1732. K zámku v této době náležel ještě pivovar s chmelnicí. Bývalý pivovar je dnes nově rekonstruovaný penzion „Smolotel“. Posl.maj.: svobodný pán z Ergeletů.
Smrčina u Aše
Zámecký pivovar Smrčina ; Sorg
zrušen asi 1900; 1 000 hl; CHE
Smržovka

 

Pivovar Smržovka ; Morchenstern
zrušen asi 1890; 1 500 hl; JN
maj.: Theodor Desfours
Budovy zchátraly, ruiny byly zbourány a na jejich místě postaven Dům potravin.
Soběchleby

 

Pivovar Soběchleby ; Sobochleben

foto lokace
zrušen 1926; 8 000 hl; TP
Pivovar se činností svého majitele naprosto vymykal tehdejším zvyklostem. Vlastnila ho v letech 1902 – 1929 Mostecká těžařská společnost a svým výstavem 8 000 hl piva v roce 1905 se řadil k menším té doby.
Soběslav

 

 

 

 

Pivovar Soběslav

foto lokace
1628 – 1948; 8 000 hl; TA
svobodní právovárečníci ; Rožmberský hrad (hradní palác) byl po roce 1706 přeměněn na pivovar a sýpky. Jan Jiří ze Švamberka, přestavěl jižní trakt soběslavského hradu na českou školu pro mládež podobojí. Později král Ferdinand II. postoupil prázdnou školní budovu městu, a to ji později proměnilo na pivovar.
článek: Pivovar Soběslav >>>
Sobíšky
Pivovar při statku Sobíšky
zrušen 1880; 400 hl; PR
Sokolnice

  

 

  

 

 

 

 

 

Akciový pivovar a sladovna v Sokolnicích

foto lokace
zrušen 1932; 12 000 hl; BY
Tradice výroby piva v Sokolnicích u Brna je doslova pradávná. Panský pivovar je věrohodně doložen při zdejší renesanční tvrzi již v roce 1550. Ale je velice pravděpodobné, že vrchnost vařila nápoj připomínající dnešní pivo již daleko dříve. Pivovar byl za staletí svého provozu neodmyslitelnou součástí panského hospodářství tvrze, později zámku. V Sokolnicích bývala i chmelnice. Během svého nejúspěšnějšího období dokázal sládek v Sokolnicích ročně uvařit až 12 000 hektolitrů piva. Provoz vlastnili mimo jiné Dietrichsteinové, ale posledním vlastníkem byl rod Mitrovických. Pivovar stihl stejný osud jako mnoho dalších malých provozů v dosahu nově vzniklého průmyslového velkopivovaru. Ve 20.letech 20.století byl zakoupen Prvním brněnským akciovým pivovarem (dnešní Starobrno) a v roce 1932 z konkurenčních důvodů uzavřen.
Na počátku devadesátých let se v Sokolnicích snažili obnovit i pivovar, ale nepodařilo se. Zatím v něm funguje mimo
jiné stolárna. V roce 2010 byl objekt k prodeji za 3,9 mil.Kč. V roce 2017 otevřen minipivovar.
článek: Panský minipivovar Sokolnice >>>
Sokolov

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Sokolov ; Falkenau ; Falknov

foto lokace
zrušen asi 1900; 3 500 hl
Zámecký pivovar hraběte Nostice Sokolov

foto lokace
1870 – 1926; 20 000 hl
Solnice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Solnice

foto lokace
Bohatý obchodník a měšťan Starého Města pražského Benjamin z Vlkanova koupil v roce 1559 v Solnici nad náměstím u horní brány statek a dům. Ty nechal zbořit a na jejich místě postavil nový dům, podobný tvrzi a zámečku. Jeho potomci ho obývali až do konfiskací po Bílé hoře, pak zámeček pustl a chátral. Už tehdy v něm byl pivovar, ale hospoda ne.
V roce 1683 koupil zámeček Jan Kornelů z Coenenz a nechal jej velkým nákladem opravit. 23. října 1699 koupili zámek s dvorečkem, ovčínem, pivovarem, vinopalnou, jednou hospodou nově postavenou, s dvory a vesnicemi karmelitáni. Protože zámeček nepotřebovali, udělali z něj hospodu, kterou pronajímali. V roce 1749 pak prodali karmelitáni hospodu
primátoru Solnice Augustinu Bekovi za 400 zlatých se vším, co leží a stojí a s pekárnou. Historik Jaroslav Láska píše, že Augustin Bek se při koupi musel zavázat, že bude odebírat od karmelitánů kořalku z vrchnostenské pálenky a pivo z pivovaru v nedalekých Kvasinách. Musel také slíbit, že nebude v lokále trpět zhoubnou hru v karty a jiné podobné hry, nebude mít spolky s pytláky a nebude podávat pivo v neděli a ve svátek.
Solopysky
Pivovar Solopysky
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Sosnová
Pivovar Sosnová
1893 – zrušen po 2.sv.válce; BR
Soutice

 

Pivovar Soutice ; Soutitz
foto
článek: Jak jsem dobýval pivovar Soutice >>>
zrušen asi 1900; 800 hl; BN
maj.: A. Zahn
Spálené Poříčí

  

 

  

 

 

 

 

 

Parostrojní pivovar velkostatku Spálené Poříčí ; Pivovar ve Spáleném Poříčí ; Brennporitschen

foto lokace
zrušen 1949; 7 000 hl; PJ
Původně stál zámecký pivovar před zámkem, v místě dnešního parku. Ve 2. polovině 19. století byl postaven na dnešním místě, vedle areálu velkostatku. Pivovar ukončil svoji činnost v r. 1949, ale neosiřel – na zdaleka viditelný komín se každoročně vracejí čápi, kteří již neodmyslitelně patří ke Spálenému Poříčí. Obyvatelé města s oblibou vyprávějí historku o tom, jak se v roce 2008 jedné čapí rodině u nás tak líbilo, že zapomněla odletět do teplých krajin. Zimu čápi ve zdraví přežili, ale již nikdy své dobrodružství neopakovali.
Rozsáhlé sklepy pivovaru v areálu bývalého zámeckého velkostatku chátraly od roku 1949, kdy se zastavila výroba piva. Hrozilo jejich zřícení. Tomu se naštěstí podařilo definitivně zabránit rekonstrukcí sklepů na atraktivní a netradiční místo pro setkávání, výstavy, kulturní a gastronomické akce. (www.spaleneporici.cz)
Trojkřídlý pivovar přiléhal k zámku.
Spálov
Pivovar Spálov ; Sponau
zrušen asi 1899; 200 hl; NJ
rytíř Bauer
Srbeč

 

 

Pivovar Srbeč

foto lokace
článek: Historie vaření piva v Srbči >>>
zrušen asi 1890; 3 500 hl; RA
maj.: kníže Schwarzenberg; pivovar zde fungoval již v 16.stol.
Srlín

 

Knížecí pivovar Srlín

foto lokace
Fungoval v letech 1734 – 1875; 800 hl; PI
maj.: kníže Karel Paar
Demolice zámečku s pivovarem v roce 2015.
Stádlec
Pivovar Stádlec
zrušen asi 1880; 800 hl; TA
maj.: kníže Karel Paar
Staňkov

