Historické pivovary D

Dačice

  

 

  

 
 

Panský pivovar B. Dalberga Dačice

foto lokace
článek: Panský pivovar Dačice (před 1610 – po 1925) >>>
Zrušen asi 1920; 1 500 hl; JH
Měšťanský pivovar Dačice

foto lokace
Zrušen 1936
Dalešice

  

 

 

Dreher Anton, pivovar Dalešice ; Zemědělská jednota Dalešice

foto lokace
1609 – 1977, obnoveno 2002
článek: Akciový pivovar Dalešice >>>
článek: Příběhy znovuzrozených pivovarů – Dalešice >>>
Dalovice

 

Pivovar Dalovice ; Dallwitz
Zrušen 1905; 3 000 hl; KV
Posl.maj.: Riedl z Riedensteinu
Dalovický občan L. Radl dal r. 1913 kříž přemístit pod lípu, která stála u silnice poblíž jeho pivovaru (pivovar byl vedle rybníčku nedaleko Starého zámku).
Darová

 

Pivovar Darová
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.2 >>>
Dašice

  

 
 

Pivovar Dašice

foto lokace
článek: Minipivovar Dašice >>>
Zrušen asi 1930; 2 000 hl; PU
Posl.maj.: B. Dvořák; Budovy pivovaru v roce 2002 byly zachovány, byly komerčně využity. V roce 2017 obnovena v areálu výroba piva.
Davle

 

Pivovar Davle

foto lokace
Zrušen asi 1890; 1 000 hl; PAZ
Posl.maj.: baron Weidenheim
Děčín

  

 

  

 

Podmokelský pivovar v Děčíně

foto lokace etikety
článek: Minipivovar Kapitán Děčín >>>
článek: Pivovar Děčín >>>
Zámecký pivovar Děčín ; Tetschen
Zrušen 1875; Páni z Bünau přeměnili hrad ve druhé polovině 16. století v pohodlnější sídlo. V té době byl i vybudován pivovar.
Defurovy Lažany

 

K tvrzi Lažany v roce 1630 patřil pivovar s chmelnicí, ovčínem a poplužní dvůr. Majetek vlastnil Petr Vok Švihovský. PJ
Dehtáry

 

Pivovar Dehtáry

foto lokace
Děkov

 

Na poč.18.stol. tu byl panský pivovar. RA
Děpoltovice

 

Pivovar Děpoltovice ; Tűppelsgrűn

foto lokace
Zrušen 1917; 45 000 hl; KV
Posl.maj.: Anton Weber
Dešenice

 

 
 

Pivovar hraběte Hohenzollerna Dešenice

foto lokace
Zrušen 1946; 15 000 hl; KT
Pivovar vznikl v 16.stol. v areálu tvrze na návsi v Dešenicích. První výstav piva byl zaznamenán v roce 1572. V druhé polovině 18.stol. byl areál razantně přestavěn na pivovar. Dnes je objekt v majetku obce. Obec v jednom křídle bývalého pivovaru vybudovala v roce 2005 Hasičskou zbrojnici. Bývalý pivovar nachází i další využití, hlavně při různých kulturních vystoupeních nebo výstavách.
Dětenice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar v Dětenicích, provozovaný nájemcem Jiřím Petákem ; Zámecký pivovar Dětenice

foto lokace
článek: Zámecký minipivovar Dětenice >>>
1907 – 1948; 6 000 hl; JC
Majitelé: A. a R. Blochové, J. Peták, Ing. Emanuel Řehák. Pivovar byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18.12.1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28.4.1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Pivovar který patří k zámku Dětenice vařil pivo od poloviny 19 století až do roku 1950 a byl svým pivem velmi znám, byl opět v zprovozněn v polovině dubna 2003.
Dírná

 

Pivovar Dírná

foto lokace
Zrušen 1949; 4 000 hl; TA
Posl.maj.: J. Wratislav, pak národní správa.
Dívčice

 

Dne 12.srpna 1528 Jan Řepický rozdělil otcovské jmění mezi syny Hynka, Adama a Ctibora tak, že Hynek dostal Dívčice se dvorem, sladovnou a pivovarem. CB
Dlažkovice

 

Pivovar hraběte Schőnborna Dlažkovice
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; LT
Dlažov

 

Pivovar Dlažov ; Glossau
Zrušen asi 1895; 500 hl; KT
Posl.maj.: kníže Hohenzollern
Dlouhá Ves

 

Schwarzenberský pivovar Dlouhá Ves ; Langendorf
Zrušen asi 1890; 2 500 hl; KT
Dobromilice

 

Zámecký pivovar Dobromilice
Zrušen 1885; 400 hl; PO
Veškeré budovy byly ještě před II. světovou válkou zbourány a na jejich místě byly postaveny dva bytové domy.
Dobrovice

 

