Historické pivovary M

Mačice (Bukovník)

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pivovar velkostatku Mačice

foto lokace
Jan Arnošt Šiška z Jamolice se svou manželkou Markétou Zuzanou, rozenou Knotovou z Knotu, koupil roku 1724 statek Mačice u Horažďovic. Ke statku tehdy patřily tvrz v Mačicích, nový pivovar, dva dvory a vesnice Mačice a Bukovník.  Pivovar patřil k těm větším na Sušicku s poměrně velkým výstavem (roční produkcí). Jak ale mačické pivo chutnalo, těžko říci. Možná jen nejstarší občané by mohli vyprávět. Určitě to neví ani pivovarský historik na slovo vzatý, učitel Tomáš Cihlář z Pačejova, který mačickou pivovarskou historii společně s historií ostatních pivovarů na Sušicku, Klatovsku a Horažďovicku zmapoval a napsal, neboť patří k mladší generaci historiků a badatelů kraje. Mačický pivovar měl výstav na šest sudů, kolikrát ročně se vařilo, je uloženo v archivních materiálech. Posledním majitelem byl Josef Taschek. Roku 1910 se stal nájemcem Měšťanský pivovar ve Volyni a zastavil výrobu.
Malá Skála

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar a sladovna, V. Medinger, Malá Skála

foto lokace etikety
článek: Putování po historických pivovarech Horního Pojizeří >>>
(1580) 1902 – 1948 (naposledy vařil v listopadu 1946); 5 000 hl; JN
maj.: Ludvík Oppenheimer; Dr. Vilém Medinger; stát
vyráběl mj. světlý a tmavý Maloskalský ležák (Kleinskaler Lagerbier)
Panství zůstalo v držení Vartemberků do roku 1615. To už ke dvoru náležel také pivovar. V bývalém zámeckém pivovaru na vznikla v roce 2001 sklářská huť.
Pivovar Malá Skála – Sněhov
maj.: Antonín Jindráček; 200 hl
Malé Hradisko u Boskovic

 

Panský pivovar Malé Hradisko
17.stol. – asi 1885; 300 hl
posl.majitelem byl hrabě z Mensdorff – Puilly
Většina budov byla zbourána a na místě pivovaru v roce 2002 stála provozovna BW TOPAS Prostějov. Zachovala se jen část sklepení.
Maleč

 

Panský pivovar Maleč ; Maletsch

foto lokace
1550 – 1922 (výroba zastavena 1915); 1 000 hl; HB
posl.majitel: baron Rieger
Malenovice

 

Šternberský pivovar a sladovna Malenovice ; Pivovar hraběte Jaroslava Sternberga

foto lokace
zrušen 1943; 3 000 hl
článek: Z historie pivovarnictví v Malenovicích >>>
Malešov

 

 

 

Říšského barona Dahlberga pivovar v Malešově ; Dahlbergský pivovar Malešov ; Maleschau

foto lokace
článek: Setkání s pivovary – Malešov >>>
1576 – ukončení výroby 1942, zrušen 1944; 4 000 hl; KH
majitelé: Bedřich baron Dahlberg (1859); Karel baron Dahlberg; Gabrielle baronka Dahlberg; Marie kněžna Salm-Salm.
Budovy v rice 2021 exitovaly.
Málkov

 

Pivovar statku Málkov (Ahníkov)
zrušen asi 1900; 500 hl; CV
Malonice

 

Pivovar statku Malonice ; Malonitz
1731 – výroba ukončena 1918; 1 000 hl; KT
poslední majitelka byla Marie Lumbe z Malonic
Malý Rohozec

 
 

Společenský pivovar a velkostatek hostinských v Malém Rohozci u Turnova, akciová společnost ; Cyrila šlechtice Ungera pivovar ; Ungrův pivovar

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Malý Rohozec >>>
Manětín

  

 

  

 

 

 

 

 

Klášterní pivovar Manětín ; Obecní pivovar Manětín

foto lokace etikety
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Manětína >>>
14.stol – 1903; 2 000 hl; PS
Založen konventem Johanitek u kostela sv.Jana Křtitele; poté v majetku obce; posléze se stal nájemcem hrabě Lažanský a výrobu v roce 1895 ukončil.
Zámecký pivovar hraběte Lažanského Manětín ; Panský pivovar Manětín ; Hraběcí pivovar Manětín

foto lokace
článek: Zámecký pivovar Manětín >>>
Manská Sedlnice
Pivovar Manská Sedlnice ; Lehn Sedlnitz
Pivovar je doložen v 17.století. NJ
Mariánské Lázně

