Z historie pivovaru v Náchodě

Náchodští měšťané měli již od středověku právo várečné a pivo vařili v jednotlivých právovárečných domech. Nejpozději na konci 15. století si postavili vlastní měšťanský pivovar v severozápadním rohu náměstí (poprvé zmiňován v roce 1495) a uchránili ho i na počátku 16. století, kdy se pivovarnictví,
velmi lukrativní odvětví výroby, stalo předmětem mocenského sporu mezi šlechtou a městy.
Měšťané v něm vařili pivo do roku1623, resp. 1636, kdy jim bylo právo várečné vrchností definitivně odňato. Měšťané se s touto skutečností nechtěli smířit, jejich snahy však vyšly naprázdno. Určité řešení však náchodští měšťané našli – v roce 1684 si zřídili pivovar na svém statku
Slaný (dnes Slone) v Kladsku, kam nesahala pravomoc náchodské vrchnosti. Své pivo však ve městě Náchodě čepovat nesměli. Ještě dvakrát se vehementně Náchodští domáhali vrácení práva
várečného – na konci 18. století a v 1. polovině 19. století, kdy uvažovali o zřízení pivovaru na svém statku v Malé Čermné nebo o přenesení várečného práva do Náchoda – opět marně.

Přelom v této situaci znamenalo zrušení monopolu na propinační právo, které po staletí až do roku 1869 zaručovalo odbyt piva panským, církevním, obecním a měšťanským pivovarům. To znamenalo pád bariér pro stavbu nových pivovarů na průmyslové bázi a volnou soutěž v podnikání.

Městská rada nyní již svobodného města Náchod začala vzápětí jednat o postavení pivovaru a 30. června 1871 předložil starosta Josef Bořík městskému zastupitelstvu konkrétní návrh na stavbu. Odůvodnil ji stálými příjmy pro obec, které v budoucnu bude pivovar přinášet. Stavba byla pak jednohlasně schválena. Vedení města chápalo stavbu pivovaru jako věc týkající se všech obyvatel města, proto byla vylepena vyhláška vyzývající k jakémusi pivovarskému referendu – každý
občan Náchoda s volebním právem se měl písemně o návrhu vyjádřit. Výsledek byl kladný, a tak přes určité těžkosti vyrostl v Náchodě v letech 1872 – 1873 první skutečně moderní parní pivovar v širokém regionu. Projektovala ho pražská firma J.V.Novák s kapacitou varny 54 hl.

Původně město chtělo provoz pivovaru pronajmout soukromému provozovateli, svůj záměr si ale rozmyslelo a nadále ho provozovalo ve vlastní režii. Díky zkušenému sládkovi Antonínu
Lutzovi se výroba piva zahájená 3. října 1873 rychle rozběhla a pivovar díky dobré kvalitě piva prožíval až do 90. let 19. století rychlý rozvoj a byl dvakrát rozšiřován. Právě před sto lety – v roce 1908- byl v pivovaře uvařen první speciál – 15º tmavé pivo Salvator. Kromě období obou světových válek si pivovar díky prozíravému vedení města, správní rady i sládků zachovával stabilní roční výstav mezi 25 000-30 000 hl ročně a byl největším pivovarem v tehdejším náchodském okrese.

Čtěte také:  Zaniklé minipivovary - Minipivovar U Vozků Liberec

V roce 1935 zavedl pivovar pro svůj 12º tmavý ležák obchodní značku Náchodský primátor, která se s malou přestávkou udržela dodnes. Další slibný rozvoj pivovaru, kdy byla kapacita varny po rekonstrukcích v letech 1925 a 1930 zvýšena na 120 hl, byl na čas přerušen po nástupu totalitní moci, když byl pivovar v roce 1953 zestátněn a posléze převeden pod národní podnik Východočeské pivovary. Unikl však zrušení, jak se stalo mnohým jiným, a od počátku 70. let 20. století byl postupně
modernizován. Městu Náchod byl vrácen po změně společenských poměrů v roce 1992 a po určité krizi na konci 90. let se díky novému managementu stal opět prosperujícím podnikem s ročním výstavem mezi 130 000-140 000 hl piva.

(autor: Mgr. Jan Čížek; Náchodský kurýr)