Historické pivovary T

Tábor

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Měšťanský pivovar Tábor ; Pravovárečné měšťanstvo v Táboře

foto lokace etikety video
1437 (1863 přebudován) – 1981; max.51 000 hl
1948-1952 Jihočeské pivovary n.p., 1953-1954 Třeboňský pivovar n.p., 1955-1980 Jihočeské pivovary n.p.; vařil pivo 10o, 11o Parkán, 12o Kotnov (sv.ležák), 13o Kotnov
Pivovarské sklepy se nacházejí v areálu zaniklého středověkého hradu Kotnova, který od konce 15. století přestal plnit svoji obrannou úlohu. Od roku 1612 byly prostory hradu užívány pro potřeby městského pivovaru. Roku 1844 převzali hrad i s pivovarem od města právováreční měšťané. Jejich sdružení pak začalo v hradním areálu postupně rozšiřovat stavbu pivovaru, proto se v roce 1865 začaly budovat i nové sklepy. Plány k němu zhotovil zeměměřič Julius Rombald z Příbrami
a výstavby se ujal stavitel Maxmilian Šimanovský z Tábora. Základní kámen byl položen 26. 8. 1865. K útlumu a zastavení výroby piva došlo až na přelomu 60. a 70. let 20. století. Budování sklepů však znamenalo nenahraditelné ztráty kulturní. Podle archeologických výzkumů i názorů historiků se v prostoru dnešních sklepů pravděpodobně nacházelo jádro přemyslovského hradu s palácem, tzv.rytířským sálem. S průběhem stavebních prací je také spojován nález vzácné bronzové sošky kance, která je keltského původu. Právovár.měšťanstvo vlastnilo pivovar do roku 1948. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn pivovar „Pravovárečného měšťanstva v Táboře“. Léta chátrající areál někdejšího táborského pivovaru koupila v červenci 2001 místní firma Dvořák, která plánovala v areálu vybudovat historicko-turistické centrum.
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Tábor >>>
Tachlovice

 

Pivovar Tachlovice
zrušen asi 1900; 400 hl; PAZ
císařské soukromé statky, parní pivovar
Tachov

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Františkánský pivovar Tachov ; Tachau

foto lokace
zrušen asi 1900; 600 hl
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Tachova >>>
Městský pivovar Tachov ; Městská pivovarská společnost v Tachově ; Obecní pivovar Tachov

foto lokace etikety
1863 – 1959; max. 10 000 hl
Bývalý panský pivovar jeho jasnosti Alfréda knížete Windischgrätze na tachovském náměstí. Pamětníci tento rohový objekt pamatují pod názvem Britanka. V majetku obce byl pivovar do roku 1950. Původní měšťanský pivovar, založený před rokem 1731, stával na náměstí. S přechodem na průmyslovou výrobu se měšťané rozhodli provoz na náměstí ukončit a postavit nový pivovar. Pivovar byl v roce 1863 vybudován pod náměstím za řekou mezi ulicemi Pivovarskou, Krátkou a Americkou. Pivovar vystavoval ročně kolem 5–8 tisíc hektolitrů piva. V letech 1950-1959 jako Západočeské pivovary n.p. V roce 1959 byl provoz ukončen. Od roku 1960 byl využíván národním podnikem Rybena – podnikem zpracovávajícím ryby. V roce 2005 se započalo s demolicí pivovarského areálu.
Děkanský pivovar Tachov

foto lokace
Panský pivovar Tachov

foto lokace
Tanvald

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Horní Tanvald ; Hoření Tanvald ; Ober Tanwald

foto lokace
1869 – 1925 výroba zastavena, 1929 zrušen; max. 9 000 hl; JN
První zmínka o domě č.p. 37 je z roku 1740. Dům od tohoto roku vlastnilo několik různých majitelů. Postupně se součástí domu stal i hostinec. V roce 1864 koupil tento dům sedlák Gruber, který zajistil technologii na vaření piva. Od roku 1869 zde pivo začal vařit. Pivo v sudech, ale i v lahvích s vlastními uzávěry se rozváželo povozy v rámci samosprávného okresu Tanvald a jeho okolí. Po smrti majitelky přešel pivovar do držení dědiců. Roku 1892 koupil pivovar Wilhelm Greif z Prahy za 50.000 zlatých. Zřejmě se mu moc nedařilo, protože se uvádí, ze 16.5.1893 pivovar získal v dražbě Jindřich Kobrč za 55.000 zlatých. Sládci v pivovaru byli Karel Svoboda v letech 1894 – 1914, Bedřich Wohlgenuth v letech 1914 – 1924 a František Jedlitschka od roku 1924 do 1925. Vedení vratislavického pivovaru zastavuje vaření piva v Horním Tanvaldě a ještě téhož roku tj. 1926 jej prodává textilní firmě Johann Priebsch dědici s podmínkou, že zde nebude obnoveno vaření piva a sklepy pro led zůstanou v držení pivovaru. V tanvaldské kronice je také uvedeno, že dne 7.5.1930 po srdeční mrtvici umírá bývalý majitel Hornotanvadského pivovaru Jindřich Kobrč. Firma Johann Priebsh se postarala o přistavění dvou objektu na obou stranách původního pivovaru.
Taschenberg
Pivovar Taschenberg (Tašov)
zrušen 1923; max. 3 000 hl; MO
majitelé: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou v Praze do r. 1923, pronajímán. Část města Most, obec zanikla.
Tažovice

