Pivovarnická a pivní muzea a expozice

V současné době rozkvětu tzv. pivní turistiky nabývá na zájmu i návštěvnost muzeí a expozic zaměřených na pivovarnictví a pivo jako takové. Článek přináší výčet těch nejznámějších v České republice.

Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví v Pivovaru Dalešice
Jeden z prohlídkových okruhů dalešického pivovaru. Prohlídka historické části pivovaru (stará kotelna, strojovna a zrekonstruovaná historická varna, místo natáčení slavné koupací scény z filmu Postřižiny), výklad o historii Dalešického pivovaru a o parostrojní výrobě piva (parní stroj).

Čtěte také:  Pivovar Petrův Dvůr

Pivovarské muzeum pivovaru Ostravar
Prostor staré varny pivovaru Ostravar slibuje zajímavou podívanou – více než 60 let starý výčepní pult. Kromě výčepu je v muzeu k vidění i řada jiných zajímavostí spojených s výrobou piva. Nechybějí ukázky výroby sudů, přepravní sklenice z dvacátých a třicátých let či historické čelo sudu. Vše doplňují historické fotografie a etikety.

Pivovarské muzeum v Olivětíně
V rámci exkurze do olivětínského pivovaru spojené s ochutnávkou místních piv lze absolvovat i prohlídku stálé expozice pivovarnictví, zaměřenou zejména na historii pivovaru. Dne 4. června 2011 došlo k jejímu slavnostnímu otevření, jehož se zúčastnil převor P. Prokop Siostrzonek.

Pivovarské muzeum Chodovar
Muzejní expozice jsou umístěny v příchodové chodbě pivovarské restaurace Ve skále.

Stála expozice “O pivu – z chmelnice na náš stůl” v Národním zemědělském muzeum Praha
Stálá výstava mapuje bohatou historii, tradici i současnost českého pivovarnictví. Seznamuje návštěvníky podrobně s hlavními pivovarskými surovinami – vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek. Přibližuje mj. začátky českého pivovarnictví v 10. – 11. století, rozvoj várečného práva při zakládání nových královských měst ve 13. století i reformy v pivovarnictví v 19. století. Všímá si i lidí pracujících v oboru, prvních sládků, cechu sladovníků, právovárečníků apod. Národní zemědělské muzeum Praha prezentuje v rámci této expozice rovněž příbuzné obory, jako například ledařství a bednářství, které s naším pivovarnictvím neodmyslitelně souvisejí. Kromě řady autentických předmětů a nářadí, jež se při výrobě piva, jeho uchovávání, přepravě a konzumaci používaly, lze spatřit také unikátní cechovní předměty, např. kroj pražských sladovníků, ohromný ležácký sud a káď a dokonce samotnou varnu určenou pro minipivovary. Dokumenty a obrazový materiál informují, vedle historie výroby piva, také o jeho druzích, skladování, dopravě i lidové slovesné kultuře a tvořivosti, která je spojena s konzumací piva od minulosti po dnešek. Celkovou atmosféru výstavy navozuje i rekonstrukce tyčové a drátěné chmelnice s panoramatickou projekcí v pozadí a v neposlední řadě i malá útulná hospůdka. Výstava je umístěna ve velkém sále – západ ve 3. patře.

Muzeum šumavského pivovarnictví Dešenice
Otevřené pro veřejnost je od 28. července 2015. Expozice v bývalém pivovaru, který využíval dešenickou tvrz, nejstarším a historicky cenném objektu v obci přes 200 let, nabídne návštěvníkům vedle prohlídky opravených historických prostor také informace o historii a současnosti vaření piva v Dešenicích, na Šumavě a v její blízkosti. Výroba piva tam skončila v roce 1930. Pivovarnictví je prezentováno vývěsními štíty hostinců, sklenicemi, lahvemi, výčepními stolicemi, bednářskými nástroji, fotografiemi ve vitrínách a řadou dalších artefaktů spojených jak s výrobou piva, tak s jeho konzumací. Expozici navrhl Jan Jirák z Vlastivědného muzea v Klatovech, který je autorem dvou publikací o pivovarech na Domažlicku a Tachovsku. Do rekonstrukce tvrze, která zachovala původní dispozici, byly zahrnuty také objekty bývalého pivovarského provozu jako šalanda, část sladovny a ležácké sklepy. To, že přicházejí do pivovarského muzea, poznají návštěvníci hned ve vstupní hale, kde jsou vystaveny velké ležácké sudy a také větší pivovarnická technika. V muzeu je zhruba šest set kusů půllitrů, nejstarší z nich pocházejí zhruba ze třicátých let dvacátého století. Kromě cenných artefaktů spojených s výrobou a pitím piva si v novém muzeu návštěvníci prohlédnou třeba i přesnou kopii šenku z počátku minulého století.

