Historické pivovary O

Obděnice

 

Pivovar Obděnice
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Obora u Ostroměře

 

Parní pivovar Anny Horákové Obora

foto lokace etikety
zrušen 1942; 15 000 hl; JC
Obora

 

Pivovar Obora
zrušen asi 1900; 50 hl; PT
Obříství

 

Pivovar Obříství

foto lokace
zrušen asi 1890; 300 hl; ME
maj.: kníže Trauttmannsdorf
Obytce

 

Maltézský pivovar Obytce
zrušen asi 1900; 1 000 hl; KT
Odlochovice

 

Pivovar Odlochovice ; Wodlochowitz
zrušen asi 1890; 200 hl; BN
maj.: Václav Rombald
Odolena Voda

 

Pivovar Odolena Voda

foto lokace
zrušen asi 1890; 2 000 hl; PAV
maj.: baron Riese-Stalburg
Odry

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Odry

foto lokace
článek: Dějiny pivovarnictví ve městě Odry díl 1. >>>
článek: Dějiny pivovarnictví ve městě Odry díl 2. >>>
článek: Dějiny pivovarnictví ve městě Odry díl 3. >>>
starší část budovy pochází z 16.století; 1866 – 1943; 3 000 hl; NJ
maj.: S. Fried
Název před uzavřením: Salomon Fried a Söhne, pivovar, výroba likérů a lihu, Odry. 1938 – Zastavena výroba v pivovaru v Odrách (majitel Fried odešel do Protektorátu, kde byl zatčen a zemřel v Osvětimi).
Na rohu pivovaru stojí původní městský hydrant z přelomu 19.a 20.století.
Měšťanský pivovar Odry

foto lokace
1788 – 1913
posl.majitel: Hanuš Ulrich
Na ulici Pásové, domek s mansardovou střechou, rozsáhlé sklepy.
Okrouhlice

 

 

 

Pivovar Okrouhlice
16.stol. – 1890; 1 500 hl; HB
Pivovar vznikl při tvrzi renesančně přestavěné někdy v druhé polovině 16.století, kdy panství vlastnili Trčkové z Lípy.
Po konfiskaci a častých změnách majitelů, získal Okrouhlici Jan Petr Straka z Nedabylic (zakladatel Strakovy akademie).
Pivovar byl důležitou součástí zámeckého hospodářství. Rodu Straků a poté studijnímu fondu hraběte Straky patřil pivovar až do zrušení kolem roku 1890. Roční výstav byl zhruba 1 500 hl piva.
Okříšky

 

 

 

 

Pivovar Okříšky
V roce 1606 zde vařil pivo Karel Heřmanský z Helbenbergu. Když byl prodáván statek Okříšky Sibyle Slavatové v r. 1617, uvádí se v soupise příslušenství vsi a tvrze poplužní dvůr, pivovar, mlýn, rybníky. V pobělohorském období drželi Okříšky krátce Březničtí z Náchoda, ale již v r. 1629 je kupuje Vít Jindřich Port z Arlesberka a v zemskodeskovém
zápise je vedle tvrze poprvé zmíněn kostel, dále se vypočítavá v příslušenství: pivovar, vinopalna, dvůr s mlýnem. ;TR
Olbramovice

 

První zmínka o zdejší tvrzi je z roku 1563, ale v té době byla již pustá. Právě v tomto roce jsou vedle tvrze popisovány dva poplužní dvory, pivovar se sladovnou a také mlýn a ves. Bylo to v místech, kde je nyní dům čp. 26. Tomuto stavení se říkávalo „U Sládečků“.
Olešná

 

Vrchnostenský pivovar Olešná ; ZS
Olešná

 

Pivovar Olešná
Jiří z Ebersdorfu r. 1520 vystavěl pivovar, který úspěšně vařil pivo až do doby, kdy jej jedni z pozdějších vlastníků Fürstenberkové, vlastníci krušovického pivovaru přestavěli r. 1850 na lihovar. Do té doby užívali volská spřežení z Olešné pro rozvoz sudů, nejen olešenského, ale i krušovického piva do okolních hospod. RA
Olešnice

 

Pivovar Olešnice

foto lokace
článek: Pivovar Olešnice v Orlických horách >>>
1869 – 1945; 4 000 hl; RK
maj.: O. Migula
Olešnice