Spojené pivovary, akciová společnost „Klášter“ Dobrovice

foto lokace etikety
článek: Pivovar Dobrovice >>>
Dobrš

 

Smlouvou z roku 1609 se zdejší tvrz ocitla v majetku částečně Miletických – pivovar, příkop, chmelnice a díl zámku s dvorem. Další část vlastní větev Ohrazenická, následně od roku 1615 je část v držení Kavků z Říčan (Anna Říčanská). Kolem roku 1692 začal Hubert Zikmund stavět nový zámek, v letech 1690 – 1707 je zámecký areál v držení rodu Althanů.
Dobruška

 

 

Měšťanský pivovar Dobruška ; Pravovárečné měšťanstvo v Dobrušce

foto lokace
článek: Minipivovar Dobruška >>>
Dobřany

 

 

Měšťanský pivovar Dobřany

foto lokace
1378 – 1950; 15 000 hl; PJ
1948-1950 Západočeské pivovary n.p.
Podle údajů tereziánského katastru v polovině 18. století pivovar vařil 805 sudů za rok. Měšťanský pivovar vařil od roku 1873 v nové budově, vystavěné stavitelem Martinem Stelzerem. V roce 1900 zásoboval pivovar 25 obcí při obratu 1.4 mil. korun.
Dobřejovice

  

 

  

 

Zámecký pivovar J. Štěpána Dobřejovice

foto lokace
Zrušen 1929
Stával poblíž návsi, patřil k hospodářskému dvoru zdejšího zámku. Pivovar byl asi do r. 1886 v režii arcibiskupa Františka Schönborna. Později jej získal do pronájmu pan V. Novotný, který zde do té doby zastával funkci sládka. K pivovaru patřila i vinopalna. Po jejím zrušení se v této provozovně usadil žid Nathan Eisler, zařídil si krámek a obchod s obilím. Objekt zvaný Židovna zde stál po několik generací, než byl zbořen v r. 1948. Na místě bývalého pivovaru a na jeho pozemcích byly v 80. l. 20. stol. postaveny bytovky.
Dobřenice

 

Pivovar hraběte Kinského Dobřenice
Zrušen 1875; HK
Dobřeň

  

 

  

 

Pivovar Dobřeň
Patrně již ve třináctém, ale určitě již ve čtrnáctém století stávala v obci tvrz. O jejím prvním majiteli ani o její podobě už dnes není nic známo. Tvrz postupně pustla, ale ještě roku 1738 tu z přilehlého dvora zbyla ratejna, komora, drůbežník a pivovar. Zbytky pivovaru pak byly ještě dlouho patrné v severní části dobřeňského dvora. Z něj se dříve převáželo pivo po rybníku na loďkách do prostorného sklepa, který byl vystavěn pod polem zvaným „Borek“. KH
Dobřichovice

 

Křížovnický pivovar Dobřichovice

foto lokace
článek: Křížovnický pivovar Dobřichovice >>>
Dobříš

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Dobříš ; Philipp Kellner strojní pivovar
lokace
Uzavřen 1911; 7 000 hl
Původní panský pivovar stával v blízkosti zámku, při hospodářském dvoře. Jednalo se o malý ruční provoz s výstavem kolem 7 000 hl. Pivovar byl v posledním období pronajímán, jeho posledním nájemcem Filip Kellner a sládek Bohutínský přešli do nově budovaného pivovaru.
Parostrojní pivovar Dobříš ; Knížecí Colloredo-Mansfeldský parostrojní pivovar ; Dobříš Pivovarský průmysl společnost s r.o. Dobříš

foto lokace etikety
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Dobříš >>>
článek: Pivovar Dobříš >>>
Doksany

 

 

Aehrenthálský parostrojní pivovar Doksany ; Klášterní pivovar

foto lokace
článek: Klášterní pivovar Doksany >>>
Pivovar byl založen v roce 1726 a roku 1946 byl provoz uzavřen.
Doksy

 

 

Pivovar Doksy – Podhrází ; Thammühl

foto lokace
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
Zrušen 1895; CL
V roce 1845 po dlouhé zimě voda z Čepelského rybníka zaplavila dokský mlýn a pivovar.
Dolany

 

Pivovar Dolany ; Döllein

foto lokace
článek: Pivovar Dolany >>>
Dolejší Krušec

  

 

  

 
 

Pivovar Dolejší Krušec ; Unter Körnsalz

foto lokace
Zrušen asi 1890; 200 hl; KT
Posl.maj.: T. Zvěřina. V obci byl pivovar,který patřil k tamějšímu zámku. Pivovar fungoval už v první polovině 17.století. Vystřídalo se zde mnoho majitelů zámku a tudíž i pivovaru. Theodor Zwerzina, který pivovar vlastnil od roku 1869,po roce 1888(v tomto roce zřejmě pivovar přestal fungovat) poskytl již nevýnosný pivovar k dispozici obci, která jej přestavěla na školu.
Dolní Bělá u Plzně