Chmelařské Muzeum v Žatci
Chmelařské Muzeum v Žatci je součástí turistického areálu Chrám Chmele & Piva. Pyšní se největší expozicí svého druhu na světě. Expozice představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století.

Pivovarské muzeum v Černé Hoře
Historické prostory pod hotelem Sladovna nabízí prohlídku zcela ojedinělých sklepení v České republice, ve kterých bylo vybudováno Muzeum pivovarnictví. Zde uvidíte stálou expozici vývoje výroby piva od historie po současnost. Návštěvníci vidí například, jak se zpracovával slad a chmel, jak se to dělá dnes, jak se dřív točilo pivo z dřevěných píp, jak se točí v současnosti. Zážitek z prohlídky umocní sklepní prostory, v nichž dříve bývala sladovna. Velkou část exponátů do muzea zapůjčilo Národní muzeum zemědělství. S čím už se současníci nemají šanci nikde setkat, jsou například nástroje k ledování a chlazení piva a k řezání ledu, je tu také stará velká myčka na lahve. Občanské Sdružení přátel pivovaru Černá Hora se snaží množství vystavených exponátů doplňovat, aby expozice nebyla strnulá. Jednou ze součástí nových expozic by měla být i ta o malých a zaniklých pivovarech v okolí.

Muzeum U Fleků Praha
K pětistému výročí pivovaru v budově bývalé sladovny otevřeli pivovarské muzeum. Expozice vytvořená v roce 1999 dokonale zapadá do romantického prostředí pivovaru a umocňuje jeho neopakovatelnou atmosféru. V renovovaných výstavních prostorách na vás čekají ukázky pivovarských strojů, nářadí a nádob. Zároveň se seznámíte s dávnou historií výroby piva v Praze. Nejzajímavější částí muzea je renesanční místnost, ve které se sušil slad horkým kouřem ze spalovaného dřeva.

Pivovarské muzeum v Plzni
Pivovarské muzeum je jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v právovárečném domě. Dům se dochoval ve své původní podobě, proto si zde mohou návštěvníci prohlédnout gotickou sladovnu se studnou, hvozd na sušení sladu, valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory bývalého šenku. Stovky unikátních exponátů dokládají historii vaření piva od starověku po současnost. Vývoj kultury pití piva je představen expozicí dvou hospod – venkovské z 19.století a měšťanské z počátku 20.století.

Pivovarské muzeum Holba Hanušovice
Muzeum zajímavě mapuje vývoj pivovarnictví na Hanušovicku. Prohlédnete si historické exponáty – nástroje a zařízení, které se kdysi při výrobě piva používaly. Uvidíte dřevěné sudy, coby pýchu bednářského řemesla, staré sladovnické lopaty, hoblíky nebo historická výčepní zařízení, připomínající atmosféru dřívějších hospod. Je možné si prohlédnout oprávnění k vaření piva, které dokládají staré právovárečné listy na pergamenu i listy tovaryšské. Kromě vlastní výroby piva Vás expozice seznámí se surovinami, pro výrobu zlatého moku nezbytnými, a připomene i jejich složitou dopravu v době koňských povozů. Expozici „oživují“ voskové figuríny sládka a dvou štamgastů v životní velikosti. Muzeum bylo pro veřejnosti poprvé zpřístupněno 1. října 2010.

pivnimuzeum

Pivovarské muzeum Železná Ruda
Na památku pivovaru, který byl v provozu v hotelu Grádl byla ve sklepeních hotelu instalována expozice muzea pivovarnictví. Později byla výstava přemístěna do centra Železné Rudy (vedle Pohádkové cukrárny).

Pivovarské muzeum v Kostelci nad Černými lesy
Vize vzniku černokosteleckého pivovarského muzea se začala naplňovat roku 2001, kdy vznikla společnost Dej Bůh štěstí spol. s r.o. a zakoupila silně zanedbaný pivovarský areál v Kostelci nad Černými lesy. Účelem tohoto zásadního rozhodnutí bylo získání rozsáhlého skladovacího areálu pro velká množství pivovarských technologií z bouraných pivovarských provozů. Od tohoto roku se získané věci ukládají právě v černokosteleckém pivovaru. Nedílnou součástí pivovarského muzea je rozsáhlá databáze informací o zaniklých pivovarech Čech, Moravy a Slezska.

