Pivovar a minipivovar v Kašperských Horách

Každý ví, že město Kašperské Hory leží v nádherné krajině šumavských hor. Málokdo však ví, že má i bohatou pivovarnickou historii a současnost.
Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako hornická osada při významných nalezištích zlata. Čeští králové nejdříve osadu povýšili na město a následně ji udělili náležitá práva, včetně privilegia vařit pivo. Nad městem se tyčí známá dominanta kraje – hrad Kašperk vystavěný z rozkazu Karla IV. k ostraze zemské hranice, obchodní stezky do Bavorska a zlatorudných dolů.

Město v nadmořské výšce 730 m.n.m. bohatlo, v pozdější době upadající těžbu zlata měšťané postupně nahrazovali obchodem, sklářstvím, dře¬vařstvím, papírenstvím a chovem dobytka.

K větším českým, moravským i slezským městům raného novověku patřil neodmyslitelně měšťanský pivovar. Tak tomu bylo i v Kašperských Horách. Zvláštností zde bylo, že ve městě pod pevností Kašperk si ho měšťané nevybudovali, nýbrž již existující soukromý koupili.

Jak uvádí historik Tomáš Cihlář ve své knize Pošumavské pivovary, bohatí kašperskohorští měšťané získali v roce 1551 pivovar od Kateřiny z Lokšan. Provoz fungoval v areálu tzv. svobodného domu se dvorem.

Město pivovar vlastnilo až do roku 1947 a během té doby ho neustále rozšiřovalo, stavebně upravovalo a technicky modernizovalo. Poslední zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1850. V 19. století Kašperské Hory patřily k větším městům s úřady a školy. Odbyt kašperskohorského piva byl tedy zajištěn.

Jak bývalo zvykem v té době, pivovar byl většinou pronajímán svým sládků. Nejvyššího výstavu (7 000 hl) dosáhl podnik v době prvorepublikové prosperity těsně před vypuknutím hospodářské krize.

Čtěte také:  Pivovary v Kojetíně - minulost a současnost

Kašperské Hory a celý šumavský region byl osídlen převážně obyvateli německé národnosti. Tato skutečnost se neblaze promítla do budoucnosti kraje po poválečném odsunu. Došlo téměř k vylidnění okolních vesnic a značnému snížení počtu obyvatel samotných Kašperských Hor. Tím pivovar přišel o svá odbytiště a jeho další provoz byl neopodstatněný.

V červenci 1947 byl Městský pivovar zrušen. Na určitou dobu si v objektu strakonický pivovar zřídil sklad piva. V dalších desetiletích sloužily budovy jako skladiště či garáže a postupně chátraly.

Teprve v roce 1991 začala přestavba areálu pro účely Park-Hotelu Tosch. Hotelová vinárna je důmyslně umístěna ve sklepních prostorách bývalého pivovaru se zachovalými původními klenbami.

ParkHotel je v provozu na místě bývalého Městského pivovaru od roku 1994.

V létě 2016 se do šumavského městečka vrátila výroba piva. V horní části náměstí známého z oblíbeného televizního kriminálního seriálu otevřeli David Bárta a Alexandra Michalová gastronomický podnik s názvem Kašperskohorský pivovar.

Interiér restaurace neskýtá příliš míst k sezení. Žíznivý návštěvník však dosti stolků k odpočinku nalezne na předzahrádce s výhledem na náměstí a okolní kopce a hlavně v kryté poklidné zahrádce uvnitř bloku domu.

V červenci 2016 měli na čepu jen dva druhy piv – 10 světlá Kašperk a 13 tmavá Cikánka. Dne 2.8.2016 naraženo další do rodiny zdejších piv – světlá 12 Šibeničák. Název dle 805 metrů vysokého kopce krásně viditelného z náměstí směrem na jihozápad. Na jeho vrcholu stávala šibenice.


Za zmínku jistě stojí i další speciály zde doposud uvařené: dušičkový nakuřovaný speciál Kouř 13 %, vánoční speciál tmavý bock 16 %, Amálka 11° (polotmavý, jantarově zabarvený ležák), Jarní Ale 12%.
V červnu 2017 byl v Kašperskohorském pivovaru čepován zbrusu nový ale, kterým zahájili akci „Indiánské léto“. Inca 13 se vařila s posvátnými indiánskými bylinami Vilcacory a Catuaby. Později čepovali také speciál Indiánka (polotmavá 11 s bylinou Chuchuhuasi).

Zdroj:
https://plzen.idnes.cz/minipivovar-pivo-sumava-voda-djs-/plzen-zpravy.aspx?c=A161003_161110_plzen-zpravy_pp
Tomáš Cihlář: Pošumavské pivovary