  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

Pivovar Olešnice

foto lokace
článek: Publikace Filipa Vrány: Pivovar v Olešnici >>>
Stavba nedávno zbouraného pivovaru stála v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince. Byla až do roku 1994 nejstarší budovou v obci vůbec. Byla postavena kolem roku 1500. Na jeho stavbu si olešničtí měšťané vypůjčili od vrchnosti. Ta jim splácení dluhu později odpustila. Jmenovitě Jan z Pernštejna a na Helfenštejně v roce 1540. Za jeho života vznikla podoba hradu Pernštejna, jak ho známe dnes. Ne náhodou kamenné veřeje vstupních dveří do patrové budovy připomínaly ty na hradě. Pivovar také poničil požár v roce 1827. Vyhořely provozní budovy a střecha s horním patrem. Škody se daly
napravit, a tak se v Olešnici vařilo pivo až do roku 1882. Po tomto roce měl v provozních budovách umístěnu svoji výzbroj hasičský sbor, až do doby, kdy dostavěl hasičskou zbrojnici (1957). V podzemí náměstí byla prý v průběhu třicetileté války vybudována síť prostor a chodeb, kam byl ukrýván majetek měšťanů. Klenuté kamenné sklepy pivovaru byly prý součástí tohoto olešnického podzemí. O zbourání pivovaru se v průběhu tohoto století již jednalo. V roce 1913 tomu zabránili právovárečníci, v roce 1943 památkový úřad v Brně. O definitivním konci této budovy bylo rozhodnuto v roce 1993 a v roce 1994 byla zbourána, aby zde byla vystavěna budova spořitelny. Z tohoto záměru sešlo, a tak je po odtěžení terénu v místech budovy pivovaru od roku 1998 parčík s lavičkami a kašnou, novou dominantou náměstí.
Olomouc

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Olomouc – Hodolany

foto starého lokace starého foto nového lokace nového
1250 – 1932; 75 000 hl
článek: Historie pivovarnictví v Olomouci >>>
Hanácký, rolnický akciový pivovar v Olomouci – Holicích

foto lokace etikety
článek: Pivovar Olomouc-Holice >>>
Oloví

 

Obecní pivovar v Oloví ; Bleistadt
zrušen asi 1900; 600 hl; SO
Olovnice

 

 

 

 

Pivovar c.k. soukromého velkostatku Zvoleněves ve Volovicích ; Pivovar Císařské komory ; Státní pivovar Olovnice u Kralup

foto lokace etikety
1898 – 1950; 10 000 hl; KL
maj.: Státní pivovar, 1948-1950 Rakovnicko-kladenské pivovary n.p.
Pozdně barokní objekt. Výrazné průčelí spilky se třemi kruhovými okny. Technickou zajímavostí je přívod vody z blízké studny do vodojemu v pivovaru – systém spojitých nádob. Objekt v částečně udržovaném stavu.
Omlenice

 

Jan Sudek z Dluhé odkázal v roce 1631 omleničský zámek s dvorem, pivovarem a vesnicemi Omleničkou, Omlenicí a Bejnicí (ta zanikla) své manželce Kateřině, rozené Slavkovské ze Šanova a Skalice. CK
Opálka

 

Pivovar Opálka
zrušen asi 1890; 3 000 hl; KT
kníže Hohenzollern
Opatov

 

Pivovar Opatov ; Abtsdorf
zrušen asi 1900; 1 500 hl; SY
maj.: Thurn-Taxis
Opava

 

Měšťanský pivovar Opava

foto lokace etikety
článek: Zlatovar a Zlaťák – opavská pivovarnická minulost a současnost >>>
Opočno

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Trčků z Lípy ; Pivovar knížat Colloredo-Mansfeld ; Rolnický akciový pivovar na Opočně

foto lokace
1569 – 1932; 10 000 hl
maj.: Colloredo-Mansfeld
Pivovar býval při zámku, vznikl po přestavbě hradu na renesanční zámek Bývalý pivovar v Opočně byl v roce 2002 navrácen Colloredo-Mansfeldům 1567 – 1569 – Bezprostředně po výstavbě zámku přistoupil Vilém Trčka ke stavbě rodové hrobky v kostele zasvěceného Nejsv. Trojici. Stavební činnost poté zřejmě pokračovala výstavbou pivovaru a hospodářských budov kolem 1635 Městský příkop překlenula  spodní část míčovny, později využívané jako sýpka a pivní sklepy. Pivovar býval při zámku, vznikl po přestavbě hradu na renesanční zámek. Urbář z roku 1598 uvádí, že se v pivovaře „do roka přinejmenším 150 varů, každý po 28 sudech dělalo, a bylo ze sudu 28 grošů čistého užitku“. Po velkém požáru v roce 1811 byly opraveny a rekonstruovány hospodářské budovy, včetně pivovaru. Po zrušení v roce 1933 sloužil jako sklad pardubického piva. Bývalý pivovar v Opočně byl v roce 2002 navrácen Colloredo-Mansfeldům.
Orlová

 

Benediktinský pivovar Orlová
Jeho existence je doložena ve v 14.stol., kdy zásoboval krčmy ve vlastnictví kláštera, v provozu asi jen do konce 16.století.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. (Pivovary na Karvinsku) >>>
Osečany

 

Pivovar Osečany
zrušen asi 1900; 200 hl; PB
maj.: rytíř Tiegl u Lindekronu
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Osek

 

Klášterní pivovar Osek ; Osseg
etikety
1701 – 1946; 7 000 hl
Osek u Rokycan

 

Pivovar Osek
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.2 >>>
Oselce

 