 

Panský pivovar Mariánské Lázně ; Marienbad
zrušen asi 1908; 4 000 hl
Markvartice

 

Hraběcí pivovar Markvartice ; Markersdorf
zrušen asi 1902; 2 000 hl; DC
posl.majitel: hrabě Thun-Hohenstein
Martinice

 

Pivovar Anglo-rakouské banky Martinice ; Hraběcí Seilerský pivovar ; Pivovar, lihovar a drožďárna Martinice ; Martinitz
zrušen asi 1906; 1 000 hl; KM
maj.: hrabě Seiler; Gustav a Max Springerovi
Martinice
Pivovar Martinice
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Martínkov
Pivovar Martínkov
pivovar se sladovnou zmiňován v roce 1557; TR
Mašťov

  

 

  

 

 

 

 

 

Evžena hraběte Czernina pivovar v Mašťově ; Hraběcí Czerninský pivovar ; Maschau

foto lokace
16.stol.- červen 1945; 4 000 hl; CV
posl.majiteké: rod Czernínů
Prvním Lobkovicem zpravující Mašťov byl Jan ml. z Lobkovic, který městu r. 1541 potvrdil privilegia získaná v minulosti, avšak již o rok později jej prodává hraběti Jeronýmu Šlikovi. Ten po devíti letech vlády zemřel a jeho místo převzal syn Jáchym Šlik. Ten městu opět potvrdil všechna privilegia a rovněž mu povolil vařit pivo.
V roce 1662 panství koupil hrabě Jan František Goltz. Jeho rod nechal zámek barokně upravit a přistavět věž. V bývalém předhradí vznikl pivovar. Panství Goltzům patřilo celých 130 let. Během jejich vlády se znovu přestavěl zámek, vznikl panský pivovar, roku 1719 město postihl požár, při kterém téměř celé shořelo.
Od roku 1945 jako sklad pivovaru Petrohrad. Budovy zbořeny. Pivovar stával hned u zámku (severovýchodně) a dnes je tam místo nich jeden dům výrazně cihlové barvy.
Maříž
Panský pivovar Maříž
1652 – asi 1900; 800 hl; JH
Medlešice

 
 

 

Zemanův pivovar Medlešice ; Parostrojní pivovar a sladovna v Medlešicích ; Medlešický pivovar

foto lokace etikety
V roce 2001 v areálu zprovozněn minipivovar.
článek: Minipivovar Medlešice >>>
Pivovar Jindřicha barona Wiedersperga
zrušen kolem 1900
Měcholupy

 

Dreherův pivovar Měcholupy

foto lokace etikety
článek: Dreherův pivovar Měcholupy >>>
Měcholupy

 

Pivovar řádu Maltézských rytířů Měcholupy ; Předslav

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; KT
posl.maj.: Velkopřevorství Maltézských rytířů u Panny Marie v Praze
V 16.stol. za rodu Sedleckých došlo tedy zjevně ke zhodnocení statku založením pivovaru. Do roku 1876 pivovar měl v pronájmu Tomáš Mazal, po něm následoval Tomáš Smola s manželkou Terezií. V roce 1886 ho provozoval Jan Dolejš, který toho roku vyrobil 360 hl piva. Po něm měla pivovar pronajatý jeho manželka Matylda Dolejšová, a to ještě roku 1891. V roce 1900 již pivovar v Měcholupech mezi průmyslovými podniky velkostatku zmiňován není. S největší pravděpodobností mezitím ukončil činnost.
Melč

 

Panský pivovar Melč ; Meltsch

foto lokace
zrušen asi 1916; 1 000 hl; OP
maj.: hrabě Razumowski (1892); Karel Essler (1897); J.Schromm (1903)
Mělník

  

 

  

 

 

  

 
 
 

