Historie výroby piva v Klatovech

Královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Pro založení města zde byla poloha nanejvýš vhodná: procházela tudy důležitá obchodní cesta z Čech do Bavorska. Za vlády Jana Lucemburského nabylo město práva mílového. V době panování Karla IV. se Klatovy vzmáhaly řemesly, obchodem i zemědělstvím, v okolí byly zřizovány chmelnice.
Ve městě, prakticky od založení, produkovali pivo právováreční měšťané. Tito licencovaní výrobci piva ho vyráběli zpočátku individuálně ve svých domech. Neekonomičnost tohoto způsobu výroby sdružila právovárečné měšťany a ti zakoupili dům, ve kterém vybudovali obecní pivovar, kde soustředili, zlevnili a zkvalitnili výrobu moku.

Čtěte také:  Historie pivovarnictví v Olomouci

V těch dobách bylo na Klatovsku hojně rozšířeno pěstování chmele. Kvalita místního chmele byla dokonce odborníky vysoce ceněna a produkt byl pivovarníky žádán po celých Čechách. Na konci 19.století však chmelnice z Klatovska zcela vymizely.

V roce 1818 Společenství klatovských právovárečných měšťanů zakoupilo bývalý jezuitský seminář přistavěný k jezuitské koleji, aby budovy přebudovalo na pivovar a sladovnu. Měšťanský pivovar se nacházel nedaleko dnešního centra Klatov, tehdy však na okraji města. Prudký rozvoj v Čechách ve druhé polovině 19. století včetně dopravy, pohybu obyvatelstva a podnikání daly proniknout novým metodám řízení firem, čemuž tradicionalisticky vedený pivovar „právovárečníků“ nevyhovoval.

A tak jeden z „právovárečníků“ pan Josef Král, vědom si této skutečnosti, začal kolem roku 1870 podnikat kroky k založení družstva a později akciové společnosti pivovarnické. Pro moderně řízenou firmu získal na svoji stranu téměř všechny „právovárečníky“ (Ze 150 se jich nechtělo připojit pouze 12, kteří lpěli na tradici, středověkém právu apod.) Tím vznikla akciová společnost Měšťanský právovárečný pivovar. A také konkurence původnímu pivovaru.

Firma začala velkoryse. Zakoupila na Vídeňském předměstí pozemky a nemovitost bývalé strojírny, kterou přizpůsobila pro svoji potřebu a vybudovala i potřebné zázemí pro výrobu piva. Ke slavnostnímu otevření a vysvěcení Akciového pivovaru došlo dne 19.3.1874. Pivo bylo velmi kvalitní, směle konkurovalo nedalekému již zavedenému a tradičnímu „plzeňskému“. Bohužel se dostavily i problémy. Krachy na vídeňské a budapešťské burze po předchozím „přehřátí“ ekonomiky v C.a K. monarchii včetně prusko-francouzské války atd. Dne 6.3.1876 byl pivovar i s pozemky vydražen ve veřejné dražbě. Získala ho významná firma M.H.Russ a spol. velkoobchod s chmelem, která měla u pivovaru nemalou pohledávku. Firma rozjela výrobu a přijala na práci další dělníky.

Po smrti majitele Josefa Russe v r. 1891 koupil pivovar Salomon Löwy, dosavadní nájemce zámeckého pivovaru v Kolíně nad Labem. Tehdy „Parostrojní pivovar a sladovna“ vyráběl např. pivo Šumavský pramen, roční výstav dosahoval zhruba 15 000 hl. Hospodářská krize, jež vypukla v roce 1929, způsobila další potíže slibně se rozvíjející firmě. Nakonec byl pivovar „pohlcen“ větším a mocnějším konkurentem, Plzeňským akciovým pivovarem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o židovský majetek, učinil definitivní tečku výměr říšského protektora pro Čechy a Moravu z 10.5.1939.

Po válce zde byla zřízena národní správa k 1.1.1946. Výroba piva zde již obnovena nebyla a objekty využívaly nejrůznější podniky, vesměs jako sklady. Tento stav přetrval až do roku 1992 kdy v objektech začala působit firma KLIMO s.r.o.

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Pivovar pravovárečného měšťanstva v král. městě Klatovech“. Po znárodnění byl provoz součástí společnosti Západočeské pivovary n.p. (1948-1949). Provoz sloužil jako stáčírna piva Gambrinus.

Čtěte také:  Toulky po zaniklých pivovárcích Ostravska díl.7. – Kunčice nad Ostravicí

Radnice v Klatovech plánovala v lednu 2001 v areálu bývalého Měšťanského pivovaru v Balbínově ulici vybudovat rozsáhlé parkoviště. Vypracovávala se studie na vybudování povrchového i podzemního parkoviště v prostorách mezi hradbami a bývalé sodovkárny. Část objektu, se využívala k bydlení, avšak jeho větší díl byl prázdný a chátral. Případné úpravy budovy a jejího nádvoří by si vyžádaly rozsáhlé stavební práce.
Pod areálem se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory vzniklé v době, kdy byl seminář přestavěn na měšťanský pivovar. (například pozůstatky kaple, která byla nešetrně upravena pro potřeby pivovaru).