Pivní muzeum v Husově ulici na Starém Městě pražském
Expozice Pivního muzea v Praze vám ukáže, jak čas plynul v českém pivovarnictví. Poznáte historii a proniknete do tajemství výroby českého piva. Na zdejším modelu pivovaru zjistíte, jak se vyrábí slad a pivo a zažijete zde i opravdovou vůni chmele a sladu. Během prohlídky uvidíte stovky historických artefaktů ve dvou patrech historického domu. Atmosféru umocňují figuríny v autentickém prostředí a video prezentace. V krásných sklepech této budovy z 13. století lze ochutnat několik druhů českých piv v hospodě z 19. století a také si prohlédnout jak vypadaly hospody za komunismu.

Malé Muzeum Piva Slavošovice
Muzeum v obci Slavošovice (10 km na JZ od Třeboně) založil Jan Adamík. Původně se zabýval sbíráním pivních láhví českých pivovarů a později se přeorientoval na sbírání láhví světových pivovarů. Nyní lze ve sbírce shlédnout láhve z Německa, Rakouska, Polska, Chorvatska, Itálie, Řecka, Holandska, Anglie… V tomto muzeu však neuvidíte jen pivní láhve, ale i pivní etikety, tácky a dokonce ve vybraných dnech lze ochutnat některé druhy speciálních piv předních evropských pivovarů. Muzeum piva je v prostorách bývalého koloniálu, který si J. Adamík pronajal od obce a sám upravil.

Pivovarské muzeum Staropramen
V původním areálu pivovaru Staropramen najdete zákaznické centrum, otevřené v roce 2000, nově rekonstruované a upravené v roce 2005. Návštěvnické centrum provádí hosty dějinami Staropramenu od jeho založení v roce 1869 až do současnosti. Popisuje postupnou modernizaci výroby piva i to, jak pivovar funguje jakožto globální velvyslanec bohaté pražské pivovarnické tradice. Hosty na exkurzi doprovází jedna z nejvýznamnějších postav v dějinách Staropramenu, hlavní sládek Josef Paspa. Právě pod jeho vedením se Staropramen stal největším pivovarem v tehdejším Československu. V expozici návštěvníci najdou mnoho prvků z původního pivovaru, včetně originálních mosazných mísících kádí a dodávky Tatra, která Staropramen rozvážela zákazníkům ve třicátých letech 20. století.

Městský pivovar Štramberk
se nachází přímo na štramberském náměstí v historickém domě č. p. 5, který patří mezi původní právovárečné měšťanské domy. V jeho suterénu, nacházejícím se pod úrovní náměstí, doposud můžete shlédnout členité sklepení s kamennými klenbami a dvě studny vytesané do skály – hlavní a pomocnou, z nichž se odebírala voda k vaření piva. Při vyklízecích a terénních úpravách sklepení byly kromě jiného nalezeny středověké zlomky keramických pivních pohárů, které slouží jako hmotný důkaz tradiční várečné činnosti v tomto domě. Budova pivovaru je rozdělena do několika provozů. Kamenný šenk se nachází ve sklepení pivovaru a má kapacitu 48 míst. Svou výzdobou je šenk pojednán jako malé pivovarské muzeum s restaurací. Mezi trojrozměrnými objekty v uličce mezi sklepními místnostmi najdete funkční výčepní pult ze 30. let minulého století, přístroje a nádoby, které sloužily v různých dobách pivovarníkům a hostinským k výrobě a servírování piva.

Expozice „Příběh budějovického piva“ v Budějovického Budvaru
Multimediální expozice s názvem Příběh budějovického piva je součástí Návštěvnického centra Budějovického Budvaru otevřené v dubnu 2005. Expozice barvitě vykresluje dějiny pivovarnictví v Českých Budějovicích. Prohlídka začíná velkoplošnou projekcí výroby piva uvnitř měděné varné pánve a pokračuje virtuálním výletem v kleci těžebního výtahu do hloubky 300 metrů, ve které leží zdroj unikátní vody pro výrobu piva Budweiser Budvar. Následující historický sál přenese návštěvníky do roku 1265, kdy bylo založeno město České Budějovice a zároveň začala tradice vaření piva v tomto městě. Další zastávkou je goticko-renesanční srub, ve kterém se nachází expozice středověkého pivovarnictví. Vliv techniky na rozvoj pivovarnictví ukazuje sál průmyslového věku, ve kterém se návštěvníci seznámí také se založením Českého akciového pivovaru, přímého předchůdce dnešního Budějovického Budvaru. Sál 20. století popisuje klíčové okamžiky v historii Budějovického Budvaru.

Pivovar Plzeňský Prazdroj
Zajímavostí jsou dřevěné sudy v historických sklepích.

Parní pivovar Hauskrecht v Brně
Součástí exkurze do objektu minipivovaru je i posezení v degustační místnosti (šalandě) s expozicí převážně starých cedulí, sklenic, tácků a dalších nejen pivních artefaktů.

