Historické pivovary M

 

Mačice (Bukovník)

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pivovar velkostatku Mačice
foto lokace
Jan Arnošt Šiška z Jamolice se svou manželkou Markétou Zuzanou, rozenou Knotovou z Knotu, koupil roku 1724 statek Mačice u Horažďovic. Ke statku tehdy patřily tvrz v Mačicích, nový pivovar, dva dvory a vesnice Mačice a Bukovník.  Pivovar patřil k těm větším na Sušicku s poměrně velkým výstavem (roční produkcí). Jak ale mačické pivo chutnalo, těžko říci. Možná jen nejstarší občané by mohli vyprávět. Určitě to neví ani pivovarský historik na slovo vzatý, učitel Tomáš Cihlář z Pačejova, který mačickou pivovarskou historii společně s historií ostatních pivovarů na Sušicku, Klatovsku a Horažďovicku zmapoval a napsal, neboť patří k mladší generaci historiků a badatelů kraje. Mačický pivovar měl výstav na šest sudů, kolikrát ročně se vařilo, je uloženo v archivních materiálech. Posledním majitelem byl Josef Taschek. Roku 1910 se stal nájemcem Měšťanský pivovar ve Volyni a zastavil výrobu.
Malá Skála

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar a sladovna, V. Medinger, Malá Skála
foto lokace etikety
(1580) 1902 – 1948 (naposledy vařil v listopadu 1946); 5 000 hl; JN
maj.: Ludvík Oppenheimer; Dr. Vilém Medinger; stát
vyráběl mj. světlý a tmavý Maloskalský ležák (Kleinskaler Lagerbier)
Panství zůstalo v držení Vartemberků do roku 1615. To už ke dvoru náležel také pivovar. V bývalém zámeckém pivovaru na vznikla v roce 2001 sklářská huť.
článek: Putování po historických pivovarech Horního Pojizeří >>>
Pivovar Malá Skála – Sněhov
maj.: Antonín Jindráček; 200 hl
Malé Hradisko u Boskovic

 

Panský pivovar Malé Hradisko
17.stol. – asi 1885; 300 hl
posl.majitelem byl hrabě z Mensdorff – Puilly
Většina budov byla zbourána a na místě pivovaru v roce 2002 stála provozovna BW TOPAS Prostějov. Zachovala se jen část sklepení.
Maleč

 

Panský pivovar Maleč ; Maletsch
foto lokace
1550 – 1922 (výroba zastavena 1915); 1 000 hl; HB
posl.majitel: baron Rieger
Malenovice

 

Šternberský pivovar a sladovna Malenovice ; Pivovar hraběte Jaroslava Sternberga
foto lokace
zrušen 1943; 3 000 hl
článek: Z historie pivovarnictví v Malenovicích >>>
Malešov

 

 

 

Říšského barona Dahlberga pivovar v Malešově ; Dahlbergský pivovar Malešov ; Maleschau
foto lokace
1576 – ukončení výroby 1942, zrušen 1944; 4 000 hl; KH
majitelé: Bedřich baron Dahlberg (1859); Karel baron Dahlberg; Gabrielle baronka Dahlberg; Marie kněžna Salm-Salm.
Budovy v rice 2021 exitovaly.
článek: Setkání s pivovary – Malešov >>>
Málkov

 

Pivovar statku Málkov (Ahníkov)
zrušen asi 1900; 500 hl; CV
Malonice

 

Pivovar statku Malonice ; Malonitz
1731 – výroba ukončena 1918; 1 000 hl; KT
poslední majitelka byla Marie Lumbe z Malonic
Malý Rohozec

 
 

Společenský pivovar a velkostatek hostinských v Malém Rohozci u Turnova, akciová společnost ; Cyrila šlechtice Ungera pivovar ; Ungrův pivovar
foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Malý Rohozec >>>
Manětín

  

 

  

 

 

 

 

 

Klášterní pivovar Manětín ; Obecní pivovar Manětín
foto lokace
14.stol – 1903; 2 000 hl; PS
Založen konventem Johanitek u kostela sv.Jana Křtitele; poté v majetku obce; posléze se stal nájemcem hrabě Lažanský a výrobu v roce 1895 ukončil.
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Manětína >>>
Zámecký pivovar hraběte Lažanského Manětín ; Panský pivovar Manětín ; Hraběcí pivovar Manětín
foto lokace
článek: Zámecký pivovar Manětín >>>
Manská Sedlnice
Pivovar Manská Sedlnice ; Lehn Sedlnitz
Pivovar je doložen v 17.století. NJ
Mariánské Lázně

