Historické pivovary N

Načeradec

 

Panský pivovar v Načeradci
foto lokace
zrušen 1928; 1 500 hl; BN
Posl.maj.: B. Svoboda
článek: Historické pivovary Podblanicka >>>
Nadějkov

 

Pivovar Nadějkov
zrušen 1900; 800 hl; PI
maj.: hrabě z Kokořova
Nahošice
Pivovar při dvoru Nahošice
zrušen asi 1880; 200 hl; DO
Náchod

 

Měšťanský pivovar Náchod
foto lokace etikety
V provozu.
článek: Primátor Primátor Náchod >>>
Nalžovice
Pivovar Nalžovice
Nalžovské Hory

 

Pivovar Nalžovy ; Ellischau
zrušen 1932; 3 000 hl; KT
maj.: E. Taafe
Náměšť na Hané

 

 

Panský pivovar Náměšť na Hané
foto lokace
zrušen asi 1900; 2 000 hl
maj.: hrabě Kinský
článek: Pivovar a minipivovar v Náměšti na Hané >>>
Zámecký pivovar Náměšť na Hané
foto lokace
Náměšť nad Oslavou

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Družstevní pivovar Náměšť nad Oslavou
foto lokace etikety
Ve městě již v roce 1520 existoval pivovar patřící pánům z Lomnice. Ti vymřeli po meči a jejich dcera se provdala za Žerotíny, na které přešlo panství i pivovar. V roce 1628 Karel ze Žerotína prodal panství Albertu Frýdlantskému a ten
je do roka prodal pánům z Venderberka, když v kupních smlouvách je opět uváděn pivovar. V roce 1662 přechází panství i s pivovarem na hraběte Václava Adriana a když jeho rod vymřel, dědictví i s pivovarem koupila hraběnka z Kufsteina a to v roce 1743. Ta pivovar pronajímala a to vždy na 3 roky. V roce 1752 koupil náměšťské panství Bedřich Vilém Haugwitz,
vysoký úředník Marie Terezie. Ten pivovar zvětšil, avšak výroba se během let snižovala a to v dobách, kdy panství postihla velká sucha. V roce 1900 byl výstav 6 000 hl a v té době vzniklo v Náměšti Společenství hostinských a výčepních, které sdružovalo 10 majitelů. Koncem první světové války byla přistavena sladovna, začalo se stáčet do lahví
a výstav se snížil na 5 000 hl za rok. V chudých poválečných letech se snížila výroba až na 3 300 hl a pivovar zaměstnával 10 dělníků pod vedením sládka Jana Milavce. V roce 1930 koupilo pivovar, sýpku a lednici Hospodářské družstvo. V roce 1933 klesla výroba na 2 400 hl, plnily se i lahve. Do roku 1939 se zvýšil výstav na 3 000 hl ročně a lahve byly polepovány i etiketami. Za války se pivovar osamostatnil, musel však odvádět poměrně vysoké dávky, neprováděla se žádná údržba ani opravy. Po válce se vyrábělo 10 % a 12 % pivo, problémy se zařízením se stupňovaly a v roce 1949 byl pivovar uzavřen. Zbytek budov stojí v dolní části cesty vedoucí k náměšťskému zámku. TR
Napajedla

 

Pivovar Napajedla
foto lokace etikety
zrušen 1913; 28 000 hl
maj.: A. a M. Baltazzi
Nasavrky

 

 

 

Pivovar Nasavrky
foto lokace etikety
zrušen 1951; 20 000 hl; CR
maj.: kníže Auersperg, Státní pivovar, 1948-1951 Východočeské pivovary n.p.
Pozemkový úřad v Chrudimi se rozhodl v červenci 2002 nevydat šlechtickému rodu Trauttmansdorffů jejich bývalé rozsáhlé panství na Chrudimsku včetně pivovaru v Nasavrkách. V roce 2002 byly budovy zachovány a firma ZZN Chrudim zde měla
prodejní sklady.
Navarov

