Historické pivovary N

Načeradec

 

Panský pivovar v Načeradci

foto lokace
článek: Historické pivovary Podblanicka >>>
zrušen 1928; 1 500 hl; BN
Posl.maj.: B. Svoboda
Nadějkov

 

Pivovar Nadějkov
zrušen 1900; 800 hl; PI
maj.: hrabě z Kokořova
Nahošice
Pivovar při dvoru Nahošice
zrušen asi 1880; 200 hl; DO
Náchod

 

Měšťanský pivovar Náchod

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Primátor Primátor Náchod >>>
Nalžovice
Pivovar Nalžovice
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Nalžovské Hory

 

Pivovar Nalžovy ; Ellischau

foto lokace
zrušen 1932; 3 000 hl; KT
maj.: E. Taafe
Konstrukce současné budovy pocházejí z 18. století, na přelomu 19. a 20. století pak do nich zasáhla úprava a modernizace, tehdy byla provedena změna z ručního na strojní parní pohon. Při těchto úpravách byla zřejmě do prostoru varny zabudována dosud zachovaná obezděná varná pánev a chladící štok. Stavbu tvoří tři části spojené do obdélného půdorysu. Základní funkční sestava se skládá z pivovaru a sladovny. Ve střední části je varna, ke které ze severozápadu přiléhá obytná část se sklepy (zřejmě spilka) a z jihovýchodu je připojena sladovna s humnem, sýpkovými patry a patrně i hvozdem. Ležácké sklepy se nachází v sousední části hospodářského dvora. S datací pomáhá kamenný obdélný portálek s letopočtem 1774. V objektu jsou patrné minimální novodobé zásahy, vynikají masivní klenby pod obytným stavením nebo krov pozdně barokního typu ve sladovně. Hodnotné jsou také některé prvky pocházející rovněž z období pozdního baroka a pozdějších stavebních fází, zejména kamenné portálky, některá torza dveřních výplní, kování a ojediněle dochovaná okna z první poloviny 19. století. Poslední várka piva odtud odjela v roce 1932. [2]. Pivovar byl zrušen a v dalších letech sloužil jako sklad volyňského piva.
Náměšť na Hané

 

 

Panský pivovar Náměšť na Hané

foto lokace
článek: Pivovar a minipivovar v Náměšti na Hané >>>
zrušen asi 1900; 2 000 hl
maj.: hrabě Kinský
Zámecký pivovar Náměšť na Hané

foto lokace
Náměšť nad Oslavou

 

Družstevní pivovar Náměšť nad Oslavou

foto lokace etikety
článek: Družstevní pivovar Náměšť nad Oslavou >>>
Napajedla

 

Pivovar Napajedla

foto lokace etikety
zrušen 1913; 28 000 hl
maj.: A. a M. Baltazzi
Nasavrky

 

 

 

Pivovar Nasavrky

foto lokace etikety
zrušen 1951; 20 000 hl; CR
maj.: kníže Auersperg, Státní pivovar, 1948-1951 Východočeské pivovary n.p.
Pozemkový úřad v Chrudimi se rozhodl v červenci 2002 nevydat šlechtickému rodu Trauttmansdorffů jejich bývalé rozsáhlé panství na Chrudimsku včetně pivovaru v Nasavrkách. V roce 2002 byly budovy zachovány a firma ZZN Chrudim zde měla
prodejní sklady.
Návarov

 

Zámecký pivovar Návarov

foto lokace
zrušen 1905; 1 500 hl; JN
Zámek Návarov byl vystavěn mezi lety 1664-66. Při stavbě bylo použito kamene z nedaleké zříceniny hradu Návarova. K zámku náležel i dvůr, kaple, park a pivovar. Roku 1775 byl zámek vyrabován vzbouřenými nevolníky, roku 1827 pak vyhořel. Po požáru byl zámek přestavěn do dnešní podoby.
Pivovar se nacházel v těsném severním sousedství zámku. Dnes ho dělí na dvě části silnice a budovy pivovaru se nachází v různě pokročilém stádiu rozkladu. Hlavní obdélná budova pivovaru je dnes dochována do výše stropu sklepů. Rozsáhlé sklepy jsou přístupné z východní strany dvěma zaklenutými vstupy. Na jihu u silnice budova nepřevyšuje okolní terén, ale vzhledem k jeho svažitosti je na severu ještě přes tři metry vysoká. Za silnicí směrem k zámku se dochoval vyzděný rybníček (nádrž) a skromnější zbytky dalších provozních budov zarostlé v bujné vegetaci.