 

Panský pivovar Mariánské Lázně ; Marienbad
zrušen asi 1908; 4 000 hl
Markvartice

 

Hraběcí pivovar Markvartice ; Markersdorf
zrušen asi 1902; 2 000 hl; DC
posl.majitel: hrabě Thun-Hohenstein
Martinice

 

Pivovar Anglo-rakouské banky Martinice ; Hraběcí Seilerský pivovar ; Pivovar, lihovar a drožďárna Martinice ; Martinitz
zrušen asi 1906; 1 000 hl; KM
maj.: hrabě Seiler; Gustav a Max Springerovi
Martinice
Pivovar Martinice
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Martínkov
Pivovar Martínkov
pivovar se sladovnou zmiňován v roce 1557; TR
Mašťov

  

 

  

 

 

 

 

 

Evžena hraběte Czernina pivovar v Mašťově ; Hraběcí Czerninský pivovar ; Maschau
foto lokace
16.stol.- červen 1945; 4 000 hl; CV
posl.majiteké: rod Czernínů
Prvním Lobkovicem zpravující Mašťov byl Jan ml. z Lobkovic, který městu r. 1541 potvrdil privilegia získaná v minulosti, avšak již o rok později jej prodává hraběti Jeronýmu Šlikovi. Ten po devíti letech vlády zemřel a jeho místo převzal syn Jáchym Šlik. Ten městu opět potvrdil všechna privilegia a rovněž mu povolil vařit pivo.
V roce 1662 panství koupil hrabě Jan František Goltz. Jeho rod nechal zámek barokně upravit a přistavět věž. V bývalém předhradí vznikl pivovar. Panství Goltzům patřilo celých 130 let. Během jejich vlády se znovu přestavěl zámek, vznikl panský pivovar, roku 1719 město postihl požár, při kterém téměř celé shořelo.
Od roku 1945 jako sklad pivovaru Petrohrad.
Maříž
Panský pivovar Maříž
1652 – asi 1900; 800 hl; JH
Medlešice

 
 

 

Zemanův pivovar Medlešice ; Parostrojní pivovar a sladovna v Medlešicích ; Medlešický pivovar
foto lokace etikety
V roce 2001 v areálu zprovozněn minipivovar.
článek: Minipivovar Medlešice >>>
Pivovar Jindřicha barona Wiedersperga
zrušen kolem 1900
Měcholupy

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Dreherův pivovar Měcholupy
foto lokace
zrušen 1927 dále sloužil jako sladovna; 20 000 hl; LN
Původní vrchnostenský pivovar zničila povodeň dne 25.5.1872. Tento fungoval již 250 let v kopci u říčky Blšanky, u mostu oddělujícího městečko se zámkem od panského dvora. Vodou poničený pivovar již nebyl obnoven a byl přestavěn na sladovnu. V roce 1860 koupil obec velkoprůmyslník Antonín Dreher. Dreherové byli vlastníky až do roku 1948 a
postavili tu nový pivovar dále od říčky při panském dvoru. Michelob je poněmčená verze jména Měcholupy. Kdy poprvé se tato žatecká vesnice stala značkou pro pivo, není zaznamenáno. Tamní pivovar zmiňují historické prameny už v roce 1623. Ale zrod opravdové obchodní známky Michelob se pojí až s érou významného pivovarnického podnikatele Antona Drehera.
Měcholupský pivovar koupil roku 1860. Rod Dreherů patřil k předním pivovarníkům monarchie už od konce 18. století. V Dreherových rukou dosáhl měcholupský pivovar rychlého rozkvětu. Psal se rok 1861, když v Měcholupech vznikl zcela nový a moderně koncipovaný pivovar pracující již na parostrojní bázi s varnou o výkonu 120 věder vyrážené mladiny (cca 68 hl) a s výstavem přesahujícím i padesátitisícovou hranici (hektolitrovou a ročně). Spolu se žateckým měšťanským pivovarem byly Měcholupy největším pivovarským podnikem celého kraje a okolí. Měcholupské pivo se prodávalo pod značkou Michelob, a to nejen v Čechách. Dreher exportoval až do USA. Pivo se dodávalo rozpracované. Dokvašovalo a zrálo cestou v sudech. V tehdejším pivním světě měla němčina hlavní slovo, takže značku Michelob vývozce logicky použil i v zámoří.
Historici pivovarnictví předpokládají, že Dreher navázal v St. Louis nějakou spolupráci s rodilým Němcem Anheuserem a jeho zetěm Buschem. Snad se Anheuser podílel na distribuci měcholupského piva v USA. V roce 1896 už ale americký pivovar prezentuje Michelob jako vlastní značku. Jestli se tak stalo se souhlasem Drehera, není jasné.
Dreher sice měl k Mělolupům úzký citový vztah, bydlel kousek od pivovaru ve starém zámku, ale jeho žatecký pivovar byl mnohem modernější, a proto ho upřednostňoval. Pivovarské ročenky naposled zmiňují měcholupský pivovar jako funkční v roce 1926. Závěr činnosti v Měcholupech je tak trochu záhadou. Pivo z něj se údajně šenkovalo pouze v jediném zdejším hostinci.
Měcholupy