Zámecký pivovar Dětenice
Původní budova pivovaru byla částečně přestavěna na oblíbenou Středověkou krčmu a z další historické části vzniklo muzeum piva. Dětenický pivovar nabízí velmi rozmanitou prohlídku dobových interiérů sladovny, bednárny, varny, laboratoří, chmelnic, ležáckých sklepů, spilky, ledárny a v neposlední řadě lze objevovat i taje historických sklepů. Velkým trumfem prohlídky pivovaru je i ukázka výroby piva z 18. století zcela podle původní receptury z tradičních surovin.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice
Dne 19.8.2015 byl slavnostně otevřen opravený Hvozd – část domažlického pivovaru, kde vzniklo Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. Jedná se o velmi zajímavý prostor s prosklenými podlahami. K vidění jsou exponáty a panely popisující vaření piva ve městě a okrese.

Pivovar Kácov
Na zdech restaurace Šalanda je expozice starých pivovarských reklamních cedulí.

Pivovar Velké Popovice
V rámci prohlídky pivovaru poznáte bohatou historii pivovaru a příběh zakladatelské rodiny Ringhofferů. Projdete si historickou varnu z roku 1928, podíváte se rovněž do expozice pivních obalů, nakládky, expedice a exportu piva do zahraničí. Prohlídkový okruh „Pivovarnictví – úspěšné odvětví českého průmyslu“ zaměřený především na nezletilé návštěvníky mj. představí řemesla, která byla s pivovarnictvím spojena, a seznámí s historií regionu.

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec – Kabinet chmelových známek
Kabinet chmelových známek byl zpřístupněn veřejnosti v květnu roku 2002. Jde o největší vystavovaný soubor účelových známek v České republice. Co se týče známek chmelových, je expozice bezesporu nejobsáhlejší veřejnou sbírkou tohoto druhu na evropském kontinentě. V deseti vitrínách je zdokumentován vývoj chmelové známky v Čechách od nejstarších svépomocí zhotovených známek z konce devatenáctého století přes odborně vyrobené chmelové známky první poloviny století dvacátého až po plastové a papírové známky z doby kolektivního hospodaření na českém venkově (od padesátých do osmdesátých let 20. století). Nechybí ani historický úvod objasňující vznik a vývoj chmelové známky v Čechách, její postavení v numismatice a přehled literatury věnované chmelovým známkám.

Sladovna Písek – Expozici Sladovnictví
Dne 16. května 2015 otevřela písecká Sladovna ve svých nově zrekonstruovaných prostorách další stálou Expozici Sladovnictví, věnovanou přípravě sladu pro pivovarnické účely. Expozice je vytvořena tak, aby návštěvníci prošli téměř všemi úrovněmi dvojitého hvozdu i s přilehlými prostory a seznámili s rekonstruovanými částmi sladovnické technologie pomocí zábavných a naučných příběhů. Návštěvník uvidí krom jiného i unikátní původní topeniště z osmdesátých let 19. století.

Parostrojní pivovar Lobeč
Obnovený památkově chráněný Parostrojní pivovar uvařil dne 17.4.2015 po několika letech strastiplných příprav svoji první várku. Pravidelně je pořádána prohlídka objektu.
Exkurze s průvodcem začíná u studny před pivovarem, pokračuje v renesančním jádru pivovaru – na humně a v síni někdejšího ležatého hvozdu a pokračuje ve staré varně. Dále vystoupáte do patra, kde je možné si prohlédnout interiér kanceláře pana sládka a na někdejší sladové půdě čeká návštěvníky stálá výstava o historii pivovaru a zlatých létech českého piva přelomu 19. a 20. století. Po návratu do přízemí průjezdem vstoupíme do pivovarského dvora a podíváme se do trojlodní budovy pivovarských sklepů s kamennou halou lednice z 19. století.

Historické pivovarské sklepy v Radnicích
Městský pivovar byl založen roku 1517. Dle dokumentace z roku 1912 měl pivovar dvě sladovny, tři ležácké sklepy, rovněž vlastní bednárnu. Od roku 2014 jsou návštěvníkům zpřístupněny jeho ležácké sklepy. Na prohlídku se vydáte z radnického muzea, odkud vás průvodce provede centrem města do areálu pivovaru, kde vám při prohlídce sklepů nezapomene nabídnout ochutnávku produkce současných radnických minipivovarů.

Pivovar Krušovice
Zajímavostí je jediná vysvěcená kaple, která se na území Česka nachází v areálu pivovaru. Navštívit můžete ale i expozici z historie pivovarnictví. V roce 2009 se expozice rozrostla o sbírku nápojového skla v prostoru bývalé restaurace z přelomu 19. a 20. století s výmalbou ve stylu Mikoláše Alše a staročeskými rýmovačkami.

(pozvánky čerpány z oficiálních webů expozic a textu pana Marka Kamlara)