 

Pivovar Dolní Bělá
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plas >>>
Dolní Benešov

  

 

  

 

 

Městský pivovar Benešov ; Brauerei J. Fuhrmann Beneschau
Zrušen před rokem 1900; OP
Historické prameny uvádí, že králem Vladislavem II. byla městu v roce v 1493 udělena městská privilégia, z nichž jedno bylo právo várečné. Pivovar byl zřízen v dnešní ulici Pivovarské a jen orientačně je známo, kde byl umístěn.
Panský pivovar Benešov
před 1553 – do 1874
Dolní Beřkovice

  

 

  

 

Pivovar prince Ferdinanda z Lobkowic v Dolních Beřkovicích ; Knížecí parostrojní pivovar ; Pivovar Leopolda Lobkowicze v Dol. Beřkovicích
foto
1427 – 1935; 7 000 hl; ME
Pro dostatek místního chmele zde Lobkovičtí postavili sladovnu a pivovar. Původní pivovar z 15. století stával při tvrzi, později zámku. Roku 1890 přebudován na sladovnu, zároveň vznikl pivovar nový. V letech 1886- 7 bylo zde uvařeno na 5 500 hl desetistupňového piva, kapacita sklepních lednic byla na 3 000 hl piva. Pivovar byl asi zbytečně demolován v 50. letech min. století, zůstaly zde aspoň prostorné sklepy, které byly v minulosti např. využívány k dozrávání banánů a jako sklady ovoce. Z objektů pivovaru dodnes zachována pouze část sklepů.
Dolní Bludovice

 

Provoz historicky potvrzen, ale nelokalizován.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Bobrová

 

Pivovar Dolní Bobrová
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; ZS
Dolní Břežany

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Dolní Břežany
Zrušen asi 1890; 3 000 hl; PAZ
Posl.maj.: Arcibiskup Schwarzenberg. Pivovar v Břežanech byl vyhlášený chutným a hustým pivem. Vodu bral z vlastní studny Klizardy, vykopané u silnice ke Zlatníkům. V roce 1885 nechal arcibiskup Schöborn vést vodu dřevěnými trubkami o světlosti šesti palců samospádem do pivovaru. Úctyhodný vynález, ekonomický i ekologický. Že měl pivovar dobré pivo, potvrzují zápisy ze Zlatník, kde se o žních sedláci střídali a večer co večer posílali čeledína s trakařem do pivovaru pro štěně, které hned vypili a šli spát. „Když se žně protáhly, těch trakařů bylo víc než snopů !“ připsal zlý jazyk. V pivovaru sloužilo nemnoho stálých zaměstnanců. Většinou jen na speciální práce. Na půdách či humnech sladují ječmen. Musel se obracet dřevěnými lopatkami, aby zaklíčil. To byla práce vandrovních.
Dolní Cetno

 

Vrchnostenský pivovar Dolní Cetno
MB
Dolní Dvořiště

 

 

 

  

 
 

Obecní pivovar Dolní Dvořiště

foto lokace
Zrušen 1915; 300 hl; CK
V roce 1555 vrátil Vilém z Rožmberka Dolnímu Dvořišti várečné právo. Ustanovuje, aby z dolnodvořišťského pivovaru (dnes budova obecního úřadu) odebíraly pivo vsi Mikoly, Suchdol, Pšenice, Budákov, Zdíky, Lipoltov, Sosnice, Přibyslavov, Nažidla, Bujanov a Tichá.
Obřadní síň by měla v budoucnu vzniknout v prostorách bývalého pivovaru v Dolním Dvořišti. Objekt pivovaru pochází z
dob, kdy bylo Dolní Dvořiště ještě městem. Tehdy si vařilo své pivo. Práce na pivovaru v Dolním Dvořišti zastavil v květnu 2009 objev spojovacích chodeb mezi budovami pivovaru, kudy se dříve válely sudy.
Dolní Jiřetín

 

článek: Pivovary na Litvínovsku II. >>>
Dolní Kralovice

  

  

 
 

Pivovar knížete Auersperga Dolní Kralovice ; Knížecí pivovar v Dolních Kralovicích; Státní pivovar Dolní Kralovice

foto lokace etikety
článek: Neobvyklé osudy zaniklých pivovarů – Dolní Kralovice >>>
Zrušen 1957; 10 000 hl; BN
1948-1952 Horácké pivovary n.p., 1953-1957 Havlíčkobrodské pivovary n.p.
Dolní Krupá

 

Pivovar Dolní Krupá
Zrušen asi 1890; 200 hl; HB
Posl.maj.: svobodný pán Mladota
Dolní Kounice

 

 