 

 

 

 

Zámecký pivovar Tažovice
zrušen asi 1900; 200 hl; ST
Roku 1680 kupuje Tažovice Jan Kryštof, příslušník rozvětveného a známého jihočeského rodu Koců z Dobrše, s erbem mlýnského kola. Za vlády Koců dochází k rozkvětu Tažovic. Je vybudován nový zámek s nádhernou rokokovou zahradou, panství prosperuje, je založen ovčín, pivovar, pila, lihovar. Ale výnosy panství nestačí krýt nákladné stavby. Kocové se zadluží a jsou nuceni statek prodat. Posledními vlastníky panství se stávají v polovině 19.stol.manželé Jan Viktor Mayer a Anna Mayerová. V držení tohoto rodu zůstává velkostatek až do roku 1950, kdy ho přebírá stát.
Těchobuz

 

 

 

 

Pivovar Těchobuz
zrušen asi 1890; 300 hl; PE
Maj.: baron Pillersdorf
Těchobuzská tvrz stávala patrně v místech, kde je dnes zámek, již na počátku 14. století. Tvrz byla malá, měla panskou budovu, maštale, syrnou komoru, volskou maštal, koudelnu, žitnici (sýpku), sladovnu, pivovar a příbytky pro čeleď. Další popis těchobuzského zámku je z roku 1692: „Rytířské sídlo Těchobuz, dílem z kamene, dílem ze dřeva vystavěné, šindelem kryté, dole jsou konírny a nahoře několik pokojů. Při něm býval pivovar od něhož ještě zdi stojí.“ Poslední záznam o starém zámku a starém pivovaru je z 19.8. 1707.
Telč

  

 

  

 

 

 

Hraběcí pivovar Telč ; Teltsch

foto lokace
1860 – 1929; 5 000 hl
posl.maj.: Dvořák
Měšťanský pivovar Telč

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 500 hl
Teleč

 

Pivovar Teleč
1608 – 1924; 2 000 hl; KV
maj.: Josef Spath
Telice

 

Pivovar Telice ; Döllitschen
zrušen asi 1908; 500 hl; TC
maj.: V. Walter
Teplá

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Měšťanský pivovar Teplá ; Město Teplá ; Tepl Stadt

foto lokace
17.stol. – 1949; max. 14 500 hl
V roce 1692 byl otevřen městský pivovar a naproti němu u Sladového rybníka začátkem 18. století mlýn a pila Karla Ratky. Delší období mírového života a svobodnější rozvoj nastal až koncem 60. let 18. století za vlády osvícenského opata Kryštofa Heřmana hraběte Trautmannsdorfa. Již v prvním roce své vlády 1767 uzavřel dlouholetý spor s městem a vrátil měšťanům všechna privilegia včetně celoročního práva vařit pivo s podmínkou, že odeberou ročně 90 sudů z klášterního pivovaru. Uzavřen v období národní správy.
Klášterní pivovar premonstrátů Klášter Teplá

foto lokace
1200 – 1949; max. 28 000 hl
v maj. Premonstrátské kanonie v Teplé do roku 1948; pak 1948-1949 Chebsko-karlovarské pivovary n.p.
Údajně založen roku 1200, jmenoval se prozaicky – Pivovar klášter Teplá a v roce 1949 se zde uvařilo poslední pivo. Pivo nemělo žádné zvláštní jméno a vyráběly se 4 základní druhy – Výčepní desítka světlá a tmavá a Ležák 12° světlý a tmavý. Když klášter ve 40. letech obsadila armáda, nechal velitel posádky pivovarský komín vyhodit do povětří, ale vojáci použili příliš dynamitu a zničili tak téměř celý pivovar.
článek: Klášterní pivovar premonstrátů Klášter Teplá >>>
Teplice

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar knížete Claryho Teplice ; Teplitz
zrušen asi 1900; 500 hl
Pivovar knížete Claryho-Aldingen Trnovany ; Starý pivovar ; Turn
Pivovar Trnovany ; Nový pivovar

foto etikety
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Pivovar Teplice >>>
Teplice nad Metují

  

 

  

 

 

 

 

 


Pivovar Dolní Teplice ; Wekelsdorf

zrušen asi 1890; 1 600 hl
Maj.: hrabě Rummenskirch; budovy již zbořeny.
Pivovar Horní Teplice

foto lokace
zrušen 1924; 2 500 hl
Maj: R. Langer; budovy přestavěny.
Pivovar Skály ; Bischofstein
zrušen asi 1900; 1 000 hl
vlastník: kapitula v Hradci Králové
Někde v roce 1870 vzniká v místě vedle budovy letního sídla církevní pivovar a jeho prvním sládkem se udává Josef Kubelka, kdy výstav činí 196 hl, pivovar vaří pivo až do roku 1895 a postupně zvýší výstav piva na 2550 hl. Jako poslední sládek se uvádí Julius Erban. Pivovar končí svou činnost v roce 1895 s nástupem období, kterému říkáme období páry. Jeho ruční výroba je dražší a není jak se přizpůsobit nové době. Samotná budova je stržena někde kolem roku 1923.
Terešov

 

 

