Pivovar a minipivovar ve Volarech

Osada vznikla při tzv. Zlaté stezce, po které soumaři šumavskými hvozdy dopravovali cennou rakouskou sůl do Čech. Kraj byl osídlován výhradně německým obyvatelstvem.

Pro svou značnou odlehlost a díky vyšší nadmořské výšce poněkud drsnějšímu podnebí se Volary jen velmi pomalu rozvíjely, ještě v polovině 19.století byly všechny domy dřevěné.

Čtěte také:  Zvířata v názvech českých piv 2.

Osada Wallern patřila pod prachatické panství, pivo do místních šenků proto koňské potahy vozily přes Libínské sedlo ze severně položeného města, kde byly tehdy pivovary dva, panský a měšťanský.

Rozvoj sídla kupodivu nastartoval požár a pověstná ničivá šumavská vichřice v 70.letech 19.století. Volary získaly status města (1871) a měšťané okamžitě začali připravovat vlastní pivovar.

Vybrali pro něho místo na návrší zvaném Jägersberg.

V dubnu 1879 sládek Hugo Ulm z Jirkova uvařil první várku volarského piva. První veřejné čepování měšťanského chmelového moku se pak konalo v červnu onoho roku.

Pivovar měl dokonce vlastní sladovnu, i když se do ní musel ječmen dovážet z klimaticky příznivějších oblastí.

Buergerliche Brauerai Wallern měl relativně stabilní odbytiště v rámci izolované kotliny Volarska. Prodeji piva pomohlo vystavění železnice z Prachatic do Volar v říjnu 1899 a pak dokončení sítě šumavských drah v roce 1910.
Nejvyšší výstav předválečného období byl dosažen v hospodářském roce 1926/27 – 8 583 hektolitrů.


Volarský pivovar přežil obě světové války a vařil podhorské pivo dále.

V letech 1945-48 přešel provoz jako německý majetek pod národní správu, poté byl chvíli majetkem města a následně začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary.

V posledních letech existence se volarský pivovar dostával přes hranici 10 tisíc hektolitrů pěnivého moku. V roce 1959 například 11 850 hl.

Provoz pivovaru byl ukončen i přes nesouhlas Národního výbor (radnice) z důvodu centralizace výroby do větších jihočeských závodů v roce 1960.

Budovy pivovaru v červenci 2021 stály. Nachází se na návrší na severním okraji města (ulice 5.května) směr Mlynářovice. Částečně jsou podnikatelsky využity, bohužel však většina budov chátrá a zarůstá zelení.


Po roce 1990 se objevily snahy města obnovit provoz volarského pivovaru. Objekt však nebyl ke koupi.

V roce 2007 byla do nového strategického plánu rozvoje města zapracována myšlenka restauračního minipivovaru. V srpnu téhož roku nechalo vedení města poprvé uvařit a nalahvovat speciální várku v pivovaru Zvíkovské Podhradí. Várka „volarského“ piva byla v dalších létech několikrát zopakována, přičemž např. k výročí 650 let od první písemné zmínky o Volarech v roce 2009, bylo toto pivo stáčeno i do speciálních láhví o objemu 0,65 l.

Počátkem roku 2012 město v exekuční dražbě koupilo zkrachovalý hotel Bobík (postavený v 70.letech minulého století) na Náměstí a zastupitelé následně rozhodli o obnovení jeho činnosti. Nový majitel hodlal obohatit nabídku a služby hotelu o konopné lázně, galerii a minipivovar.

Technologii počátkem léta 2013 dodala firma Pivo Praha, sládkem se stal Milan Maršálek z Plzně, který vařil pivo například v minipivovarech ve Stříbře či U Bizona.

První zkušební várka se vařila dne 1. srpna 2013. Při slavnostním otevření hotelu dne 8.8.2013 nabízela obsluha pivo prozatím uvařené v jiném pivovaru, ovšem podle originální receptury pro volarský minipivovar.

Jedna várka v novém minipivovaru byla na 250 litrů piva. Aby naplnili kvasnou káď, museli uvařit 500 litrů. Technologii dále tvořilo pět tanků, každý o objemu 500 litrů.

Pivovar byl zakomponován do zrekonstruované restaurace s průhledy do spilky a na ležácké tanky. Nádoby varny může host sledovat přímo od stolu.

Název minipivovaru – Gabretus – se stal vítězem ankety, které město Volary pořádalo v rámci slavností piva.

Šumava, jako významný krajinný prvek střední Evropy, je uváděna ve 2.st.n.l. v díle Claudia Ptolemaia spolu s Bavorským a Českým lesem pod názvem Gabréta hylé – Pohoří kozorožců. Slovo Gabreta by mělo pocházet z jednoho z keltských jazyků.

Jako základní sortiment svého minipivovaru web hotelu uvádí:
11° Volarský světlý ležák
12° Volarské konopné
12° Volarské řezané
13° Volarské černé
15° Volarský pšeničný speciál

Hotelový minipivovar přečkal všechny pandemické uzavírky a omezení. Věřme, že oživení turistického ruchu přispěje k tomu, že obnovené volarské pivo bude možné i nadále v šumavském městečku ochutnat.