Pivovar Dolní Kounice

foto lokace
článek: Vaření piva v Dolních Kounicích >>>
Ve městě byl i pivovar, ale pivo se zde vařit přestalo již roku 1848.
Dolejší Kunčice

 

Pivovar Dolejší Kunčice

foto lokace
Dolní Lukavice

  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

Společenský pivovar Dolní Lukavice

foto lokace
Zrušen 1929; 2 000 hl; PJ
Mezi domy čp. 133 vyniká bývalý barokní pivovar z 18. století s mansardovou střechou.
Barokní budova pivovaru stojící v hospodářském dvoře poblíž zámku pochází z 18. století. První zmínka o pivovaru se objevuje už v roce 1662. V dobových záznamech se lze dočíst například to, že „při tvrzi dolnolukavský jest pivovar, na něm pánev stará na čtyři sudy velká, do níž se dno nové dělati musí, štoky dva, kádě dvě. Vedle jest spilka, zase jest sladovnou, jsou dva špejchary s hliněnou půdou a se dvouma prkennýma podlahama, to vše nyní v nově šindelem přikryto, ten se šacuje za 480 kop míšeňskejch…“ Přestavba a zařízení bylo naposledy obnoveno po roce 1900. V té době činila roční produkce piva 850 hektolitrů, což bylo nejvíce z pivovarů v okolí. Nejvíce piva se vyrobilo v roce 1905 a 1906, a to 16 000 hektolitrů. Roku 1929 se zde pivo vařit přestalo a do provozu byl pivovar uveden opět v roce 1932. Jeho provoz pak pokračoval dalších deset let, v roce 1942 se tu vařilo naposled, tehdy už se ale stočilo jen asi 680 hektolitrů. Obnovit provoz pivovaru už se od té doby nepodařilo a v následujících letech byla zbořena i budova sladovny.
Dolní Lutyně

 

Zjištěna data o existenci pivovaru, avšak místo nenalezeno.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Paseky

 

Pivovar Dolní Paseky ; Unterteil
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; CHE
Posl.maj.: hrabě Zedwitz
Dolní Přím