Pivovar v Terešově

foto lokace
zrušen 1949, (1942-45 nevyráběl); 5 500 hl; RO
maj.: K. Holeček
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Terezín
Městský pivovar Terezín

foto lokace
Pivovar vyráběl v letech 1787 až 1942. Maximální výstav dosahoval 23 000 hl piva ročně. Provoz byl v majetku obce do roku 1948, zároveň byl pronajímán.
Těšetice

 

 

 

 

 
 

Hanácko-rolnické akciové pivovary Těšetice

foto lokace
1592 -1970; 25 000 hl; OL
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn „Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Těšeticích“, Těšetice (okr. Olomouc-venkov) (akciová společnost).
1948-1952 Hanácké pivovary n.p.,1953-1954 Olomoucké pivovary n.p., 1955-1959 Hanácké pivovary n.p., 1960-1970 Severomoravské pivovary n.p.
Těšín (Polský Těšín)

 

 

 

Vévodský pivovar Těšín ; Cieszyn

foto lokace etikety
1846 – v provozu; dnes součástí Polska, vzdálen asi 300 m od hranice
článek: Malá zimní procházka těšínskou nejen pivovarnickou historií >>>
Měšťanský pivovar Těšín

foto lokace
dnes součástí Polska, asi 100 m od hranic.
Tetín
Pivovar Tetín
zrušen asi 1882; 1 800 hl; BE
maj.: J. Vojáček
Část jeho budovy stojí dodnes po právé straně tetínského Velkostatku.
Tichá u Dolního Dvořiště
Po několika požárech, které tvrz v Tiché postihly v letech 1687, 1707 a 1789, nechal roku 1789 Buquoy tvrz přestavět na pivovar, který však neměl dlouhého trvání. Z areálu zbyla pouze památkově cenná věž z původní tvrze.
Tismice
Pivovar při dvoru Tismice
zrušen asi 1880; 100 hl; KO
Tisová
Pivovar Tisová
maj.: Karl Thannheiser; TC
Tišnov

 

Pivovar Tišnov

foto lokace
Malý pivovar Franze Hammingera ve městě zanikl kolem roku 1900; BY
Tišnov měl od jara 2011 vlastní městské muzeum. Sídlí v historickém měšťanském domě na Jungmannově ulici, dnes nazývaném Müllerův. Původně zájezdní hostinec, potom pivovar, koželužna, dům starosty, štáb nacistů a opuštěná chátrající budova. To vše byl Müllerův dům.
V rámci Tišnova byl také pivovar v Předklášteří.
Tloskov
Zámecký pivovar Tloskov ; Pivovar v Tloskově u Neveklova

foto lokace
zrušen 1942; max. 9 000 hl; BN
majitelé: rod šlechticů Daňků z Esse do roku 1945, pronajímán
V roce 2004 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce celého areálu zámku včetně pivovaru. V zámku sídlil ústav pro mentálně postižené.
Tlumačov

 

Panský pivovar Tlumačov

foto lokace
Místní část, tzv. bývalý Klebetov, se nacházela již vně opevnění a sloužila spíše k provozování řemesel, která pracovala s ohněm a zároveň s volným přístupem k vodě. V těchto místech se v 16. století nacházel i panský pivovar. Kolem roku 1665 přeměnil hrabě Rottal tvrz – panský dům na nájemní hostinec s tím, že pivovar se nacházel v Klebetově vedle domu č. 54.
Tmaň

 

Pivovar Tmaň

foto lokace
zrušen asi 1890; 700 hl
maj.: J. Nolč
Pivovar ve Tmani fungoval již od 2. poloviny 17. století. Roku 1862 statek a pivovar zakoupila rodina Nolčova. Následně byla provedena přestavba. By la vybudována moderní sladovna a vybavena strojním zařízením firmy Novák a Jahn. Kromě pivovaru zde byla vybudována i vinopalna. Vlivem konkurence pivovaru Suchomasty byla výroba ukončena roku 1883. Následně byly objekty přestavěny na sklady a sýpky, později převzaty zemědělským družstvem.
Točník

 

 

Knížecí pivovar v Točníku

foto lokace video
článek: Pivovary Točník a Žebrák >>>
zrušen 1926; max. 8 000 hl; BE
Mezi skalním bradlem, na kterém stojí hrad Žebrák, a plochou někdejšího rybníka stojí řada domů, která vznikla postupnou přestavbou budovy pivovaru. Ten se v Točníku poprvé připomíná roku 1544, některé části pocházejí z přelomu 14. a 15. století, kdy tvořily přihrazené podhradí. V 18. století byl pivovar barokně přestavěn, snad počátkem následujícího věku byla hlavní budova postupně rozdělena na pět objektů, které byly přestavovány na obytné. Výroba piva byla zastavena roku 1926. Vzhled z doby pivovarského provozu si nejlépe udržely dva nejvýchodnější domy: v jednom dnes funguje kavárna a galerie Bárka, ve druhém sídlí obecní úřad. V majetku rodu Colloredo-Mansfeld do roku 1930, pronajímán.
Tochovice
Schwarzenberský pivovar Tochovice
zrušen 1892; PB
Toužetín

  

 

  