 

Pivovar Navarov
zrušen 1905; 1 500 hl; JN
maj.: J. Vaníček
Nebory (Třinec) V
17.století byl v obci pivovar. Roku 1980 Nebory
přičleněny k Třinci.
Nečtiny

 

Zámecký pivovar Nečtiny
; Pivovar velkostatku Preitenstein ; Netschetin ;
Schlossbrauerei Preitenstein; Herrschaftliches Bräuhaus
Preitenstein
zrušen 1935; 2 500 hl; PS
Mansdorff-Pouilly
Měšťanský pivovar Nečtiny

zrušen 1920; 2 000 hl
nájemce J. Pauli

Neděliště Knížecí pivovar v
Nedělištích

V roce 1875 byl majitelem hrabě Sternberg a
bylo uvařeno asi 3 600 hl piva, okolo roku 1895 patřil
pivovar knížeti Croyovi s výstavem 2 400 hl. Zrušen
byl v roce 1903. HK

Nedrahovice Pivovar
Nedrahovice
pivovarnictví na Sedlčansku >>>
Nedražice Pivovar
Nedražice
zrušen asi 1905; 600 hl; TC
J. Gerstner
Nedvězí Pivovar Nedvězí

zrušen asi 1890; 1 500 hl; BN

Nekmíř Pivovar Nekmíř

zrušen 1944; 3 000 hl; PS;
S. Vopršálek

Nelahozeves Zámecký pivovar knížete
Lobkowicze Nelahozeves ; Mühlhausen
zrušen 1872; 1000 hl; ME
Němčice Pivovar
Němčice – Alberovice
zrušen asi 1900; 1 000 hl; ST
F. Chanovský
Nemilkov Pivovar
Nemilkov
zrušen asi 1905; 200 hl; KT
A. Schreiner
Nemyšl Pivovar
Nemyšl
zrušen asi 1900; 800 hl; TA
hrabě Deyma
Nennowitz viz Bno >>>
Neplachovice Lichnovští byli majiteli Neplachovic více jak 100 let. Jan Lichnovský z Voštic byl od roku 1573 do roku 1583 nejvyšším knížectví krnovského. V díle „Paměti opavské“ Zukal píše: Jiří Moravický, pán na Loděnici přel se bez přestání se svým sousedem Janem Lichnovským pánem Neplachovic. Roku 1580 žaluje Jan Jiříka, že mu dal rozkopati stav, kterým se nahání vody na Rybníčky a mlýn neplachovský. Vznikla tak veliká povodeň, která zaplavila mlýnek i pivovárek v Neplachovicích.
Podle Kneiflovy „Topografie Slezska“ měla obec Neplachovice s osadou 355 sáhů zemědělských polí, 30 jochů 1304 sáhy luk, 15 jochů 320 sáhů zahrad, 63 jochů 863 sáhů pastvin – převedeno na dnešní míry: polí 511,13 ha, luk 17,74 ha, zahrad 8,75 ha, pastviny 36,55 ha. Bylo napočteno 27 úlů včel. V obci se z té doby uvádí pánský zámek se statkem, fara, škola, mlýn, pivovar, palírna, hostinec a polní krčma.
Nepomuk Měšťanský pivovar Nepomuk ;
Dannerův pivovar
1675 -1932; 7 000 hl; PJ
Felix Danner; 
Nad radnicí stojí dům čp. 64. Od roku 1883 zde byl
Dannerův pivovar. Dannerové měli v domě c.k. poštu s
telegrafním a telefonním úřadem. Býval tu též
hostinec „Na poště“. V prosinci 2002 byla znovuotevřen
restaurant U Zeleného stromu, dřívější vyhlášený hotel a
pivovar pana Jiskry, který je jednou z dominant náměstí, začal
sloužit veřejnosti po mnoha letech.
Pivovar Č. Turek Nepomuk
1888 – 1928; 2 000 hl
Dva domy (čp. 69 a 70),1 které roku 1867 koupil sládek Jan Mikšovský, spojil je v jeden celek a založil tak hostinec U Zeleného stromu. Ve dvoře postavil pivovar, z něhož je nejpozoruhodnější neogotická varna na hexagonálním půdorysu dle plánů Matěje Boříka z roku 1870. Po smrti Mikšovského koupil oba domy Čeněk Turek, zbořil je a roku 1909 postavil na jejich místě novou budovu hotelu a restaurace.
Roku 1938 kupuje areál Ferdinand Jiskra, který místo pivovaru zřizuje stáčírnu sodovky a plzeňského piva. Restaurace zde fungovala až do počátku 90. let, v bývalém pivovaru sídlila od 50. let autoškola a Svazarm.6 Pak byl celý areál nevyužívaný a zvolna chátral. V roce 2002 byla opravena fasáda, zrekonstruováno přízemí a obnoven provoz restaurace. Od roku 2005, kdy proběhla druhá etapa rekonstrukce, funguje opět i hotel a společenský sál. (zdroj: www.starynepomuk.cz)
Nepomyšl Pivovar
Nepomyšl ; Pomeisl
zrušen asi 1890; 400 hl; LN
hraběnka Herbersteinová
Neprobylice u Třebíze Pivovar
zde fungoval do počátku 18.stol, kdy byl převzat
svatovítskou kapitolou a uzavřen. Výroba byla
převedena do pivovaru Klobuky v Čechách. KL
Neratovice Pivovar
Neratovice
zrušen 1890; 1 000 hl; ME
kníže Lobkowicz, Dr. J.
Palacký
Netolice

