Historické pivovary CH

Chanovice

 

Pivovar Chanovice ; Chanowitz
zrušen asi 1902; 100 hl; KT
E. Doubek; Josef Jesina 
Cheb

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

1.akciový pivovar v Chebu

foto lokace etikety
článek: Akciový pivovar Cheb (1871 – 1995) >>>
článek: Pivovarský místopis – Cheb >>>
První měšťanský pivovar v Chebu bratří Schmidtů

foto lokace etikety
1356 (1630) – 1946; 35 000 hl
maj.: Josef Schmidt (-1873); bratři Schmidtové; Kryštof Schmidt ml.; Jan Schmidt ; Jan Schmidt – národní správa vařil m.j. pivo Valdštejnský ležák 14 %. Po druhé světové válce to byla strojní traktorová stanice, poté sklad ovoce a zeleniny. Chvíli zde byl velkoobchod s potravinami, posledních více než deset let byl objekt prázdný. Pak začal někdejší pivovar chátrat, do nestřeženého areálu se začali stahovat bezdomovci, zadní trakt dokonce vyhořel.
V roce 2012 obnova stavby.
Pivovar Spröten v Chebu

foto lokace
zrušen 1946; 20 000 hl
maj.: Josef Schmidt; Kryštof Schmidt st.; Karel Schmidt; Karel Schmidt – národní správa
vařil m.j. pivo Spröten Urbräu
Postupně chátral a když v roce 2012 pivovar zachvátil požár jeho osud byl zpečetěn – kompletní demolice.
Pivovar Svatá Klára v Chebu ; Helmsfeldův pivovar v Chebu ; Sct. Clara Eger

foto lokace
1749 – 1924; 4 000 hl
V rámci kláštera klarisek. Abatyše Bernardina Vetterle z Wildenbrunu (1707-1723), která se stavbou kostela začala, dokončila také výstavbu prostorné, dvoupatrové klášterní budovy, domu pro úředníky, statku, pekárny a pivovaru.
V jižním dvojkřídle podél hradební zdi byl pivovar a kanceláře. (zdroj: Interaktivní encyklopedie města Chebu)
Posl.maj.: Jan Wilhelm z Helimfeldu (1852); Bedřich Wilhelm z Helimfeldu; nájemce T. Wildnerová
Pivovar Ferdinanda Karga v Chebu

foto lokace
1790 – 1925; 3 000 hl
maj.: Adam Karg (-1873) ; Ferdinand Karg
Pivovar křížovnického řádu v Chebu

foto lokace
1754 – 1924; 2 000 hl
maj.: Konvent křížovníků s červenou hvězdou u sv. Františka Serafinského v Praze (-1873); nájemci J.Karg, Kryštof Karg
Pivovar dominikánského kláštera v Chebu
foto
1664 – 1925; 4 000 hl
maj.: Dominikánský konvent u sv. Václava v Chebu; Josef Wildner st. Posl.maj.: Max Wildner.
V dolním, severním křídle dvoupatrové budovy se nacházela hospodářská část s pivovarem a sladovnou.
Staufen Bräu Eger

foto lokace
výroba zastavena 1917, zrušen asi 1924; 5 000 hl
maj.: Michael Grillmayer (-1873); Johann Grillmayer; Rosa Grillmayer; Rosa Grillmayer – dědici
stál v Rotkirchstraße 7 (dnes Březinova 12/1)
Pivovar Josefa Wildnera v Chebu

foto lokace
zrušen asi 1924; 900 hl
stál v Langegaase 12 (dnes Dlouhá ulice 12)
Pivovar Josefa Mayera v Chebu

foto lokace
1872 – 1920; 4 500 hl
maj.: Johann Mayer (-1880); Johann Mayer – dědici
stál v Fluth 2 (dnes Kollárová 2)
Pivovar Kašpara Krämlinga v Chebu ; Weissenbräu

foto lokace
zrušen 1910; 9 000 hl
maj.: Kryštof Krämling (-1873); Kašpar Krämling; Antonín Dreher, exportní pivovar s.r.o.; od roku 1910 pouze sklad piva
Pivovar Anny Böhmové v Chebu
zrušen asi 1895; 1 000 hl
Pivovar A.Bartel