  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 
 

Knížecí pivovar Staňkov ; Fürstliche Brauerei Stankau

foto lokace etikety
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Staňkova >>>
v provozu roku 1602,1872 – 1980; 50 000 hl; DO
maj.: hrabě K. Trauttmannsdorf; 1948-1957 Západočeské pivovary n.p., 1958-1964 Plzeňské pivovary n.p., 1965-1980 Západočeské pivovary n.p.; vařil mj. piva 120 Březňák a Kozel
Staňkovský pivovar v období před první světovou válkou produkoval až 45 000 hl piva ročně. Neradostná následující léta
se neblaze projevila i v chodu pivovaru. Trpěl odchodem mnoha zaměstnanců. Řešením situace bylo rapidní omezování dodávek hostincům, které vyústilo v omezení jejich otvírací doby. Během války bylo pivo čepováno ve všední den jen od 18 do 21 hodin, v neděli od 17 do 23 hod. Zákazník přitom směl dostat jen litr piva, pokud vůbec bylo. Během válečných let stoupala i jeho cena. Ještě na počátku roku 1916 se půllitr dal pořídit za 24 haléřů, v poslední válečný rok 1918 se při zábavě platilo až jednu korunu! Přitom se k vaření používalo náhražkových surovin, takže o skutečném pivu nemohlo být ani řeči. Hlavní surovinou byl čirok, což je krmivo a surovina užívaná v kvasném průmyslu. Dalšími pak krouhaná i sušená cukrovka. Podobné lektvary se vařily i v domácnostech. Po válce přešlo vlastnictví pivovaru do rukou rakouské větve Trauttmansdorfů, kteří se snažili projevit svůj vstřícný postoj k nově se rodící české demokracii tím, že pole sousedící s pivovarem darovali sokolské jednotě, která zde v roce 1921 postavila sokolovnu. Zcela nezištný tento akt nebyl, neboť přejímací strana přijala podmínku, že bude po dobu dvaceti let odebírat na akce zde pořádané pouze staňkovské pivo. Po několika letech chátrání areál postupně v roce 2002 opět ožíval. Pivovar využívala společnost
Magu Bohemia. Ta se zabývala potravinářskou výrobou, zejména zpracováním hub. V plánech firmy však figurovala myšlenka, která měla s bývalým účelem objektu mnoho společného. „Uvažujeme předběžně o tom, že bychom v areálu postavili
minipivovar se stylovou restaurací,“ vysvětlil v dubnu 2002 jednatel společnosti Pavel Bogner. Ve staňkovském pivovaru pracoval dlouhá léta Jiří Výrut. „O tom, že skončíme, se lidé postupně dozvídali. Například když jsme jednou byli v Karlových Varech, na dvoře byly tanky s nápisem Staňkov… Všechno bylo domluvené dopředu, bylo jasné, že se náš pivovar zlikviduje. První přišel na řadu Kout na Šumavě, pak Staňkov, potom Stod. Tady v regionu měly zůstat jen Domažlice jako velká velmoc, společně s Plzní a Chebem.“ Staňkovský pivovar přitom ukončil provoz v době, kdy měl vysoký výstav a provozovna byla po modernizaci. V sedmdesátých letech se v něm vařilo přes šedesát tisíc hektolitrů světlé a tmavé desítky ročně, což poskytovalo zaměstnání více než šedesáti lidem. Objekt pivovaru přešel do vlastnictví národního podniku Zelenina, která tam měla sklad. „Jenže ta ho dostala jen proto, aby se neřeklo, že v pivovaru nic není,“ upozorňuje Jiří Výrut. Po změně režimu se pivovar dražil v malé privatizaci, ale pro velkou vyvolávací cenu k žadné trasakci nedošlo. Později objekt získalo město Staňkov, které ho však prodalo firmě Zollner, a poté přešel do vlastnictví firmy Magu Bohemia.
Staňkovský pivovar byl v roce 2011 na prodej. Město si pivovar nemohlo dovolit, čekalo se na majetného investora. V roce 2011 tomu bylo přesně třicet let, co se ve Staňkově přestalo vařit pivo. Tamní pivovar, ve kterém byl provoz zahájen před téměř sto čtyřiceti lety, prodávala soukromá firma za přibližně 12 milionů korun. Místní Jiří Výrut pracoval ve staňkovském pivovaru dlouhá léta, těžce nesl jeho uzavření a dosud ho mrzelo, že se v něm zlatý mok již nevaří. „Lituji toho, že se pivovar vůbec kdy prodal. Pracoval jsem v něm od vyučení a Staňkovské pivo bylo doslova vynikající. Když se v Plzni konaly degustace, lidé si ho pořád pletli s Gambrinusem,“ vzpomínal důchodce. Provoz v pivovaru byl zahájen v 70. letech devatenáctého století, brzy však byl prodán do rukou hraběte Trauttmansdorffa. Po komunistickém převratu byl znárodněn a v sedmdesátých letech minulého století se ve Staňkově vařila světlá i tmavá desítka, pivovar produkoval více než šedesát tisíc hektolitrů piva za rok a práci v něm mělo kolem šedesáti lidí. V roce 1977 se stal provozovnou domažlického pivovaru a 1. srpna 1981 byl staňkovský pivovar definitivně zrušen a budova se začala využívat jako sklad národního podniku Zelenina. Později připadla městu, které ho prodalo firmě Zollner a od ní přešel do vlastnictví firmy Magu Bohemia, která byla jeho vlastníkem a která se zabývá zpracováním hub, ovoce a zeleniny. Na bývalého zaměstnance Jiřího Výruta se několikrát obrátili lidé, kteří o znovuobnovení pivovaru uvažovali, nakonec ale z plánů sešlo. „Já bych rád pomohl, znám to místo skrz naskrz, a pivovar možnost obnovení výroby určitě nabízí,“ tvrdil Výrut. Poznamenává, že pokud by pivovar i nadále využíval měkkou vodu jako dřív, pivo by bylo opět výtečné.
Stará Boleslav
Kapitulní pivovar Stará Boleslav

foto lokace
Stará Ves nad Ondřejnicí

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar statku Excellence Leopolda Podstatzky-Liechtensteina Stará Ves ; Altendorf
zrušen asi 1880; 200 hl; FM
pivovar při statku; Pivovar stál podél dnešní cesty od místa nynějších schodků. Byla to jednopatrová budova, krytá šindelem. V křídle od zámku byly dva byty (dvoupokojové, vchod do horního bytu po dřevěných schodech). Budova
pivovaru se prostírala až po dnešní prostor vrat. V části další budovy o délce asi 20m byla místnost pro sušení a vaření ječmene a hranatá káď 2×2,5 m. Ječmen byl uskladněn v dřevěném zásobníku s výsypným otvorem nad kádí. Na půdě
uskladňovali ječmen, později tam uskladňoval Prokop Místecký seno (asi 20 fůr – všechno shořelo v r. 1919). Podél cesty stálo asi 10 velkých stromů-kaštanů, které rovněž shořely při požáru. Vchod byl ze dvora. Budova byla zděná a měla zamřížované okna. Soudí se, že pivovar byl stejně starý jako zámek. K pivovaru patřil mlýn, palarňa a hospoda u Hynečka.
V roce 2002 budova pivovaru již neexistovala.
Stará Voda
Pivovar Stará Voda
zrušen asi 1880; 200 hl; OL
maj.: piaristé
Staré Buky
Panský pivovar Staré Buky ; Altenbuch
zrušen asi 1890; 1 000 hl; TU
maj.: hrabě Rummenskirch
Staré Heřmínovy
Pivovar Staré Heřmínovy ; Alt Erbersdorf
zrušen asi 1900; BR
Staré Hobzí
Pivovar Staré Hobzí

foto lokace
Staré Hrady

  

 

 

Pivovar Staré Hrady ; Altenburg
6 500 hl; JC
K severní části hlavní zámecké budovy byl v polovině 18. století přistavěn pivovar a pro jeho potřeby bylo využito i části interiérů tohoto křídla. Zvětšující se provoz pivovaru v průběhu 19. století měl negativní vliv na celkový stav
zámecké budovy. Pivovar byl za hraběte Ervína Šlika v 90. letech 19. století sice zrušen, ale zámek byl již tak poškozen, že se v této době zřítilo nejstarší západní křídlo.
Staré Město pod Landštejnem