Měšťanský pivovar Mělník-Podolí

foto lokace etikety
článek: Měšťanský pivovar Mělník-Podolí >>>
Lobkowiczský pivovar a sladovna na Mělníce, provozovatelka Františka Lobkowiczová ; Šopka ; Pšovka

foto lokace
1726 – 1936; 10 000 hl
maj.: rod Lobkoviců
Pro svoji rozšiřující se výrobu hledala firma Eliáš vhodné prostory a ty našla v objektech bývalého Lobkowiczkého pivovaru, který byl v roce 1941 připojen k firmě Eliáš. Objekty pivovaru byly postupně rekonstruovány a připravovány především pro výrobu zinkové běloby a vodního skla. V roce 2005 v budovách sídlila firma Mefrit.
Merklín

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar hraběte Pálffyho Merklín

foto lokace
zrušen 1951; 8 000 hl; PJ
Jednou z dominant městečka je zámek, postavený v 2. polovině 17. století
na místě bývalé tvrze. K zámku náleží přilehlý park, hospodářský dvůr, pivovar a lihovar.
Posledními majiteli byl rod Palffy z Erdödu. Po znárodnění: 1948-1951 Západočeské
pivovary n.p.
Městečko Trnávka

 

 

 

Pivovar Městečko Trnávka ; Neu Türnau ; Markt Türnau

foto lokace
zrušen asi 1900; 500 hl; SY
Při převodu na Weyzingery byl převáděn zámek Trnávka, městečko Trnávka, ves Staré Město, kromě tří poddaných s mlynářem, Václavovi z Boskovic náležitých, Ves Novou, ves Rostání, ves Bezděčí, ves Vrážné ves Omirasku, ves Petrůvku, ves Mezihoří, ves Arnoštov, ves Arnoštov, s dvorem pod zámkem Trnávkou, s druhým dvorem, který k zámku náleží (Suchý Dvůr), s pivovarem, s chmelnicí, s mlejnem pod zámkem. Připomíná se zde poprve pivovar, založený asi Edery ze Šťávnice.
V r. 1622 se zde připomíná vrchnostenský pivovar.
Město Albrechtice

 
 
 
 
 

Pivovar Město Albrechtice

foto lokace
zrušen 1932; 7 000 hl; BR
posl.majitel: Dr.Leo Brunner; V obci do konce druhé světové války fungoval pivovar, který vyráběl pivo s názvem
Olbersdorf. Po vzniku státních statků se celý areál předělal na sklady, dílny, kanceláře atd. V roce 2002 veškeré historické budovy sice stály, ale nebyly skoro vůbec využívány až na několik soukromníků, kteří zde měli autodílny atd. Hlavní ležácký sklep se po dlouhá léta využíval jako sklad sadbových brambor a kotelna pivovaru byla přestavěna na kotelnu pro areál statku. Areál starého pivovaru chátral, protože PF ČR Bruntál, který měl tento objekt ve správě neměl na údržbu peníze.
Město Libavá
Pivovar Město Libavá ; Liebau Stadt
1925 zastavena výroba, pak sklad pivovaru Hanušovice; 5 000 hl; OL
původně pivovar právovárečného měšťanstva
Město Litrbachy
Město Litrbachy (Čistá) ; Lautenbach; maj.: právovarečné měštanstvo, rodina Kernů, zrušen 1914
Město Touškov

 

Měšťanský pivovar Město Touškov ; Bürgerliche brauerei Tuschkau ; Tuškov

foto lokace
1618 – 1926; 2 000 hl; PS
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Města Touškova díl 1. >>>
Městská Habrová
Pivovar Městská Habrová
zrušen asi 1900; 200 hl; RK
Měšetice
Pivovar Měšetice (Kvasejovice) ; Kwassejowitz ; Mieschetitz
zrušen 1900; 500 hl; BN
maj.: J. Mautner
Měšice
Pivovar Měšice
zrušen 1923; 2 000 hl; TA
maj.: J. Pohan
Mezimostí
Obecní pivovar Mezimostí

foto lokace
1398 – 1915; 1 800 hl; TA
majitel: právovarečné měštanstvo
dnes součástí města Veselí nad Lužnicí
Mikulov
Pivovar Mikulov ; Niklasberg
1544 – 1908; 1 500 hl; TP
posl.maj.: Prokop Teige. V obci býval i Měšťanský pivovar.
Mikulov
Pivovar Mikulov
rod Lichtensteinů; BV
Mikulovice
Pivovar při statku Mikulovice
zrušen 1885; 300 hl; ZN
Milešov