foto lokace
zrušen asi 1890; 500 hl
Dne 13. července 1611 nechal Th. Wernher dům sestávající z obytného domu, pivovaru a sladovny svému synu Johannu připsat.
Koupí z 29. prosince 1846 přešel pak obytný dům a pivovar na Mathesa Bartla, od něhož jej získala 11. prosince 1883 chebská spořitelna. Lidově byl dům nazýván Turkova hlava a byl pojmenován po vousaté hlavě, na níž byl posazen arkýř.
Po požáru sousedního hostince U zlatého slunce byly oba domy zbořeny a v letech 1884/1885 nahrazeny novostavbou chebské spořitelny. (zdroj: Interaktivní encyklopedie města Chebu)
Pivovar Thomas Adler

foto lokace
Zrušen asi 1902.
Úřední povolení vařit a čepovat pivo v domě č. 231 ve Steingasse (dnes ul. Kamenná) roku 1864
Christof Adler ml. byl koželuhem. Vedle této živnosti se však věnoval i vaření piva a pro jeho uskladnění si v roce 1853 zbudoval ve skalním masivu, částečně pod opevněním chebského hradu, sklep přístupný od Písečné brány. Jeho z valné části zazděný vchod a další pozůstatky – podpěrnou zeď, otvory větracích šachet – zde můžeme spatřit ještě dnes. Samotná výroba a výčep piva probíhaly ve Steingasse č.p. 231 prokazatelně od roku 1864.(zdroj: Interaktivní encyklopedie města Chebu)
Pivovar Cristof Komma
zrušen asi 1902
Chlum u Hlinska

 

Pivovar Chlum

foto lokace
zrušen 1903; 300 hl
maj.: biskupství v Hradci Králové
V roce 1998 zde byl Klub důchodců, později komerčně využit. Jde o čp.80.
Chlum (Nalžovice)

 

Pivovar Chlum
zrušen 1913; 500 hl; PB
maj.: Carl Pečánek (1902); Vojtěch šlechtic z Widtmannů (1912)
Chlum

 

Pivovar Chlum
zrušen 1923; 2 000 hl; KT
posl.maj.: Karel Wűnsch
Chlum Svaté Máří (Chlum nad Ohří)

 

Křížovnický klášterní pivovar Chlum sv. Maří ; Pivovar rytířského křížovnického řádu ; Chlum Mariánský ; Maria-Kulm
zrušen asi 1902; 1 200 hl; SO
nájemce Josef Brandner (1902)
Chlum u Třeboně

 

Pivovar Chlum u Třeboně

foto lokace
zrušen asi 1900; 2 000 hl; JH
posl.maj.: vévoda z Modenu
Pivovar patřil arcivévodovi Ferdinandu d Este včetně zámku. V objektu se vařilo pivo, které panstvu moc nevonělo a tak se vaření piva přesunulo do Benešova. Bydlelo zde panstvo a služebnictvo.
Chlumčany

 

Pivovar při dvoru Chlumčany ; Klumtschan
zrušen asi 1880; 200 hl; LN
Chlumec

 

Zámecký pivovar Chlumec ; Westphalenský pivovar v Chlumci

foto lokace
1594 – 1946; 4 000 hl; UL
posl.maj.: hrabě Otokar Westphalen, byl provozován přímo správou velkostatku
Chlumec nad Cidlinou

 

Zámecký pivovar a sladovna Chlumec nad Cidlinou

foto lokace
zrušen 1948; 5 000 hl; HK
Chlumeček

 

 

 

Tvrz, poprvé připomínaná roku 1440, byla na konci 16.století nově vybudována. K prostorné tvrzi, vystavěné z kamene, patřil také pivovar se sladovnou a hospodářské stavení. V době 18. století vznikl na místě tvrze hospodářský dvůr s obytnou budovou. V roce 1678 získal tvrz cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně. Klášter zde poté provozoval výnosnou výrobu piva a lihovin. Po zrušení kláštera v roce 1785 získali Chlumeček Schwarzenberkové a připojili jej ke
svému českokrumlovskému panství. CK
Chocenice

 

Pivovar Chocenice
zrušen 1900; 1 000 hl; KO
posl.maj.: hrabě Waldstein
Choceň

 

Pivovar a exportní sladovna Oldřicha Ferdinanda Kinského v Chocni ; Státní pivovar Choceň

foto lokace etikety
článek: Pivovarnictví v Chocni – minulost a současnost >>>
video: Pivovarnictví v Chocni – minulost a současnost >>>
článek: Pivovar knížete Kinského Choceň >>>
Chodová Planá

 

Pivovar Chodová Planá

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Chodovar Chodová Planá >>>
Choltice

 

Pivovar excellence hraběte Thuna Choltice

foto lokace
zrušen asi 1891; 1 500 hl; PU
maj.: hrabě Thun
Chomutov

  

