Toulky po zaniklých pivovárcích Ostravska díl.8. – Pivovar Petřkovice

Rukovětí k mému putování se stala především stať Milana Starce „Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska II. – Pivovary na Ostravsku“ (Práce a studie muzea Beskyd 2011,č. 23.). Mým cílem nebylo zmíněný obsáhlý text více infomačně rozšířit, chtěl jsem jen navštívit místa, kde dávní sládkové vařívali svá díla, chtěl jsem se pouze podívat do lokalit Ostravska, kde pivovarnictví otisklo svá historická razítka.

V předchozím článku bylo vyprávěno o pohnuté historii zámku v Kunčicích nad Ostravicí. Nyní se vydáme podél toku řeky, mineme centrum Moravské Ostravy a dostaneme se až do míst, kde se ostřejší beskydský tok vlévá do poklidné Odry. Nad soutokem se strmě vypíná nepřehlédnutelný kopec Landek. Jméno vzniklo spojením německých slov das Land – země a die Ecke – roh,kout.

Čtěte také:  Sklizeň chmele na konci 19. a v první polovině 20.století

První obyvatelé žili na Landeku před více než 25 tisíci lety a byli to lovci mamutů. Osídlení Landeku končí pobořením zdejšího strážního hradu v 15.století. To se již na úpatí rozrůstala vesnice Petřkovice.

Je faktem, že vesnice vznikla za doby velké kolonizace v pol. 13. století a byla osídlena osadníky z německých zemí Thűringen a severní části Horního Saska. Po staletí byly Petřkovice součástí hlučínského panství, jejich dějiny byly tím pádem dosti odlišné od historie ostatních ostravských čtvrtí.

První písemná zmínka o vsi je z roku 1377. Toho roku dosáhli plnoletosti synové zemřelého opavského knížete Mikuláše II. a došlo k rozdělení dědictví. Opavské knížectví, jehož bylo Hlučínsko součástí, se rozdělilo.

Goldsteinův hostinec v Petřkovicích

V tzv. 1. slezské válce mezi Rakouskem a Pruskem se císařovna Marie Terezie musela vzdát převážné části Slezska včetně Hlučínska. A tak bylo od roku 1742 Hlučínsko připojeno k Pruskému království. Od té doby se ujalo pro obyvatelé Hlučínska pojmenování „prajzáci“.

Po sjednocení v roce 1871 se Petřkovice staly součástí Německa.

Charakter obce se začínal razantně měnit v roce 1845, kdy vídeňský bankéř Salomon Meyer z Rotschild kupuje panství Hlučín. Nový majitel pořídil nová moderní těžební zařízení pro zdejší doly, a tím zintenzivňuje těžbu uhlí, které bylo nalezeno na úbočí Landeku v roce 1780.

Na konci 19.století otevřel na petřkovické návsi restauraci pan Goldstein, jeden z místních občanů židovské národnosti. Tehdy zažívaly Petřkovice nebývalý rozkvět díky přílivu nových pracovníků do místních černouhelných šachet. Goldstein restauraci pronajímal různým nájemcům.

hostinec U Lorenzů v Petřkovicích (vlevo)

Někdy v druhé polovině 19.století vznikl v rámci tzv.Goldsteinova hostince malý pivovárek. Představme si, ve srovnání se současností, restaurační minipivovar v zahradním hostinci s tanečním sálem v centru obce.

Milan Starec se domnívá, že technologie nebyla přímo v budově hospody, ale někde v prostoru rozlehlé zahrady. Bezesporu šlo o velice jednoduchý ruční pivovarský provoz. Veškeré uvařené pivo se vypilo přímo ve zdejším hostinci.
Zlatá éra petřkovického pivovárku probíhala v posledních letech 19.století a je spojena se jménem nájemce Finkelsteina. Tehdy prý díky hostujícímu sládkovi z Čech mělo petřkovické pivo vysokou kvalitu a zahradní restaurace se stala oblíbeným cílem nejen zdejších obyvatel, ale i plachtivých lidí z okolních obcí.

hostinec U Lorenzů v Petřkovicích

Pravděpodobně následný pokles kvality moku způsobil zánik petřkovického pivovaru v roce 1903.

Poté restaurace změnila vlastníka a až do svého zbourání v roce 1972 byla známá pod jménem U Lorenzů.

Čtěte také:  Rozkvět českých hospod v době národního obrození

Na mírové konferenci ve Versailles bylo dohodnuto, že Hlučínsko bude připojeno k novému Československu. V letech 1938-1945 byly Petřkovice opět součástí Německa. Od 24. dubna 1976 je obec součást města Ostravy.

současný stav

Ostatní prameny: Okénko do historie 1995 – 1999 z občasníku Zpravodaj městského obvodu Petřkovice. Snímky z webů www.petrkovice.ostrava.cz a www.eprajzska.cz