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 
  

 
  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Dolní Přím

foto lokace
Zrušen asi 1890; 1 500 hl; HK
Posl.maj.: Riedl
V Dolním Přímu mají místo jeskyní bývalé pivovarské sklepy. Pivo se tam ukládalo přes dvě století, než pivovar koupil hrabě Harrach a přeměnil jej na sýrárnu. Stálou teplotu ve sklepích zajišťoval rozdrcený led v ledových komorách.
Uvádí se, že poprvé byl zmíněn k roku 1626, kdy došlo k dělení majetku po zemřelém Ctiboru Zárubovi z Hustířan. Tehdy totiž jeho synové dosáhli plnoletosti a 19. ledna téhož roku obdržel starší Jan Václav rosnický dvůr, dvůr Kubcovský v Byněvicích, vsi Rosnice, Břízu, Charbuzice, Těchlovice, Jehlice, Chlum, Horní Černůtky a Byněvice se vším příslušenstvím; naopak mladší Vilém Šťastný získal nově obnovenou tvrz Nízký Přím s poplužním dvorem s ratejnou, chlévy, lednicí, pivovarem, vsi Nízký a Vysoký Přím, Probluz, Stěžírky atd. Z toho však můžeme usoudit, že byl staršího původu, protože v té době byl plně funkční, a tudíž nešlo o nově vzniklý podnik. Za třicetileté války byl celý přímský statek zpustlý a zničený. Když zemřel Vilém Šťastný, bylo přímské zboží postoupeno jeho sestře Lidmile Majdaléně a následně jejímu muži Oldřichu Linhartovi z Vinoře na Popovicích. Po jeho smrti v roce 1658 převzal poručnictví jeho bratr Rudolf. Když dosáhl plnoletosti mladší Oldřichův syn Julius, došlo 1. března 1661 k rozdělení majetku, přičemž přímský pivovar připadl právě jemu. Protože rosnická část, jíž získal jeho bratr Rudolf, neměla vlastní pivovar, vymínil si Juliův bratr to, aby si mohl v následujících třech letech vařit pivo v přímském pivovaře.
Pivovar tu fungoval za každého vlastníka, a to i za královéhradeckých jezuitů, kteří získali přímský statek roku 1677. Jaký byl stav přímského pivovaru v roce 1740, to nám dokládá urbář přímského panství z téhož roku, v němž se píše mj. toto:
„Při tom statku nachází se pivovar v Přímě jeden blízko při residenci se sladovnou, hvozdem, spilkou a s příbytkem sládkovým, vše ode zdi vystavěným, při tom pivovaře jest studnice z kteréž se voda váží a po žlábku jak do štoku tak i na pánev se pouští. Pivo se zde vaří ječné jednou jednu každou várku na 15 sudův, 1 vědro i s dolívkou a babou. Na vejstav takovýho i každý várky příjde 13 sudův, 2 vědra na dolívky a 5 věder a baby 2 vědra.
Sladu na každou várku se dává 24 strichy, chmele dobrého 2 strichy a soli 3 žejdlíky.
Co se sklepu dotejče, takový jest v residenci velmi dobrý a při něm lednice náležitá, kdež pivo dost dlouho dobře zachovati se může.
Sládek má zde nyní obilního deputátu roční služby na penězích 20 zlatých a za popel 5 zl. Kvasnice na maeso jemu se pahsírují. Šrůtky od šenkýřův z každého vystaveného sudu dostává 12 kr.
Mláto pak všechno do panskýho dvoru dle tabely, kterou na kanceláři k spatření má, se to rozdělí a do – a nikam jinam – což po každé várce šafáři sobě kam patří, odvezou.: to je do všech sedmi dvorův.:
Pomáhači k tomu pivovaru jsou dva, kteříž při každý várce a neb kdykoliv se jim nařídí v pivovaře se najíti a cokoliv jim od sládka se nařídí vykonati, povinni jsou, jimž za takové práce mimo pahsírující roboty z každé várky po půl vědru předních a po vědře zadních patok neb řidiny se dává a k tomu ročně deputátu dostanou, totíž: pšenice po věrteli, žita po jednom strichu a 2 věrtele, ječmena po dvou věrtelích a hrachu po 1 věrteli.“
Tehdy byl všechno panské nádobí mimo štoků povinnen opravovat a zhotovovat nové panský bednář, jehož roční deputát činil 20 zlatých, ale dřevo a obruče na jeho práci zaopatřovala vždy vrchnost. Dřevo na sušení sladu se dováželo z místních lesů a na 1 várku připadalo 7-8 sáhů. Kromě čepování vrchnosti se mohlo pivo podávat v hospodách na Nízkém Přímu a v Popovicích a v krčmách v Černůtkách, Probluzi, Rosnicích, Bříze, Stěžerách, Vysokém Přímu a v Plotištích, přičemž všichni si ho museli z Přímu přivážet, jen do Plotišť bylo dodáváno panským potahem.
Počátkem následujícího století se začal objevovat problém s vodou, ať již s jejím množstvím, tak zároveň i s kvalitou. To se vyřešilo v roce 1824, kdy správce Jan Tyll nechal podchytit prameny u kapličky sv. Františka a odtud vedl vodu dřevěným potrubím na přímský zámek, hospodářský dvůr a tamní pivovar. Jiným zádrhelem se stala prusko-rakouská válka roku 1866, kdy byl pivovar zasažen dělostřeleckou palbou a vyhořel. Karel Sabina o tom ve své knize „Kronika války Prusko-Italsko-Rakouské. Prostonárodní vylíčení na bojišti severním a jižním v roce 1866“ o tom píše toto: „Od Nechanic ubírali jsme se k Přímu, kterážto dědina jest skoro jedno spáleniště; zvláště pivovár byl ohněm na dobro zničen. Zapálili prý sami Sasové rozsáhlé stavení toto, když odtamtud ustupovati museli, aby nepříteli další cestu zamezili.“ Zakrátko však byl pivovar obnoven a pivo se tu vařilo dále.
Jeho dny však byly sečteny, když bylo přímské panství zakoupeno roku 1879 Harrachy. Ti dali přednost nově rozšiřovanému pivovaru v Sadové, který byl již v roce 1902 strojním na var 40 hektolitrů piva. Nějakou dobu přímský pivovar ještě v omezené míře fungoval, aby byl nakonec po roce 1880 uzavřen a přeměněn na sýrárnu. Předposledním zdejším sládkem byl v Dolním Přímu František Hanuš, bratr Fibichovy manželky Betty, jenž odtud odešel roku 1883 do Doksan. Po něm tu ještě působil Antonín Eugen Vanžatta, o němž je zmínka jako o přímském sládkovi ještě v roce 1884. Původní vzhled pivovaru zmizel při několika přestavbách objektu a připomínkou, že tu kdy býval, jsou pouze sklepy pod výše umístěnou stodolou.
Dolní Ročov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Dolní Ročov ; Področovský klášterní pivovar

foto lokace etikety
1753 – 1945; 3 000 hl; LN
Konvent augustiánů; vařil mj. pivo Ročovar; Zdejší sládek osázel rybníček puškvorcem, aby měl dobrou a zdravou vodu pro vaření piva.
V těsném sousedství kláštera se nachází bývalý pivovar. Tradice vaření piva je doložena již od konce 14. století. Tehdy se však pivo vařilo přímo v konventu, až v roce 1699 se započalo se stavbou samostatného budovy pivovaru v severozápadním rohu klášterního dvora. V roce 1773 pak byl položen základní kámen k pivovaru na dnešním místě. Z této doby pochází barokní brána do dvora a štukový strop v přízemní místnosti hlavní budovy. Dnešní vzhled je výsledkem přestavby kolem roku 1880.
Areál pivovaru z 2. poloviny 19. stol. tvoří sladovna, brána a domek s kůlnou. Sladovna i brána jsou bohatě profilované pilastry, římasami, frontony a čučky. Na sladovnu navazuje mladší halová přístavba.
Dolní Rožínka