 

 

 

Pivovar Staré Město

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 400 hl; JH;
maj.: svobodný pán Sternbach
Pivovar Landštejn
zrušen asi 1900; 1 200 hl; JH
maj.: svobodný pán Sternbach
Staré Město

 

Pivovar při dvoru ve Starém Městě ; Mährisch Altstadt
zrušen asi 1880; 100 hl; SU
Staré Mitrovice

 

Pivovar Staré Mitrovice

foto lokace
zrušen asi 1900; 300 hl; BN
maj.: Konrád Blaška
Staré Ransko
několik pivovarů, zrušeny asi 1900; HB
Staré Sedliště

  

 

  

 

 

 

Vrchnostenský pivovar Staré Sedliště ; Domaien Brauerei Autzedlisch

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Tachova >>>
1859 – 1928; 5 500 hl; TC
maj.: H. Heidlerová
Měšťanský pivovar Staré Sedliště
foto
V roce 1838 žilo ve Starém Sedlišti téměř 1700 obyvatel, domů bylo 238. Stál tu kostel s farou, škola, zámek s pěknou zahradou a dvorem, vrchnostenský pivovar na 15 sudů, měšťanský pivovar na 12 sudů, vinopalna, špitál s kaplí, hospoda a dva mlýny.
Stárkov

 

Pivovar Stárkov ; Starkstadt
zrušen 1948; 2 000 hl; NA
maj.: bratři Pejskarové; 1948 Hradecké pivovary n.p.; budovy již zbořeny.
Starosedlský Hrádek

 

Zámecký pivovar Hrádek-Starosedlo ; Knížecí K.Schwarzenberský pivovar Hrádek

foto lokace
1682 – 1935; 1 700 hl; PB
maj.: kníže Schwarzenberg
Starý Hrozňatov
Pivovar Starý Hrozňatov
Starý Jičín

  

 

 

 

 

 

Pivovar Starý Jičín

foto lokace
zrušen před 1910; 1 000 hl
maj.: hrabě Seiler ; část budov byla zachována ještě v roce 2002 a nacházela se u silnice z Loučky do Starého Jičína, na kraji obce (pod Zámečkem), nevyužitá chátrající část byla zbořena na jaře 2002, zbytek v červenci 2002 obydlen.
První písemná zmínka je z roku 1589, kdy již byl v provozu. V tu dobu vlastnil starojické panství rod Žerotínů. Krčmy na svém panství zásobovali pivem ze Starého Jičína a Kunína.
Starý Knín
Křížovnický pivovar ve Starém Kníně
zrušen 1910; 1 500 hl; PB
Starý Kynšperk
Zámecký pivovar Starý Kynšperk
1650 – 1938; 1 500 hl; CHE
Starý Plzenec
Pivovar Starý Plzenec

foto lokace
článek: Pivovar Starý Plzenec >>>
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plzence Starého >>>
Starý Rybník
Pivovar Starý Rybník ; Altenteich
zrušen asi 1900; 1 700 hl; CHE
Straník
Pivovar Straník
zrušen asi 1898; 800 hl; NJ
Statenice

 

Zámecký pivovar Statenice

foto lokace
zrušen asi 1900; 500 hl; PAZ
maj.: svobodný pán Dlouhoveský
V západním a severním křídle byl pivovar. Vlastníkem pivovaru byl svatojiřský klášter, který si zajišťoval odbyt svého piva ve vrchnostenských krčmách ve Statenicích a Černém Vole. V roce 1842 měly Statenice 53 čísel včetně zámku, vinice, pivovaru, dvora, hospody a dvou mlýnů
Stěbořice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Stěbořice

foto lokace
článek: Pivovarský místopis – Opavsko >>>
v roce 1913 vyhořel a byl zrušen; max. 10 000 hl; OP
Panský pivovar s provozními budovami byl postaven roku 1745 v místě zvaném V Podhájí, nedaleko Stěbořického rybníka. Roku 1856 jej koupil F. Egger a Tadeáš Dittrich. O dva roky později Egger prodal svou polovinu Johaně Dittrichové. V roce 1873 pivovar zmodernizoval její syn August Dittrich. V dobách největšího rozkvětu, kolem roku 1896, se v pivovaru vařilo až 10 000 hl piva ročně a dováželo se do řady výčepů po kraji. Pivovar byl v provozu do roku 1913, kdy vyhořel a nebyl již zprovozněn. Zničen byl hlavní trakt a samospádný vodovod. Dodnes se zachovala budova sladovny, ve které je dnes sklad obilí. Z pivovarské technologie se v interiérech bohužel nic nedochovalo. Zachovány zůstaly rovněž sklepy, které dnes slouží firmě Horský pramen jako sklady. Součástí komplexu je také správní budova, což je původní Pivovarská hospoda. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Objekt bývalého pivovaru z roku 1775 stojí na okraji obce, směrem na Zlatníky. Zde se vařilo v minulosti až 10 000 hl piva ročně a dováželo se do nejrůznějších koutů Slezska a Moravy. Poslední majitelé byla rodiny Dittrichů. V roce 1913 pivovar vyhořel. Zachovala budova sladovny, ve které je sklad obilí. Rovněž se zachovaly sklepy, které slouží firmě Horský pramen jako sklady. V místě naleznete také zahradní areál s restaurací.
Stehelčeves
Středočeský pivovar a sladovna Stehelčeves, akciová společnost

foto lokace
článek: Pivovar Stehelčeves >>>
Stěžery

 

Pivovar Stěžery
zrušen asi 1905; 2 500 hl; HK
maj.: hrabě Harrach
Stod

  

 

  

 

 

 

 

 

Akciový pivovar ve Stodě

foto lokace etikety
1872 – 1986; max. 50 000 hl; PJ
V majetku akciové společnosti do roku 1945; 1945-1948 národní správa; 1948-1957 Západočeské pivovary n.p., 1958-1964
Plzeňské pivovary n.p., 1965-1982 Západočeské pivovary n.p.; V roce 2002 v areálu podnikala zemědělská výrobní společnost.
Měšťanský právovárečný pivovar Stod

foto lokace
1544 – 1914 provoz zastaven, 1924 zrušen; max. 9 000 hl
Měšťané vlastnili pivovar až do roku 1924, ale v letech 1914-1924 jej pronajímali Akciovému pivovaru. Listina o německém právu várečném, které byla městu propůjčeno výnosem probošta Matyáše v roce 1544, a tím bylo umožněno Stodským zřídit sladovnu a pivovar.
Strančice

 

Pivovar Strančice

foto lokace
zrušen asi 1926; 1 700 hl; PAV
maj.: Řád piaristů v Praze
Stránka
Pivovar Stránka
zrušen asi 1900; ME
vlastník augustiniáni u sv. Tomáše v Praze
Studená

 

Pivovar Studená

foto etikety
článek: Z historie pivovaru ve Studené >>>
Studénka

 

 

Město Studénka se chlubí hned dvěma zámky, takzvaným Starým a Novým zámkem. Historie obou budov je velmi prolnuta a místy i nejasná. Starý zámek byl původně tvrz a po vzniku Nového zámku přestavěn na pivovar, později úřednické byty.
Od roku 1850 pracovala ve starém zámku palírna lihu. Předtím zde byl pivovar a později hostinec.
V současné době je budova starého zámku využívána ke komerčním účelům.
Studnice

 

  

 

 

 

 