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Chomutov ; Komotauer Bűrgerbrãu

foto lokace etikety
článek: Měšťanské domy a pivovary Chomutova >>>
článek: Neobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Chomutov >>>
1571 – 1952; 50 000 hl
1948-1952 Krušnohorské pivovary n.p.. V roce 2001 byl areál komerčně využíván.
Měšťanský pivovar z roku 1902 byl na jaře 2011 v demolici. Demoliční stroje tak ukončili éru pivovarnictví v Chomutově. Je už docela zaprášená, pivo se ve městě nevaří skoro šedesát let.
Zřejmě bychom ještě našli někoho, kdo chomutovský mok okusil, ale moc lidí by to asi nebylo. Ve městě utnul pivovarnictví Městský národní výbor v roce 1952. Soudruzi usoudili, že nebude potřeba mít
další pivovar a výrobu přesunuli do Jirkova. Jirkov měl lepší stroje, sladovnu a dostatek vody a měl pokrýt kapacitu chomutovského pivovaru. V době zavření měla za sebou budova pouze padesátiletou
historii. V Mostecké ulici pivovar, který se nyní bourá, vyrostl až v roce 1902. V Chomutově se ale tomuto odvětví průmyslu dařilo už o stovky let dříve. Jeden čas byly ve městě pivovary tři,
od roku 1748 pouze jeden, měšťanský.
Pivovarský komín v květnu 2011 padl. Definitivně tak zmizela dominanta kdysi velkého pivovaru v Chomutově. Dne 11.5.2011 v deset hodin střelmistři zaveleli a pětatřicet metrů vysoký cihlový komín se poroučel do oblak prachu. Technici na komín použili 72 rozbušek a 6 kilogramů plastické trhaviny. Suť z komína skončí ve velkých sklepích, které jsou pod pivovarem.
Filipův pivovar Chomutov

foto lokace
1872 – 1935; 30 000 hl
Nacházel na pravé straně Lipské ulice směrem na Horu Sv.Šebestiána. Postavený roku 1872. Filip koupil právovárečný pivovar od měšťanů v Březně, ten zrušil a potom vařil pivo v Chomutově. Dařilo se mu poměrně dobře, ročně uvařil 35 000 hektolitrů piva. Po roce 1920 koupil Filipův pivovar pivovarnický spolek a pivo se tu přestalo vařit. Do roku 1938 používal sklepy pivovar Prazdroj. Pak tu byly Vinařské závody.
Pivovar Chomutov-Horní Ves ; Oberdorf
zrušen asi 1880
Choryně

 

Pivovar při statku Choryně
Zaznamenán k roku 1585. Pivovar, který stál naproti tvrze za potokem byl vybaven zařízením na sušení sladu a vaření piva. Při přebudování tvrze na zámek byl také pivovar přestaven na budovu z kamene, v němž se nacházel také byt pro sládka. Pivovar zanikl kolem roku 1880. VS
Chotěboř

 

Pivovar Chotěboř

foto lokace
zrušen 1923; 1 000 hl; HB
posl.maj.: J. Dobřanský. Budovy jsou značně přestavěny. Už krátce po zrušení pivovar mírně přestavěli a fungovala zde hospoda s velkým sálem. Konírny a ostatní správní budovy zchátraly a samy spadly. Sklepy byly využívány na uskladnění řepy a dnes jsou zasypány.
Choteč

 

Pivovar kláštera Strahovského Choteč

foto lokace
zrušen asi 1890; 2 000 hl; PAZ
Chotěšov

 

Pivovar Chotěšov

foto lokace
zrušen 1902; 4 000 hl; PJ
hrabě Thurn-Taxis
Chotiměř

 

Pivovar Chotiměř

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Týna Horšovského díl 2. >>>
zrušen asi 1910; 300 hl; DO
posl.maj.: S. Jarošek
Pivovárek byl v domě na konci vsi na pravé straně směrem na Křenovy (č.p. 22).
Chotoviny

 

Pivovar v Červeném Záhoří

foto lokace
Nyní část Chotovin, ale původně dvě samostatná panství. V krásných sklepních prostorách bývalé stáčírny zámeckého pivovaru provozoval majitel zámku v roce 2002 galerii vína. Na počátku roku 2008 byly budovy zbourány a na jejich místě
měly stát obytné domy.TA
Chotýšany

 

 

 