Zámecký pivovar knížete Schwarzenberga Toužetín

foto lokace
zrušen 1901; 4 000 hl; LN
Koncem osmdesátých let 19. Století stál Adolf Josef kníže Schwarzenberg před otázkou, jak naložit s dosavadním starým pivovarem na velkostatku Toužetín, který bylo třeba buď velkým nákladem rekonstruovat nebo jeho provoz zastavit. Protože toužetínský pivovar ležel stranou od dopravních cest, rozhodl se Adolf Josef Schwarzenberg pro stavbu nového velkopivovaru na výhodně položeném místé, a to na vlastních pozemcích velkostatku Vršovice, v katastru obce Černčice, ležících v blízkosti lounského nádraží.
Toužim

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Obecní pivovar Toužim

foto lokace
1485 – 1901; max. 1 500 hl; KV
v majetku obce, pronajímán.
Vévodský pivovar Toužim

foto lokace
zrušen 1926; max. 7 800 hl
v majetku hrabat Beaufort-Spontini, pronajímán
Panský či zámecký pivovar vznikl v areálu toužimského panského sídla nejpozději v 1. třetině 16. století za Pánů z Plavna, patrně ještě v rámci starého poplužního dvora – dnešního Dolního zámku. V roce 1536 byl byl jeho provoz zastaven a tzv. zámecký vodovod byl předán městu Toužimi, které získalo právo pivovárečného monopolu na panství.
Po nástupu nové vrchnosti, Hasištejnských z Lobkovic, byl před rokem 1567 zřízen nový panský režijní pivovar, patrně v prostorách nového renesančního poplužního dvora, v roce 1620 vyhořel i se sladovnou (kde bylo připraveno 29 měřic sladu) při požáru města.
Nová vrchnost, vévodové sasko-lauenburští, v rámci celkové obnovy a přestavby panského sídla po roce 1623 budují nový panský pivovar v místě dnešní stavby, který je patrný na rytině z roku 1716.
Za markrabat bádenských byl někdy kolem poloviny 18. století sasko-lauenburský pivovar zbořen a nahrazen dnešním barokním objektem. Z původní stavby využil sklepů, které byly upravovány v roce 1661.
V roce 1901 byl tehdejší vévodský pivovar Toužim, provozovaný majiteli panství vévody z Beaufort-Spontini nebo nájemci, přestavěn na parostrojní provoz, výrobu piva ukončila velká hospodářská krize v roce 1926 a již nebyla obnovena. V dubnu roku 1945 pivovar zčásti vyhořel. Po roce 1945 jej získalo město Toužim. V 70. letech 20. století byly SÚRPMO vypracovány stavebně historické průzkumy a studie budoucího využití, které však nebyly realizovány.
Pivovar chátral až do roku 2004, kdy město Toužim začalo konzervovat stavbu a následně dalo vypracovat novou studii na budoucí využití. Památka byla zařazena do státního Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a probíhá zde postupná obnova a přestavba na kulturně společenské centrum města. Celkové náklady se odhadují na cca 80 mil. Kč. Proinvestováno je již asi 25 mil Kč, objekt je vyklizený, má opravenou a dostavěnou střechu, staticky zajištěné klenby a zdivo, osazené okenní výplně v patře a postupně dostává novou fasádu. (https://touzimskyzamek.estranky.cz/fotoalbum/pivovar/)
V roce 2004 se rozpočtu Toužimi objevila položka na opravu zchátralého objektu bývalého pivovaru. Začalo se především opravou střechy. Bývalý zámecký pivovar, který bez užitku chátral už více než šest desítek let, měl konečně v březnu 2007 zcela novou střechu. Toužimský historický pivovar postupně rekonstruovala toužimská radnice. Před třemi lety toužimská radnice získala první tři miliony korun z prostředků ministerstva kultury, konkrétně z fondu pro obnovu historických památek. V roce 2008 byla hotová střecha, byly opravené klenby.
článek: Vévodský pivovar Toužim >>>
Tovačov

 

 

 

Měšťanský pivovar Tovačov ; Tobitschau

foto lokace
zrušen 1912; 20 000 hl; PR
Roku 1678 došlo k narovnání mezi vrchností a městem ohledně práva várečného. 24 výsadních měšťanů dosud platilo z jimi provozovaného pivovaru vrchnosti roční stálou dávku 15 kop grošů. Protože však měli s jeho provozem značné potíže, postoupili jej vrchnosti s tím, že si své pivo mohli vařit v panském pivovaře ve Cvrčově. Zároveň se museli zavázat, že už nikde nepostaví žádný vlastní pivovar. Roku 1909 ukončena výroba, dále sladovna. Dnes obytný dům.
Posl.maj.: rytíř Guttmann
Trhanov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Trhanov ; Chodenschloss

foto lokace
Pivovar založil roku 1677 kníže Lamingen. Přešel pak do majetku Stadionů, vystřídal ještě několik vlastníků a od roku 1917 byla výroba převedena do pivovaru Kout, zrušen 1921; max. 10 000 hl; DO
Trhanovský pivovar vznikl už za pánů Lamingenů z Albenreuthu na počátku 70. let 17. století. Jeho vznik souvisel s rozšiřováním Trhanova. Po smrti Volfa Maxmiliána v roce 1696 koupil trhanovské panství hrabě Jindřich Jiří Stadion. Při obnově trhanovského zámku po požáru v roce 1755 se postavil i nový pivovar. Velkým odběratelem trhanovského piva byly okolní sklárny.V 19. století docházelo k drobným úpravám varny, což mělo za následek zvětšení kapacity jednoho varu. Vařilo se jednou týdně. Po zprovoznění železniční tratě, jež spojila města Tachov a Domažlice, došlo k největšímu nárůstu produkce piva v historii pivovaru. Rekordní výstav pivovaru byl v roce 1910, kdy bylo v Trhanově uvařeno 9 500 hektolitrů piva. Během 1. sv. války se výroba postupně snižovala a v rámci úspor velkostatku bylo v roce 1917 rozhodnuto o zastavení trhanovského pivovaru. Vaření piva pro potřebu panství Stadionů tak plně zajišťoval koutský podnik. (autor: Josef Babor, ze zdrojů domažlického Muzea Chodska).
Trhové Dušníky