 

Měšťanský
pivovar Netolice ; Právovárečné měšťanstvo v
Netolicích
Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58
stojí na místě renesančního pivovaru, který město
založilo 1663. V současném objektu z 2. poloviny 19.
století se z původní stavby uchoval pouze portál s
rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice. Rozvoj
pivovarnictví v obci souvisel s érou pánů z
Rožmberka i aktivitami jejich regenta Jakuba Krčína z
Jelčan. V polovině 16.století vznikl v dnešní
Obecní ulici první pivovar, zpočátku panský,
později připadnul měšťanstvu. Provoz byl
několikrát přestavován a rozšiřován, naposledy v
druhé polovině 19.století, kdy dostal novogotickou
podobu. Výstav se pohyboval kolem 8 000 hl piva ročně.
Pivovar zanikl kolem roku 1924. Poprvé byl v březnu 2005 zpřístupněn bývalý Měšťanský pivovar z 16. století v Obecní ulici, kde se uskutečnilo i kulturní vystoupení.PT
Pivovar
Netolice

Založen roku 1566 Vilémem z Rožmberka.
Stavitelé: Ondřej Vlach z Lomnice, Alexandr a Pavel
dell`Agno (Itálie) a Jan Bernard z Valtellina. Ke konci
16.století byl přestavěn a roku 1619 vyhořel (spolu s
městem). Obnoven byl v roce 1720 Schwarzenbergem.
Poslední přestavba proběhla v 19.století. Stával ve
Lhenické ulici. Zanikl v druhé polovině 19.století.
PT

Neu
Türnau
viz Městečko Trnávka >>>
Neuberk Zámecký pivovar rytíře z
Neuberku Neuberk u Mladé Boleslavi (Čejetičky)