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Panský pivovar Milešov ; Pivovar statku hraběte Jana Ledebura ; Milleschau

foto lokace
zrušen 1902; 2 500 hl; LT
maj.: hrabě Ledebur-Wicheln
První písemná zmínka o pivovaru a sladovně v Milešově pochází z roku 1603, v tomto roce vznikla trhová smlouva
obsahující seznam budov a zařízení. V první vývojové fázi, která proběhla v období baroka, byla postavena podlouhlá budova sladovny v jižní části areálu. Na sladovnu ze severu nasedala menší stavba, která sloužila zřejmě jako varna. Nově v této fázi vznikla ještě budova v severovýchodním rohu areálu. Její funkce bohužel není známa, ale lze se domnívat, že se jednalo o starší ledárnu. Jižně od ní stála další menší budova. Mezi těmito dvěma budovami byla brána do areálu pivovaru. Zřejmě až ve druhé vývojové fázi byla k varně přistavěna budova, jejíž funkci lze určit na základě několika dobových pohlednic. Na panoramatu pivovaru pod zámkem, vpravo od střechy hvozdu je znatelná střešní nástavba typická pro budovu chladného hospodářství. Ta se začala objevovat ve druhé polovině 19. století , kdy byla zřejmě postavena i v Milešově. Třetí vývojová fáze se projevila výstavbou budovy lednice, která zapadala do kontextu pivovarských dějin po přelomu 19.století , kdy se začalo přecházet ze svrchního na spodní kvašení. Tato technologická změna přinesla moderní typ piva, které ovšem pro své kvašení potřebovalo nižší teploty. Konec pivovaru v Milešově nastal zřejmě v roce 1902 a poslední výstavy se mohly pohybovat kolem 2 500 hl ročně. Z Milešovského pivovaru se do současnosti dochoval pouze pivovarský rybník, torzo původní budovy se sklepy a části objektu, které jsou dnes přestavěné na rodinné domky.
Miletín
Pivovar Miletín
zrušen asi 1900; 2 000 hl; JC
posl.maj.: rod Schőnburg
Milevsko

  

 

  

 

 

 

 

 

Obecní pivovar Milevsko ; Městský pivovar ; Mühlhausen

foto lokace etikety
zrušen 1926; 1 000 hl
Barokní radnice ze 17. století, dnes zde sídlí Městská knihovna, informační centrum, prodejní galerie a banka. K budově přiléhá bývalý renesanční pivovar.
Premonstrátský pivovar Milevsko ; Klášterní pivovar

foto lokace
zrušen 1908; 1 500 hl
posl.maj.: Premonstrátská kanonie v Praze na Strahově. Na druhém klášterním nádvoří býval pivovar, cukrovar a hospodářské budovy. Pivovar byl postavený roku 1691 a fungoval do roku 1907, kdy byl zrušen.
Zbytky pivovaru bychom našli v části vedle dnešního muzea.
Milíčeves

 

 

 

 

Pivovar Milíčeves

foto lokace
článek: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
video: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
vařil do roku 1910; 2 500 hl; JC
posl.maj.: rod Vrints-Falkenstein
V roce 1679 staví jičínští jezuité na zelené louce v Milíčevsi u Jičína monumentální, přes 70 metrů dlouhý 4 patrový pivovar. Objekt v sobě zahrnuje kompletní provoz od výroby sladu až po skladování uvařeného piva. Až o 115 let později představuje nejvýznamnější reformátor a inovátor v pivovarnictví František Poupě svůj návrh ideálního pivovaru. Jeho plány jsou prakticky do puntíku identický s pivovarem v Milíčevsi, a to včetně rozmístění jednotlivých provozů, varny otevřené až do krovu, sladovnického provozu, umístění sklepů i bytu sládka. Objekt pivovaru v Milíčevsi je dnes kulturní památkou.
Milín

 

Parostrojní pivovar a sladovna Milín

foto lokace etikety
článek: Pivovar Milín >>>
Milonice
Pivovar Milonice
zrušen 1846
posl.maj.: rod Lichtensteinů
Miloňovice
Z vyprávění některých miloňovických pamětníků měla mít obec kdysi vlastní pivovar a na něm sluneční hodiny. Stavení, kterému tady říkají Špíchar, je památkově chráněná budova. Údajně totiž byla tou nejstarší tvrzí s pivovarem. Dnes už tam pivo neteče a sluneční hodiny na zdi skoro nejsou znát. ST
Mimoň