  

 

 

 

Pivovar Rožínka

foto lokace
Zrušen asi 1880; ZS
posl.maj.: hrabě Mistrovský
V bývalé sýpce se našli velké mramorové nádrže, které dokazují, že tam býval pivovar. Kádě se demontovali a mramorové desky použili na doplnění zařízení sýpky přeměněné v muzeum.
V původní středověké budově zřídili v 16. století majitelé zámku pivovar a o dvě století později sloužila jako zámecká sýpka. Dnes je v ní umístěna expozice plná magie, kouzel a strašidel.
Dolní Suchá

 

Panský pivovar
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Dolní Věstonice

 

 

 

Pivovar Dolní Věstonice ; Unterwisternitz

foto lokace
Zrušen 1925; 6 000 hl; BV
Majitelé: rod Dietrichsteinů
Podle historických pramenů byl v 18. století stav lesů v okolí tak neutěšený, že dolnověstonický pivovar byl nucen dovážet dřevo z židlochovických lesů.
Dolní Vidim

 

1 km severně od Horní Vidimi, západně – na místě dnešní hájovny – stával pivovar. ME
Dolní Žandov

 

Obecní pivovar Dolní Žandov ; Sandau
Zrušen 1901; 1 000 hl; CHE
Doloplazy

 

V roce 1778 patřily k panství Doloplazy kromě zámku také pivovar a panský hostinec. PT
Domanil

 

 

 

Pivovar Domanil

foto lokace
zrušen 1902; 1 000 hl; TR
Posl.maj.: hrabě Wallis; v roce 1750 byli majitelé řád Premonstrátů z Louky u Brna
Domašov

 

Benediktinský pivovar Domašov
Zrušen 1885; 200 hl; BY
Domašov nad Bystřicí

 

Pivovar Domašov nad Bystřicí
OL
Domaželice

 

Pivovar Domaželice
Zrušen asi 1880; 200 hl; PR
Posl.maj.: svobodný pán Dobřanský
Domažlice

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Občanský pivovar Domažlice ; Obecní pivovar v Domažlicích

foto lokace
článek: Městský minipivovar Domažlice >>>
Od samotných prvopočátků královského hraničního města Domažlice znamenala výroba černého piva jeden ze základních zdrojů pravidelného vskutku „tučných“ příjmů. Můžeme s určitostí předpokládat jeho vyváření v jednotlivých měšťanských domech už v poslední čtvrtině X III. století. Jak známé bylo domažlické pivo v sousedním Bavorsku, o tom svědčí bezprostředně zatím neověřená zmínka o něm v účtech nedalekého kláštera v Chamműnsteru z roku 1316. Je to rok narození pozdějšího císaře a českého krále Karla IV., který prý byl také velikým ctitelem domažlického piva. Nespornou písemnou zprávou o nejlepší pověsti domažlické chmeloviny je pergamenová listina krále Jana Lucemburského z roku 1341, kdy byla už v Domažlicích obecní varna piva ve čtyřech obecních pivovarech. Trvalo ovšem zřejmě hodně dlouho, než bylo úplně zamezeno podomnímu, nepovolenému vyváření piva. Stará lidová pověst vypráví, že Domažličtí byli někdy v XV. století zakladateli proslulého pivovaru v nedaleké Koubě (Chamu) a průběhem dalších století, zejména v XVIII. a XIX., se z Domažlic rozšířilo pivovarnictví do několika míst v sousedství (např. Kout, Staňkov, Kanice, Horšovský Týn, Stod.)
Dnes každého velmi překvapí, že královské město si pěstovalo nejméně v XVI. a XVII. století svůj vlastní chmel. Berní rejstříky z let 1616, 1617, 1618 se výslovně zmiňují o platech z „chmelniček a chmelnic“. O jistém úspěchu domažlického pěstování chmele se dočteme už ve starších dokladech z domažlického archivu, kupříkladu v knize obecních počtů (účtů) z roku 1523, což je doba ještě Jagellonská. Původní, starodávný městský pivovar se nacházel až do sklonku minulého století na Dolejším předměstí, za příkopy pod Dolejší bránou. Příkazem krále Jana musely být pivovary i čtyři městské kovárny za branami a brankou, aby se předešlo vzniku zhoubného požáru. Součástí této rukodělné výrobny byla i proslulá „Svatá stunce“, dodnes dochovaná u zbytků původní pivovarské budovy, která byla z části rozbořena teprve před několika lety, v době rozšiřování okružní městské vozovky. Nejpodnikavější a zámožní měšťané vlastnili tzv. „pravovárečné“ domy – většinou stojící na náměstí – a měli nároky na podíl z jednotlivých várek, ale i pivovarského odpadu, vyvařeného mláta ke krmení a hnojení.
Nový pivovar, vybavený krásně klenutými suchými sklepy a prostorným příslušenstvím, byl postaven v 80. – 90. letech XIX. století po zasypání hradební stoky a příkopů na severní straně městských hradeb, v prostoru Týnského předměstí. Po zániku veškerých okolních pivovarů po druhé světové válce se stává domažlický pivovar zase úplně monopolním, právě jako ve svých prvopočátcích.
V roce 1996 je majitelem a.s. Plzeňský Prazdroj uzavřen.
V roce 2020 v areálu obnovena výroba piva ve formě minipivovaru.
Pivovar Svatá studna Domažlice