zrušen 1927; 3 000 hl; MB ;
V průběhu třetího desetiletí 20. století ukončil svou činnost
také malý pivovar v Neuberku, stejně jako známý kosmonoský
pivovar, který ovšem, ačkoliv patřil správě kosmonoského panství,
stál již od roku 1823 na rozhraní mladoboleslavských předměstí
Na Ptáku a Na Podolci, těsně pod skálou, na které byl vybudován
mladoboleslavský hrad. Dále fungoval jako sklad piva
Neuhaus viz Jindřichův Hradec >>>
Neuhof viz Ovčáry >>>
Neumark viz Odry >>>
Neumarkt viz Uterý >>>
Neusorge viz Rumburk >>>
Neustupov Pivovar
Neustupov ; Neustupow
zrušen asi 1915; 1 000 hl; BN
A. Aichelberg
Neveklov viz Tloskov >>>
Neznašov u Všemyslic Pivovar
Neznašov
Niederthal viz Údolí >>>
Niemes viz Mimoň >>>
Niklasberg viz Mikulov >>>
Nižbor
První zmínka o pivovaru je z roku 1510. V té době ovšem asi nevařil.
Činnost pivovaru ukončila roku 1872 přírodní katastrofa. Po té se už
pivovar neobnovil.
Pivovar se nacházel v Nižboru – Nové Huti. V roce 2005 budova pivovar už
moc nepřipomínala (škola), snad jen sklepy, ale pivní sklepy byly
nejspíš pod současným hostincem U lípy. BE;

Nosislav

Jihomoravská obec leží zhruba 4 kilometrů
jihovýchodně od města Židlochovice. Vrcholu rozvoje dosáhla obec
Nosislav v 16. století, kdy zde byl vybudován mlýn, pivovar a dále se
rozvíjelo vinařství. V obci vlastnili majetky mimo jiné i kartuziáni,
kteří zde vybudovali několik vinných sklepů. Vývoj se zastavil důsledkem
třicetileté války.

Nošovice Pivovar
Radegast Nošovice
Nouzov Roku
1717 koupil Petr Pavel Renšperger ves Nouzov (6 km
západně od Rakovníka) a postavil v ní do roku 1719
barokní zámek, pivovar, ovčín
a cihelnu, ale nakonec Nouzov udržel jen do roku 1726.
Nová
Bystřice
Panský pivovar Nová Bystřice
1820 – 1928; 5 000 hl; JH;
Kern
Nová Červená Voda Pivovar
Nová Červená Voda ; Neurotwasser
zrušen asi 1900; 1 000 hl; JE
A. Latzl
Nová
Hůrka
Pivovar Nová Hůrka ; Nelhuble
; Neuhübel
zrušen asi 1880; NJ
Nová Huť viz Hýskov >>>
Nová
Lhota
Pivovar při dvoru Nová Lhota
zrušen asi 1880; 200 hl; KH
Nová Paka Akciový
pivovar a sladovna Nová Paka
Nová Říše Obecní
pivovar Nová Říše ; Neureisch
zrušen 1924; 2 500 hl; JI
Klášterní pivovar Nová Říše
V roce 1430 Prokop Holý zbořil klášter s pivovarem.
Pivovar zrušen po roce 1925. Dnes už z pivovaru zbyly pouze ruiny. Tento dům nesl č.p. 45. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce pozemku okolo bývalého pivovaru.
Nová
Včelnice
Nová
Ves
Pivovar knížete Clam-Gallase
Nová Ves ; Neundorf
zrušen 1948; 3 000 hl; LB
Původní hraběcí pivovar založil Eduard Clam-Gallas v roce 1834. Ve vlastnictví tohoto rodu byl až do konce druhé světové války. Poté byl řízen národním správcem a v roce 1948 ho komunisté
znárodnili (1948 Severočeské pivovary n.p.) . O rok později byl zrušen úplně. Produkce pivovaru byla přibližně tři tisíce hektolitrů.
Pivovar postavila Kateřina z Redernů roku 1612, avšak pivovar v obci existoval již dříve. Podle listiny z roku 1589 měla vdova po Franzi ze Schwanitz, které patřil horní statek ve Vítkově, oprávnění vařit pivo pro vlastní potřebu. Kateřina z Redernů pivovar pouze rozšířila a zmodernizovala. Výroba piva sloužila pouze vrchnosti.
13. listopadu 1613 se zde již vařila první várka piva, přesto byli novoveští poddaní povinni kupovat pivo z frýdlantského pivovaru. Ceny piva se postupně zvyšovaly.
Novoveský pivovar původně sloužil pouze pro zaměstnance panského statku. Kateřina z Redernů a její syn Kryštof usilovali o to, aby byli pivem zásobováni také poddaní, a aby se várečné právo (právo vařit pivo) nevztahovalo pouze na Frýdlant, ale také na Novou Ves. Podle tehdejších zákonů museli novoveští odebírat pivo pouze z frýdlantského pivovaru, i když měli pivovar vlastní.
Až do roku 1852 byl provoz novoveského pivovaru zajišťován z prostředků zdejšího panského statku. Personál pivovaru se skládal z pivovarnického mistra, výrobce sudů, správce sklepů a ti měli k ruce několik pomocníků a učňů.
V záznamech z let 1677-1681 byl jako první panský výrobce piva uváděn Hans Weber, je zde uváděno jméno sládka Michael Weber, který byl pravděpodobně synem výše jmenovaného. V zápisu z roku 1719 se dočítáme jméno Hans Friedrich Schwertner. V roce 1721 řídil pivovar Christian Herzog. Objevují se zde i česká jména Horáček a Liška.
V roce 1852 nastoupil do pivovaru Leopold Schauer z Kouřimi a vedl ho až do své smrti do července 1863.
Po něm propachtovala pivovar jeho žena Anna a její synové Eduard, Leopold a Henrich.Tak vznikla firma Bratři Schauerové, která řídila pivovar až do roku 1924. Důležitá pro provoz pivovaru byla výrobna sudů a sladovna.(zdroj: www//nova-ves-cz.online-kronika.cz)
Nová Ves u
Chotěboře
Pivovar Nová Ves u Chotěboře ;
Neuesdorf
zrušen asi 1890; 100 hl; HB
svobodný pán Mayran
Nové Benátky viz Benátky nad Jizerou >>>
Nové Dvory Pivovar byl uzavřen v roce 1903. Jeden z jeho majitelů byl: hrabě Chotek. KH
Nové Hobzí Pivovar
Nové Hobzí