Pivovar Studnice
Studnice je rozkošná vesnička nedaleko železniční křižovatky – Stárkova nedaleko Náchoda.
Ne nadarmo se Studnickým přezdívalo půlpani. Vždyť ve Studnici býval též i pivovar, který se na tak malou vesničku zdal býti přepychem. Pivo v něm vařené bylo světlé a dle tradice tak silné, že prý i sedmera křest sneslo a mohlo se píti bez úhony svého nazvu. Křtil je pán, sládek, podstarší, hostinský, hospodář s hospodyní i čeleď, aby piva bylo více. Pivo soudnické nebylo připravováno dle receptu germánských, odkoukaných Gambrinem od egyptského Osirida, ale dle osvědčených předpisů staroslovanských. Nebývalo nikdy přehnaně sladké, ale spíše nahořklé chuti, příjemně šimrající v hrdle.
Do 14. století se pivo vařívalo ještě podomácku a teprve potom se počal vyvíjet pivovarnicky průmysl. V letech l348 – 1419 již bylo v Čechách 55 pivovarů a 86 sladoven, jak uvádí český kronikář W. W. Tomek. Jelikož většina půdy bývala panská a městská, byly zakládány pivovary a lihovary (pálenky) při šlechtických sídlech a ve městech.
I ve Studnici tedy byl pivovar i pálenka. Záznam o něm je již z roku 1510 a rozšířen byl panem Janem Starším Strakou z Nedabylic a na Studnici v roce 1552. Straka byl císařským hernikem kraje královehradeckého a pivovarnictví měl ve veliké úctě. Za jeho dob se konaly pokusy s pěstováním vlastního chmele u osady Zblova. Dodnes tomuto místu se říká „Na chmelnici.“
Roku 1555 došlo k věhlasné rozepři mezi Janem Strakou z Nedabylic a Albrechtem Smiřickým, panem to panství Náchodského, jenž pana Straku obvinil, ze na svých pozemcích krčmu neoprávněně zřídil a pivo v ni šenkoval. To všechno prý na škodu jeho starožitných krčem v okolních vesnicích. Stížnost byla založena na této smutné historii: Před nějakým časem, asi rokem l5l0, pan na Náchodě Jan Špetle z Janovic povolil dodávati ze svého pivovaru do vsi Rybníku jedné ženě, šestinedělce, pivo. Tato žena však nešťastnou náhodou uhořela a celé spáleniště zakoupil pan Straka. Na tom miste nechal postavit krčmu, nazvanou „Na čertovině.“ A protože byla jeho majetkem, prodával v ni své pivo vařené ve Studnici. Ale Jan Špetle usiloval o to, aby do krčmy bylo dodáváno pivo z jeho pivovaru, dokazujíc, že do těchto míst již pivo dávno dodával. Spor tedy vyvrcholil až za 45 let, kdy se soudně vlekl více jak čtyři léta. Pak konečně purkrabský soud v Hradci Králové rozhodl ve prospěch obžalovaného, Jana Straky s odůvodněním: „… poněvadž jest pan Albrecht Smiřicky puovod toho, aby kdy podle zřízení zemského užívání krčmy a v ní šenku ve vsi Rybnících bráněno bylo, ničimž dostatečně podle práva neprokázal, nybrže on Jan Straka st. z Nedabylic, poptány to jest, ze více jak čtyřiceti let v krčmě ve vsi Rybnících se šenku užívá, svědky pořádně registry vedenými podle práva provedl a z té příčiny dávati raci jemu Janovi Strakovi pohnanému za to pravo, tak, ze on, jemu panu Albrechtu ze Smiřic puovodu tou pokutou v uohonu položenou, aniž zastavením té krčmy a v ni šenku ve vsi Rybnících povinen není …“ Stalo se v utery před sv. Bartolomějem 22. dne srpna měsíce léta l559.
Doba pobělohorská znamenala úpadek českého pivovarnictví. I ve Studnici na pivovar těžce dolehla. Roku 1638 zdědil Studnici pan Václav Straka z Nedabylic, který musel pro svou viru 8. října téhož roku utéci do emigrace. Císař jeho jmění zkonfiskoval a dal jej Gerardovi Leyksovi z Leyksu, který roku 1643 pronajal statek i pivovar Mikulášovi Bellimu. To byl Vlach a všechny změny panu pivovaru ani jeho personálu neprospěly. V červenci roku l648 švédský generál Witenberk prošel s celým vojskem přes Studnici a co nevzal, to zkazil nebo spálil. Lidé utekli do lesů a pivovar byl zničen.
Zásilky studnického piva začínají opět teprve roku l665, kdy majitelem dvora se stal Jakub Ondřej z Rotenbachu, nadmyslivec panství Pardubického. Po něm koupila Studnici s pivovarem Maria Benigna, vdova po Octaviovi Piccolominim, vévody z Aragonu, pana na Náchodě. Pivo se ve Studnici vařilo ještě počátkem 18. století. Později byla ponechána v provozu pouze sladovna a i ta byla v roce 1750 zrušena. Pivovar byl přestaven na pálenku. V roce l786 byla ze zámečku se sklepy postavena fara a v roce 1797 byla budova pálenky přestavena na školu.
Stračov

 

Harrachův pivovar Stračov
zrušen asi 1880; 1 000 hl; HK
Strakonice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Maltézský rytířského řádu Strakonice

foto lokace
zrušen 1910; 5 000 hl
Pivo se na strakonickém hradu vařilo s různými přestávkami. Poslední oživení nastalo v roce 1834, kdy byly na třetím nádvoří postaveny na tehdejší dobu moderní budovy pivovaru a také adaptovány části hradu naproti kostelu. Hradní produkce ovšem počala skomírat s rozvojem pivovaru městského po roce 1874. Provoz byl zastaven ve 20. letech 20. století a budova vzala za své v souvislosti s totální demolicí města v 60. až 70. letech 20. století.
Měšťanský pivovar Strakonice ; Parostrojní pivovar pravovárečného měšťanstva v Strakonicích

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Strakonice >>>
článek: Vandry po historických pivovarech, díl čtvrtý: Když se sudy vyvalí z pivovaru v Podskalí… >>>
Stráž
Pivovar Stráž – Novoměstí
zrušen asi 1880; 200 hl; TC
maj.: K. Erhard
Stráž nad Nežárkou
Pivovar Stráž

foto lokace
článek: Návraty pivovarnictví – Stráž nad Nežárkou >>>
video: Návraty pivovarnictví – Stráž nad Nežárkou >>>
článek: Pivovar Stráž nad Nežárkou >>>
Strážnice

 

Pivovar Strážnice

foto lokace
článek: Panský pivovar ve Strážnici >>>
Strenice
Pivovar Strenice
zrušen asi 1890; 1 200 hl; MB;
maj.: hrabě Pochtach
Strmilov
Obecní pivovar Strmilov

foto lokace
1 800 hl; JH
Pivovar byl zde uváděn už v roce 1570. V roce 1904 byl postaven nový pivovar, ale v provozu byl jen do roku 1936.
V roce 1947 si v pivovaru zřídila garáže ČSAD.
Střeble

 