posl.maj.: J. Vaníček

Nebory
V 17.století byl v obci pivovar. Roku 1980 Nebory přičleněny k Třinci.
Nečtiny

  

 

 

 

 

Zámecký pivovar Nečtiny ; Pivovar velkostatku Preitenstein ; Netschetin ; Schlossbrauerei Preitenstein; Herrschaftliches Bräuhaus Preitenstein
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Manětína >>>
zrušen 1935; 2 500 hl; PS
maj.: Mansdorff-Pouilly
Měšťanský pivovar Nečtiny

foto lokace
zrušen 1920; 2 000 hl
nájemce J. Pauli
Neděliště
Knížecí pivovar v Nedělištích
V roce 1875 byl majitelem hrabě Sternberg a bylo uvařeno asi 3 600 hl piva, okolo roku 1895 patřil pivovar knížeti Croyovi s výstavem 2 400 hl. Zrušen byl v roce 1903. HK
Nedrahovice
Pivovar Nedrahovice
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Nedražice

 

Pivovar Nedražice
zrušen asi 1905; 600 hl; TC
maj.: J. Gerstner
Nedvězí
Pivovar Nedvězí
zrušen asi 1890; 1 500 hl; BN
Nekmíř

 

Pivovar Nekmíř

foto lokace
zrušen 1944; 3 000 hl; PS
maj.: S. Vopršálek
Nelahozeves
Zámecký pivovar knížete Lobkowicze Nelahozeves ; Mühlhausen
zrušen 1872; 1000 hl; ME
Němčice

 

Pivovar Němčice – Alberovice
zrušen asi 1900; 1 000 hl; ST
maj.: F. Chanovský
Nemilkov

 

Pivovar Nemilkov
zrušen asi 1905; 200 hl; KT
maj.: A. Schreiner
Nemyšl

 

Pivovar Nemyšl
zrušen asi 1900; 800 hl; TA
maj.: hrabě Deyma
Neplachovice

  
  

 

 

 

 

 

Lichnovští byli majiteli Neplachovic více jak 100 let. Jan Lichnovský z Voštic byl od roku 1573 do roku 1583 nejvyšším knížectví krnovského. V díle „Paměti opavské“ Zukal píše: Jiří Moravický, pán na Loděnici přel se bez přestání se svým sousedem Janem Lichnovským pánem Neplachovic. Roku 1580 žaluje Jan Jiříka, že mu dal rozkopati stav, kterým se nahání vody na Rybníčky a mlýn neplachovský. Vznikla tak veliká povodeň, která zaplavila mlýnek i pivovárek v Neplachovicích.
Podle Kneiflovy „Topografie Slezska“ měla obec Neplachovice s osadou 355 sáhů zemědělských polí, 30 jochů 1304 sáhy luk, 15 jochů 320 sáhů zahrad, 63 jochů 863 sáhů pastvin – převedeno na dnešní míry: polí 511,13 ha, luk 17,74 ha, zahrad 8,75 ha, pastviny 36,55 ha. Bylo napočteno 27 úlů včel. V obci se z té doby uvádí pánský zámek se statkem, fara, škola, mlýn, pivovar, palírna, hostinec a polní krčma.
Nepomuk

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Nepomuk ; Dannerův pivovar

foto lokace
1675 -1932; 7 000 hl; PJ
maj.: Felix Danner
Nad radnicí stojí dům čp. 64. Od roku 1883 zde byl Dannerův pivovar. Dannerové měli v domě c.k. poštu s telegrafním a telefonním úřadem. Býval tu též hostinec „Na poště“. V prosinci 2002 byla znovuotevřen restaurant U Zeleného stromu, dřívější vyhlášený hotel a pivovar pana Jiskry, který je jednou z dominant náměstí, začal sloužit veřejnosti po mnoha letech.
Pivovar Č. Turek Nepomuk