zrušen 1885; JH
markýz Pallavicini

Nové Hrady Obecní
pivovar Nové Hrady (Údolí)
; Gratzen ; CB
Panský
pivovar Nové Hrady-Údolí
Nové Hrady Pivovar
Nové Hrady
1907 – 1924; 1 000 hl; CR;
M. Beckingová; Poblíž dnes již opraveného rokokového zámečku stával pivovar – přímo u rybníka.
Spadl ve dvacátých letech. Dochovala se ledárna na protější straně u druhého rybníka.
Nové Město na Moravě
 
Z dějin pivovarnictví v Novém Městě na Moravě >>>

Publikace Filipa Vrány: Pivovary v Novém Městě na Moravě >>>

Obecní, Měšťanský
pivovar Nové Město ; Neustadtl

Vrchnostenský
pivovar Nové Město

historie novoměstského pivovarnictví
>>>

Nové
Město nad Metují
Zámecký pivovar Nové Město
nad Metují

1818 – 1880; 4 000 hl;
kníže Ditrichstein; Objekt panského pivovaru nalezneme
už jen na fotografiích. První zpráva o něm je z roku
1574, ale patrně byl postaven za Pernštejnů zároveň
s hospodářskou budovu č. 1202, pokud ne dříve.
Svému účelu však pivovar potom sloužil jen 62 let,
protože v roce 1880 byla zde výroba piva zastavena a
objekt pak sloužil jako sklad piva a k jiným účelům.
Panský pivovar stál s domem vrchnostenských
úředníků v jedné řadě. Mezi oběma domy byl
společný dvůr a společná brána. V letech 1932 až
1934 byl pivovar zbořen. Město má k panskému pivovaru
pietní vztah, protože zde kdysi sládkoval (i nájemce)
otec Bedřicha Smetany František Smetana. Rok
před narozením Bedřicha se rodina přestěhovala do
Litomyšle. Jeho synovec
Václav v dalších letech přivedl pivovar k velké
prosperitě. Pomník Bedřicha Smetany, který byl
do parčíku před zámkem umístěn v roce 1954 a stojí
na místě, kde zámecký pivovar stával.