 

Pivovar řádu Maltézských rytířů Měcholupy ; Předslav
zrušen asi 1900; 1 000 hl; KT
posl.maj.: Velkopřevorství Maltézských rytířů u Panny Marie v Praze
Melč

 

Panský pivovar Melč ; Meltsch
foto lokace
zrušen asi 1916; 1 000 hl; OP
maj.: hrabě Razumowski (1892); Karel Essler (1897); J.Schromm (1903)
Mělník

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Měšťanský pivovar Mělník-Podolí
foto lokace etikety
17.stol.- 1.1.1959; 15 000 hl
vlastníci: městská obec, právovárečné měšťanstvo, rod Lobkoviců
Již v roce 1626 měšťané Mělníka založili Panský pivovar a vinopalnu města Mělníka při městském dvoře v Doleních Přívorech. Poté, co v roce 1726 vyhořel, přenesli výrobu piva do bývalého dvora v Mělníku-Podolí. V letech 1900-1901 byla postavena nová budova pivovaru. Před druhou světovou válkou byl pivovar několik let v majetku rodiny Lobkowiczů. Po znárodnění v roce 1948 byl začleněn do národního podniku Polabské pivovary, poté pod Nymburské pivovary a nakonec do národního podniku Středočeské pivovary, ale jen do roku 1958, kdy byl zrušen. Poté již sloužily hlavně pivovarské sklepy jako sklady banánů národního podniku Zelenina až do 70. let 20. století. kdy byla celá budova zbourána a začalo se s výstavbou panelového sídliště.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Lobkowiczký pivovar a sladovna v Mělníku“, Mělník-Podolí (provozovatelka Františka Lobkowiczová, majitel podniku Marie Julie Thurn-Taxisová, Amalie Schwarzenbergová, Leopoldina Dobrzenská a nezl. Růžena Lobkowiczová).
1948-1952 Polabské pivovary n.p., 1953-1954 Nymburské pivovary n.p., 1958 Středočeské pivovary n.p.; vařil mj. pivo Pšovan
V roce 2005 z budov pivovaru nezbylo nic, na jeho místě stálo sídliště a hřiště. Nedaleko jako vzpomínka byla hospoda s
názvem Pivovarská.
Lobkowiczský pivovar a sladovna na Mělníce, provozovatelka Františka Lobkowiczová ; Šopka ; Pšovka
foto lokace
1726 – 1936; 10 000 hl
maj.: rod Lobkoviců
Pro svoji rozšiřující se výrobu hledala firma Eliáš vhodné prostory a ty našla v objektech bývalého Lobkowiczkého pivovaru, který byl v roce 1941 připojen k firmě Eliáš. Objekty pivovaru byly postupně rekonstruovány a připravovány především pro výrobu zinkové běloby a vodního skla. V roce 2005 v budovách sídlila firma Mefrit.
Merklín Zámecký pivovar hraběte
Pálffyho Merklín
zrušen 1951; 8 000 hl; PJ
Jednou z dominant městečka je zámek, postavený v 2. polovině 17. století
na místě bývalé tvrze. K zámku náleží přilehlý park, hospodářský dvůr, pivovar a lihovar.
Posledními majiteli byl rod Palffy z Erdödu. Po znárodnění: 1948-1951 Západočeské
pivovary n.p.
Městečko
Trnávka
Pivovar Městečko Trnávka ;
Neu Türnau ; Markt Türnau
zrušen asi 1900; 500 hl; SY
Při převodu na Weyzingery byl převáděn zámek Trnávka, městečko Trnávka, ves Staré Město, kromě tří poddaných s mlynářem, Václavovi z Boskovic náležitých, Ves Novou, ves Rostání, ves Bezděčí, ves Vrážné ves Omirasku, ves Petrůvku, ves Mezihoří, ves Arnoštov, ves Arnoštov, s dvorem pod zámkem Trnávkou, s druhým dvorem, který k zámku náleží (Suchý Dvůr), s pivovarem, s chmelnicí, s mlejnem pod zámkem. Připomíná se zde poprve pivovar, založený asi Edery ze Šťávnice.
V r. 1622 se zde připomíná vrchnostenský pivovar.
Město
Albrechtice
Pivovar Město Albrechtice
zrušen 1932; 7 000 hl; BR;
posl.majitel: Dr.Leo Brunner; V obci do konce druhé světové války
fungoval pivovar, který vyráběl pivo s názvem
Olbersdorf. Po vzniku státních statků se celý areál
předělal na sklady, dílny, kanceláře atd. V roce
2002 veškeré historické budovy sice stály, ale nebyly
skoro vůbec využívány až na několik soukromníků,
kteří zde měli autodílny atd. Hlavní ležácký
sklep se po dlouhá léta využíval jako sklad
sadbových brambor a kotelna pivovaru byla přestavěna
na kotelnu pro areál statku. Areál starého pivovaru chátral,
protože PF ČR Bruntál, který měl tento objekt ve
správě neměl na údržbu peníze.
Město
Libavá
Pivovar Město Libavá ; Liebau Stadt