foto lokace
1888 – 1928; 2 000 hl
Dva domy (čp. 69 a 70),1 které roku 1867 koupil sládek Jan Mikšovský, spojil je v jeden celek a založil tak hostinec U Zeleného stromu. Ve dvoře postavil pivovar, z něhož je nejpozoruhodnější neogotická varna na hexagonálním půdorysu dle plánů Matěje Boříka z roku 1870. Po smrti Mikšovského koupil oba domy Čeněk Turek, zbořil je a roku 1909 postavil na jejich místě novou budovu hotelu a restaurace.
Roku 1938 kupuje areál Ferdinand Jiskra, který místo pivovaru zřizuje stáčírnu sodovky a plzeňského piva. Restaurace zde fungovala až do počátku 90. let, v bývalém pivovaru sídlila od 50. let autoškola a Svazarm.6 Pak byl celý areál nevyužívaný a zvolna chátral. V roce 2002 byla opravena fasáda, zrekonstruováno přízemí a obnoven provoz restaurace. Od roku 2005, kdy proběhla druhá etapa rekonstrukce, funguje opět i hotel a společenský sál. (zdroj: www.starynepomuk.cz)
Nepomyšl

 

Pivovar Nepomyšl ; Pomeisl
zrušen asi 1890; 400 hl; LN
maj.: hraběnka Herbersteinová
Neprobylice u Třebíze
Pivovar zde fungoval do počátku 18.stol, kdy byl převzat svatovítskou kapitolou a uzavřen. Výroba byla převedena do pivovaru Klobuky v Čechách. KL
Neratovice

 

Pivovar Neratovice
zrušen 1890; 1 000 hl; ME
maj.: kníže Lobkowicz, Dr. J.Palacký
Netolice

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Netolice ; Právovárečné měšťanstvo v Netolicích

foto lokace
Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58 stojí na místě renesančního pivovaru, který město založilo 1663. V současném objektu z 2. poloviny 19. století se z původní stavby uchoval pouze portál s rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice. Rozvoj pivovarnictví v obci souvisel s érou pánů z Rožmberka i aktivitami jejich regenta Jakuba Krčína z Jelčan. V polovině 16.století vznikl v dnešní Obecní ulici první pivovar, zpočátku panský, později připadnul měšťanstvu. Provoz byl několikrát přestavován a rozšiřován, naposledy v druhé polovině 19.století, kdy dostal novogotickou podobu. Výstav se pohyboval kolem 8 000 hl piva ročně. Pivovar zanikl kolem roku 1924. Poprvé byl v březnu 2005 zpřístupněn bývalý Měšťanský pivovar z 16. století v Obecní ulici, kde se uskutečnilo i kulturní vystoupení.PT
Panský pivovar Netolice
Založen roku 1566 Vilémem z Rožmberka. Stavitelé: Ondřej Vlach z Lomnice, Alexandr a Pavel dell`Agno (Itálie) a Jan Bernard z Valtellina. Ke konci 16.století byl přestavěn a roku 1619 vyhořel (spolu s městem). Obnoven byl v roce 1720 Schwarzenbergem. Poslední přestavba proběhla v 19.století. Stával ve Lhenické ulici. Zanikl v druhé polovině 19.století. PT
Neuberk

 

Zámecký pivovar rytíře z Neuberku Neuberk u Mladé Boleslavi (Čejetičky)

foto lokace
zrušen 1927; 3 000 hl; MB
V průběhu třetího desetiletí 20. století ukončil svou činnost také malý pivovar v Neuberku, stejně jako známý kosmonoský pivovar, který ovšem, ačkoliv patřil správě kosmonoského panství, stál již od roku 1823 na rozhraní mladoboleslavských předměstí Na Ptáku a Na Podolci, těsně pod skálou, na které byl vybudován mladoboleslavský hrad. Dále fungoval jako sklad piva
Neustupov

 

Pivovar Neustupov ; Neustupow

foto lokace
zrušen asi 1915; 1 000 hl; BN
maj.: A. Aichelberg
Neznašov u Všemyslic

 

Pivovar Neznašov
Obec se nachází asi 5 km západně od Týna nad Vltavou.
Pivovar v Neznašově je uváděn již roku 1680. Voda k němu byla přiváděna z rybníka. Ročně se vařilo dvacet várek (244,5 hl). Kapacita pivovaru byla zhruba 500 hl piva ročně. Pivem bylo zásobováno šest hospod na panství. Chmel byl pěstován na statku. Provoz byl zrušen kolem roku 1890. Posledním majitele byl hrabě Berchtold.
Nižbor

