Osudy zaniklých pivovarů – Pivovar Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy se nachází na obou březích řeky Vltavy asi 20 km severně od Prahy. Vesnice je v historických zdrojích zmiňována už ve 13. století, do 19. století však šlo jen o nevelkou zemědělskou obec.
Chmelový mok se místním pouze dovážel z okolních panských pivovarů. Průmyslový rozvoj sídla je spojován se vznikem železniční křižovatky tratí vedoucích od Děčína, Turnova a Kladna. Začaly zde vznikat průmyslové podniky a narůstat počet obyvatel, stejně jako poptávka po pivu.

Podnikatel a sládek Josef Fischer, jež dříve působil v panském pivovaru ve Zdibech, se rozhodl v roce 1872 rozšířit své aktivity v Kralupech, koupil pozemky v lukrativním místě nedaleko vlakového nádraží a začal na nich budovat pivovar. O rok později bylo první kralupské pivo na světě.

Převratná doba konce 19. století nabízela i v pivovarnictví množství technických novinek a vymožeností. Fischer neváhal a vybavil svůj podnik v nejmodernějším duchu. Což se samozřejmě odrazilo na chuti a trvanlivosti piva. Kvalitní kralupské pivo bylo v hostincích vítáno, tak se v prvním roce života pivovaru vystavilo až 10 000 hektolitrů nápoje.

Další desetiletí „Parostrojního pivovaru a sladovny“ byla ve znamení prosperity, stability a modernizací. Pivovar byl rodinnou firmou, Fischerovi ho vlastnili i provozovali, tedy nepronajímali, jak bylo tehdy často zvykem. Majitelé se nebáli nových technologií. Vedle pivovaru vyrostla moderní sladovna. Výstav piva se zdvojnásobil, ve 30. letech pivovar dokonce překročil hranici 30 000 hl vyrobeného chmelového moku.

Říšský protektor vydal dne 21. června 1939 nařízení o židovském majetku, které zakazovalo Židům a židovským podnikům svobodně nakládat s vlastním majetkem. V roce 1940 získal kralupský pivovarský podnik Němec Wilhelm Möller. Firma „Pivovar Bohemia Fridriech Wilhelm Möller“ díky přednostním dodávkám surovin zažívala v době 2. světové války nebývalou prosperitu. V roce 1943 dokonce v Kralupech uvařili 60 550 hl piva.

Od jara roku 1944 se stala řada českých průmyslových měst terčem náletů spojeneckých leteckých svazů. Cílem akcí obvykle byly velké průmyslové podniky, důležité železniční uzly a zejména továrny na výrobu a skladování pohonných hmot. Dne 22. března 1945 cílem masivního útoku byly kromě tehdy nefunkční rafinerie Kralupol i kralupské vlakové nádraží. Dvě třetiny domů města nálet srovnal se zemí nebo těžce poškodil, Kralupy se tak staly válkou nejpostiženějším městem v Čechách a na Moravě.

Anglo-americké bomby neopomenuly ani pivovarský provoz. Poškozeno bylo hlavně chladné hospodářství do té míry, že první poválečné kralupské pivo se v hospůdkách objevilo až v červenci roku 1946. To již opět pod taktovkou rodiny Fischerů.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Minipivovar U císařské cesty Držovice

Vyhláškou ministryně výživy o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Bohemia – pivovar Friedrich Wilhelm Möller, Kralupy nad Vlt.“ (majitel Ing. Josef Fischer). Po zestátnění byl provoz součástí uskupení Rakovnicko-kladenské pivovary n.p. (1948-1950), Berounsko-rakovnické pivovary n.p. (1951-1952), Krušovické pivovary n.p. (1953-1957), Berounsko-rakovnické pivovary n.p. (1958-1959) a Středočeské pivovary n.p..

Do průmyslových podniků, hlavně kladenských hutí, kralupský pivovar dodával nízkostupňové pivo, do hospůdek v regionu zavážel standardní světlé a tmavé výčepní pivo s označením Vltavan. „Licenčně“ vařil stěžejní značku středních Čech – světlý velkopopovický ležák. V 70. letech minulého století byl produkován též originální světlý kralupský ležák s názvem Bohemia. Výstav se tak v průběhu socialistické éry dokonce přiblížil výši 70 000 uvařených hektolitrů piva.

Pivovar v Kralupech nad Vltavou byl administrativním rozhodnutím zrušen v roce 1979. Zdejší sladovna fungovala i nadále, přestala vyrábět až v závěru devadesátých let minulého století. Ostatní provozy pouze stáčely velkopopovické pivo. V roce 1989 objekty pivovaru vlastnila společnost Pivovary Bohemia Praha a.s., která zde zřídila stáčírnu plechovek. Po roce 2000 se v Kralupech začalo stáčet pivo různých českých pivovarů do tehdy novinkových PET lahví.

V roce 2016 se v médiích objevily zprávy o plánech demolice nevyužitých budov v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou v rámci rozsáhlé přestavby centra města.

 

Etikety pivovaru Kralupy

Prameny:
Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, I. díl – Střední Čechy