Nové Sedliště Pivovar
Nové Sedliště ; Brauerei Neuzedlisch

zrušen 1926; 4 500 hl; TC
A. Matoušková

Nové Sedlo nad Bílinou Lobkoviczký
pivovar Nové Sedlo nad Bílinou ; Pivovar a sladovna v
Novém Sedle nad Bílinou Max Lobkowicz ; Novosedly ;
Neundorf i B.
zrušen 1948; 26 000 hl; CV
Dr. Max Ervin Lobkowicz, 
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Pivovar a sladovna v Novém Sedle nad Bílinou Max Lobkowicz“, Nové Sedlo nad Bílinou (okr. Chomutov) (majitel Dr. Max Ervin
Lobkowicz).
1948 Krušnohorské pivovary
n.p. Po zrušení sladovna pivovaru Most. Obec ustoupila těžbě uhlí.
Nové Strašecí Pivovar
Nové Strašecí

zrušen 1931; 1 000 hl;

Jan Soukup; na pivovar dolehla v roce 1931 krize

Nové Syrovice Panský
pivovar Nové Syrovice
2 000 hl; TR
vrchnost zde vyráběla do roku 1903, poté se stal
majitelem P. Nimptsch do roku 1913, v roce 1933 uzavřen
majitelem Janem Hotovým
Nové Těchanovice viz Vikštejn >>>
Novoměstí viz Stráž >>>
Nový Bernštejn Pivovar hraběte Waldsteina ; Pivovar
Nový Bernštejn (Dubá) ; Neuperstein
V polovině 16.století vzniklo mezi hrady v Dubé a
ve Starém Bernštejně nové panské sídlo zvané Nový
Bernštejn s rozlehlým hospodářským dvorem a
pivovarem. Rod pánů z Dubé přišel o panství během
třicetileté války, poté se tu střídala různá
zahraniční šlechta. Od roku 1810 ho vlatnil rod
Waldsteinů. Území bylo zahrnuto do Sudet a krátce po
obsazení pivovar zanikl. Provoz vystavil kolem 4 000 hl
piva ročně. Pivovar se nacházel východně pod zámkem
při ohybu potoka. Budovy jsou již zaniklé. Zachovány pouze sklepy. V terénu patrné zbytky zdí. CL
Nový
Bydžov
 
Měšťanský pivovar Nový
Bydžov
1695 – 1948; 10 000 hl
1.parostrojní pivovar Nový
Bydžov ; Pivovar v Novém Bydžově čp.1020,
provozovaný firmou Komanditní společnost pivovar a
sladovna J. Marischka, roz.Schreiberová a
Pravovárečná společnost v v Novém Bydžově

1892 – 1973; 40 000 hl;

etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/420
M. Schreiber, 1943 spojen s Měšťanským pivovarem, od
1948 samostatně 
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
pivovar v Novém Bydžově čp. 1020, provozovaný firmou „Komanditní společnost pivovar a sladovna J. Marischka,
roz.Schreiberová a Pravovárečná společnost v Novém Bydžově“, Nový Bydžov (komanditní společnost).
1948-1959 Hradecké pivovary n.p.,
1960-1973 Východočeské pivovary n.p. ; vyráběl mj.
pivo Ležák 12o světlý novobydžovský

Nový
Dvůr
F. Vinař, parostrojní
pivovar a sladovna
Nový Dvůr ; Neuhof
1799 – 1942; 13 000 hl; KL
Nový
Jičín

 
Pivovarnictví v Novém Jičíně >>>
 
Počátky pivovarnictví v Novém Jičíně >>>

Pivovar Loučka ; Bocheta
1869 – 1970; 50 000
hl;