Pivovar Oselce
foto lokace
zrušen 1890; 1 000 hl; PJ
maj.: hrabě Boos-Waldeck
Oskořínek (Ronov)

 

Pivovar Oskořínek
zrušen 1903; 1 000 hl; NB
maj.: A. Baar
Oslavany

 

Panský pivovar Oslavany
zrušen v 60.letech 19.stol.; 500 hl; BY
maj.: rytíř Gomperz
Oslov

 

Schwarzenberský pivovar Oslov
zrušen 1943; PI
maj.: kníže Schwarzenberg
Osoblaha
Do 2.sv.války tu byl pivovar. BR
Osojno

 

 

 

 

 

článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plas >>>
V druhé pol.16.stol. Jáchym ze Švamberka založil při Osojně poplužní dvůr s pivovarem a tvrzí. Roku 1587 koupil statek Jeroným Hrobčický. Osojno přestalo být tímto samostatným statkem a bylo přiděleno k Manětínu. Nový pán byl na poddané příliš tvrdý a nepovolný. Rychtáři ze vsí Osojna, Štichovic, Křečova, Plání, Hvozda, Vladměřic a Hodovíze si stěžovali roku 1592 u krále Rudolfa, že do krčem Hrobčický špatné pivo dodává a než je dovezou, všecko zoctí a nelze je pít. Kde krčem není, musí poddaní po pořádku šenkovat a o svátcích letničních jim dodá o sud více, ačkoliv je vypít nemohou. Výsledek sporu z listin nelze vyčíst, ale jisté je, že pán poddaným jenom přitížil. Jeroným Hrobčický pivovar v Osojně zrušil, maje nový v Manětíně postavený, do vesnic jen piva vozili a ze sudu osm grošů výčepného žádal.
Osov

 

Schwarzenberský pivovar Osov; Pivovar ve Vosově ; Václava Palivce zámecký pivovar Osov

foto lokace etikety
článek: Pivovar Osov >>>
Ostašov
Pivovar Ostašov
zmínka z roku 1590; TR
Ostrolovský Újezd (Veselka)

 

 

Obecní pivovar Ostrolovský Újezd
zrušen asi 1890; 600 hl
Obec na Českobudějovicku leží čtyři kilometry jihozápadně od Borovan a kilometr jižně od bývalé tvrze Trocnov. Rod Kořenských prodal tvrz se starým pivovarem v roce 1692 městu Budějovice. Nový pivovar, kde sídlí od roku 1991 obecní úřad, byl založen v roce 1865. V roce 1955 byl k pivovaru přistavěn kulturní dům.
Ostrov

  

 

 

 

 

 

Akciový pivovar Ostrov ; Schlackenwerth

foto lokace
1567 – 1928; 10 000 hl; KV
po roce 1900 jej koupil A.Weber, majitel pivovaru v Karlových Varech-Rybářích
Zámecký pivovar Ostrov

foto lokace etikety
zrušen 1947; 25 000 hl; KV
maj.: A. Weber. Budovy zbořeny.
Ostrov

 

Pivovar při dvoru Vostrov

foto lokace
zrušen asi 1880; 200 hl; KH
Ostrov  nad  Oslavou
Pivovar Ostrov
pivovar připomínán r. 1572; ZS
Ostředek

 

Pivovar Ostředek
zrušen asi 1890; 500 hl; BN
maj.: J. Wagner
Osvračín

 

 

 

 

Pivovar Osvračín
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Týna Horšovského díl 2. >>>
zrušen asi 1890; 1 000 hl; DO
Fungoval pouze 15 let, dělal ve várce 8 sudů, v pivovaře pracovali 4 lidé, pivo bylo dle kronik nevalné chuti. Pivovar (č.p. 19) byl postaven uprostřed obce v rozlehlém statku majitele zámku Zieglera po pravé straně (dnes je areál hodně zanedbaný), pokud se díváme směrem od zámku (ten stojí přes silnici). Po jeho uzavření sloužily prostory jako konírna (proto na čelní straně jsou 2 hlavy koní), poté jako sklad JZD, v současnosti se v přední části dělá nějaká adaptace – asi na trvalé bydlení. Součástí statku v blízkosti pivovaru byl i pivovarský rybník, v 60. letech zavezený, o rozměrech 30×20 metrů. Pivovarské sklepy jsou asi 100 metrů od pivovaru na konci vsi.
Ošelín

 

Pivovar Ošelín ; Brauerei Oschelin

foto lokace
1911 – 1933; 1 000 hl; TC
Malý zámecký pivovar majitele Ottokara Brigatta zanikl za hospodářské krize v roce 1938. Budova pivovaru stojícího u zámku byla zbořena. posl.maj.:Junkers Bigatto
Otín

 

Pivovar Otín
zrušen asi 1900; 500 hl; KT
maj.: Procházka
Ovčáry (Nové Dvory)

 

Parostrojní pivovar Ovčáry ; Rolnický akciový cukrovar, pivovar, mlýn v Ovčárech

foto lokace etikety
článek: Pivovar Ovčáry >>>