Pivovar Chotýšany

foto lokace
článek: Pivovar Chotýšany (1740 – 1874) >>>
zrušen asi 1890; 1 000 hl; BN
posl.maj.: M. Sternschuss;
Někdejší rytířské sídlo, které stávalo uprostřed bývalého poplužního dvora severozápadně od dnešního zámku, bylo asi už v 1. polovině 19.století přestavěno na pivovar a potom na lihovar.
Choustník

 

Pivovar Choustník ; Chausnik
zrušen asi 1890; 1 000 hl; TA
maj.: hrabě Wratislav
V letech 1945 až 1946 byla zřízena v „dolejším“ zámku měšťanská škola, kde byl původně pivovar, sladovna, škrobárna, sklad ovoce i koňské stáje.
Choustnikovo Hradiště

  

 

  

 

 

 

 

 

Nadační pivovar Choustníkovo Hradiště

foto lokace
1541 (první zmínka 1662, souč. podoba od r. 1866) – 1945; průměrný výstav cca 4350 hl, kapacita 4 500 hl
vlastníkem šporkovská nadace se sídlem v Kuksu-Slotově, v letech 1912-1938 a 1945-1948 pivovar pronajímán.
Pivovar existoval již před prusko-rakouskou válkou, jeho zbytkem je před rokem 1863 vyhořelá budova č.p. 31 a prostory sladovny a základy mlýna v severní části objektu č.p. 65-66. Po roce 1866 a ve 40. letech 20.století (v době připojení Ch. Hradiště k Německu) pivovar modernizován. Pivovar vařil světlé 12° pivo,  tmavé 10° pivo a 12° ležák Granát. Výroba zastavena v říjnu 1948 vyhláškou ministerstva výživy, budova a zařízení převedeny v roce 1949 na ONV ve Dvoře Králové n. L., který zde provozoval moštárnu, objekt v 90. letech 20. století značně zchátral a je v havarijním stavu.
Chramce

 

Zámecký pivovar hraběte Chotka Chramce ; Kramitz
zrušen asi 1890; 500 hl; MO
Chrančovice

 

Pivovar Chrančovice
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Úterý >>>
Chromeč

 

Panský pivovar Chromeč

foto lokace
Držitel Bludova hrabě Max Liechtenštejn koupil 9. září 1658 od svobodné Paní Johanky z Ostěchova, rozené Kobylkové z Kobylí, statek Chromeč. (Chromeč připomíná se po prvé r. 1371.) K statku chromečskému tehdy patřilo rytířské sídlo a dědina, dvůr, mlýn se čtyřmi složeními, rybník na kapry, pivovar a ves Bohutín. SU
Chropyně

 

Pivovar Chropyně

foto lokace
Chroustovice

 

Pivovar při statku Chroustovice
zrušen asi 1900; 200 hl; CR
Chrudichromy

 

Pivovar tvořil součást svobodného dvora a zachovala se z něj část v dnešní usedlosti čp. 11. BK
Chrudim

  

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Chrudimský pivovar, akciová společnost ; Městský pivovar Chrudim

foto lokace etikety
1868 – 1943; 30 000 hl
Byl postaven v roce 1868 podle plánů Františka Schmoranze st. Voda k výrobě piva byla přiváděna z pramenů na Podhůře přes rybníček Jordánek. Pivovar vyrobil v roce 1910/1911 přibližně 30 539 hl. piva. Dle inzerátů vyráběl v roce 1925 výčepní pivo 10 stupňové a 12 stupňové Březňák, 12 stupňový černý Granát „lékařsky doporučená specialita“ a staročeský dvousladový chrudimský 15 stupňový Salvator. V roce 1928 byl pivovar koupen pardubickým pivovarem. Poslední várka piva byla uvařena 31. července 1942 v souvislosti s válečnými poměry. Po válce již vaření piva nebylo obnoveno.
Budovu bývalého chrudimského pivovaru, který stojí při výjezdu na Slatiňany, čekala v roce 2004 veřejná dražba. Firma, která zanedbanou a zchátralou stavbu vlastnila, se dostala do konkurzu. Pivovar byl v zoufalém stavu. Samotná budova byla léta neudržovaná, okna byla vymlácená a někde zcela chyběla střecha. Pivovar byl v roce 1868 postavený podle plánů Františka Schmoranze. Po roce 1989 areál zakoupila litomyšlská společnost Olfin Trade. Pivovar byl navíc zastaven ve prospěch ostravské společnosti Ave Solvent, která převzala pohledávky za zkrachovalou Rodinnou záložnu v Moravských Budějovicích. Ta dřívě půjčila firmě Olfin Trade úvěr ve výši osmdesát šest milionů.
Bývalý pivovar řadu let chátral, na počátku roku 2006 měl ale nového majitele. Stavba už několik let zela prázdnotou. Jejím posledním držitelem byl správce konkurzní podstaty, který likvidoval zkrachovalý velkoobchod se zeleninou.
Pivovar v Chrudimi byl postaven v roce 1868, původně byl obecní. Voda se do něj přiváděla z řeky Chrudimky potrubím, jež zásobovalo i městské kašny. Slad se vyráběl dvojí – pšeničný na pivo „bílé“ a ječný, který sloužil k výrobě hořkého piva. Město ale nemohlo provoz finančně zajistit, proto objekt prodalo. V areálu působilo postupně několik firem, nakonec se majitelem v roce 1928 staly Pardubické pivovary. Poslední pivo se uvařilo v roce 1942, následujících dvacet let byla v objektu sladovna.
Na konci prosince 2006 se v bývalém sklepení pod historickými budovami u výjezdu na Slatiňany otevřel hudební klub.
Chrustenice