 

Pivovar Trhové Dušníky ; Pivovar Dušníky; Městský Příbramský pivovar Trhové Dušníky ; Deutsch Duschnik

foto lokace
1679 – 1942; max. 6 500 hl; PB
maj.: Václav Chaluš ; vyráběl mj. tmavý ležák Dušnický Granát 12°. V roce 1973 byl zámek i část pivovaru zbořen.
Trhové Sviny

 
 

 

Obecní pivovar Trhové Sviny ; Schweinitz

foto lokace
1915-20 mimo provoz, 1925 zastavena výroba, 1929
zrušen; max. 3 000 hl; CB
Město Trhové Sviny vařilo černé i světlé pivo v objektu který tvořil zadní křídlo radnice:do jeho sklepa se vešlo 12 ležáckých sudů po 30 hektolitrech, pivovarská lednice pojala 400 fůr ledu. Patřil mu dvůr radnice, ve 20. letech sloužil jako sklad budějovického piva. Pivovar byl nahrazen budovou pošty a telekomunikací. Rovněž zde vyrostla nová restaurace.
Trhový Štěpánov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Trhový Štěpánov ; Markt Stiepanau
Jedním z práv, která měla města ve středověku, bylo i právo vařeni piva. Tohoto práva využívalo i městečko Trhový Štěpánov, které příhodné podmínky dostatečně využívalo ve prospěch svých občanů. Podle starých záznamů zde bývalo až 8 pivovarů (velikostí se samozřejmě nemohly rovnat s dnešními velkými podniky, zařízení bylo většinou součástí některého ze štěpánovských hostinců) a 21 hospod, kde se vyrobené pivo čepovalo. Z vaření a prodeje piva mělo samozřejmě město dobré zisky. Tento užitek měl Trhový Štěpánov až do roku 1553, kdy Štěpánov a okolí získal do svého vlastnictví Pavel Malovec ze Zbraslavic. Tento šlechtic záviděl místním měšťanům jejich bohaté příjmy, a tak se rozhodl, že pivo bude vařit a prodávat sám. Zároveň, aby se zaručeně zbavil konkurence, zakázal vaření piva v městských pivovarech. Pro Štěpánov a jeho obyvatele toto jeho rozhodnutí znamenalo velké finanční ztráty, a proto se měšťané rozhodli k protitahu a celou věc pohnali k zemskému soudu, u kterého podali na svého nového pána žalobu. K soudu byly povolány obě znepřátelené strany. Štěpánovští vystupovali sebejistě a očekávali vítězství. Spoléhali se však pouze na tradici vaření piva ve svém městě a výše uvedená práva nemohli nijak písemně doložit. To byla jejich zásadní chyba, protože bez úředních písemných dokumentů v úspěch vlastně mohli jen doufat. A tak přestože povolali hned několik svědků, kteří vypovídali v jejich prospěch, nakonec při se šlechticem prohráli. V následně vyneseném rozsudku jim bylo vaření piva zakázáno. Dále bylo ponecháno na vůli pana Pavla Malovce, kdo ve Štěpánově může vařit a prodávat pivo. A jako by to nestačilo, byli ještě někteří z konšelů údajně uvězněni za odpor proti vrchnosti. Od té doby pak v Trhovém Štěpánově pivo vařil už jen Malovec. BN
Trkov
Pivovar Trkov
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Trnávka

 

Pivovar Trnávka
zrušen asi 1880; 100 hl; NJ
maj.: hrabě Vetter
Trnová

 

Pivovar Trnová

foto lokace
zrušen 1895; 1 000 hl; PAZ
V panském dvoře býval pivovar, ve kterém se vařilo pivo do roku 1890. Posl.maj.: rytíř Scharschmidt
Trnová
V Trnové stával patrně pivovar na 138 sudů. (TC)
Troubky

 

Pivovar Troubky
zrušen asi 1885; 200 hl; KM
maj.: A. Schiedlová
Troubsko

 

Pivovar Troubsko

foto lokace
zrušen asi 1880; 200 hl; BY;
maj.: Leopold Hodak
článek: Historie troubského pivovaru >>>
Trpísty

 

 

Zámecký pivovar Trpísty ; Brauerei Trpist

foto lokace
Roku 1830 kupuje panství hraběnka Terezie z Trautmannsdorfu, která zřídila v zámeckém areálu moderní pivovar. Zrušen 1940; 1 000 hl; TC
maj.: hrabě Weydenbruck
Tršice

 

Pivovar Tršice
zrušen 1885; 1 000 hl; OL
Metropolitní kapitula v Olomouci; První zmínka o pěstování chmele v Tršicích je z r.1506 (o pivovaru r.1561). Majitelem Tršic byl tehdy Nikodem z Bobolusk (Bobolusky – malá osada v Polsku). Tragický požár v obci vypukl 19.7. 1830. Bylo zničeno 41 domů, kostel, fara, zámek, všechna hospodářská stavení u něj a pivovar.
Trutnov