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Mimoň

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
zrušen 1920; 10 000 hl
posl.maj. byl Jan hrabě Hartig
Pivovar z roku 1666 byl po 1. svět. válce zrušen a na jeho místě postaveno kino „Ralsko“ (dnešní Dům kultury Ralsko).
Léta skrytá sklepení v kopci pod kostelem objevili na jaře 2001 dělníci při parkových úpravách prostoru pod barokními sochami v okolí kostela. Při čištění sklepení vyvezla nákladní auta tuny odpadu. „Sklepy jsou velice rozlehlé, vykopány byly pro místní pivovar již ve středověku,“ řekl historik Okresního vlastivědného muzea v České Lípě Ladislav Smejkal.
Podle něj si sklepů všiml v sedmnáctém století i spisovatel Bohuslav Balbín a přiřadil je k soupisu zajímavostí z Čech. Na místě pivovaru vyrostlo kino. Po druhé světové válce, kdy se Mimoň stala vojenským městem, byly sklepy zřejmě záměrně veřejnosti utajovány.
Miroslav
Pivovar při dvoru ; Pemdorf
1620 – 1880; 500 hl; ZN
Roku 1864 zde Jan Pollenz založil palírnu a výrobnu lihovin. Existence pivovaru neověřena ! V bývalé sodovkárně sídlila v období první republiky firma POLENZ, která stáčela do vlastních lahví sudové pivo z brněnského pivovaru (dnešní Starobrno).
Mirošov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Mirošov ; Miröschau

foto lokace
1749 – 1930; 5 000 hl; RO
posl.maj.: Max Maendl. Pivovar Mirošov vznikl v roce 1749, když zámek držela vídeňská dvorní komora. Potom pivovar vlastnili další držitelé zámku: císařská dvorská komora, polští bankéři Vincenc Kirchmayer a Samuel Siemund, baron Henry Stroussebrg-Bethel a posléze jeho věřitelé, dále Josef Colloredo-Mansfeld st., po něm Mirošovské kamenouhelné těžařstvo, Jan Fitz, Helena Fitzová, Fridrich hrabě Schönborn a Max Maendl. Max Maendl byl posledním majitelem, který skončil s vařením piva v roce 1927. Maximální roční výstav pivovaru byl cca 5 000 hl.
Mirotice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Mirotice ; Baťkův pivovar

foto lokace
1894 – 1933; 2 000 hl; PI
Alois Batěk v roce 1843 nechal v budském dvoře postavit malý pivovar. Jméno Josef Batěk spojeno s původními mirotickými pivovary. V letech 1569 až 1654 a pak 1689 až 1932 ve městě existoval Měšťanský pivovar. Pak zde byl druhý pivovar Baťkův, který samostatně fungoval od roku 1894 do 1933, kdy Josef Batěk oba pivovary sloučil v jeden a to pod názvem Baťkův. Dnes můžeme z bývalého pivovaru zahlédnout přes plot jen stavení s typickým komínem.
Měšťanský pivovar Mirotice ; Mirotitz

foto lokace
16.stol.- 1932; 1 000 hl
maj.: právovárečné měšťanstvo, poté majitelem Josef Batěk, který sloučil podnik se svým pivovarem a v roce 1932 provoz uzavřel. Mirotice získaly právo várečné roku 1569. Od 16. století do roku 1932 pivovar vařil 1 000 hl.
Mírov

  

 

  

 

 

 

 

 