foto lokace
Bezprostředně u hranic městské památkové rezervace, ve vnitřním ochranném pásmu poblíž dolní městské brány stojí dům, kterému domažličtí stále říkají Stará hasičárna. Objekt bez charakteristických prvků doby výstavby, s prostou vysokou sedlovou střechou, o zastavěné ploše 245 m2, byl původně varnou městského pivovaru. Byl postavený před více než 300 lety. Žádné doklady nebo výkresy se nezachovaly. V historických materiálech se dozvídáme jen to, že do roku 1882 se v objektu vařilo dobré pivo „Malvas“ a jeho součástí je i tzv. „Svatá studna“. Historici se nebojí použít termínu „odnepaměti“. Právo várečné získaly Domažlice od panovníka v roce 1288. V roce 1888 se domažličtí hasiči stěhují do uvolněného objektu varny a ta do tehdy moderně dostavěného městského pivovaru (1876 – 1898). Objekt musel být pro účely hasičů opraven. (zdroj: www.domazlicky.denik.cz/zpravy_region/domazlicka-stara-hasicarna-ma-historii-delsi-nez-300-let-20160821.html?fbclid=IwAR2uCH8rxmgFQDSngFCxAUV0t72dN-HXiRM5AgER32YrXZMqQ6qpr0UqG7c)
Domoradice

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Domoradice

foto lokace
Zrušen 1923; 1 000 hl; UO
Kdy přesně byl pivovar založen není zatím dohledáno, dle gruntovní knihy Domoradic to však nemohlo býti dříve jak v roce 1805. První doložitelná zmínka, která se mi zatím podařila objevit, je zápis z matriky narozených, kde je u záznamu z roku 1808 uveden sládek.
Výroba piva nedosahovala velkých čísel, pivovar byl malý, přesto se Josefovi Vampolovi, poslednímu majiteli, který vařil pivo, podařilo dosáhnout výroby více jak 1000 hektolitrů. Těchto hodnot však dosáhl před první světovou válkou, ve které sám bojoval a kde byl zraněn. Válka a odchod majitele na frontu vedly k přerušení výroby. Roku 1928 přestal, dle odborné literatury, pivovar vařit pivo. V několika dalších letech ještě vyráběl slad pro pražské pivovary. (domoradice.rody.cz). Posl.maj.: kněžna Aichelbergová
Domousnice

  

 

  

 

 

 

Pivovar Domousnice

foto lokace
Zrušen asi 1900; 300 hl; MB
Posl.maj.: rytíř Pulpan
Na místě dnešního zámku vznikla nejpozději kolem roku 1400 vladycká tvrz. Při tvrzi existoval poplužní dvůr a
později i pivovar, který se připomíná poprvé v roce 1630. V té době byla už tvrz přestavěna na renesanční zámek,
jehož majitelem byl Petr Rašín z Rýzmburka. Pivo se vařilo v hospodářském dvoře u zámku. Sklepy jsou přímo u zámku.
Doubí

  

 

  

 

 

 

Zámecký pivovar Doubí

foto lokace
Zrušen 1947; 12 000 hl; KV
Známý byl zdejší pivovar, vyrábějící od roku 1654 do jara 1945. Stál nedaleko zámku a je již kompletně zbourán.
Založený roku 1753 za vlastnictví hraběnky josefíny eleonory mulcové z valdova. Po mnoha změnách majitelů pivovar roku 1890 získal Hanuš ze smidaichu, nákladně budovy přestavěl a technologii modernizoval. v zámeckém pivovaru, jak byl nazýván, se úspěšně vařilo ještě po uvalení národní správy až do zrušení roku 1949. Pak obvyklé využití na sklady, v devadesátých letech jej vlastnila i se zámkem karlovarská firma Holoubek, ta ho v roce 2008 nechala zbourat. zůstat by měly historické sklepy.
Doubrava

