Anton Dreher a jeho pivovarnické impérium – díl 1.

Jednou ze slavných osobností, jež se zapsaly do historie nejen rakousko-uherského, ale i evropského pivovarnictví, byl Anton Dreher.

Zakladatel rodiny Dreherů, Franz Anton Dreher, se narodil v malé vesničce Pfullendorfu am Bodensee v roce 1735. Byl jedním z mnoha dětí ve velké rodině. Pivovarnickému umění se učil od rodinných příslušníků v malém místním pivovaru. Tento mladý muž střední, zavalité postavy toužil po úspěchu. Když se doslechl, že ve Vídni vznikají nové a nové pivovary, protože její obyvatelstvo stále častěji vyhledává dobré pivo, nelenil a roku 1760 do Vídně odjel. Jeho trochu naivní představy se však brzy rozplynuly, protože hrdí Vídeňané jej zprvu nechtěli přijmout, i přes jeho zkušenosti a dovednosti v pivovarnickém řemesle. Proto nejdříve pracoval jako výčepní a číšník a snažil se našetřit peníze pro investování. Oženil se a společně se svou manželkou Marií Annou Hubertovou si pronajali v roce 1773 pivovar Ober Lanzendorf. Tento provoz vyráběl kromě piva také cognac a vinný ocet. Byl to malý panský pivovar s kapacitou pouhých 2 200 hl. Zpočátku měl Dreher značné problémy s řízením podniku, nájemné platil jak v naturáliích, tak v hotovosti. Spolu se svou manželkou těžce pracovali, přičemž téměř veškerou práci zastali sami, počínaje přípravou sladu a rozvozem finálních produktů konče. Vařili brown beer, předchůdce piva typu „bock“, které následně prodávali ve Vídni. Toto pivo se postupně stávalo čím dál více oblíbenějším a tak i rodina Dreherových postupně bohatla. Díky tomu si mohli v roce 1782 dovolit koupit ve Vídni pivovar Leopoldstadt s větší kapacitou. I tento pivovar slavil úspěch a jméno Dreher začalo být známým v pivovarnických kruzích. Dne 22. října 1797 si rodina mohla dovolit koupit významný pivovar Klein Schwechat (založený v roce 1632), ke kterému patřilo 80 akrů pozemků.

V roce 1803 zemřela Dreherova manželka a on se znovu oženil ve věku 69 let. Katharina Widterová, která také pocházela z rodiny spjaté s pivovarnictvím, Dreherovi porodila 4 děti (jeho první manželství bylo bezdětné), mezi nimi i jednoho syna. Když se Anton Dreher ml. narodil, jeho otci – vlastníkovi pivovaru, bylo již 75 let, ale byl konečně šťasten, že bude mít následovníka, který bude pokračovat v jeho díle. O dva roky později F.A. Dreher odešel do důchodu, uchýlil se na svůj oblíbený statek, který koupil společně s pivovarem Schwechat a zde také 19.listopadu 1820 zemřel.

Čtěte také:  Historické pivovary Podblanicka

Kdysi chudý výčepní a číšník, se svou tvrdou prací vypracoval na mistra svého řemesla. Byl velice úspěšným ve svém podnikání, ačkoli zažil i složitá a těžká období. V roce 1811 kvůli devalvaci měny přišel o velkou část svých životních úspor a v napoleonských válkách ztratil mnoho ze svého majetku. Jedna z jeho dcer zemřela a svým třem zbylým dětem zanechal jen malou sumu peněz. Synovi se však dostalo nejlepšího možného vzdělání a péče.

Anton Dreher se narodil 7. června 1810 v obci Schwechat u Vídně (od 15.10. 1938 je obec již součástí rakouské metropole) . Malý Anton vyrůstal v pivovarnickém prostředí a nebylo divu, že jeho další životní osudy byly s výrobou a prodejem piva spjaty. V rodinném pivovaru se A.Dreher učil u sládka Meichla, zkušenosti sbíral v Mnichově a Anglii.

Už ve svých šestadvaceti letech (tedy v roce 1836) schwechatský pivovar začal řídit. Ač relativně mladý, byl Anton Dreher schopný podnikatel a pivovarský odborník s citem pro poznání budoucího vývoje. V letech 1840-1841 v rodinném podniku zavedl metodu spodního kvašení. Nový Schwechater Lagerbier okamžitě zachutnal pijákům piva a začal se prosazovat po Rakousku. Úspěch ležáku přinesl i rozvoj firmy Dreherů.

Pivovarnická společnost začala expandovat i do jiných zemí rakousko-uherské monarchie. Například v roce 1863 byl zakoupen chmelařský statek v Deštnici. V roce 1860 Anton Dreher koupil panství v Měcholupech u Žatce. V obci již od středověku jeden pivovar stál, byl ale poničen povodněmi a jeho obnova by byla velmi drahá. Dreher proto hned roku 1861 začal naproti zámku stavět nový pivovar se sladovnou, který měl vhodně doplnit jeho pivovarské impérium. Pivo se zde vařilo do roku 1926, dále fungovala pouze sladovna.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Jeseník

Průmyslový rozvoj 19.stol. inicioval v hlavním městě Uher vznik “Pravidel pro vaření piva pro město Pešť”. Tato pravidla uvolnila podnikatelské prostředí v oboru, padla cechovní omezení. V roce 1844 vybudoval pivovarský odborník Peter Schmidt první svobodný pivovar v Pešti a vyrobené pivo skladoval v obci Kőbánya, nedaleko hlavního města. Výsledkem dřívější důlní činnosti v obci byly rozsáhlé masivní podzemní sklepy a tunely. V roce 1854 založil na ulici Jászberényi pivovar Kőbányai Serfőző Társaság a uvařil zde spodně kvašené pivo s názvem Kőbányai Sőr. Voda ze zdejších hlubokých vrtů byla vhodná pro výrobu piva, stejně jako skalní sklepy, poskytující konstantní teplotu, byly ideální pro zrání a skladování tehdy nového typu piva – ležáku. Kvalitní pivo z nového pivovaru slavilo úspěch. Vzestup pivovaru Kőbánya upoutal pozornost Antona Drehera, samozřejmě i proto, že toto pivo znamenalo vážnou konkurenci pro něj. Roku 1862 Dreher pivovar koupil.

V roce 1870 přebírá vedení společnosti Anton Dreher mladší, přikupuje pozemky a rozšiřuje pivovar. Kőbánya se brzy stal největším pivovarem v Maďarsku. Dreher v roce 1905 svěřil řízení pivovaru svému synovi Eugenu Dreherovi, v témže roce vznikla společnost Dreher Antal Kőbányai Serfőzdéje. Eugen Dreher nadále zkupoval akcie svých konkurentů Haggenmacher Kőbánya and Budafoki Rt., Barber and Klusemann Brewery a First Hungarian Brewery Corporation. Výsledkem expanze byla společnost Dreher-Haggenmacher First Hungarian Brewery Corporation, která měla v roce 1933 zhruba sedmadesátiprocentní podíl na maďarském pivním trhu.
Pivovar dodnes funguje a v současnosti využívá pro svá piva značku Dreher.

Pokračování…..