Arcibiskupský pivovar Mírov ; Panský pivovar Mírov ; Pivovar při statku Mírov

foto lokace
zrušen asi 1880; 1 000 hl; SU
Na mapě stabilního katastru z roku 1834 je pivovar zakreslen jako objekt číslo 13. Jde o zděnou budovu členitého půdorysu, rozkládající se na obou březích potoka Mírovky. Další podobu pivovaru zachycuje katastrální mapa z roku 1878, tedy dva roky po jeho zrušení. Na ní je půdorys pivovaru oproti předchozímu stavu poněkud pozměněn. Chybí zde útvar čtvercového půdorysu na severozápadním nároží.
Na současné katastrální mapě je objekt bývalého pivovaru pod parcelními čísly 18/1 a 18/3. Půdorys stavby se od roku 1878 poněkud pozměnil. Zanikla celá jižní část o půdorysu ve tvaru písmene L zasahující až na druhý břeh potoku. V této části se nacházela lednice, jejíž torzo kamenné obvodní zdi se dochovalo ve svahu na jižním břehu potoka Mírovky. Naopak přistavěna byla předsíň na severovýchodním nároží a východní část parc. č. 18/3 byla rozšířena směrem k jihu.
Dnes můžeme s jistotou říci, že ve střední části pivovaru byla umístěna sladovna, jelikož se zde zachovala klenutá místnost hvozdu s čtverhranným prostupem ve vrcholu klenby. Jaká byla funkce obou nižších postranních částí budovy nelze po jejich proměně na obytné domy určit.
Mirovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Právovárečné měšťanstvo Mirovice, Hrdinův parostrojní pivovar Mirovice ; Pivovar a sladovna Eduard Hrdiny v Mirovicích

foto lokace etikety
zrušen 1961; 5 000 hl; PI
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. srpna 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Pivovar a sladovna Eduard Hrdiny v Mirovicích, Mirovice (okr.Písek) (majitel Eduard Hrdina).
1948-1952 Jihočeské pivovary n.p., 1953-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1961 Jihočeské pivovary n.p.
Miřejovice

 

Emaricha hraběte Chotka pivovar Miřovice ; Pivovar Jaroslava Stolze ; Miřejovice ; Miřovice

foto lokace
1699 – 1946; 8 000 hl; ME
posl.maj.: Jan Stolz
Obec se jmenovala 1918-1948 a po 1988 – Miřejovice.
Miřetice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Miřetice

foto lokace
zrušen asi 1901; 1 000 hl; CR
posl.maj.: J. Keller a Akciový pivovar v Pardubicích
Restaurace U Mrázků,původně Pivovar Miřetice, byl založen před rokem 1860 a měl výrobu 1000-1200 hl ročně.Po roce 1900 byla výroba zrušena a pivovar proměněn ve sklad piva Nasavrckého.V roce 1905 byl pivovar rekonstruován a opět zahájena výroba, která však netrvala dlouho.Dům si v té době pronajali a poté zakoupili od majitelů velkostatku Přestavlky František a Božena Mrázkovi, kteří zde počali provozovat stáčírnu Pardubického piva a zároveň hostinskou činnost.
Budovy bývalého pivovaru v roce 2002 ještě stály, byla zde Restaurace U Mrázků, celý objekt byl v 90.letech 20.stol.
vrácen v restituci zpět dědicům původních majitelů.
Mitrov
Panský pivovar Mitrov
zrušen asi 1880; 300 hl; ZS
posl.maj.: Louis baron Skéne
Mladá Boleslav

 

 

Parostrojní pivovar a sladovna Mladá; Boleslav, veř. obch. spol.; Křikavův pivovar

foto lokace
článek: Zmizelé pivovary Mladé Boleslavi >>>
článek: Pivovarnictví v Mladé Boleslavi >>>
video: Historické pivovary Mladé Boleslavi >>>
Měšťanský pivovar v Mladé Boleslavi

foto lokace
Mladá Vožice

 

 

Pivovar Mladá Vožice

foto lokace
ukončení výroby 1946; 15 000 hl
posl.maj.: rod Küenburg
Mladecko

 

Pivovar Mladecko ; Mladetzko
zrušen asi 1900; OP
posl.maj.: Fuhrmann
Mladoňovice
Pivovar Mladoňovice u Jemnice
zmínka z roku 1576; TR
Mlýnice u Králík
Šlechtic Schürer z Waldheimu získal pozemky v Mlýnici, nechal zde postavil menší zámeček, pivovar a hospodu. V pivovaře vařil výborné pivo, v hospodě je ještě s jinými dobrými nápoji prodával. UO
Mnichov

 

Pivovar Mnichov ; Městský pivovar ; Einsiedel b. Marienbad

foto lokace
zrušen asi 1922; 15 000 hl; CHE
maj.: F.Stadler, A.Pfeiffer, D.Zebisch
Poté sklad piva z Chodové Plané.
Mnichov
Pivovar a palírna velkostatku Javorník ; Einsiedel b. Würbenthal
1848 – zrušen po roce 1900; BR
maj.: Leo Priessnitz
Mnichovice

