Pivovar Ivanovice na Hané

 

   fotogalerie

   lokace v Hist.mapě

Čtěte také:  Pivovar Brumov

  Historie:

  Obec leží asi 7 km severovýchodně od Vyškova.
  Počátky výroby sladu jsou spojeny s pivovarnictvím, kdy sladovna byla součástí každého pivovaru. V listině velkopřevora Jana ze Švamberka z roku 1460 už je zmínka o ivanovickém panském i obecním šenku a sladovně. To značí, že už tehdy zde stál také panský pivovar. Ještě zřetelněji to vysvítá ze zachované listiny z r. 1513, kde se mluví o šenku vinném a pivném: „Páni jejich také piva svá šenkovati budou moci, i lidem prodávati, kdož by kupovati chtěl. Ivanovští jiných piv na panská vésti nemají, než od pánův svých bráti nebo sami vařiti mohou. A páni jejich také dobrá piva vařiti a jen na slušném trhu dávati mají“.
  Augustin Kratochvíl ve spise „Popis panství r. 1750 soudního okresu vyškovského“ (pro Vlastivědu moravskou uvádí, že se v ivanovickém pivovaru vařilo 860 sudů piva ročně. Ve farní kronice P. Hudečka v záznamech týkajících se doby panství Karla Jindřich z Žerotína (+3.5.1688) je uvedeno, že „pivovar panský, v novém nákladě vystavěný, při něm sladovní štok kamenný, spilka a to všecko co k pivovaru náleží, vařeno každého týdne po patnácti sudech čtyřvěderních k vystavování. Roční užitek pivovaru byl 1 600 rýnských.“

  Panské sýpky skýtaly k výrobě piva dostatek surovin. Jak pšenice, z níž se původně slad vyráběl, tak i chmele z domácí produkce. Na ivanovickém panském katastru byly dvě chmelnice: jedna za dolním mlýnem (nyní výroba krmiv Bioveta) a druhá u horního mlýna (zbořený). Odtud pochází také označení polnosti „louka za chmelnicí“.

  O právo šenkovní, tj. o právo pivo nalévat se vedly mezi obcí a vrchností občas spory a táhly se už od roku 1513 až do roku 1783. Posledním sládkem v panském pivovaru byl Peregrin Vencl, který roku 1866 zemřel a od té doby se na ivanovickém panství už pivo nevařilo. Pivovar si pronajala firma Milchspeiser a Katscher až do roku 1886 jen pro sladovnické účely. Objekty bývalého pivovaru a sladovny – stály hned naproti hlavní brány při vjezdu do zámku – zůstaly pak opuštěny až do roku 1920, kdy byly upraveny na koňské stáje nově se nastěhovaného státního veterinárního ústavu a později při dalších rekonstrukcích celé zbourány.

  Majitelé:
  1849-1869 Marie Terezie arcivévodkyně Habsburg-Lothringen d`Este-Wittelsbach

  Výstav piva v hl:
  max. 1 000 hl

  Nájemci:
  TEXT NAJEMCI
  Sládci:
  TEXT SLADCI