Který pivovar měl ve znaku rozesmátého trpaslíka s červenou čepicí

Za městskými hradbami, na úpatí svahu táhnoucího se od řeky Ploučnice nahoru k vrchu Špičák, se roku 1698 započalo s budováním pivovaru.
Vaření piva je doloženo v městečku Lipá privilegiem Hynka Berky z Dubé z 23. března 1381. Koncem 16. století sloužil zdejším právovárečníkům městský pivovar, který se nacházel v zadním traktu radnice. Po bitvě na Bílé hoře nový vlastník města Albrecht z Valdštejna právo várečné Lípě odebral a teprve roku 1660 jej měšťané získali za ztížených podmínek zpět. Při velkých požárech města pivovar zpravidla shořel a měšťané si museli do opětovného zprovoznění pivo vařit v podniku vrchnostenském. Po požáru v roce 1787 již nebyl pivovar obnoven a měšťanské várky se pak realizovaly již pouze v novém panském provozu.

Čtěte také:  Pivovar na Křivoklátě

Měšťané měli v úmyslu postavit nový pivovar, v roce 1871 zastupitelstvo Böhmisch Leipa založilo výbor, který se měl zabývat vybudováním vlastního pivovaru. K tomu ale nikdy nedošlo. Snad otálení s investicí zapříčinila obava z případné konkurence prosperujícího vrchnostenského podniku.

Vrchnost vařila pivo zpočátku přímo na hradě Lipý, později stával vrchnostenský pivovar v dnešní Berkově ulici. Požáry města ničily rovněž panské hospodářství. Po jedné takové ohnivé katastrofě lehla popelem i budova, v níž se vařilo panské pivo, a tehdejší majitel zdejšího panství Jan Vilém hrabě Kounic se rozhodl postavit pivovar nový. Za městskými hradbami, na úpatí svahu táhnoucího se od řeky Ploučnice nahoru k vrchu Špičák, se roku 1698 započalo s budováním.

Na přelomu 19. a 20. století však zřejmě vinou špatného hospodaření pivovar přestal prosperovat a tehdejší majitelka Marie Hohenlohe nabídla podnik k prodeji.

Kupní smlouva o koupi pivovaru mezi kněžnou a spolkem měšťanů byla uzavřena 7. srpna 1901. Dne 3. října 1901 byla založena akciová společnost Bürgerliches Brauhaus Leipa, Aktiengesellschaft s nadpoloviční většinou akcií v držení města.

Do budovy v dnešní Moskevské ulici se tak dostal kapitál bohatých měšťanů a zmodernizovaný českolipský pivovar se stal likvidační konkurencí všem menším pivovarům v kraji.

Během „rakouskouherského“ období se výstav přibližoval třicetitisícové roční hranici. Pro postupný nedostatek kvalitní vody byl v roce 1912 na západním dvoře proveden 207 metrů hluboký vrt. V zimních měsících se získával led z pěti rybníčků na svahu nad pivovarem.

Ve znaku měl pivovar rozesmátého trpaslíka s červenou čepicí a se sklenicí piva v každé ruce.

V době meziválečného Československa pivovar útočil na metu 40 000 hl uvařeného piva za rok, rekordního výstavu však dosáhl paradoxně až v průběhu druhého světového válečného konfliktu. V roce 1944 – 44 336 hektolitrů. Dodávky pivovaru sídlícího v ryze německém městě byly nejspíše upřednostňovány.

Po osvobození a národní správě německého podniku získalo pivovar město Česká Lípa a přes prvotní potíže se povedlo výrobu piva zdárně obnovit. V roce 1948 byl provoz administrativně převeden do národního podniku Severočeské pivovary a rozhodnutím Krajské odborové rady ze dne 16. 12. 1948 bylo vaření českolipského piva ukončeno.

Po nějaký čas se v pivovaru stáčelo litoměřické pivo, později již pouze limonády. Veškeré technologické zařízení bylo časem z areálu odvezeno pryč nebo zničeno.

Průčelí areálu je zapsáno od roku 1958 mezi chráněné kulturní památky č. 24769/5-2803.

V prostorách byla chladírna masa, sklady a kanceláře. Jako majitelé budov se vystřídaly Pekárny, Zelenina a v roce 1993 areál v privatizaci získala soukromá firma.

Roku 2014 se v regionálním tisku objevila informace o plánech na obnovení pivovaru. Nic takového se ale nestalo.

Budovy někdejšího pivovaru stále stojí na rohu Moskevské (hlavní vchod) a Purkyňovy ulice, poblíž nemocnice. V současné době v objektu působí řada různých firem.

Prameny:
www.muzeumcl.cz
www.bohmischleipa.cz