Z historie pivovaru ve Studené

Když Jan Studenský ze Studené prodával panství Studenou, jeho větší část, tedy Studenou i s pivovarem, koupili Jáchym a Zachariáš z Hradce. Psal se rok 1557. Tento rok je uváděn jako datum založení pivovaru.

Studená jako zvláštní statek u Telče připadla Zachariášovi z Hradce. Ten byl dobrým hospodářem svého panství, určil proto i krčmy, které musely z pivovaru ve Studené brát pivo. Bylo to 27 dědin, nejvzdálenější byl Člunek u Kunžaku.

V roce 1604 zdědili panství Slavatové. Za jejich panování měl pivovar také svou chmelnici, která měla roční výnos 50 měr chmele. Dodnes ji připomíná pojmenování jedné z ulic. Starší pamětníci si ještě pamatují budovy a rozsáhlý dvůr, kde se říkalo ve chmelnici. Za Slavatů se dodávalo do Kunžaku pivo bílé, pšeničné, kterého se vařilo na jednu várku 22,5 sudu (sud po 5 vědrech). Na tuto várku spotřebovali 40 měřic sladu. Ten se mlel ve mlýně, který patřil k pivovaru.

V písemnostech obce se zmiňují o pivovaru také v roce 1668. Panskou správu pivovaru vedl zvláštní písař. Pivo se chladilo ledem, velkými kostkami ledu, které se v zimě lámaly na místních rybnících, Zákostelním a Pivovarském. Tato činnost se nazývala ledování. Led se skladoval v budově – lednici – postavené povětšině z kamene a bez oken.

V roce 1702 zdědil panství Slavatů i se Studenou František Antonín z Lichtensteina. V roce 1758 vlastnila pivovar kněžna Marie z Lichtenštejna-Kastelkovna. Roku 1761 se stali spolumajiteli Podstatští, kteří spojili erby, a tedy i jména. Od roku 1796 byli tedy jedinými majiteli jako Podstatští -Lichtensteinové. V držení rodu byl pivovar až do roku 1945. K velké přestavbě pivovaru došlo roku 1896, kdy byl zaveden parní pohon strojů.

Po skončení II.světové války byl pivovar jako šlechtický majetek zkonfiskován a putoval pod národní správou. Dostal se tedy do vlastnictví státu – Československé republiky. V roce 1949 byl provoz začleněn do národního podniku Horácké pivovary. Při reorganizaci v roce 1961 se stal pivovar součástí Jihočeských pivovarů n.p.. Podnik byl uzavřen v roce 1972.

K obnovení došlo v roce 1990, kdy se provoz stal součástí Regentu (třeboňské pivo se zde také stáčelo). V roce 1992 se pivovar osamostatnil a vyráběl pivo Horák do roku 1995, kdy byla z ekonomických důvodů výroba ukončena. Poté pivovar koupila Pivovarská společnost Studená spol. s r.o., která byla založena dne 27.09.1994. Obnovit výrobu se již nepodařilo a rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8.4.1999 byl prohlášen konkurs na majetek společnosti. V roce 2003 koupil pivovar podnikatel Ferdinand Stasek.

Čtěte také:  Příběh pivovaru ve Smečně