1925 zastavena výroba, pak sklad pivovaru Hanušovice; 5 000 hl; OL
původně pivovar právovárečného měšťanstva

Město Litrbachy Město Litrbachy (Čistá) ; Lautenbach; maj.: právovarečné měštanstvo, rodina Kernů, zrušen 1914
Město Touškov

Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Města Touškova díl 1. >>>

Měšťanský pivovar Město
Touškov ; Bürgerliche brauerei Tuschkau ; Tuškov
1618 – 1926; 2 000 hl; PS;
Městská
Habrová
Pivovar Městská Habrová (Rychnov nad
Kněžnou)????

zrušen asi 1900; 200 hl; RK

Měšetice Pivovar Měšetice
(Kvasejovice) ; Kwassejowitz ;
Mieschetitz

zrušen 1900; 500 hl; BN
J. Mautner
Měšice Pivovar
Měšice
zrušen 1923; 2 000 hl; TA
J. Pohan
Mezimostí Obecní pivovar Mezimostí

1398 – 1915; 1 800 hl; TA
majitel: právovarečné měštanstvo

Mies viz Stříbro >>>
Mikulov Pivovar
Mikulov ; Niklasberg
1544 – 1908; 1 500 hl; TP
posl.maj.: Prokop Teige
V obci býval i Měšťanský pivovar.
Mikulov Pivovar
Mikulov
rod Lichtensteinů; BV ;
Mikulovice Pivovar při statku Mikulovice
zrušen 1885; 300 hl; ZN
Milešov Panský pivovar
Milešov ; Pivovar statku hraběte Jana Ledebura ; Milleschau
zrušen 1902; 2 500 hl; LT
hrabě Ledebur-Wicheln
Miletín

 

Pivovar
Miletín
zrušen asi 1900; 2 000 hl; JC
posl.maj.: rod Schőnburg
Minipivovar
Miletín
Milevsko

 

Obecní
pivovar Milevsko ; Městský pivovar ; Mühlhausen
zrušen 1926; 1 000 hl etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/384
Barokní radnice ze 17. století, dnes zde sídlí Městská knihovna, informační centrum, prodejní galerie a banka. K budově přiléhá bývalý renesanční pivovar.
Premonstrátský
pivovar Milevsko ; Klášterní pivovar

zrušen 1908; 1 500 hl
posl.maj.: Premonstrátská kanonie v Praze na Strahově. Na druhém klášterním nádvoří býval pivovar, cukrovar a hospodářské budovy. Pivovar byl postavený roku 1691 a fungoval do roku 1907, kdy byl zrušen.
Zbytky pivovaru bychom našli v části vedle dnešního muzea.