 

 

Pivovar Nižbor

foto lokace
První zmínka o pivovaru je z roku 1510. V té době ovšem asi nevařil. Činnost pivovaru ukončila roku 1872 přírodní katastrofa. Po té se už pivovar neobnovil. Pivovar se nacházel v Nižboru – Nové Huti. V roce 2005 budova pivovar už
moc nepřipomínala (škola), snad jen sklepy, ale pivní sklepy byly nejspíš pod současným hostincem U lípy. BE
Nosislav

 

Jihomoravská obec leží zhruba 4 kilometrů jihovýchodně od města Židlochovice. Vrcholu rozvoje dosáhla obec Nosislav v 16. století, kdy zde byl vybudován mlýn, pivovar a dále se rozvíjelo vinařství. V obci vlastnili majetky mimo jiné i kartuziáni, kteří zde vybudovali několik vinných sklepů. Vývoj se zastavil důsledkem třicetileté války.
Nouzov
Roku 1717 koupil Petr Pavel Renšperger ves Nouzov (6 km západně od Rakovníka) a postavil v ní do roku 1719 barokní zámek, pivovar, ovčín a cihelnu, ale nakonec Nouzov udržel jen do roku 1726.
Nová Bystřice

 

Panský pivovar Nová Bystřice

foto lokace
1820 – 1928; 5 000 hl; JH
maj.: Kern
Nová Červená Voda

 

Pivovar Nová Červená Voda ; Neurotwasser
zrušen asi 1900; 1 000 hl; JE
maj.: A. Latzl
Nová Hůrka
Pivovar Nová Hůrka ; Nelhuble ; Neuhübel
zrušen asi 1880; NJ
Nová Lhota
Pivovar při dvoru Nová Lhota
zrušen asi 1880; 200 hl; KH
Nová Paka

 

Akciový pivovar a sladovna Nová Paka

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Nová Paka >>>
Nová Říše

  

 

  

 

 

 

Obecní pivovar Nová Říše ; Neureisch

foto lokace
zrušen 1924; 2 500 hl; JI
Klášterní pivovar Nová Říše

foto lokace
V roce 1430 Prokop Holý zbořil klášter s pivovarem. Pivovar zrušen po roce 1925. Dnes už z pivovaru zbyly pouze ruiny. Tento dům nesl č.p. 45. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce pozemku okolo bývalého pivovaru.
Nová Včelnice
Pivovar Nová Včelnice
Nová Ves

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar knížete Clam-Gallase Nová Ves ; Neundorf

foto lokace
zrušen 1948; 3 000 hl; LB
Původní hraběcí pivovar založil Eduard Clam-Gallas v roce 1834. Ve vlastnictví tohoto rodu byl až do konce druhé světové války. Poté byl řízen národním správcem a v roce 1948 ho komunisté
znárodnili (1948 Severočeské pivovary n.p.) . O rok později byl zrušen úplně. Produkce pivovaru byla přibližně tři tisíce hektolitrů.
Pivovar postavila Kateřina z Redernů roku 1612, avšak pivovar v obci existoval již dříve. Podle listiny z roku 1589 měla vdova po Franzi ze Schwanitz, které patřil horní statek ve Vítkově, oprávnění vařit pivo pro vlastní potřebu. Kateřina z Redernů pivovar pouze rozšířila a zmodernizovala. Výroba piva sloužila pouze vrchnosti.
13. listopadu 1613 se zde již vařila první várka piva, přesto byli novoveští poddaní povinni kupovat pivo z frýdlantského pivovaru. Ceny piva se postupně zvyšovaly.
Novoveský pivovar původně sloužil pouze pro zaměstnance panského statku. Kateřina z Redernů a její syn Kryštof usilovali o to, aby byli pivem zásobováni také poddaní, a aby se várečné právo (právo vařit pivo) nevztahovalo pouze na Frýdlant, ale také na Novou Ves. Podle tehdejších zákonů museli novoveští odebírat pivo pouze z frýdlantského pivovaru, i když měli pivovar vlastní.
Až do roku 1852 byl provoz novoveského pivovaru zajišťován z prostředků zdejšího panského statku. Personál pivovaru se skládal z pivovarnického mistra, výrobce sudů, správce sklepů a ti měli k ruce několik pomocníků a učňů.
V záznamech z let 1677-1681 byl jako první panský výrobce piva uváděn Hans Weber, je zde uváděno jméno sládka Michael Weber, který byl pravděpodobně synem výše jmenovaného. V zápisu z roku 1719 se dočítáme jméno Hans Friedrich Schwertner. V roce 1721 řídil pivovar Christian Herzog. Objevují se zde i česká jména Horáček a Liška.
V roce 1852 nastoupil do pivovaru Leopold Schauer z Kouřimi a vedl ho až do své smrti do července 1863.
Po něm propachtovala pivovar jeho žena Anna a její synové Eduard, Leopold a Henrich.Tak vznikla firma Bratři Schauerové, která řídila pivovar až do roku 1924. Důležitá pro provoz pivovaru byla výrobna sudů a sladovna.(zdroj: www//nova-ves-cz.online-kronika.cz)
Nová Ves u Chotěboře