 

Měšťanský pivovar Trutnov

foto lokace
V provozu
článek: Pivovar Krakonoš Trutnov >>>
Třanovice

 

Před první světovou válkou byla v obci hospoda „Na Fazolovce“ č.p. 53 (Zawadski), kterou vlastnil p. Fazol z Těšína. V hostinci se vařilo pivo. Hospoda byla zbourána kolem roku 1957-58 a na jejím místě byl postaven nový rodinný domek.
Třebechovice pod Orebem

 

Měšťanský pivovar Třebechovice pod Orebem

foto lokace
článek: Měšťanský pivovar Třebechovice pod Orebem >>>
Třebel

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Zámecký pivovar Třebel ; Schloßräu am Wolfsberg Triebl

foto lokace etikety
1647 – 1948, 1928 vyhořel a obnoven; 5 000 hl; TC
Rudolf Kubinský ; vyráběl Wolfsberg Bier 10o dunkel, 10o hell, 12o
dunkel, 12o černé Vlkovar
Panský pivovar Třebel (Triebl) byl údajně založen a vystavěn roku 1647. Znám je i první sládek, který zde působil, totiž Martin König. Na počátku osmnáctého století už patřil k pivovarům ve zdejším kraji produkujícím nejvíce piva. Pivovar měl k dispozici chmelnice na severozápadním svahu Vlčí hory, u Slavic, Plezomu, Olbramova a Trpíst. V druhé polovině devatenáctého století pivovar majitelé z rodu Kinských pronajímali a vystřídalo se zde mnoho sládků nejen úspěšných. V roce 1895 koupil spojené statky Trpísty, Třebel a Slavice u Stříbra rytíř Wilhelm Kubinzky. Pocházel ze židovské rodiny, která získala šlechtický titul. V roce 1908 ho převzal po smrti svého otce syn Rudolf. Pivovar začal doslova vzkvétat a jeho výstav během jediného roku stoupl na dvojnásobek, tedy na 5 tisíc hektolitrů piva ročně. Výroba piva klesla až s příchodem první světové války. Zato po válce se dařilo ročně vyprodukovat až 7 tisíc hektolitrů. A jak to bývá, když se daří, něco se pokazí. 13. července roku 1928 vyhořel pivovar i několik dalších domů. Provoz byl
ale obnoven a netrvalo dlouho a „Zámecký pivovar na Vlčí hoře“ vyráběl kromě zlatavého moku i limonádu s příznačným názvem Wolfsbergperle. S nástupem druhé světové války připadla obec Třebel do Německa. Část rodiny Kubinských, vlastníků pivovaru emigrovala do Velké Británie. Roku 1939 byl majetek jako židovský zabrán a dosazen správce. Rudolf Kubinsky byl v koncentračním táboře umučen nacisty. Po válce byl pivovar zabaven jako německý majetek a spadl pod národní správu.Pivovar sice získává po soudním sporu v roce 1950 zpět Rudolf Kubinsky starší, který se vrátil z exilu. Třebelský pivovar už ale nefungoval. V roce 1948 Ministerstvo výživy ČSR jeho nerentabilní provoz zrušilo,“ dále uvádí Jan Jirák a dodává, že veškeré vhodné použitelné strojové vybavení bylo odvezeno do pivovaru v Chodové Plané. „Mnoho lidí s nostalgií vzpomínalo na třebelské pivo, které bylo prý jedinečné a specifické díky používání vody z pramene vyvěrajícího ze sopečného podloží na úpatí Vlčí hory. Dnes objekt chátrá. Vystřídalo se zde několik majitelů a i současná majitelka usiluje o prodej. Podle informací z realitní kanceláře pověřené prodejem nemovitosti se sice podařilo najít nadšeného kupce, který dokonce chtěl obnovit výrobu piva, ale nakonec z prodeje sešlo. (zdroj: http://tachovsky.denik.cz)
článek: Pivovar v Třebeli >>>
Třebenice

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský, Družstevní pivovar Třebenice ; Trebnitz b. Lobositz

foto lokace
1299 – 1915; max. 4 000 hl; LT
původně právovárečné měšťanstvo, pak v německých rukou, na konci Hospodářské nákupní a prodejní společenstvo, s.r.o.
V roce 2005 se v obci slavilo půlkulaté výročí – v roce 1575 získaly Třebenice výsadu pivo vařit, v roce 1675 vydaly nový řád vaření piva pro právovárečníky v domech a v roce 1875 byl v Třebenicích ustanovena daň z piva, tzv. pivní krejcar. Obce plánovala várku s třebenickou etiketou. Chtěli mít při této příležitosti jeden tisíc lahví.
článek: Historie vaření a pití piva v Třebenicích >>>
Böhmův pivovar Třebenice

foto lokace
zrušen 1920; max. 400 hl, majitel: Václav Böhm
Třebešice

 

Pivovar kláštera benediktinů Třebešice

foto lokace
zrušen asi 1895; 700 hl; BN
Třebíč

 

Měšťanský pivovar Třebíč ; Várečenstvo města Třebíče

foto lokace etikety
článek: Měšťanský pivovar Třebíč >>>
Třebívlice

 