Milíčeves Pivovar
Milíčeves
vařil do roku 1910; 2 500 hl; JC
posl.maj.: rod Vrints-Falkenstein
V roce 1679 staví jičínští jezuité na zelené louce v Milíčevsi u Jičína monumentální, přes 70 metrů dlouhý 4 patrový pivovar. Objekt v sobě zahrnuje kompletní provoz od výroby sladu až po skladování uvařeného piva. Až o 115 let později představuje nejvýznamější reformátor a inovátor v pivovarnictví František Poupě svůj návrh ideálního pivovaru. Jeho plány jsou prakticky do puntíku identický s pivovarem v Milíčevsi, a to včetně rozmístění jednotlivých provozů, varny otevřené až do krovu, sladovnického provozu, umístění sklepů i bytu sládka. Objekt pivovaru v Milíčevsi je dnes kulturní památkou.
Milín Parostrojní
pivovar a sladovna Milín
etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/385
Milonice Pivovar
Milonice
zrušen 1846
posl.maj.: rod Lichtensteinů
Miloňovice Z vyprávění některých miloňovických pamětníků měla mít
obec kdysi vlastní pivovar a na něm sluneční hodiny. Stavení, kterému tady říkají Špíchar, je
památkově chráněná budova. Údajně totiž byla tou nejstarší tvrzí s pivovarem. Dnes už
tam pivo neteče a sluneční hodiny na zdi skoro nejsou znát. ST
Mimoň Panský pivovar
Mimoň
zrušen 1920; 10 000 hl;
posl.maj. byl Jan hrabě Hartig
Pivovar z roku 1666 byl po 1. svět. válce
zrušen a na jeho místě postaveno kino
„Ralsko“ (dnešní Dům kultury Ralsko).
Léta skrytá sklepení v kopci
pod kostelem objevili na jaře 2001 dělníci při
parkových úpravách prostoru pod barokními sochami v
okolí kostela. Při čištění sklepení vyvezla
nákladní auta tuny odpadu. „Sklepy jsou velice
rozlehlé, vykopány byly pro místní pivovar již ve
středověku,“ řekl historik Okresního
vlastivědného muzea v České Lípě Ladislav Smejkal.
Podle něj si sklepů všiml v sedmnáctém století i
spisovatel Bohuslav Balbín a přiřadil je k soupisu
zajímavostí z Čech. Na místě pivovaru vyrostlo kino.
Po druhé světové válce, kdy se Mimoň stala
vojenským městem, byly sklepy zřejmě záměrně
veřejnosti utajovány.
Miroslav Pivovar při dvoru ;
Pemdorf
1620 – 1880; 500 hl; ZN
Roku 1864 zde Jan Pollenz založil palírnu a
výrobnu lihovin. Existence pivovaru neověřena !
V bývalé sodovkárně sídlila v období první
republiky firma POLENZ,
která stáčela do vlastních lahví sudové pivo z
brněnského pivovaru (dnešní Starobrno).
Mirošov Pivovar
Mirošov ; Miröschau
1749 – 1930; 5 000 hl; RO
posl.maj.: Max Maendl. Pivovar Mirošov vznikl v roce 1749, když zámek držela vídeňská dvorní komora. Potom pivovar vlastnili další držitelé zámku: císařská dvorská komora, polští bankéři Vincenc Kirchmayer a Samuel Siemund, baron Henry Stroussebrg-Bethel a posléze jeho věřitelé, dále Josef Colloredo-Mansfeld st., po něm Mirošovské kamenouhelné těžařstvo, Jan Fitz, Helena Fitzová, Fridrich hrabě Schönborn a Max Maendl. Max Maendl byl posledním majitelem, který skončil s vařením piva v roce 1927. Maximální roční výstav pivovaru byl cca 5 000 hl.
Mirotice

 

Pivovar
Mirotice ; Baťkův pivovar
1894 – 1933; 2 000 hl; PI
maj. Josef Batěk
Měšťanský pivovar Mirotice ; Mirotitz

16.stol.- 1932; 1 000
hl
právovárečné měšťanstvo, poté majitelem Josef Batěk, který sloučil podnik se svým
pivovarem a v roce 1932 provoz uzavřel