 

Pivovar Nová Ves ; Neuesdorf
zrušen asi 1890; 100 hl; HB
maj.: svobodný pán Mayran
Nové Dvory
Pivovar byl uzavřen v roce 1903. Jeden z jeho majitelů byl: hrabě Chotek. KH
Nové Hobzí
Pivovar Nové Hobzí
zrušen 1885; JH
maj.: markýz Pallavicini
Nové Hrady

  

 
  

 

 
  

 

 

 

Obecní pivovar Nové Hrady (Údolí) ; Gratzen

foto lokace
CB
článek: Pivovarnictví v Nových Hradech >>>
Panský pivovar Nové Hrady-Údolí

foto lokace
Nové Hrady

 

Pivovar Nové Hrady

foto lokace
1907 – 1924; 1 000 hl; CR
maj.: M. Beckingová
Poblíž dnes již opraveného rokokového zámečku stával pivovar – přímo u rybníka. Spadl ve dvacátých letech. Dochovala se ledárna na protější straně u druhého rybníka.
Nové Město na Moravě

  

 

 

 

Obecní, Měšťanský pivovar Nové Město ; Neustadtl

foto lokace
článek: Z dějin pivovarnictví v Novém Městě na Moravě >>>
článek: Publikace Filipa Vrány: Pivovary v Novém Městě na Moravě >>>
Vrchnostenský pivovar Nové Město

foto lokace
Nové Město nad Metují

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Nové Město nad Metují

foto lokace
1818 – 1880; 4 000 hl
maj.: kníže Ditrichstein
Objekt panského pivovaru nalezneme už jen na fotografiích. První zpráva o něm je z roku 1574, ale patrně byl postaven za Pernštejnů zároveň s hospodářskou budovu č. 1202, pokud ne dříve. Svému účelu však pivovar potom sloužil jen 62 let,
protože v roce 1880 byla zde výroba piva zastavena a objekt pak sloužil jako sklad piva a k jiným účelům. Panský pivovar stál s domem vrchnostenských úředníků v jedné řadě. Mezi oběma domy byl společný dvůr a společná brána. V letech 1932 až 1934 byl pivovar zbořen. Město má k panskému pivovaru pietní vztah, protože zde kdysi sládkoval (i nájemce) otec Bedřicha Smetany František Smetana. Rok před narozením Bedřicha se rodina přestěhovala do Litomyšle. Jeho synovec Václav v dalších letech přivedl pivovar k velké prosperitě. Pomník Bedřicha Smetany, který byl do parčíku před zámkem umístěn v roce 1954 a stojí na místě, kde zámecký pivovar stával.
Nové Sedliště

 

Pivovar Nové Sedliště ; Brauerei Neuzedlisch

foto lokace
zrušen 1926; 4 500 hl; TC
maj.: A. Matoušková
V Novém Sedlišti stával od 17. století pivovar, který založili Tucherové ze Šoberova. Počáteční nízký výstav 9 hl se postupně zvyšoval a v polovině 18. století se jednalo již o 146 hl. Opravdový zlom ovšem přišel v roce 1898, kdy zde byl vystaven parostrojní pivovar s ročním výstavem přes 4000 hl. Majitelem novosedlišťského pivovaru byl tehdy Josef Schultes – ředitel a správní rada Prvního akciového pivovaru v Plzni. Historie pivovaru v Novém Sedlišti končí v roce 1926, kdy se tehdejší majitelé dohodli s chodovoplánským pivovarem na zrušení provozu.
Nové Sedlo nad Bílinou