Pivovar Střeble ; Ströbl
zrušen asi 1880; 500 hl; TC
maj.: O. Blomer
Střelná
Pivovar při velkostatku Střelná
zrušen 1880; 200 hl; OL
Střelské Hoštice
Zámecký pivovar Střelské Hoštice ; Strahl Hoschtitz
lokace
zrušen asi 1900; 2 300 hl; ST
maj.: A. Duba
Historie pivovaru se začala psát patrně v 2. pol. 16. století. Podle dochovaných svědectví několika pamětníků ze 17. století bylo totiž již za Šebestiána Pešíka a Petra Pešíka dováženo místní pivo do Čečelovic. Šebestián Pešík z Komárova převzal hoštické panství do své správy v roce 1569. Pivovar byl pravděpodobně vyrabován a zničen v době třicetileté války. Výroba se tehdy přesunula na Střelu u Strakonic. Znovu byl pivovar vystavěn a zprovozněn jezuity pravděpodobně v letech 1710 – 1715 v období budování jejich sídla. Tehdy byl naopak uzavřen pivovar na Střele. Jezuité provozovali pivovar ve své režii. Podle několika dochovaných účetních dokladů mohly výnosy z hoštického pivovaru činit i 28% celkového hospodářského výsledku. Za jezuitů se vařilo kolem 900 hl. Chmel se nakupoval z chmelařských oblastí, ale také se původně pěstoval v panské chmelnici, která se nacházela u lhoteckých hranic mezi rybníkem Hořepný a cestou do Lhoty. Od roku 1773, kdy panství propadloo po zrušení jezuitského řádu císařskému a královskému hospodářství, byl pivovar propachtován. Roku 1788 byl pachtýřem hoštického pivovaru bývalý bránický pivovarský mistr Josef Holluba. V roce 1845 propachtoval majitel panství Obst pivovar Antonínu Horingovi. Za Gustava Obsta se později svařovalo dokonce až 2700 hl, v té době měl být sládkem František Knott. Po odchodu rodiny Obstů v roce 1885 začala jakost hoštického piva upadat. Majitelé panství se často střídali, každý chtěl z panství jen těžit a do technického rozvoje pivovaru se neinvestovalo. Jakost hoštického piva se nemohla rovnat strakonickému pivu, které obyvatelé panství i přes zákaz a výhružky pánů pili čím dál víc častěji. Hoštický pivovar přicházel o svou klientelu a koncem roku 1897 zastavil svou výrobu. Hoštický kronikář dokonce napsal: „Ke konci tohoto roku v měsíci listopadu přestalo se vařiti pivo ve zdejším vrchnostenském pivovaru, jelikož poslední sládek Josef Vokáč vařil po delší dobu pivo tak špatné, že i zdraví lidskému bylo nebezpečné. Známé bylo pod jménem hoštický čamrdák.“ Roku 1910 byl pivovar pronajat Parostrojnímu pivovaru právovařečného měšťanstva ve Strakonicích jako sklad piva. Nájem trval až do čtyřicátých let 20. století. (prazdnedomy.cz
Střezimíř
Pivovar Střezimíř ; Stresimirsch
zrušen asi 1890; 300 hl; BN
maj.: W. Meisner
Stříbro

  

 

 

 

 

Právovárečný měšťanský pivovar Stříbro

foto lokace etikety
1197 – 1950; max. 15 000 hl; TC
Měšťané vlastnili pivovar do roku 1945; 1945-1948 národní správa; 1948-1950 Západočeské pivovary n.p.
Měšťanský pivovar ve Stříbře je objekt s dlouhou a zajímavou historií sahající až do roku 1197. V minulém století prošel zásadními vlastnickými změnami, kdy ho do roku 1945 vlastnili a spravovali Měšťané, poté v roce 1948 přešel do rukou národní správy a do konce roku 1950 patřil Západočeským pivovarům n.p.
Střílky
Pivovar Střílky
zrušen asi 1880; 400 hl; KM
maj.: hrabě Herberstein
Střítěž

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Střítěž ; Schrittens

foto lokace
zrušen 1935; 2 000 hl; JI
Pivovar zde vznikl v roce 1536. Kolem roku 1787 byl obnoven, neboť došlo k přeložení provozu z Beranova. Ve 2. polovině 19. století pivovar drželi vlastníci zdejšího panství, knížata Karel Antonín a Leopold Hohenzollern Sigmaringen. Ti pivovar pronajímali jednotlivým sládkům. Výstavy pivovaru se většinou pohybovaly okolo 200 hektolitrů za rok. V roce 1893 zařízení prošlo modernizací, v sezoně 1903/1904 byla překročena hranice 3000 hektolitrů, toto množství si pivovar zachoval až do počátku 1. světové války, během níž došlo k poklesu, avšak provoz se nikdy úplně nezastavil. Po válce se produkce zvyšovala pomalu, hranici 1000 hl dosáhl v sezoně 1919/1920, následují rok se přiblížil k 2000 hektolitrům, tím však dosáhl svého maxima. V roce 1925 pivovar zakoupil Ludvík Bernard Gebert. Roku 1934 produkce dosáhla 347 hl. Následujícího roku byl provoz zrušen. Komplex pivovaru se nachází na břehu Pivovarského rybníka, jemuž dal název. Budovy jsou ve zchátralém stavu, dominantou je komín varny, na němž hnízdí čápi bílí. Po roce 1948 došlo ke znárodnění budov, které byly začleněny pod JZD Střítež. Po roce 1989 rodina Gebertů majetek dostala zpět a prodala jej. Část slouží k obytným účelům, zbytek chátrá.Posl.maj.: I.B.Gebert
Střížkov

 

Parostrojní pivovar Střížkov (Bořeňovice) ; Strischkau (Borschenowitz)

foto lokace
článek: Pivovar Střížkov ( 1874 – 1928 ) >>>
zrušen 1915; 2 000 hl; BN
maj.: Oldřich Šich
Sudice
Pivovar Sudice ; Brauerei J. Altmann Zauditz
zrušen před rokem 1900; 280 hl; OP
Pivovar stál na náměstí, v dnešním parku. Budovy již byly zbourány.
Suchomasty

  
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Parostrojní pivovar a sladovna Suchomasty ; František Mareš, pivovar v Suchomastech

foto lokace etikety
1452 – 1968; 20 000 hl; BE
Kdy a kým byl pivovar v Suchomastech založen není známo. První písemná zmínka o něm je z roku 1601. Pivovar byl součástí panství a pro majitele zřejmě mnohem vydatnějším zdrojem příjmů než zemědělství, lesy, honitba a rybníky. V roce 1850 koupil velkostatek i s pivovarem Jan Mareš a jeho manželka Anna. Do té doby byl pivovar veden jen v malých rozměrech, avšak v roce 1864 Marešovi pivovar přestavěli a rozšířili. V roce 1891 byl tehdejším majitelem zařízen na vaření parou, úplnou novinkou v oboru pivovarství. Zařízení bylo koupeno od firmy Ringhofer ze Smíchova. Rozvoz piva se prováděl po silnici až do Prahy ke „Kleblátům“ na Staré Město, na Střelecký ostrov a do zájezdního hostince „Plzeňka“ na Smíchově ještě několik roků po první světové válce. Ročně se vařilo kolem 24 000 hl jistě velmi kvalitního piva, jinak by těžko obstálo v konkurenci velkých pivovarů. K uzavření suchomastského pivovaru došlo v roce 1966. Jeho existenci v současné době připomíná „Pivovarská hospoda“. Dnem 1.1.1948 byl pivovar znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18.10.1948 o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru
potravinářském. 1948-1950 Brdské pivovary n.p., 1951-1952 Berounsko-rakovnické pivovary n.p., 1953-1957 Brdské pivovary n.p., 1958-1959 Berounsko-rakovnické pivovary n.p., 1960-1968 Středočeské pivovary n.p.; vařil m.j. pivo Granát. V roce 2002 byly budovy pivovaru ještě zachovány včetně původní zdi. První písemná zmínka o existenci pivovaru se sladovnou pochází z roku 1609, kdy suchomastské panství přechází do držení Adama Pinty Bukovanského z Bukovan. Původně pracoval pivovar na ruční pohon. V období let 1850-1908 vlastnila pivovar rodina Marešova, za níž byl rozšířen a roku 1864 modernizován. V pořadí druhý parostrojní pivovar v Rakousku-Uhersku. Strojní zařízení dodala a namontovala pražská firma Novák & Jahn, varný kotel pak strojírna firmy Märky-Bromovský-Schulz z Hradce Králové. Vodu výborné kvality odebíral pivovar z vlastních pramenů nad rybníkem Čertovákem. Rozvoz piva se prováděl po silnici až do Prahy ke „Kleblátům“ na Staré Město, na Střelecký ostrov a do zájezdního hostince „Plzeňka“ na Smíchově ještě několik roků po první světové válce. Ročně se vařilo kolem 24 000 hektolitrů jistě velmi kvalitního piva, jinak by těžko obstálo v konkurenci velkých pivovarů. K uzavření suchomastského pivovaru došlo v roce 1966. Sladovna byla v provozu do 90. let 20. století.
Sladovna je velmi zachovalá (včetně technologie). Zmizel jen tovární komín. V areálu pivovaru
je dnes sběrna druhotných surovin a restaurace.
Sušice