 

Pivovar Chrustenice
v roce 1616 byl majitelem pan Pětipeský z Chýše a Egenberka; BE
Chřešťovice

 

Zámecký pivovar knížete Schwarzenberga Chřešťovice
zrušen 1891; 1 000 hl; PI
Barokní zámeček stojící uprostřed vsi, byl přestavěn z původní tvrze z 15. století. V zámku bývalo knížecí středisko, sídlo správce a porybného. K objektu také patřil pivovar, z kterého musely brát okolní hospody pivo, dále velký ovčín a stáje.
Chřibská

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pivovar Chřibská ; Kreibitz

foto lokace etikety
1500 – 1946; 6 000 hl; DC
V bývalé Nádražní ulici, na právě straně silnice vedoucí do Nové Chřibské byl v roce 1831 postaven nový pivovar č.p. 224, který nahradil původní pivovar stávající na chřibském náměstí. Stavba stála právovárečné měšťanstvo 7470 zlatých. V roce 1837, v 70 várkách, bylo v chřibském pivovaru, uvařeno 1400 sudů piva. V srpnu roku 1877 pivovar a nová sladovna, které byly pod administrativní správou Josefa Frinda, přešly do majetku Wilhelma Dobische a podílnictví bylo zrušeno. W. Dobisch pivovar, sladovnu, stáje a obytnou část vlastnil až do roku V tomto roce získal pro své čtyři dcery právo vařit pivo Josef Linke, obchodník z Horní Police. Vedoucím se stal jeho zeť, Wilhelm Schimmer. V roce 1897 se v pivovaru uvařilo hl piva a v roce 1903 byl pivovar přestavěn a rozšířen. Majitel pivovaru, nechal v roce 1905 vybudovat nový rybník sloužící v zimě k výrobě ledu (od roku 1925 koupaliště). Rodina W. Schimmera nechala také postavit na levé straně silnice vedoucí do Nové Chřibské v roce 1907 křížek, kterému se lidově říkalo Pivovarský.
Pivovar v roce 1905 Velké problémy nastaly místnímu pivovaru v průběhu I. sv. války, kdy se v důsledku nedostatku obilí, nesmělo používat žito na slad a pivovar nějaký čas nevařil žádné pivo. V hostincích ve Chřibské se v tomto období čepovalo omezené množství piva z Litoměřic. kolem 7 ha pozemků, rybníky, ale také Kreibitzer Bierstube – Chřibská pivnice v Rumburku a pivnice v Novém Boru. Pivovar před zbouráním Dobová reklama na chřibské pivo Po smrti Wilhelma Schimmera v roce 1923 se ujal řízením pivovaru jeho 28 letý syn Theodor Schimemer. K pivovaru, (který byl jediný, na okrese Varnsdorf) patřily obytné prostory, sladovna, konírny, bednárna, Po roce 1945 připadl pivovar pod národní správu. Po roce 1945 se v pivovaru ještě nějaký čas vařilo černé pivo a jako sládek zde působyl, bývalý zápasník a hudebník Václav Neumann. Objekt později sloužil také jako pobočka uhelných skladů a po založení JZD byl areál pivovaru určen k zemědělským účelům. Pivovar časem chátral a v roce 1975 byly budovy chřibského pivovaru zbourány. (Chřibský zpravodaj, prosinec 2019)
Posl.maj.: W. Schimmer
Chříč

 