  

 

  

 

 

 

 

 

Lobkoviczký pivovar Nové Sedlo nad Bílinou ; Pivovar a sladovna v Novém Sedle nad Bílinou Max Lobkowicz ; Novosedly ; Neundorf i B.

foto lokace
zrušen 1948; 26 000 hl; CV
maj.: Dr. Max Ervin Lobkowicz
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Pivovar a sladovna v Novém Sedle nad Bílinou Max Lobkowicz“, Nové Sedlo nad Bílinou (okr. Chomutov) (majitel Dr. Max Ervin Lobkowicz). 1948 Krušnohorské pivovary n.p. Po zrušení sladovna pivovaru Most. Obec ustoupila těžbě uhlí.
Nové Strašecí

 

Pivovar Nové Strašecí

foto lokace
zrušen 1931; 1 000 hl
maj.: Jan Soukup; na pivovar dolehla v roce 1931 krize.
Nové Syrovice

 

Panský pivovar Nové Syrovice

foto lokace
2 000 hl; TR
Vrchnost zde vyráběla do roku 1903, poté se stal majitelem P. Nimptsch do roku 1913, v roce 1933 uzavřen majitelem Janem Hotovým
Nový Bernštejn (Dubá)

 

 

 

 

Pivovar hraběte Waldsteina ; Pivovar Nový Bernštejn ; Neuperstein

foto lokace
V polovině 16.století vzniklo mezi hrady v Dubé a ve Starém Bernštejně nové panské sídlo zvané Nový Bernštejn s rozlehlým hospodářským dvorem a pivovarem. Rod pánů z Dubé přišel o panství během třicetileté války, poté se tu střídala různá zahraniční šlechta. Od roku 1810 ho vlatnil rod Waldsteinů. Území bylo zahrnuto do Sudet a krátce po obsazení pivovar zanikl. Provoz vystavil kolem 4 000 hl piva ročně. Pivovar se nacházel východně pod zámkem při ohybu potoka. Budovy jsou již zaniklé. Zachovány pouze sklepy. V terénu patrné zbytky zdí. CL
Nový Bydžov

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Nový Bydžov

foto lokace
1695 – 1948; 10 000 hl
Velký požár z 30. září 1655 zachvátil mj. městský pivovar. Stával za radnicí. Zanikl sloučením s s pivovarem v Metličanech. Zbořen.
1.parostrojní pivovar Nový Bydžov-Metličany ; Pivovar v Novém Bydžově čp.1020, provozovaný firmou Komanditní společnost pivovar a sladovna J. Marischka, roz.Schreiberová a Pravovárečná společnost v v Novém Bydžově

foto lokace etikety
1892 – 1973; 40 000 hl
maj.: M. Schreiber, 1943 spojen s Měšťanským pivovarem, od 1948 samostatně
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
pivovar v Novém Bydžově čp. 1020, provozovaný firmou „Komanditní společnost pivovar a sladovna J. Marischka, roz.Schreiberová a Pravovárečná společnost v Novém Bydžově“, Nový Bydžov (komanditní společnost).
1948-1959 Hradecké pivovary n.p., 1960-1973 Východočeské pivovary n.p. ; vyráběl mj. pivo Ležák 12o světlý novobydžovský
Nový Dvůr (Pavlov u Unhoště)
F. Vinař, parostrojní pivovar a sladovna Nový Dvůr ; Neuhof

foto lokace
1799 – 1942; 13 000 hl; KL
Vlastní pivovar navazuje na budovu zámku, v zámku byla prý administrativa. Obec založena r. 1799 na místě Nového dvora z r. 1726 a staršího poplužního dvora doloženého r. 1519 pražským měšťanem Leopoldem Paulem a nazvána jeho jménem, z téže doby jeho patrový zámeček s prvky klasicismu a empíru, opraven r. 1869 a rozšířen o pivovar, po restituci r. 1992 prodán do soukromého vlastnictví.
Josef Daneš v roce 1855 si najal pivovar u Kutné Hory a po šesti letech jiný v Kladně. V obou nájmech se mu velmi dobře dařilo, a tak v roce 1869 koupil statek v Novém Dvoře, prakticky ho – i s pivovarem – znovu postavil. Pivovar byl zařízen nejnovější technikou (varny na parostrojní pohon), roční produkce byla 12 tisíc hektolitrů piva. Danešové měli velkostatek v držení relativně dlouho, až do roku 1918, tehdy jej dědicové prodali i s pivovarem Janu a Karlu Kubíčkovým. V roce 1923 koupil Nový Dvůr Josef Vinař, poslední významný vlastník, který zde roku 1928 zřídil chmelnici o výměře jednoho hektaru, aby měl suroviny z vlastních zdrojů. Takzvané Novodvorské pivo se zde vařilo až do roku 1943. Budova pivovaru a ostatní hospodářské budovy zůstaly v majetku státního statku a JZD Jiskra.
V průběhu 80. let přestali majitelé a uživatelé hospodářské objekty (pivovar, sýpky, stodoly) využívat a ty stále více chátraly.
Nový Jičín

