Pivovar ve Velké Bíteši

Velká Bíteš leží nedaleko Brna, asi půl hodiny cesty po dálnici D1 směrem na Prahu. Historie pivovarnictví ve Velké Bíteši je velice zajímavá.
Hledání pivovaru zde nebylo zcela jednoduché, protože dům, ve kterém se pivo vařilo, pochází ze 17. století a po skončení provozu v polovině století dvacátého byl opatřen bryzolitem a přeměněn na obytný (podobně například pivovar v Pozořicích). Pivovar tedy dnes příliš nepřipomíná, a když na dotaz ohledně lokalizace nikdo neodpověděl ani z obecního úřadu, nezbylo než se zeptat místních. Dům bývalého pivovaru leží při výjezdu z náměstí směrem na Žďár nad Sázavou, naproti známé restauraci U Raušů.

Historie pivovarnictví ve Velké Bíteši je velice zajímavá. Právo várečné lze podle některých pramenů prokázat od 14. století. Obecní pivovar byl na uvedeném místě zřízen po třicetileté válce, a to v prostoru, kde dříve stály tři menší domky. Ty nejprve přestavěl na velký dům Valentin Augustin Schönbach, aby jej pak prodal městu. Pivovar byl v domě zřízen v roce 1687. V polovině 18. století odevzdali měšťané pivovar obecní správě, která jej dávala do nájmu. Pivovar v roce 1776 vyhořel a jeho obnova trvala několik let

Kolem roku 1900 byl nájemcem pivovaru sládek Karel Staller s roční výrobou cca 2 000 hl. Před první světovou válkou byl nájemcem a sládkem Jindřich Geisselreiter, po něm Jan Staller a v roce 1918 Ladislav Štěpánek, který později pivovar koupil. Přestože podnik získal dlouhodobě majitele, významem spíše upadal, stejně jako jeho výstav. Ve dvacátých letech 20. století měl činit kolem 800 hl, po hospodářské krizi už jen čtvrtinu z tohoto stavu. V roce 1935 to bylo 241 hektolitrů výčepního piva – vůbec nejméně ze všech tehdy 67 registrovaných pivovarů na Moravě. Za druhé světové války vařil bítešský pivovar již jen několik měsíců v roce. Štěpánek bojoval s konkurencí brněnského pivovaru, jehož nabídky na převzetí odmítal. Provoz byl ukončen v roce 1942. Později budova sloužila jako sklad starobrněnského pivovaru a jak již bylo zmíněno úvodem, dnes již svou historii nepřipomíná prakticky ničím.

To je ale jistě chybou, protože bítešský pivovar disponuje jednou významnou historickou reminiscencí. Právě zde se totiž v letech 1768-1772 vyučil řemeslu slavný český sládek František Ondřej Poupě. Ve Velké Bíteši tehdy působil jeho starší bratr Jan a mladý František (roč. 1753) zde získával první praktické zkušenosti, které později ve prospěch celého odvětví zúročil.

Čtěte také:  Okolí Sedlce - Prčice 3. díl – Pivovar Jetřichovice ( před 1541 – 1913 )

František Ondřej Poupě se také podílel spolu se svým starším bratrem na obnově pivovaru v letech 1799-1800. V té době již byl renomovaným odborníkem, působil v Brně v městském pivovaře, ale činný byl i jako rádce a konzultant jiných firem. Závod ve Velké Bíteši znovu řídil bratr Jan, rekonstrukci však patrně vedl František. Ve svém zápisníku se zmiňuje o stavbě peci a hvozdu, dále pak o prodeji staré mědi a nákupu nové pánve. Vystavěna byla také nová sladovna.

autor: Filip Vrána