 

 
 
 

Měšťanský pivovar Sušice

foto lokace etikety
článek: Pivovar a minipivovar v Sušici >>>
1571 – 1949; max.9 500 hl; KT
V roce 1868 bylo ve městě a na předměstích celkem 7 hostinců a 8 hospod, kromě toho  tři pivnice a šenk v městském pivovaře, založeném již roku 1571. Sušický okres měl 20 pivovarů. Do roku 1948 ve vlastnictví právovár.měšťanstva;
1948-1949 národní správa. Výměrem ministerstva výživy č. 14-IV/3 1949 z 10.ledna 1949 byl pivovar zrušen. Poslední výstav piva se uskutečnil v březnu 1949. Z rozhodnutí Československých pivovarů přešla odbytiště sušického pivovaru na státní pivovar v Protivíně, který současně převzal objekty zrušeného sušického pivovaru a zřídil v nich sklad svého piva.
Právo várečné získalo město Sušice pravděpodobně v roce 1273. Písemné doklady o místním měšťanském pivovarnictví jsou ale až ze století následujícího. Ve středověku došlo v Sušici k výrazným sporům mezi místními sladovníky a právovárečnými měšťany, které urovnal až zásah panovníka v roce 1528. Ve městě bylo zaznamenáno 143 právovárečných domů. Speciální budova měšťanského, později obecního, pivovaru vznikla v Sušici roku 1571 v těsné blízkosti radnice. Budovu pohltil velký požár, který město zachvátil v létě 1707. Obnovení pivovaru se stalo prioritou města a v roce 1710 se již vařilo v novém. K poslednímu přesunu sídla měšťanského pivovaru v Sušici došlo v roce 1720, kdy město zakoupilo objekt čp. 52/I. Postupně se provoz rozrůstal a v zadním traktu se pivovarský areál rozšiřoval. K nejradikálnější přestavbě došlo v letech 1881-1884, kdy se vaření měšťanského piva v Sušici zcela zastavilo. V novém moderním provozu exceloval sládek Theodor Dollanský. Roční výstav pivovaru se pohyboval těsně pod hranicí 10.000 hl. Pivovarský provoz začal upadat ve druhé polovině 30. let. Podíl na tom měly i národnostní nepokoje, protože Němci sušické měšťanské pivo po nějakou dobu ignorovali. V roce 1948 byl pivovar zestátněn a v lednu 1949 z rozhodnutí ministerstva výživy provoz zastaven a zrušen. Po třech letech se v části bývalého pivovaru otevřela stáčírna protivínského piva. Do objektu však nešly žádné investice a v roce 1959 vydal sušický národní výbor demoliční výměr. Nakonec došlo roku 1964 ke zbourání hospodářské části zaniklého pivovaru a pivovarských komínů. Na jejich místě vyrostly panelové domy čp. 141/I. a 142/I. Sušice měla také svůj pobočný obecní pivovar ve Vrabcově. (zdroj textu: Jan Jirák – historik)
Svatobořice

 

Pivovar při dvoru Svatobořice
zrušen asi 1880; 300 hl; HO
V 18. století byla uprostřed obce z nejstarších dob zachována brána jako pozůstatek opevnění. Ze zbytků zdiva byl postaven pivovar a velké sklepy, které se dochovaly dodnes.
Svatý Jan pod Skálou
Zámecký pivovar Svatý Jan pod Skálou

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; BE
Světec
Pivovar Světec ; Schwaz
zrušen asi 1900; 1 500 hl; TP
maj.: kníže Schwarzenberg
Světlá nad Sázavou
Panský pivovar Světlá nad Sázavou
Obec leží asi 14 km severozápadně od Havlíčkova Brodu.
Původní ves byla v roce 1562 pozvednuta na městečko. Krátce na to zde Burian Trčka z Lípy vybudoval renesanční tvrz včetně pivovaru. Tento původní pivovar zanikl při přestavbě tvrze, která začala v roc 1668 za rodu Verniérů. Stával při dnešní zadní východní straně zámku. Nový pivovar poté vznikl při hospodářském dvoře v blízkosti zámku. Rozvíjet se začal hlavně po založení sklářského průmyslu v obci v roce 1752 (brusírma granátů – Kolowratové). Druhý pivovar zanikl kolem roku 1900. Majitelé: 1847-1887 František Josef hrabě Salm-Reifferscheid, 1887-1892 Johana hraběnka Thun-Hohestein-Salm-Reifferscheid, 1892-1901 Osvald II. hrabě Thun-Hohestein-Salm-Reifferscheid.
Svinaře
Pivovar Svinaře
pobořen v 19.století; BE
Svijany
Pivovar Svijany

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Svijany >>>
Svitávka

 

 

Dle tradice tu býval pivovar již za dob českého krále Václava I., jenž obec prohlásil za svobodné municipální městečko. Kromě povolení ke zřízení pivovaru udělil každému měšťanu svobodný výčep piv. Dávný pivovar, nepochybně jeden z nejstarších v kraji, stával prý vedle jednopatrové radniční budovy, později zbořené. Na místě radnice s pivovarem bylo nově vystavěno kino. BK
Svitavy

  

 

  

 

 

 

 

 

Právovárečný měšťanský pivovar Svitavy

foto lokace etikety
článek: Měšťanský pivovar Svitavy >>>
Knížecí arcibiskupský pivovar arcidiecéze olomoucké Čtyřicet Lánů

foto lokace
zrušen asi 1902; 500 hl; nájemce Ignaz Gröger (1895)
Uvařil na 1 pánvi ročně 810 sudů piva, přičemž byli zaměstnáni 4 dělníci. V provozu byla také palírna se 3 kotli, kde 3 dělníci vyrobili ročně 800 věder pálenky.Postaven byl v roce 1653 ( město to považovalo za porušení svých práv a cítilo se poškozováno nuceným odběrem vrchnostenských výrobků). Zanikl 1895. Zbořen 2011. (zdroj: Moravskotřebovsko Svitavsko, Brno, 2002)
Po vzniku měšťanského pivovaru  právovárečníci koupili tento podnik a jako konkurenci jej uzavřeli. Budovy se nachází v dnešní svitavské čtvrti Lány poblíž zámečku, u silnice Svitavy-Brno.
Na jaře 2011 byly budovy zbourány. Kameny ze zdí byly údajně odvezeny na opravy historických budov v ČR.
Svinná

 

Pivovar Svinná
foto
RO
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 1.díl >>>
Svobodné Heřmanice

 

Panský pivovar Svobodné Heřmanice ; Erbersdorf

foto lokace
zrušen asi 1910; 1 600 hl; BR
nájemce Johann Bandhauer, hrabě Franz Bellegarde, nájemce Franz Priessnitz
Svojanov

 

Panský pivovar Svojanov ; Swojanow

foto lokace
zrušen asi 1903; 1 600 hl; SY
Dům zbrojnošů, původně ubikace hradní posádky, se dodnes dochoval ve zcela autentickém stavu s původními omítkami a dřevěnými prvky. Později byl využíván krátce jako pivovar a pak sýpka, díky tomu nebyl nikdy přestavován. J. Christová; Franz Wittek
Svojšice

