Z dějin pivovarnictví na Malé Hané – Velké Opatovice

Velké Opatovice svou historií spadají patrně již do 13. století. Místní panství prostírající se na Malé Hané střídala řada majitelů. Mezi jinými to byli pánové z Kunštátu či Pernštejna. V roce 1529 postoupil Vojtěch z Pernštejna Opatovice Janu Černčickému z Kácova.

Za pánů z Kácova je na panství poprvé připomínáno pivovarnictví, a to v roce 1568. Z této historické doby se pramenů a podrobností o vaření piva dochovalo pramálo. Jisté však je, že pivo se zde vařilo více než tři sta let, a to do roku 1897, kdy byl pivovar pod tlakem konkurenčního akciového, který začal vyrábět ve velkém v nedalekém Jevíčku, zavřen.

Čtěte také:  Zámecký pivovar Uherčice

Pivovar stával a částečně dodnes stojí prakticky naproti zámku. Voda se sem také přiváděla
díky dřevěnému potrubí ze zámeckých pramenů. V Opatovicích se také sladovalo a pěstoval chmel. Dokládá to gruntovní kniha zmiňující událost z roku 1780, kdy hlídač chmelnice Jan Pivec starý kupoval domek. Ten stával u vchodu do pivovarského sklepa, jehož výstavba proběhla pravděpodobně koncem 18. století. Svědčila by o tom také listina z roku 1777 uložená v Moravském zemském archivu, jejíž nadpis zní Neue Breühaus Einrichtung – zřízení nového pivovaru.

V té době patřily Opatovice k majetku hrabat ze Salm-Neuburgu. Po smrti hraběte Karla Vincence roku 1784 dědily statky jeho dcery. Podíly ostatních posléze vykoupila Henrietta Herbersteinová, která odkázala Opatovice, Jevíčko, Roubaninu a Jaroměřice svému synovi Janu Jindřichovi.

Z roku 1843 pochází podrobný nákres stavby lihovaru v pivovarském areálu. V roce 1864 se stavěl sklep a lednice, přijat byl také nový sládek Karel Haselman z Konice. V roce 1884 byla provedena větší oprava pivovaru, který byl modernizován parním strojem v ceně 70 tisíc zlatých. Výstav té doby měl činit mezi 3 a 4 tisíci hektolitrů piva ročně. Pro srovnání, akciový pivovar v Jevíčku, jehož konkurenci ten opatovický nebyl schopen čelit, měl v roce 1896/7 svůj první výstav přes 12 tisíc hektolitrů. Proto s koncem století zaniká výroba piva ve Velkých Opatovicích, firma Basch zde nadále provozuje v nájmu pouze sladovnu. Ta přežila i požár v roce 1899 a zdejší slad s úspěchem exportovala do zahraničí. Provoz sladovny byl ukončen v roce 1912 (budovu zasáhl blesk).

Čtěte také:  Dreherův pivovar Měcholupy

Pivovar v září 1921 od hraběte Herbersteina koupil Viktor Vraspír, který jej přestavil na elektrodílnu. Elektromontážnmí závody zde fungují v podobě společnosti PPR Elektro dodnes.

Někdejší pivovarský areál najdeme dnes v samotném centru Velkých Opatovic. Nachází se při spojnici ulic Žleb a Sokolská. Kromě zmiňovaného elektrozávodu je zde dnes opatovická Sokolovna.

Literatura:
L. Hosák. Historický místopis země moravskoslezské, Praha 1938.
F. Kouřil. Dějiny Velkých Opatovic, díl II., Velké Opatovice 1969.
Z. Budín. Vyprávění o Velkých Opatovicích 2003.

(Pozn.admin.: Historické snímky (pivovar Opatovice) jsou ze sbírek města Velké Opatovice. Další materiály pak z fondů Moravského zemského archivu – listina z roku 1777 je o zřízení nového pivovaru, nákres z roku 1843 se týká výstavby lihovaru v areálu pivovaru.)

autor: Filip Vrána