Mírov Arcibiskupský
pivovar Mírov ; Panský pivovar Mírov ; Pivovar při statku Mírov
zrušen asi 1880; 1 000 hl; SU
Na mapě stabilního katastru z roku 1834 je pivovar zakreslen jako objekt číslo 13. Jde o zděnou
budovu členitého půdorysu, rozkládající se na obou březích potoka Mírovky. Další podobu pivovaru
zachycuje katastrální mapa z roku 1878, tedy dva roky po jeho zrušení. Na ní je půdorys pivovaru
oproti předchozímu stavu poněkud pozměněn. Chybí zde útvar čtvercového půdorysu na severozápadním
nároží.
Na současné katastrální mapě je objekt bývalého pivovaru pod parcelními čísly 18/1 a 18/3. Půdorys
stavby se od roku 1878 poněkud pozměnil. Zanikla celá jižní část o půdorysu ve tvaru písmene L
zasahující až na druhý břeh potoku. V této části se nacházela lednice, jejíž torzo kamenné obvodní zdi
se dochovalo ve svahu na jižním břehu potoka Mírovky. Naopak přistavěna byla předsíň na
severovýchodním nároží a východní část parc. č. 18/3 byla rozšířena směrem k jihu.
Dnes můžeme s jistotou říci, že ve střední části pivovaru byla umístěna sladovna, jelikož se
zde zachovala klenutá místnost hvozdu s čtverhranným prostupem ve vrcholu klenby. Jaká byla
funkce obou nižších postranních částí budovy nelze po jejich proměně na obytné domy určit.
Mirovice

 

Hrdinův parostrojní pivovar
Mirovice ; Pivovar a sladovna Eduard Hrdiny v Mirovicích
zrušen 1961; 5 000 hl; PI;
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. srpna 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb.,
o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
Pivovar a sladovna Eduard Hrdiny v Mirovicích, Mirovice (okr.Písek) (majitel Eduard Hrdina).
1948-1952 Jihočeské
pivovary n.p., 1953-1957 Pošumavské pivovary n.p.,
1958-1961 Jihočeské pivovary n.p.
Pivovar
Mirovice
Miřejovice Emaricha hraběte Chotka pivovar Miřovice ; Pivovar Jaroslava Stolze ; Miřejovice ; Miřovice
1699 – 1946; 8 000 hl; ME;
posl.maj.: Jan Stolz
Obec se jmenovala 1918-1948 a po 1988 – Miřejovice.
Miřetice Pivovar
Miřetice
zrušen asi 1901; 1 000 hl; CR;
posl.maj.: J. Keller a Akciový pivovar v Pardubicích
Restaurace U Mrázků,původně Pivovar Miřetice, byl založen před rokem 1860 a
měl výrobu 1000-1200 hl ročně.Po roce 1900 byla výroba zrušena a pivovar
proměněn ve sklad piva Nasavrckého.V roce 1905 byl pivovar rekonstruován a
opět zahájena výroba, která však netrvala dlouho.Dům si v té době pronajali
a poté zakoupili od majitelů velkostatku Přestavlky František a Božena
Mrázkovi, kteří zde počali provozovat stáčírnu Pardubického piva a zároveň
hostinskou činnost.

Budovy bývalého pivovaru v roce 2002
ještě stály, byla zde Restaurace U Mrázků,
celý objekt byl v 90.letech 20.stol.
vrácen v restituci
zpět dědicům původních majitelů.

Mitrov Panský pivovar
Mitrov
zrušen asi 1880; 300 hl; ZS
posl.maj.: Louis baron Skéne
Mladá Boleslav

Zmizelé pivovary Mladé Boleslavi >>> 

 