 

Pivovar Svojšice

foto lokace
zrušen 1935; 5 000 hl
maj.: R. Althan; Budova sladovny byla v roce 2003 zachována v areálu opraveného zámku (ústav sociální péče). Zchátralé budovy pivovaru stály vně zdi. V roce 2018 budovy nového pivovaru zbořeny, zbyla jen sladovna (starý pivovar).
Syrovátka

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar při dvoru Syrovátka
zrušen asi 1880; 100 hl; HK
K vrchnostenskému majetku patřil v Syrovátce do roku 1871 také pivovar. V polovině 18. století podle Tereziánského katastru ročně vystavoval 60 a 2/3 sudu piva (1 sud=226,4 litru), což odpovídá přibližně 13 700 litrům. Vrchnosti tehdy z vaření a prodeje piva plynul roční výnos 242 zlatých 40 krejcarů. V roce 1860 vystavil pivovar Syrovátka celkem 871 věder piva (vědro = 56,586 litru), z čehož byl výnos 3 484 zlatých rakouského čísla. Vaření piva zde zastavil až v roce 1871 Karel Weinrich, majitel cukrovaru a dobřenického velkostatku. Budova zrušeného pivovaru čp. 68 byla pak přestavěna na byty pro úředníky cukrovaru. Známe i jména několika syrováteckých sládků či nájemců pivovaru. Roku 1776 je připomínán sládek Tomáš Trunc, počátkem 19. století nájemce pivovaru Josef Klíma, roku 1817 sládek Štěpán Petera, roku 1864 sládek Matěj Dvořák a konečně v letech 1867 až 1869 nájemce Václav Ulrich, který byl ve své době velice zajímavou osobností. Vystudoval nejprve gymnázium v Hradci Králové a po studiích na Karlově univerzitě v Praze se stal profesorem chemie na Vyšší dívčí škole v Karlíně. Profesury se však ze zdravotních důvodů vzdal a pronajal si roku 1867 pivovar v Syrovátce, kde se věnoval vaření piva do roku 1869. V listopadu 1869 si pronajal pivovar v Oboře u Smidar, kde ve své činnosti pokračoval.
Šachov

 

Pivovar Šachov (Řehlovice)
zrušen asi 1880; 100 hl; UL
pivovar při velkostatku
Šardičky
Pivovar velkostatku Šardičky
zrušen asi 1880; 80 hl; VY
Šebetov
Pivovar Šebetov
Obec se nachází 8 km severovýchodně od Boskovic.
Místní pivovar je písemně zmiňován už k roku 1563, zrušen byl krátce před završením 19. století, patrně v souvislosti se vznikem nového akciového pivovaru v nedalekém Jevíčku. Stával vedle panské budovy poblíž zámku a zachovaly se z něj pouze kamenné sklepy, přístupné z volného prostranství dvora. Jižně od zámku a jeho hospodářského zázemí, trochu skryta v nízké zástavbě obytných domků, nachází se osamocená jednopatrová budova staré sladovny. Zřejmě se jednalo o ryze soukromý podnik k panskému hospodářství nepříslušející. Pivovar býval poměrně významným podnikem. Jeho roční produkce dosahovala hranice tří tisíc hektolitrů, což tehdy nebylo zanedbatelné množství.
Stará budova pivovaru čekala v roce 2003 na opravu, po které by zde mohl vzniknout dům služeb.
Majitelé: 1865-1877 Jan May, 1877 dědicové, 1877-1893 Moritz svobodný pán Königswater. Nájemci: 1875-1880 Josef Müller, 1882 František Biach. Sládci: 1888-1889 Karel Brejla, ? – 1893 Leopold Schimko. Výstav piva: r.1880 2 808 hl.
Šefrovna
Pivovar Šefrovna
Šenov
Panský pivovar Šenov

foto lokace
článek: Toulky po zaniklých pivovárcích Ostravska díl.6. – Panský pivovar Šenov >>>
Škvorec

 

Pivovar Škvorec

foto lokace
zrušen asi 1924; 7 000 hl; PAV
maj.: V. Stadlmann ; Škvorec, rozlehlá klidná obec, před jejímž okrajem neunikne pozornosti zámecký pivovar ze 17. století. Ještě ve 20.stol. v něm byla sladovna Velkopopovického kozla.
Šlapanice

 

Pivovar Šlapanice
zrušen asi 1880; 400 hl; BY
maj.: hrabě Mitrowský
Jeden z pivovarů stál na místě dnešní mateřské školy a knihovny na Masarykově náměstí. Nad jeho vchodem byl zasazen kámen s letopočtem 1535. Druhý pivovar býval v tzv. lenním statku. Poslední zpráva o něm se váže k roku 1869. Později sloužil jako sklad Přerovského akciového pivovaru.
Šluknov

 

Měšťanský pivovar Šluknov

foto lokace
Zámecký pivovar a sladovna A. Grumlet Šluknov

foto lokace etikety
Fungoval v letech 1512 – 1977, výstav byl zhruba 10 000 hl. V letech 1948-1977 součástí firmy Severočeské pivovary n.p., závod Děčín – provoz Šluknov. Pivovar vyráběl mj. světlý ležák Sprevar 12o , pivo 10o světlé.
Štáblovice

 

Pivovar barona Victora Sobka Štáblovice ; Stablowitz
zrušen kolem 1906; 1600 hl; OP
maj.: Karel baron Sobek-Skal
Šťáhlavy

 

Pivovar Šťáhlavy ; A.Waldstein, pivovar Rayon Šťáhlavy

foto lokace
18.stol. – 1939; max. 5 000 hl
majitelé: rod hrabat Walstein-Wartenberg
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plzence Starého >>>
Štěchovice

 

Pivovar Štěchovice
zrušen asi 1890; 200 hl; ST
maj.: P. Wellner
Štěkeň

 

Pivovar Štěkeň

foto lokace
zrušen asi 1890; 3 000 hl; ST
maj.: kníže Windischgrätz
Štěnovice

  

 

 

 

 

Parostrojní pivovar Štěnovice ; 1.plzeňský akciový pivovar pobočka Štěnovice

foto lokace etikety
1904 – 1945; 40 000 hl; PJ
maj.: Šebastián Klička; Objekt později patřil armádě, po roce 1989 ho do svého vlastnictví dostala obec. Objekt sladovny v bývalém pivovaru ve Štěnovicích převzal na jaře 2004 prozatímně do užívání Metrostav. Uživatel, který rekonstrukci financoval, získal potřebné ubytovací kapacity pro své pracovníky ze stavby dálničního tunelu. Obci, majiteli objektu, se podařilo najít vhodné využití a zastavit jeho pomalé chátrání. V jediném rekonstruovaném patře vzniklo jedenáct dvoupokojových buněk se společnou kuchyňkou a sociálním zařízením.
Šternberk

 

Pivovar Šternberk

foto lokace
1877 – 1935; 30 000 hl; OL
maj.: Adolf Kubelka
Štětí

 

Měšťanský pivovar Štětí ; Wegstädtl

foto lokace
1599 – 1934 (1916-1919 provoz přerušen); max. 4 000 hl; LT
majitelé: 1898-1902 Eduard Křisch (i sládek), 1902-1935 měšťanstvo
Na místě dnešního Kulturního střediska na Mírovém náměstí stával měšťanský pivovar a stará radnice.
Štětkovice

 

Zámecký pivovar Štětkovice
zrušen asi 1900; 600 hl; PB
maj.: L. Pollak
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Štiřín
Zámecký pivovar Štiřín
zrušen asi 1890; 2 800 hl; PAV
maj.: F. Ringhoffer
Štítina

