Pozůstatky pivovaru v Kvasinách

Obec Kvasiny leží v podhůří Orlických hor nedaleko Solnice a Rychnova nad Kněžnou a spíše než historií vaření piva je dnes známa existencí nedalekého závodu na výrobu automobilů Škoda.
Přesto se v Kvasinách vařilo pivo již od konce středověku1, kdy ves vlastnila šlechta z Vlkanova. Obec tehdy ležela na starodávné cestě, po níže se dopravovala sůl z Vlach přes Čechy do Slezska. Odtud i název blízké Solnice, jejíž dějiny byly úzce spjaté s Kvasinami a stál zde také pivovar (nejdříve městský pak panský). Otázkou je do jaké doby tomu kvasinskému konkuroval. Patrně již za vlády karmelitánů skončila existence solnického pivovaru, který fungoval v někdejším zámečku. Mniši svoje sídlo přesunuli do vedlejších Kvasin, kde spolu se zámkem vystavěli i pivovar. Všechny krčmy na panství tedy čepovaly kvasinské pivo. Sládek z Kvasin je zmiňován mj. v soupise obyvatel k roku 1651.2

Tento nový vrchnostenský pivovar byl položen u řeky. V přízemí byla varna se sladovnou a spilkou, v prvním patře pak byt pro sládka. Varní pánev měla obsah osmi sudů.

Po karmelitánech panský pivovar vlastnil po josefinských reformách z konce 18. století náboženský fond. V této době, přesněji v roce 1816, byla do pivovaru dopravena nová měděná pánev, takže se mohlo vařit 18 sudů.3 Tím se také zvýšil výstav pivovaru, takže jednotlivé hospody panství odebíraly místo 463 nově 566 sudů piva.

Čtěte také:  Pivovar Bělá nad Radbuzou

Konec panského pivovaru v Kvasinách můžeme hledat někdy kolem poloviny 19. století. V roce 1867 panství koupil Josef Huppmann, který z tehdy již bývalého panského pivovaru zřídil továrnu na likéry. Ta však brzy zanikla. Jako památka za ni zůstal jen název kopce za tímto objektem směrem k nádraží.

Kvasinský pivovar byl nově vystaven v roce 1870, tedy nedlouho po zrušení tzv. propinačního práva, které přestalo svazovat podnikatelům ruce v obchodování a produkci na trhu. Dle statistik z roku 1873 pivovar vystavil celkem 2.264 hl piva a provozoval jej ve vlastní režii Karel Novák4. Po něm pivovar převzala Anna Durychová. Od roku 1882 provoz patřil rodině Vojtěchů, která zde vyráběla pěnivý mok až do roku 1929. Josef Vojtěch starší pivovar vlastnil v letech 1882-1915, kdy jej vystřídal jeho syn Josef. Oba také pracovali jako sládci, pouze v letech 1903-6 byl sládkem Martin Zdařil, v letech 1919-23 je jako podsládek uváděn Antonín Hájek.5

V kampani 1895/6 byl výstav pivovaru 3.778 hl piva.6 Výstavy pivovaru od začátku 20. století klesaly z necelých 5 tisíc hektolitrů až na 2 tisíce v sezóně 1908/9. V kampani 1911/12 byl výstav opět nad 4 tisíci hl, aby ke konci první světové války klesl na pouhých 441 hl.7

Výroba piva v Kvasinách skončila v roce 1929. Definitivní tečkou za existencí pivovaru byl požár z roku 1933, o kterém se nám dochovala zmínka v odborném časopise Kvas. „Zhoubné plameny zničily v krátké době několika hodin skoro celý rozsáhlý pivovar. Hasiči z Vamberka, kteří se dostavili s automobilovou stříkačkou omezili oheň na hořící objekt a zachránili obytný dům. Při ohni byly zničeny stroje a jiné pivovarské zařízení. Výroba piva byla však již asi šest let zastavena. Kromě vamberských hasičů přijely i hasičské sbory z Kvasin a Solnice. Škoda způsobená požárem je veliká a je jen z části kryta pojistkou na 219.000 Kč. Solnické četnictvo pátrá po příčině požáru.“8

Jak je uvedeno v dobové zprávě, většina areálu pivovaru lehla popelem a nebyla již obnovena. V Kvasinách jsou tak nyní k vidění pouze některé budovy, které tvoří nesouvislou zástavbu. První z nich najdeme přímo u silnice (je na prodej), dále stojí původní obytná část pivovaru a zachována zůstala někdejší pivovarská kaplička.

Vzpomínky na pivovar jsou však v obci stále živé. V loňském roce současný starosta Pavel Ulrich vyslovil myšlenku znovu obnovit v Kvasinách vaření piva. Aktivita by spočívala ve výkupu stávajícího objektu, který je na prodej a podáním projektu na dotaci k záchraně zbylé části pivovaru. Objekt by fungoval jako muzeum pivovarnictví a zároveň by komerčně sloužil jako pivnice s vařením piva. Problém realizace je prostý a jsou jím finance.

autor: Filip Vrána

Pozn.:
1 www.pivety.com
2 Láska, J. První kniha Léta Páně, vydáno v r. 1948, s. 162.
3 tamtéž
4 Bernat, J. Bierproduction in Königreiche Böhmen…, Praha 1875.
5 Likovský, Z. Pivovary československého území 1900-1948, Praha 2006, s. 126.
6 Pivovarské listy, 1897, s. 103.
7 Likovský, Z. Pivovary československého území 1900-1948, Praha 2006, s. 126.
8 Kvas, roč. 61, 1933, s. 190.