Minipivovar Miletín

na Pivovarské zahrádce v Miletíně na čepu:
Chmelka 10 světlé
Pytlák 12 světlé
Tmavé 13
.