Pivovar a minipivovar ve Volarech

Osada vznikla při tzv. Zlaté stezce, po které soumaři šumavskými hvozdy dopravovali cennou rakouskou sůl do Čech. Kraj byl osídlován výhradně německým obyvatelstvem.

Pro svou značnou odlehlost a díky vyšší nadmořské výšce poněkud drsnějšímu podnebí se Volary jen velmi pomalu rozvíjely, ještě v polovině 19.století byly všechny domy dřevěné.

Čtěte také:  Setkání s pivovary - Kutná Hora

Osada Wallern patřila pod prachatické panství, pivo do místních šenků proto koňské potahy vozily přes Libínské sedlo ze severně položeného města, kde byly tehdy pivovary dva, panský a měšťanský.

Rozvoj sídla kupodivu nastartoval požár a pověstná ničivá šumavská vichřice v 70.letech 19.století. Volary získaly status města (1871) a měšťané okamžitě začali připravovat vlastní pivovar.

Vybrali pro něho místo na návrší zvaném Jägersberg.

V dubnu 1879 sládek Hugo Ulm z Jirkova uvařil první várku volarského piva. První veřejné čepování měšťanského chmelového moku se pak konalo v červnu onoho roku.

Pivovar měl dokonce vlastní sladovnu, i když se do ní musel ječmen dovážet z klimaticky příznivějších oblastí.

Buergerliche Brauerai Wallern měl relativně stabilní odbytiště v rámci izolované kotliny Volarska. Prodeji piva pomohlo vystavění železnice z Prachatic do Volar v říjnu 1899 a pak dokončení sítě šumavských drah v roce 1910.
Nejvyšší výstav předválečného období byl dosažen v hospodářském roce 1926/27 – 8 583 hektolitrů.


Volarský pivovar přežil obě světové války a vařil podhorské pivo dále.

V letech 1945-48 přešel provoz jako německý majetek pod národní správu, poté byl chvíli majetkem města a následně začleněn do národního podniku Jihočeské pivovary.

V posledních letech existence se volarský pivovar dostával přes hranici 10 tisíc hektolitrů pěnivého moku. V roce 1959 například 11 850 hl.

Provoz pivovaru byl ukončen i přes nesouhlas Národního výbor (radnice) z důvodu centralizace výroby do větších jihočeských závodů v roce 1960.

Budovy pivovaru v červenci 2021 stály. Nachází se na návrší na severním okraji města (ulice 5.května) směr Mlynářovice. Částečně jsou podnikatelsky využity, bohužel však většina budov chátrá a zarůstá zelení.


Po roce 1990 se objevily snahy města obnovit provoz volarského pivovaru. Objekt však nebyl ke koupi.

V roce 2007 byla do nového strategického plánu rozvoje města zapracována myšlenka restauračního minipivovaru. V srpnu téhož roku nechalo vedení města poprvé uvařit a nalahvovat speciální várku v pivovaru Zvíkovské Podhradí. Várka „volarského“ piva byla v dalších létech několikrát zopakována, přičemž např. k výročí 650 let od první písemné zmínky o Volarech v roce 2009, bylo toto pivo stáčeno i do speciálních láhví o objemu 0,65 l.

Počátkem roku 2012 město v exekuční dražbě koupilo zkrachovalý hotel Bobík (postavený v 70.letech minulého století) na Náměstí a zastupitelé následně rozhodli o obnovení jeho činnosti. Nový majitel hodlal obohatit nabídku a služby hotelu o konopné lázně, galerii a minipivovar.

Technologii počátkem léta 2013 dodala firma Pivo Praha, sládkem se stal Milan Maršálek z Plzně, který vařil pivo například v minipivovarech ve Stříbře či U Bizona.

První zkušební várka se vařila dne 1. srpna 2013. Při slavnostním otevření hotelu dne 8.8.2013 nabízela obsluha pivo prozatím uvařené v jiném pivovaru, ovšem podle originální receptury pro volarský minipivovar.

Jedna várka v novém minipivovaru byla na 250 litrů piva. Aby naplnili kvasnou káď, museli uvařit 500 litrů. Technologii dále tvořilo pět tanků, každý o objemu 500 litrů.

Pivovar byl zakomponován do zrekonstruované restaurace s průhledy do spilky a na ležácké tanky. Nádoby varny může host sledovat přímo od stolu.

Název minipivovaru – Gabretus – se stal vítězem ankety, které město Volary pořádalo v rámci slavností piva.

Šumava, jako významný krajinný prvek střední Evropy, je uváděna ve 2.st.n.l. v díle Claudia Ptolemaia spolu s Bavorským a Českým lesem pod názvem Gabréta hylé – Pohoří kozorožců. Slovo Gabreta by mělo pocházet z jednoho z keltských jazyků.

Jako základní sortiment svého minipivovaru web hotelu uvádí:
11° Volarský světlý ležák
12° Volarské konopné
12° Volarské řezané
13° Volarské černé
15° Volarský pšeničný speciál

Hotelový minipivovar přečkal všechny pandemické uzavírky a omezení. Věřme, že oživení turistického ruchu přispěje k tomu, že obnovené volarské pivo bude možné i nadále v šumavském městečku ochutnat.