Zámecký pivovar Třebívlice
zrušen asi 1890; 300 hl; LT
maj.: F. a A. Rauchovi
Třebíz
Pivovar zde fungoval do počátku 18.stol, kdy byl převzat svatovítskou kapitolou a uzavřen. Výroba byla převedena do pivovaru Klobuky v Čechách. KL
Třebnice

 

Pivovar Třebnice

foto lokace
zrušen asi 1890; 1 000 hl; PB
maj.: A. Pistorius
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Třeboň

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Augustiniánský pivovar Třeboň ; Wittingau

foto lokace
1367 – 1785
článek: Třeboňské pivovary >>>
článek: Třeboňské pivovarnictví >>>
Měšťanský pivovar Třeboň

foto lokace
14.stol. – 1903-05 nevyráběl, 1917 zastavena výroba, 1921 zrušen; max. 1 000 hl
nájemce kníže Schwarzenberg
Schwarzenberský pivovar Třeboň

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Regent Třeboň >>>
Třeboutice

 

Pivovar Třeboutice
zrušen asi 1900; 1 000 hl; LT
maj.: Biskupství litoměřické
Třebušín

 

Pivovar Třebušín
zrušen asi 1880; 300 hl; LT
maj.: svobodná paní ze Skal
Třemešek

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Třemešek ; Johrnsdorfer Bierbrauerei Dr.Ulrich & Co. ; Nordmährische Brauereien

foto lokace
zrušen 1933; 10 000 hl; SU
Ves Třemešek vznikla v místě dnešního zámku asi v první polovině 14. století. Samotná stavba pivovaru však pochází až ze století 19-tého. Na konci 19.stol. jej zakoupila společnost, vlastnící hanušovický pivovar. Na počátku 20.stol. byl pivovar spojen s hanušovickým a šumperským do jedné akciové společnosti s názvem Nordmährische Brauerei und Malzfabrik, Aktiengeselschaft in M. Schönberg. V roce 1916 došlo k přechodnému, později definitivnímu zastavení výroby.
Třemešský pivovar byl postaven kolem roku 1780 v historizujícím slohu. Dekorativní prvky na věži napodobují cimbuří a tvar oken připomíná románský sloh. Pivovar byl uveden do provozu v roce 1871, před první světovou válkou se zde stáčel Třemešský kozel Johrsdorfer Bock. Na počátku 20. století byl pivovar spojen s hanušovickým a šumperským do jedné akciové společnosti. Šumperský historik Zdeněk Gába uvedl v jednom ze svých článků, že se na Třemešku pivo přestalo vařit v roce 1916, ale slad se zde zřejmě vyráběl až do 2. světové války. Objekt byl pak různě využíván, ale jeho slávu se již obnovit nepodařilo. Sladovnických věží se sice v šumperském regionu zachovalo několik, ale ta třemešská je považována za technický skvost. (zdroj: www.denik.cz)
Třešť

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Třešť ; Triesch

foto lokace etikety
1852 – 1961; 10 000 hl; JI
maj.: Leopold Sternbach, 1948-1952 Komunální podnik, 1953-1959 Horácké pivovary n.p., 1960-1961 Jihomoravské pivovary n.p.
V roce 2001 se objevila snaha oživit prostředí starého pivovaru. V alternativních prostorách  pivovaru se měla uskutečnit říjnu 2001 akce Tančírna. Rada města Třeště žádost o jednorázové pronajmutí daného objektu zamítla s tím, že akce takovéhoto rozsahu je nad rámec technických možností tohoto objektu. Objekt bývalého pivovaru, který stojí při hlavní silnici Jihlava ­ Telč u odbočky na Stonařov již někdejší pivovarnické časy příliš nepřipomíná a nic nenasvědčuje tomu, že by se snad mohly vrátit. Areál bývalého pivovaru byl v roce 2001 v majetku města a to stálo před nelehkou otázkou jakým způsobem objekt zužitkovat. Nejstarší záznamy o pivovarnictví v Třešti pocházejí z 16. století. Naposledy se zde pivo vařilo 30. listopadu 1961, od té doby byl „pivovar“ využíván k různým účelům, například jako sklad civilní obrany. V roce 2000 získalo objekt město do vlastnictví jako svůj historický majetek. Následovalo několik jednání se zájemci o koupi nebo pronájem, avšak všechna skončila bez úspěchu. Radní a zastupitelé, kteří
nenašli pro budovu optimální využití, se rozhodli v červenci 2002 bývalý pivovar prodat za 1,8 milionu korun, které nabídla firma Prix Morava.
Třinec
Pivovar Třinec
V 17.stol. v obci žilo okolo tří set obyvatel, kteří se zabývali především zemědělstvím. Byl zde grunt, dva mlýny, palírna alkoholu a pivovar. V roce 1804 zde fungoval pivovar.
Tučapy

 

Zámecký pivovar Tučapy

foto lokace
zrušen asi 1890; 500 hl; TA
maj.: bratři Pfefferové
Pivovar byl v Tučapech postaven v roce 1804 Prosperem Berchtoldem z Uherčic. Kolem roku 1880 byl však přebudován na lihovar, jelikož to bylo pro majitele výhodnější.
V roce 2003 byla zachována část budov pivovaru v sousedství Domova důchod včetně komína, kde hnízdili čápi. Z lihovaru se v roce 2018 zachoval jen komín.
Tuchoměřice

 