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar správy statku Štítina

foto lokace
1670 – 1911; max.1 000 hl; OP
pivovar vlastnil Řád německých rytířů 1837-1911; na konci 19.stol. byl i pronajímán (Sigmund Müller)
Tvrz byla ve 2. pol. 16. stol. přestavěna na čtyřkřídlový renesanční zámek, obklopen vodním příkopem za Tvorkovských z Kravař. Svůj účel zámek ztratil až za Chorynských z Ledské, kteří v něm v roce 1785 umístili pivovar a vodní příkop
zasypali. Zchátralá budova zámku byla ke konci 20.století století stržena. Pivovar stával při Hlavní ulici na kraji
obce ve směru na Kravaře (naproti pily). Budovy jsou již zcela zbořeny, na jejich místě byla v roce 2003 louka.
Štokov

 

 

Ves či spíše osada Štokov leží na spojce od silnice mezi Tachovem a Chodským Újezdem. V držení zdejšího sídla jsou připomínáni Chlumčanští z Přestavlk. Za nich zde stála tvrz s dvorcem, dokonce i pivovar a železárna. Rokem 1637 končí dějiny samostatného štokovského statku, který byl přikoupen k plánskému panství. TC
Štramberk

 

Pivovar Štramberk
zrušen asi 1880; 200 hl; NJ
Pivovar se sladovnou stával uprostřed náměstí. Byl v letech 1860-1865 celý zbourán. Dochovala se pouze studna, kterou pivovar užíval.
Šumbark
Doložen vrchnostenský pivovar, bez lokace. Dnes součást města Havířov.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Šumperk

  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
 

Severomoravské pivovary a sladovny, akciová společnost Šumperk ; Severomoravské pivovary n.p., závod Hanušovice – stáčírna Šumperk ; Wlach & Comp. in Mährisch Schönberg

foto lokace video
článek: Bývalý šumperský pivovar >>>
100 000 hl
Pivovarnictví má na Šumpersku poměrně dlouhou a plodnou tradici. V Šumperku se vařilo pivo v 68 domech, které měly výsadu vaření a prodeje piva v okruhu jedné míle kolem města. Moc bohatých měšťanů, kteří těžili z výhod varného práva se pokusil oslabit až Jan mladší ze Žerotína, když v roce 1558 postavil svůj pivovar. Spor došel až k soudu, kde měšťané vyhráli a Žerotínům bylo zakázáno vaření piva a jeho prodej. Hrozilo dokonce, že budou muset pivovar zbourat. Žerotín vše vyřešil prodejem zámku, se kterým získali šumperští i vrchnostenský pivovar a užívali jej až do roku 1872.
Kromě šumperského zámku se pivo vařilo i v nedalekém Třemešku a to díky podnikavosti advokáta Ulricha, který zámek koupil někdy v roce 1870. Stavba nového pivovaru u Třemešského zámku začala už v roce 1871.
Další velký zlom nastal v roce plném změn, v roce 1871, kdy se tehdejší sládek Anton Wlach rozhodl postavit svůj vlastní pivovar na předměstí města /dnešní stáčírna na křižovatce ulic Revoluční a Šmeralova/.
Stavba začala dříve na přelomu let 1869/1870, první várka byla uvařena již v únoru 1871. Předchůdcem nové moderní technické stavby byl pouhý selský statek, který od počátku 19. století patřil rodině Welzlů a který v polovině století získali právě Wlachové.
Měšťané brzy pochopili, že prohráli a prodali dosavadní pivovar v zámku i se zahradou za 28 tisíc zlatých městu. Pivo se v novém pivovaře za pana sládka Wlacha vařilo až do roku 1905. Po smrti Antona Wlacha v roce 1905 se po dvou letech v roce 1907 rozhodli dědicové sloučit šumperský pivovar s pivovary na Třemešku a v Hanušovicích v akciovou společnost pod značkou Nordmarhrische Brauerei und Maltszfabrik Aktiongesellschaft (Severomoravské pivovary a sladovny). Šumperký pivovar byl v provozu až do roku 1945, kdy došlo k jeho konfiskaci. Pivovar na Třemešku byl zrušen úplně a šumperský pivovar následně proměněn ve stáčírnu piva hanušovického závodu.
Vlastní pivovar byl v Šumperku v provozu pouze do roku 1907, kdy v budově zůstalo jen správní sídlo společnosti a z provozu jen sladovna a stáčírna piva. I ta však zůstala zachována jen do roku 1999, kdy byla přenesena do Pivovaru Litovel. Nyní slouží budova jako sklad.
Na počátku 20.stol. byl pivovar spojen s hanušovickým a třemešským do jedné akciové společnosti s názvem Nordmährische Brauerei und Malzfabrik, Aktiengeselschaft in M. Schönberg. V Šumperku bylo vzhledem k výhodnější poloze sídlo akciové společnosti, přestože zde byla v roce 1907 zastavena výroba piva a nadále fungovala pouze sladovna a stáčírma. Hanušovické pivo se tu stáčelo až do února 1999.
Švabín

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

Colloredo-Mannsfeldský parostrojní pivovar a sladovna ve Švabíně u Zbiroha ; Zámecký pivovar Colloredo-Mansfelda Švabín ; C.M. Pivovar Švabín ; Schwabin
foto
článek: Parostrojní pivovar Švabín u Zbirohu >>>
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.1 >>>
1397 – 1952; max.12 000 hl; RO
majitelem byli knížata Colloredo-Mansfeld do roku 1948 (Josef Colloredo-Mannsfeld); 1942-1945 Velkoněmecká říše, pivovar pronajímán, v letech 1919-1931 nájemcem společnost Pivovarský průmysl v Dobříši zaps.spol.s r.o.; 
Vrchnostenský pivovar se připomíná již v roce 1397 a je tak nejstarším známým pivovarem v oblasti Zbirožska. Za dobu své existence byl několikrát vypleněn nepřátelskými vojsky a přestavěn. V roce 1567 byl znovu postaven a svoji podobu si uchoval do dnešních dnů. Vnější vzhled, ale i vnitřní dispozice jasně zrcadlí jednotlivé fáze pivovarské výroby, která zde probíhala pravděpodobně od období renesance, či ranného baroku až do roku 1952. První zmínky o Švábíně jsou připomínány v písemných pramenech již z 16.století. Lze předpokládat, že obvodové zdivo budov je starší než barokní, je ale nesporné, že dnešní podobu vtiskla pivovaru razantní barokní přestavba , provedená po polovině 18.století. Z této doby pochází zejména barokní štíty, profilace nároží, hlavní římsy a dnes jen torzálně zachovaná oblouková římsička, která kdysi obíhala všechny fasády budov. Do doby této barokní přestavby můžeme pravděpodobně datovat i spojení budov průjezdem, některé stropy a krovy. Starší s velkou pravděpodobností také barokní původ má i objekt stájí. Ten je spolu s budovami pivovaru a sladovny i v mapě stabilního katastru z doby před rokem 1843, kde chybí např. budova ležáckých sklepů. Ta byla postavena zřejmě kolem poloviny 19.století. Na sklonek 19. či počátek 20.století musíme pak zařadit výstavbu objektu, kde byly původně byty a hostinec. V roce 1910 došlo k výstavbě nového hvozdu, úpravy varny, stoků apod. Stavební zásahy po roce 1931 se omezily na úpravu zaměstnaneckých bytů a vybudování rampy a výtahu ze sklepů. V polovině 90. let 20. století byly objekty bývalého pivovaru postupně rekonstruovány na hotel.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
Colloredo-Mannsfeldský pivovar ve Švabíně u Zbiroha, Švabín u Zbiroha (okr. Rokycany) (majitel Josef Colloredo-Mannsfeld, Paris).
1948-1952 Západočeské pivovary n.p.
Švihov
Pivovar v předhradí existoval od 16. století.