 

Panský pivovar Doubrava
KA
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Doubravice u Mohelnice

 

Pivovar při dvoru Doubravice

foto lokace
Pivovar se nacházel v západním křídle zámku. Pivovar vyhořel někdy kolem 30 let minulého století a již nebyl znovu postaven či obnoven.
Doubravník

 

Pivovar Doubravník
Zrušen asi 1880; 100 hl; ZS
Doudleby nad Orlicí

 

Hraběcí pivovar Doudleby nad Orlicí
Zrušen asi 1900; 500 hl; RK
Doupov

 

Pivovar Doupov ; Duppau
Zrušen 1903; 3 000 hl; KV
posl.maj.: hrabě Zedwitz, nájemce pivovar Klášterec nad Ohří
Dožice

 

Maltézský pivovar Dožice
Zrušen 1903; 500 hl; PJ
Drahenice

  

 

  

 

 

 

 

 

Lobkovicův pivovar Drahenice

foto lokace
zrušen 1925; PB
Přibližně od roku 1600 do roku 1924 zde sídlil pivovar, který zásoboval pivem hostince v okolních vesnicích. Postavit jej nechal vlastník drahenické tvrze Vilém Vrabský. Jeho součástí byla i vlastní panská chmelnice. Prameny uvádějí, že drahenické pivo bylo dodáváno také do krčem v Draheničkách, Hostišovicích, Uzenicích, Uzeničkách, Hudčicích, Drahenickém Málkově, Předním Poříčí, Chrástu, Vyšicích a Kožlí. Produkce piva se na počátku 18. století pohybovala kolem 400 až 480 čtyřvěderních sudů ročně, přičemž 1 sud obsahoval 248 litrů piva. Bohužel dnes není známo, kde přesně se v obci nacházela budova starého pivovaru. Ten byl v roce 1872 nahrazen novým, vystavěným ve dvoře drahenického zámku na místě sýpky. V té době již patřil i s přilehlým velkostatkem knížatům z Lobkowicz. V novém pivovaru se hned v prvních letech provozu vařilo téměř 4 000 hektolitrů piva ročně. Postupem let se ale produkce snižovala, až zanikla úplně.
Drahotuše

 

Městský pivovar Drahotuše

foto lokace
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; PR
Drahońův Újezd

 

 

Pivovar Drahońův Újezd
foto
RO
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Drnholec

  

 

  

 

 

Pivovar Drnholec
zrušen asi 1900; 800 hl; BV
Za působení Rudolf z Teufenbachu (kolem r.1650) byl vytvořen šlechtický velkostatek, u kterého byl pivovar i mlýn. Příjmy měla vrchnost za poplatky z vinic, z výnosu pěti panských ovčínů a také za pivo z drnholeckého panského pivovaru. Výstav jedné várky se pohyboval od 40 do 60 věder piva (1 vědro = 56 litrů). Pivo museli poddaní povinně odebírat. K jeho vaření se používalo převážně divokého chmele, rostoucího na březích Dyje, pod kotli se topilo rákosím z panských rybníků, které poddaní nad rámec polní roboty sekali a dováželi v zimních měsících, stejně tak led dovážený do zámeckých sklepů.
Drhovle

 

Lobkowizcův zámecký pivovar Drhovle

foto lokace
Zrušen 1943; 2 000 hl; PI
Drnovice u Lysic

 

Pivovar Drnovice

foto lokace
Zrušen asi 1895; 200 hl; BK
Drozdov

 

Pivovar Drozdov
Zrušen 1875; BE
Existence není ověřena.
Drum

 

Biskupský pivovar Drum; Stvolínky
Zrušen asi 1905; 2 000 hl; CL
Pivovar stával přímo před vstupem do zámku.
Dřevíkov

 

Pivovar při dvoru Dřevíkov
Zrušen asi 1880; 100 hl; HB
Dřevěnice

 

 

Kumburský pivovar ve Dřevěnici ; Kumburk

foto lokace
článek: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
video: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
1511 – říjen 1948; 15 000 hl; JC
Posl.maj.: Karel Trauttmansdorff-Weinsberg, Karel Josef Trauttmansdorff
Dvůr Králové nad Labem

 

Klazarův pivovar Dvůr Králové

foto lokace etikety
1630, 1862 – 1978
článek: Proč byl v 19. století vydrancován královédvorský pivovar >>>
Duchcov

 

Zámecký pivovar Duchcov

foto lokace
Pivovar byl zrušen v roce 1935. Výstav dosahoval 10 000 hl. Majitelé byl rod Waldstein.
Dukovany

 

Panský pivovar Dukovany

foto lokace
Dymokury

 

Pivovar Dymokury

foto etikety
16.stol. – 1967