Kudielka a Rossmanith; 1948-1952 Moravskoslezské
pivovary n.p., 1953-1959 Ostravské pivovary n.p.,
1960-1970 Severomoravské pivovary n.p.; vařil m.j. pivo
Bochetský kozel 12°, 10° Loučské výčepní
světlé, Bochetský Jubilant 12° (100 let
založení pivovaru v roce 1969), Ostravar 12° světlý
ležák. 
Se zahájením provozu pivovaru Radegast byl po více než sto letech
zavřen i pivovar Bocheta. Jeho posledním ředitelem byl Václav
Petras, který se pak také stal prvním ředitelem nově postaveného
pivovaru Radegast.“Když jsem do Loučky nastoupil, měl pivovar
výstav 25 000 hl. Koncem šedesátých let se už vařilo 72 000 hl.
Byl to krásný starý pivovar, který měl hluboké sklepy a pěknou
sladovnu,“ vzpomínal bývalý ředitel. Odborníci se však
shodují, že zdejší pivo nebylo „nic moc“ zejména proto,
že zde nebyla dobrá voda. Když pak místní desítku a dvanáctku
nahradil Radegast, mohli být pivaři spokojeni.“Je pravda, že
Radegast povýšil kvalitu piva na vyšší úroveň,“dodal bývalý
ředitel. Pivovar se nachází v osadě Bocheta
(hospodářský dvůr), na ulici Císařské, v Loučce
u Nového Jičína. Založili ho podnikatelé Kudielka a Rossmanith v roce 1869. Česky se jmenoval
Bocheta, německy
Pochhütte. Budovy pivovaru ještě v roce 2002
zachovány, včetně pivovarského komína. V budovách,
které v jeho okolí stojí, sídlily v červenci 2002
firmy se stavebním materiálem Tvarstav a velkosklad
potravin BuChar.
Pivovar Nový Jičín ;
Neutischein ;

Minipivovar Národní dům
Nový
Knín
Měšťanský pivovar Nový
Knín ; Pivovar v Novém Kníně
zrušen 1944; 2 000 hl; PB;
Antonín Nešuta
Město se skládá z bývalých obcí Nový Knín, Sudovice, Kozí
Hory, Chramiště, Libčice a Starý Knín. Památkou starého Knína
je původně gotický kostel svatého Františka Sarafinského nebo
fara, jejíž součástí byl i panský pivovar.
Nový Oldřichov Dvůr
při zámečku vznikl asi v 17.stol. a roku 1756 se u
něj dokonce uváděl i malý pivovar.
Roku 1903 zámeček i s celým dvorem vyhořel. CL
Nový Rychnov Arcibiskupský
pivovar Nový Rychnov
zrušen asi 1900; 1 000 hl; PE
Nový Studenec Pivovar Nový Studenec
zrušen asi 1880; 50 hl; HB
Bobeta Lustigová
Nový
Zámek
Pivovar Nový Zámek ;
Neuschloss
zrušen asi 1890; 1 500 hl; CHE
Zedwitz
Nový Zámek Pivovar
Nový Zámek ; Neuschloss ; Neugarten
U zámku byl rozlehlý hospodářský dvůr a
pivovar. První zmínka o pivovaru jez roku 1645.
Největšího rozvoje zažilo panství a pivovar za dob
rodu Kouniců, kteří jej vlastnili do konce
19.století. Objekt se nacházel nedaleko zámku, v
sousedství výtoku Novozámeckého rybníka.
Pozoruhodné byly rozsáhlé sklepy, vyhloubemé v
pískovcové skále nad pivovarem. Výroba se pohybovala
ročně kolem 5 000 hl. Nedaleký moderní českolipský
pivovar však negativně ovlivnil budoucnost zdejšího
provozu. Pivovar zanikl kolem roku 1920. Posledním
nájemcem byla E. Andrásyová. CL
Nymburk Nymburský
pivovar

You may also like...