Neobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Golčův Jeníkov

Budovy některých zaniklých pivovarů jsou ozdobou měst či vesnic, po jiných zbyly jen sladovny nebo různé provozní budovy, památkou na jiné jsou pouze podzemní sklepní prostory. Nejsmutnější je vzpomínka na ty, které z povrchu země zmizely zcela a navždy.

První velká vlna uzavírání pivovarů v českých krajích přišla na konci 19.století a souvisela s rostoucím počtem nových moderních průmyslových provozů. Staré drobné panské či měšťanské pivovárky, založené ještě povětšinou na ruční práci, nemohly v konkurenci uspět, odbyt jim již nezaručovala žádná privilegia.

První světová válka také řádně snížila počty pivovarů. Poválečnou ekonomiku, nevyjímaje pivovarnictví, pak záhy zabrzdila a srazila dolů hospodářská krize. Krátkou prvorepublikovou konjunkturu vystřídalo protektorátní válečné hospodářství.

Pivovary, které přežily hrůzy prvních čtyř desetiletí 20.století, pak čekalo centralizační běsnění KSČ řízeného hospodářství.

V polovině 19.století bylo v Čechách činných asi 1 000 pivovarů, na přelomu století se jejich počet snížil zhruba o třista. V roce 1945 existovalo na území tehdejšího Československa celkem 252 činných pivovarů, v roce 1990 již vařilo jen 71 provozů.

Budovy některých zaniklých pivovarů jsou ozdobou měst či vesnic, po jiných zbyly jen sladovny nebo jiné provozní budovy, památkou na jiné jsou jen sklepní prostory v zemi. Nejsmutnější je vzpomínka na ty, které z povrchu země zmizely zcela a navždy.

Čtěte také:  Pivovar Dobrovice

Příběh Pivovaru Golčův Jeníkov

Město Golčův Jeníkov na mapách i ve skutečnosti naleznete v kraji Vysočina, 25 km severozápadně od Havlíčkova Brodu.

Na obchodní cestě z Čech na Moravu byla v roce 1184 založena osada Jeníkov. Vesnice se postupně rozrůstala a později byla spojena s dalšími dvěma osadami Zábělčicemi a Rájem. V roce 1636 dostal od císaře obec darem generál Martin Maxmilián Goltz. Od této doby se ujal název Golčův Jeníkov.

V místě dnešního zámeckého areálu stávala ještě v 17. století tvrz. Kolem ní se rozkládaly Zábělčice – samostatná ves s vlastním panstvem i vlastní historií. V roce 1580 se obě panství spojila. Panství Jeníkov tím zbohatlo a výrazně se rozrostlo, Zábělčice si totiž hospodářsky vedly velice dobře.

V roce 1772 zahájila ve městečku svůj provoz tabáková továrna. V roce 1812 byla výroba přesunuta do Sedlce u Kutné Hory. Od roku 1869 je město spojeno se světem železnicí.

Jeníkovské pivovarnictví bylo v područí vrchnosti.

Roku 1559 prodává Burián Trčka z Lípy a na Lipnici, podkomoří království českého, ves Zábilčice Mariáně Robmhápové ze Soutic. Ta učinila ze Zábělčic správní centrum svého panství. Vystavěla zde poplužní dvůr a dokonce zřídila i pivovar.

Roku 1830 jeníkovské panství koupila Terezie, hraběnka z Trautmannsdorfu, která zřídila v zámeckém areálu moderní pivovar. Jako skladiště chmele sloužila budova tvrze. Výstav provozu se pohyboval v rozmezí 10 -15 000 hektolitrů piva za hospodářský rok.

V roce 1911 získal pivovar Karel A. Milner. Kapacitně nevyhovující a technologicky zastarávající provoz už neměl budoucnost. Téhož roku proto K.A.Milner začal stavět nedaleko stávajícího nový moderní pivovar. První várka proběhla v roce 1913, kdy byla tím pádem ukončena výroba ve starém podniku.

V období první republiky se výroba v Parostrojním pivovaru pohybovala okolo 15 000 hektolitrů. Proslulé Jeníkovské pivo se tehdy prý vozilo dokonce na Pražský hrad. Rodina Milnerů vlastnila pivovar do roku 1945, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a provoz pak vystupuje jako státní pivovar. Po roce 1948 nastoupila éra působení pod křídly uskupení národních podniků.

Snad díky své relativní novosti přečkal provoz v Golčově Jeníkově všechny vlny uzavírání malých pivovarů ve jménu centralizace v 50. a 60. letech minulého století.

Čtěte také:  Pivovar Uherský Brod

V 70. letech získalo pivo u štamgastů přezdívku Obzinova dvanáctka podle bývalého komunistického ministra vnitra (1973–1983). V 80. letech bylo stěžejní značkou pivovárku na západním úpatí Českomoravské vrchoviny pivo 11 % Zlatopramen. Tehdy se vyrábělo až 35 000 hektolitrů chmelového moku za rok.

Přesný důvod, proč vedení podniku Východočeské pivovary v roce 1988 rozhodlo o uzavření svého jeníkovského závodu se asi nedozvíme.

Začátkem 90. let zakoupila v bývalém pivovaru se nacházející sodovkárnu firma Hema s.r.o. a obnovila i vaření piva. Sortiment tehdy byl ve složení: Jeníkovská desítka (světlé výčepní; alk.: 4,0 %) a Forman (světlý ležák; alk.: 5,2 %). Zajímavostí bylo, že pivo se kromě sudů plnilo i do neobvyklých 0,33 litrových lahví.

Divoká „klausovská“ 90. léta však malým výrobcům piva příliš nepřála. Pivní pestrost ještě v módě tolik nebyla, pivaři a hospodští si spíše potrpěli na bohaté velkoznačky.

Odbyt produktů obnoveného pivovaru vázl, banky nicméně neúprosně vyžadovaly splácení úvěrů. V roce 1996 byl vyhlášen na společnost konkurs a jeníkovské varny definitivně vychladly. Část budov byla využívána jako sklady. Technologie byla postupně rozprodávána.

Umíráček zazvonil pivovaru v Golčově Jeníkově v roce 2009, neboť byl v červnu nečekaně zbourán. Tehdejší majitel areálu budovy nechal pobořit, ale dále již ve svém úsilí nepokračoval a zbořeniště zůstalo jako němá výčitka uzavření zdejší pivovarnické historie.

Zastupitelstvo v Golčově Jeníkově schválilo v říjnu 2015 odkoupit od soukromého vlastníka (firma Banaz) pozemky pod bývalým pivovarem za více než čtyři miliony korun. Na pozemcích byly v té době základové desky budov, celý povrch areálu byl pokryt betonem a asfaltem. Sklepy měly zřícené klenby.

Na konci května 2016 stále probíhala jednání o prodeji.
V průběhu roku 2016 se podařilo převod dokončit a v únoru 2017 byla zahájena rekultivace pozemků. Po dokončení rekultivace by zde měla vyrůst zástavba rodinných domů, která naváže na zástavbu z minulých let.

 

galerie etiket pivovaru

Zdroje:
www.golcuv-jenikov.cz
www.zanikleobce.cz
www.geocaching.com/geocache/GC54THK_zanikly-pivovar-golcuv-jenikov
www.pivniobzor.cz/clanky/2009-10-09-vzpominka-na-zemrele
www.havlickobrodsky.denik.cz
Mapy.cz (snímek zbořeniště z 28.8.2015)
Archiv Františka Podzimka (pivovar na archivním snímku z r. 1920)