Pivovar Chříč

foto lokace
článek: Chříčský minipivovar >>>
zrušen 1942; 1 000 hl; PS
Posl.maj.: J. Konopásek
V roce 2013 obnovován.
Chudenice

 

Pivovar hraběte Černína Chudenice ; Hraběcí pivovar v Chudenicích

foto lokace
1564 – 1946; 4 000 hl; KT
Na konci 20.století v budově v provozu truhlářská
Chuchel

 

Pivovar Chuchel

foto lokace
zrušen 1908; 1 000 hl; HB
posl.maj.: Albert Hansberger
V roce 2020 většina budov již nestála.
Chvalkovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Obecní pivovar Chvalkovice

foto lokace
zrušen 1880; 200 hl; NA
Pivovar byl ve Chvalkovicích již v polovině 16. stol. Roku 1548 jej zdědil Jindřich Chvalkovský z Hustířan. Jako součást zámeckého zboží pak vystřídal řadu majitelů. V letech 1808 až 1818 jej měl v pronájmu sládek František Smetana, otec českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Pivo se zde vařilo do té doby, než začal v české Skalici pracovat modernější parostrojní pivovar. Budovu vlastnil počátkem 19.stol. princ Schamburg-Lippe. Východní cíp její půdy byl v roce 1890 přepažen zdí a stal se chatrnou místností poštovního úřadu se vchodem ze dvorku po dřevěných dubových schodech. Těsně před 1.světovou válkou byla poštmistrovou paní Gerlachová, která si pronajala celou budovu pivovaru. Její muž Gustav provozoval v přízemních místnostech v umělých líhních chov kuřat a později i prasat ve velkém. Ve sklepích stáčel pivo do lahví a roznášel je po okolí. Zchátralou budovu koupil roku 1920 továrník Dlabola a celou ji v letech 1920-1923 opravil a přestavěl. Byly zde vybudovány byty a v jedné místnosti bylo zřízeno muzeum. Posl.maj.: Klazar
Chvalkovice

 

Pivovar Chvalkovice
Byl postaven v roce 1682, k němu souběžně i sladovna. VY
Chýnov

  

 

  

 

 

 

 

 

Schwarzenberský pivovar Chýnov

foto lokace
1581 – 1948; 9 000 hl; TA
Schwarzenberský pivovar v Chýnově byl postavený současně s výstavbou vodovodu v roce 1581 majitelem hradu Zdeňkem Malovcem z Chýnova. Pivovar často měnil majitele.
Nějakou dobu jej vlastnili Vencelíkové z Vrchovišť, po nich královská komora, od které jej získala knížata z Eggenberku. Lepší časy pivovaru přichystali Schwarzenbergové v letech 1877 až 1880, kdy pivovar prošel rozsáhlou přestavbou, při které bylo vystavěno nové chladné hospodářství a varna. Rod jej vlastnil do druhé světové války – posledním majitelem byl Adolf kníže Schwarzenberg.
Poté byla na pivovar uvalena národní správa a poslední pivo v něm bylo uvařeno tři dny před koncem roku 1948.
Pivovar byl po roce 1948, kdy uvařil 5229 hl přeměněn
ve sklad třeboňského piva. Od 70. let byla jeho část využívána JZD na sklady a kanceláře. Dnes bude z pivovaru relaxační centrum a středisko kulturně společenských aktivit.
Zchátralý pivovar se po zimě roku 2010 rozpadal a ohrožoval přilehlé dětské hřiště, parkoviště i frekventovanou silnici. Sněhové nadílka způsobila zborcení krovu a části střechy jedné z budov areálu. V nejhorším stavu byla výtahová věž, která byla nebezpečně nakloněná. Majitel nereagoval na výzvy radnice, zbourání objektu navíc komplikoval hnízdící párek čápů.
Chyše

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Chyše ; Cheisch

foto lokace
článek: Zámecký minipivovar Chyše >>>
zrušen 1930; 4 000 hl; KV
maj.: V. Lažanský
Vlastník zámku v Chyši na západě Čech Vladimír Lažanský plánoval otevřít značně poškozený zámecký pivovar a začít v něm vařit pivo. Výroba chmelového moku zde byla ukončena 1926 a pivo neslo německý název Chiescher Bier.  Celý objekt
bývalého pivovaru se  rekonstruoval a pan Lažanský chtěl tradici pivovarnictví v Chyši uchovat. První pivo by mělo být uvařeno na podzim roku 2005.
Chýšky

 

Pivovar Chýšky
zrušen asi 1890; 800 hl; PI
K. Lamprecht