Městský pivovar Kašperské Hory

 

   fotogalerie

   etikety

   lokace v Hist.mapě

   Pivovar a minipivovar v Kašperských Horách

Čtěte také:  Jak se v pivovarech uchovával led
Historie:

    • 16.stol. – 1947; max.7 000 hl; KT
    • ve vlastnictví obce do roku 1949, pronajímán.
    • Počátky pivovaru sahají do 13. a počátku 14. století. Pivovar i s dvorem a zahradou si v roce 1539 koupil tehdejší zástavní držitel hradu Kašperk, vzdělaný velmož Jiří z Lokšan, tajemník králů Ludvíka a Ferdinanda I., královský rada a německý místokancléř českého království. Po Lokšanově smrti v roce 1551 prodala vdova Kateřina městu dům i s pivovarem. Měšťané se ochotně ujali pivovaru, který pak byl v provozu až do července 1947. Řada zpráv dokládá skutečnost, že se město o pivovar vždy vzorně staralo, stavebně jej upravovalo, rozšiřovalo a technicky modernizovalo. V posledních desetiletích však sloužily budovy bývalého pivovaru jako skladiště a garáže, postupně chátraly a měnily se v ruinu.Po listopadu 1989 byl „pivovar“ městem prodán do soukromých rukou a začal se uskutečňovat projekt přestavby (1991-1994) na Parkhotel Tosch. Hlavní důraz byl přitom kladen na zachování historických prvků (překrásných kleneb ve vinárně, restauraci a dalších prostorách), což se dle mínění předních odborníků zdárně podařilo.

Majitelé:
TEXT

Výstav piva v hl:
TEXT VYSTAV

Nájemci:
TEXT NAJEMCI
Sládci:
TEXT SLADCI