Parostrojní pivovar Švabín u Zbirohu


Pivovarnické kroky, které mě vedly k tomuto pivovaru, nastartovaly pivní etikety, které jsem v nedávné době získal, a hlavně architektura tohoto skvostného pivovaru.

Pivovar se nachází na dálniční silnici Praha – Plzeň kousek od dálnice od Prahy na pravé straně u městečka Zbiroh. Leží západně od Zbirohu v části nazývané Švabín.

Když jsem se dostal do této části městečka, našel jsem pivovar velmi lehce. Je to nádherná dominanta zdejšího kraje, kterou neobklopuje žádná jiná budova. Tyčí se na prosté louce, kde ční nádherné pivovarnické komíny. Při mém bližším průzkumu mně napověděla zachovalá plechová vrata, že objekt bude pravděpodobně využíván. Ovšem při obcházení budovy jsem po krátké chvilce zjistil, že objekt nemá žádný plot a není nijak zabezpečen, což mě dost překvapilo, jelikož všechny části pivovaru neměly žádné dveře a kdokoli mohl do budovy vstoupit. A tak
jsem neváhal ani minutu, vyndal fotoaparát a začal fotit interiéry pivovaru.

Prošel jsem ho od sklepa až po půdu a pořídil desítky fotografií. Nemohl jsem stále uvěřit, že tento pivovar není nijak zabezpečen a přitom vnitřek nebyl zase
tak drasticky poničený. Nádherné klenby sladovny mě fascinovaly svou zachovalostí. Pronikl jsem až do vršku hvozdu, kde jsem vyfotil komín, který jsem měl jako na dlani.

Od jednoho místního občana jsem se dozvěděl, že v objektu pivovaru byly vybudovány byty a tento zásah do krásných prostor tohoto pivovaru byl bohužel velmi patrný. Absolutně nehodící se cihlové příčky v klenbách a v jiných místnostech byly opravdu příšerné a velmi narušovaly tuto architekturu.

Dokonce tam byly ještě zabudované vany a sociální zařízení. Nechtěl jsem uvěřit vlastním očím. Bylo pro mě až s podivem, že tento objekt není nijak komerčně využíván a chátrá. Některé místnosti byly poměrně zachovalé, některé zase dosti zdevastované. Tento pivovar ve své slavné době musel být opravdu velmi nádherný a zanechal na mně velký dojem. Můj fotoaparát se prakticky nezastavil a bylo co fotit jak uvnitř, tak i venku.

Zde ještě pár vět o historii tohoto parostrojního pivovaru, které jsem čerpal z www.švabín.cz:

Vrchnostenský pivovar se připomíná již v roce 1397 a je tak nejstarším známým pivovarem v oblasti Zbirožska. Za dobu své existence byl několikrát vypleněn nepřátelskými vojsky a přestavěn. V roce 1567 byl znovu postaven a svoji podobu si uchoval do dnešních dnů.

Vnější vzhled, ale i vnitřní dispozice jasně zrcadlí jednotlivé fáze pivovarské výroby, která zde probíhala pravděpodobně od období renesance, či ranného baroku až do roku 1952.

První zmínky o Švábíně jsou připomínány v písemných pramenech již z 16.století. Lze předpokládat, že obvodové zdivo budov 1a a 1b je starší než barokní, je ale nesporné, že dnešní podobu vtiskla pivovaru razantní barokní přestavba , provedená po polovině 18.století. Z této doby pochází zejména barokní štíty, profilace nároží, hlavní římsy a dnes jen torzálně zachovaná oblouková římsička, která kdysi obíhala všechny fasády budov 1a a 1b.

 

Do doby této barokní přestavby můžeme pravděpodobně datovat i spojení budov 1a a 1b průjezdem, některé stropy a krovy. Starší s velkou pravděpodobností také barokní původ má i objekt 2b /stáje/. Ten je spolu s budovami pivovaru a sladovny /1a a 1b/ i v mapě stabilního katastru z doby před rokem 1843, kde chybí objekt 2a i budova ležáckých sklepů. Ta byla postavena zřejmě kolem poloviny 19.století, možná až z doby kdy celé panství koupil dr. H.B.Stroussberg, který se po roce 1869 pustil i do rozsáhlých přestaveb Zbirožského zámku. Na sklonek 19. či počátek 20.století musíme pak zařadit výstavbu objektu 2a, kde byly původně byty a hostinec.

V roce 1910 došlo k výstavbě nového hvozdu, úpravy varny, stoků apod.
Stavební zásahy po roce 1931 se omezily na úpravu zaměstnaneckých bytů a vybudování rampy a výtahu ze sklepů. Poválečné období přineslo jen malé zásahy / výrazněji byl upraven jen objekt 2a/.

V polovině 90. let 20. století byly objekty bývalého pivovaru postupně rekonstruovány na hotel, doplněný o malokapacitní výrobu piva. Tato etapa byla přerušena ještě před dokončením.

V dalších fázích je pak nutno objekt rehabilitovat do podoby architektonicky kvalitního komplexu, kterou si svým historickým významem a významem pro krajinný ráz nesporně zaslouží.

Na závěr budu jen doufat, že tento pivovar najde svého nového majitele a ten ho citlivě zrekonstruuje pro dobré účely.

Zdravím nadšence pivovarnického řemesla a starých pivovarnických budov.

autor: Jiří Pertlík