 

Staročeský pivovar Mnichovice

foto lokace
1654 – 1925; 1 000 hl; PAV
posl.maj.: J. Šmejkal
V proluce mezi dnešním tabákem a policejní stanicí stával pivovar, který od konce 20. let vlastnil známý zápasník a mistr světa Joe Šmejkal. Josef Šmejkal se během I. světové války přestěhoval do Mnichovic. Zakoupil tamější pivovar a začal vařit vlastní pivo. Po pár letech s tím však přestal, protože jeho produkce si v konkurenci nevedla příliš dobře. Od té doby pouze prodával a stáčel pivo z nedalekých Velkých Popovic.
Nicméně ani to nepostavilo jeho podnikání příliš na nohy. Někdejší jmění zápasnického mistra se tenčilo, pročež se Josef Šmejkal odhodlal ke změně. V roce 1932 koupil a začal provozovat hotel na náměstí v Ledči nad Sázavou. V tom vytrval sedm let, než zkrachoval a vrátil se zpět do Mnichovic.
Kromě pivovaru patřil Šmejkalovi ve městě ještě rodinný dům, postavený z věna své manželky. Stojí dodnes a bydlí v něm Šmejkalův vnuk Josef s rodinou. Naopak bývalý pivovar už se obrátil v prach. Po Šmejkalově smrti jej zdědil jeden z jeho synů, ale už v roce 1948 pivovar znárodnili komunisti. Nastěhovali sem dílny Drupolu, nicméně o budovy se vůbec nestarali. V sedmdesátých letech byl pivovar v tak zuboženém stavu, že se rozhodlo o jeho celkové demolici.
Posl.maj.: rod Valdstein – Vartenberk; ve městě býval i obecní pivovar
Mnichovo Hradiště

  

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

Panský pivovar Mnichovo Hradiště ; Münchengrätz
zrušen 1902;
Dne 15. října 1865 vyhořel pivovar a několik okolních budov.
Mníšek pod Brdy
Panský pivovar Mníšek

foto lokace
článek: Pivovar Mníšek pod Brdy >>>
Modletice
Pivovar Modletice ; Modletitz
1749 – 1906; 1 500 hl; PAV
posl.maj.: Gustav Pistl
Modřejovice

 

Vlastník panství Diviš Albrecht Helversen kolem roku 1700 zrušil zdejší pivovar a obnovil výrobu v Petrovicích. Jeho syn Jan Ota, jež převzal Petrovice, se zavázal, že bratr, který dostal Modřejovice, může do 5 let vařit pivo v Petrovicích. RA
Mohelnice
Měšťanský pivovar Mohelnice

foto lokace
Moravská Třebová

 

Měšťanský pivovar Moravská Třebová

foto lokace
článek: Pivovarnictví v Moravské Třebové >>>
Zámecký pivovar Moravská Třebová

foto lokace
Moravské Budějovice

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Moravské Budějovice

foto lokace
Historie vaření piva v Moravských Budějovicích sahá až do středověku. „Kdysi se tu vařilo pivo takřka v každém domě, neboť městu bylo uděleno právo várečné. Měšťanský pivovar, kde se vařilo až tři tisíce hektolitrů piva za rok, sídlil pod farou pod skálou v ulici, která dnes nese příznačný název Pivovarská. Dnes je v tom místě firma Zemko,“ líčil bývalý kronikář města František Vlk. Kousek z historie vaření piva ve městě prý může doložit. „Doma mám ještě dvě etikety z pivních láhví z počátku dvacátého století a také originál skleněné láhve s vylisovanými českými a německými názvy moravskobudějovického pivovaru,“ načrtl Vlk. Poznamenal, že po první světové válce se v prostorách měšťanského pivovaru už pivo nevařilo, ale pouze se tam skladovalo. (zdroj: trebicsky.denik.cz)
Most

 

Měšťanský pivovar Most

foto lokace etikety
článek: Neobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Most >>>
článek: Pivovar Most >>>
Pivovar Sedlec

foto lokace
1976 – 1998
článek: Pivovar Most >>>
Mutěnín
foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 1. >>>