Pivovar Tuchoměřice

foto lokace
zrušen 1925; 2 500 hl; PAZ
maj.: J. Řehořovský
Tuchořice

 

Pivovar Tuchořice

foto lokace
zrušen 1930; 2 000 hl; LO
Tulešice

 

Pivovar Tulešice

foto lokace
zrušen 1902; 1 200 hl; ZN
maj.: rytíř Dormitzer
Tupadly

 
 

 
 

Státní pivovar Tupadly

foto lokace etikety
max. 17 000 hl; KH
vyráběl mj. Tupadelské 10o výčepní pivo světlé
Pivovar byl založený roku 1749, uzavření pivovarských provozů nastalo v roce 1961. Mezi jeho majitele patřili: František Josef kníže Auersperg (1869); Ferdinand kníže Auersperg; Dr. Josef hrabě Trauttmansdorff; Dr. Josef hrabě Trauttmansdorff – národní správa; Českoslovesnký stát, Vrchní správa státních pivovarů v Benešově; Východočeské pivovary, n.p. V roce 2020 zprovozněn v areálu minipivovar.
článek: Minipivovar Tupadly >>>
Trmice

  

 

  

 

 

Vrchnostenský pivovar v Trmicích ; Pivovar Trmice ; Dampfbrauerei Türmitz

foto lokace
17.stol. – 1920; max. 20 000 hl
maj.: hrabě Nostic; Od roku 1830 pronajímán a teprve v roce 1907 ho hrabě Sylva – Tarouca převzal zpět do své režie a celý závod zmodernizoval pro roční výstav 30 000 hl. Již v roce 1911 však podnik prodal Měšťanskému pivovaru v Ústí nad
Labem, který zde vařil pivo až do roku 1915. V objektu za socialismu sídlily Zemědělské stavby, v roce 2003 tu byla firemní všehochuť.
Turnov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar a výrobní podnik hostinských Turnov ; Svobodův pivovar

foto lokace etikety
1842 – 1924; max. 6 500 hl
maj.: Svoboda
Parostrojní pivovar Turnov ; Táborského pivovar

foto lokace etikety
1846 -1942; max. 20 000 hl
V roce 1966 se začalo v Turnově s bouráním rozsáhlého pivovaru číslo popisné 217 naproti prodejně obuvi, zvané Baťovna. Původně měšťanský podnik, o němž se prameny zmiňovaly již roku 1608, držela od poloviny 17. století vrchnost. Roku 1878 jej koupil Josef Táborský. Za druhé světové války ale vaření piva ustalo a majitel se přeorientoval na poskytování služeb motoristům. Živnost mu ale později znárodnili a dům byl zbořen. Místo se dnes užívá jako tržnice a parkoviště.
Tvořihráz
Klášterní pivovar Tvořihráz
zrušen asi 1880; 100 hl; ZN
Tvoršovice

 

Pivovar Tvoršovice ; Tvaršovice ; Tworschowitz
zrušen asi 1905; 2 000 hl; BN
maj.: Quitton z Quentinů
Týn nad Bečvou

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Týnec

foto lokace
zrušen 1905; 10 000 hl; PR
maj.: kněžna Hatzfeldová
Za pánů z Ludanic, v letech 1553 až 1571, byl v místě postaven pivovar. Skladatele Bedřicha Smetany Žofie se provdala za sládka Františka Matějku, který působil ve zdejším pivovaru. Pivovar byl založen roku 1593. První písemná zmínka o majiteli je roku 1858, kdy ho zakoupila kněžna Gabriela Hatzfeldová. Vlastnila jej až do jeho zániku v roce 1907, kdy pivovar vyhořel a posléze v něm již výroba nebyla obnovena. Jako nájemci se uvádí A. Haas – synové, kteří zde pivo vařili do roku 1896. Od roku 1897 byl nájemcem a taktéž sládkem Berthold Haas. V tomto období se týnský pivovar jmenoval „Panský pivovar a sladovna kněžny Hatzfeldové“, později „Berthold Haas – pivovar“. Tento poslední nájemce a zároveň sládek zde působil do roku 1905, kdy byla výroba v tomto pivovaru ukončena. Na jednu várku se v tomto pivovaru uvařilo 48 hl. piva. (www.pivovar-lipnik.cz/4457/pivovar-tyn-nad-becvou)
Dnes již po budovách nezbylo nic.
Týnec

 

Pivovar Týnec ; Teinitzel
zrušen asi 1900; 2 000 hl; KT
maj.: hrabě Kolowrat
Týnec nad Labem

 

Právovárečný měšťanský pivovar Týnec nad Labem

foto lokace
1600 – 1936; max. 4 000 hl; KO
v majetku právovár.měšťanstva do r. 1936, pronajímán. Objekt zbořen.
Týnec nad Sázavou

 

Založení týnecké továrny na kameninu spadá do roku 1793. Zakladatelem byl majitel Konopiště František Josef hrabě z Vrtby (1759-1830), jenž věnoval k tomu účelu vedle finančních prostředků starý zámek a pivovar v Týnci, patřící k jeho konopišťskému panství.
Týn nad Vltavou

 

 

Knížecí arcibiskupský pivovar Týn nad Vltavou

foto lokace
V roce 2019 v areálu zprovozněn minipivovar.
článek: Pivovar Týn nad Vltavou >>>
článek: Vltavotýnský pivovar Týn nad Vltavou >>>