Parostrojní
pivovar a sladovna Mladá; Boleslav, veř.
obch. spol.; Křikavův pivovar
Pivovar na Starém Městě v
Mladé Boleslavi
Mladá Vožice Pivovar
Mladá Vožice
ukončení výroby 1946; 15 000 hl;
posl.maj.: rod Küenburg
Mladečko Pivovar
Mladečko ; Mladetzko
zrušen asi 1900; OP
posl.maj.: Fuhrmann
Mladoňovice Pivovar
Mladoňovice u Jemnice
zmínka z roku 1576; TR
Mlýnice u Králík Šlechtic
Schürer z Waldheimu získal pozemky v Mlýnici, nechal zde
postavil menší zámeček, pivovar a hospodu. V pivovaře vařil výborné
pivo, v hospodě je ještě s jinými dobrými nápoji prodával. UO
Mnichov Pivovar
Mnichov ; Městský pivovar ; Einsiedel b. Marienbad
zrušen asi 1922; 15 000 hl; CHE
F.Stadler, A.Pfeiffer, D.Zebisch
Poté sklad piva z chodové Plané.
Mnichov Pivovar
a palírna velkostatku Javorník ; Einsiedel b. Würbenthal
1848 – zrušen po roce 1900; BR
Leo Priessnitz
Mnichovice Staročeský pivovar
Mnichovice
1654 – 1925; 1 000 hl; PAV
posl.maj.: J. Šmejkal
Mnichovo Hradiště Panský pivovar Mnichovo Hradiště ; Münchengrätz
zrušen 1902;
Dne 15. října 1865 vyhořel pivovar a několik okolních budov.
V proluce mezi dnešním tabákem a policejní stanicí stával pivovar, který od konce 20. let vlastnil známý zápasník a mistr světa Joe Šmejkal. Josef Šmejkal se během I. světové války přestěhoval do Mnichovic. Zakoupil tamější pivovar a začal vařit vlastní pivo. Po pár letech s tím však přestal, protože jeho produkce si v konkurenci nevedla příliš dobře. Od té doby pouze prodával a stáčel pivo z nedalekých Velkých Popovic.
Nicméně ani to nepostavilo jeho podnikání příliš na nohy. Někdejší jmění zápasnického mistra se tenčilo, pročež se Josef Šmejkal odhodlal ke změně. V roce 1932 koupil a začal provozovat hotel na náměstí v Ledči nad Sázavou. V tom vytrval sedm let, než zkrachoval a vrátil se zpět do Mnichovic.
Kromě pivovaru patřil Šmejkalovi ve městě ještě rodinný dům, postavený z věna své manželky. Stojí dodnes a bydlí v něm Šmejkalův vnuk Josef s rodinou. Naopak bývalý pivovar už se obrátil v prach. Po Šmejkalově smrti jej zdědil jeden z jeho synů, ale už v roce 1948 pivovar znárodnili komunisti. Nastěhovali sem dílny Drupolu, nicméně o budovy se vůbec nestarali. V sedmdesátých letech byl pivovar v tak zuboženém stavu, že se rozhodlo o jeho celkové demolici.
Posl.maj.: rod Valdstein – Vartenberk; ve městě býval i obecní pivovar
Mníšek pod Brdy Panský
pivovar Mníšek


Modletice Pivovar Modletice ; Modletitz
1749 – 1906; 1 500 hl; PAV
posl.maj.: Gustav Pistl
Modřejovice Vlastník
panství Diviš Albrecht Helversen kolem roku 1700
zrušil zdejší pivovar a obnovil výrobu v
Petrovicích. Jeho syn Jan Ota, jež převzal Petrovice,
se zavázal, že bratr, který dostal Modřejovice,
může do 5 let vařit pivo v Petrovicích. RA
Mohelnice Měšťanský pivovar Mohelnice
Moravská Třebová
Pivovarnictví v Moravské Třebové
Měšťanský pivovar Moravská Třebová

Zámecký pivovar Moravská Třebová
Moravské Budějovice Historie vaření piva v Moravských Budějovicích sahá až do středověku.
„Kdysi se tu vařilo pivo takřka v každém domě, neboť městu bylo uděleno právo várečné. Měšťanský pivovar, kde se vařilo až tři tisíce hektolitrů piva za rok, sídlil pod farou pod skálou v ulici, která dnes nese příznačný název Pivovarská. Dnes je v tom místě firma Zemko,“ líčil bývalý kronikář města František Vlk.
Kousek z historie vaření piva ve městě prý může doložit. „Doma mám ještě dvě etikety z pivních láhví z počátku dvacátého století a také originál skleněné láhve s vylisovanými českými a německými názvy moravskobudějovického pivovaru,“ načrtl Vlk. Poznamenal, že po první světové válce se v prostorách měšťanského pivovaru už pivo nevařilo, ale pouze se tam skladovalo. (zdroj: trebicsky.denik.cz)
MostNeobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Most: http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2015050001 Měšťanský pivovar Most
etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/394
Mutěnín

Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 1. >>>


You may also like...