Zámecký pivovar Grabštejn

 

   fotogalerie

   lokace v Hist.mapě

Čtěte také:  Pivo v Plzni od roku 1295 do 1993

  Historie:
  Obec leží 15 km severozápadně od Liberce.
  Málokdo si dnes asi pamatuje, jak slavné kdysi bývalo Grabštejnské pivo. Vždyť poslední soudek zlatavého moku vyšel z podhradí bývalého šlechtického sídla někdy v polovině třicátých let minulého století. Bývaly však doby, kdy se po Grabštejnském pivu olizovali štamgasti z celého Hrádecka. Pivo se pod hradem vařilo šest století, některé kroniky dokonce píší, že panský pivovar byl nejstarší budovou v obci. Pivovar původně postavili hradní páni jako menší dřevěnou stavbu s několika varnými pánvemi. V roce 1729 se úspěšný podnik přestěhoval do důstojné budovy z lomového kamene. V celém panství tehdy lidé pili Grabštejnské pivo, nadšeně mu propadali zejména poddaní. V 19. století dostal do pronájmu pivovar soukromý pachtýř, jehož málem připravila o živobytí pruská invaze roku 1866, kdy vojáci popíjeli Grabštejnské pivo o sto šest, platit útratu se ale nezvaným hostům už nechtělo. Od počátku dvacátého století pivovar ve správě pachtýře Ludwiga Bernhardta postupně upadal. Během hospodářské krize ve třicátých letech minulého století se Grabštejnské pivo vařit přestalo. Roku 1931 byl pivovar již mimo provoz.

  Majitelé:
  1891-1930 František hrabě Clam-Gallas
  1930-1931 Klotilda hraběnka Clam-Gallas

  Výstav piva v hl:
  1904/05 4 898
  1906/07 4 998
  1908/09 4 663
  1918/19 2 176
  1920/21 2 240
  1921/22 2 200
  1922/23 2 640
  1923/24 4 032
  1924/25 5 045
  1925/26 4 644
  1926/27 4 300
  1927/28 4 276
  1928/29 4 365
  1929/30 3 114

  Nájemci:
  1908-1918 Louis Bernhardt
  1918-1931 Franišek Niessner
  1920-1931 Otto Bondy
  1921-1931 JUDr. Karel Winternitz

  Sládci:
  1908-1918 Louis Bernhardt
  1919-1931 Alois Innemann