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Loučka ; Bocheta

foto lokace etikety
článek: Pivovarnictví v Novém Jičíně >>>
1869 – 1970; 50 000 hl
maj.: Kudielka a Rossmanith; 1948-1952 Moravskoslezské pivovary n.p., 1953-1959 Ostravské pivovary n.p., 1960-1970 Severomoravské pivovary n.p.; vařil m.j. pivo Bochetský kozel 12°, 10° Loučské výčepní světlé, Bochetský Jubilant 12° (100 let založení pivovaru v roce 1969), Ostravar 12° světlý ležák.
Se zahájením provozu pivovaru Radegast byl po více než sto letech zavřen i pivovar Bocheta. Jeho posledním ředitelem byl Václav Petras, který se pak také stal prvním ředitelem nově postaveného pivovaru Radegast.“Když jsem do Loučky nastoupil, měl pivovar výstav 25 000 hl. Koncem šedesátých let se už vařilo 72 000 hl. Byl to krásný starý pivovar, který měl hluboké sklepy a pěknou sladovnu,“ vzpomínal bývalý ředitel. Odborníci se však shodují, že zdejší pivo nebylo „nic moc“ zejména proto, že zde nebyla dobrá voda. Když pak místní desítku a dvanáctku nahradil Radegast, mohli být pivaři spokojeni.“Je pravda, že Radegast povýšil kvalitu piva na vyšší úroveň,“dodal bývalý ředitel. Pivovar se nachází v osadě Bocheta (hospodářský dvůr), na ulici Císařské, v Loučce u Nového Jičína. Založili ho podnikatelé Kudielka a Rossmanith v roce 1869. Česky se jmenoval Bocheta, německy Pochhütte. Budovy pivovaru ještě v roce 2002 zachovány, včetně pivovarského komína. V budovách, které v jeho okolí stojí, sídlily v červenci 2002 firmy se stavebním materiálem Tvarstav a velkosklad potravin BuChar.
Měšťanský pivovar Nový Jičín ; Neutischein
foto
Stával na náměstí.
Pivovar Josef Herz Nový Jičín ; Bierbrauerei Josef Herz Söhne
Stával na na ulici Ladstrasse 29. Jediná zmínka o tom pivovaru je v publikaci Orientirung schematismus z roku 1880.
Nový Knín

 

Měšťanský pivovar Nový Knín ; Pivovar v Novém Kníně

foto lokace
zrušen 1944; 2 000 hl; PB
maj.: Antonín Nešuta
Město se skládá z bývalých obcí Nový Knín, Sudovice, Kozí Hory, Chramiště, Libčice a Starý Knín. Památkou starého Knína
je původně gotický kostel svatého Františka Sarafinského nebo fara, jejíž součástí byl i panský pivovar.
Nový Rychnov
Arcibiskupský pivovar Nový Rychnov
zrušen asi 1900; 1 000 hl; PE
Nový Oldřichov
Dvůr při zámečku vznikl asi v 17.stol. a roku 1756 se u něj dokonce uváděl i malý pivovar. Roku 1903 zámeček i s celým dvorem vyhořel. CL
Nový Studenec

 

Pivovar Nový Studenec
zrušen asi 1880; 50 hl; HB
maj.: Bobeta Lustigová
Nový Zámek

 

Pivovar Nový Zámek ; Neuschloss
zrušen asi 1890; 1 500 hl; CHE
maj.: Zedwitz
Nymburk

 

Nymburský pivovar

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Nymburk >>>