Historické pivovary B

Babice
V roce 1737 se správa augustiniánského kláštera ve Šternberku rozhodla přeložit do Babic pivovar. OL
Barchov
Pivovar velkostatku Barchov
Při zámku stával panský pivovar zrušený v roce 1898. HK
Barchůvek
Pivovar při velkostatku Barchůvek
zrušen asi 1900; 50 hl; HK
Bartošovice

 

 

Zámecký pivovar Bartošovice
zrušen asi 1880; NJ
Zámek Bartošovice má bohatou minulost. Až do konce 19. století byl jeho součástí i pivovar, do roku 1970 pak i konírna a hospodářské budovy. Majitel: Aressin-Faton.
Tento pivovar byl součástí hospodářského dvoru při zámku. Každopádně již nestojí, protože část dvora byl zbourán kolem roku 1948 a dílo bylo dokonáno v 70 letech minulého století. Nyní se na místě pivovaru nachází pouze travnatá plocha.
Batelov

 

 

Panský pivovar Batelov

historie foto lokace
Bavorov
JI
Bečov nad Teplou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pivovar velkovévody Beauforta Bečov nad Teplou; Petschau

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; KV
majitelé: vévoda Alfréd Beaufort-Spontin (1837); vévoda Bedřich Beaufort-Spontin
Bývalé pivovarské sklepy na zámku  byly 13.-14.9.2003 v rámci Dnů evropského dědictví mimořádně otevřeny a zpřístupněny veřejnosti. Návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit tuto jindy nepřístupnou památku. Bývalé pivovarské sklepy byly dříve přístupny ze zámeckých teras jako módní grotta, tedy jeskyně. V šedesátých letech 19. století zpracoval architekt Zítek návrh na přestavbu areálu zámeckých zahrad v duchu romantismu. Barokní pivovar byl zbořen a dochovány zůstaly pouze sklepy.
Pivovarské sklepy Zámeckého pivovaru jsou pozůstatkem pivovaru zrušeného v druhé polovině 19. století, který stál v místech dnešního zámeckého jezírka. Sklepy byly využity v romantickém duchu jako módní grotta (jeskyně), přístupná ze zámeckých teras. Na velké, dnes dlážděné terase nad pivovarskými sklepy stávaly velké skleníky a oranžerie.
Obecní pivovar Bečov nad Teplou ; Pivovarský spolek Bečov nad Teplou ; Městský pivovar

foto lokace
zrušen 1935; 2 000 hl
V majetku obce. Po roce 1927 používán jako sklad chodoplánského piva.
Bečváry

 

 

 

 

Zámecký pivovar Bečváry ; Velké Bečváry

foto lokace
první pol. 18.stol. – 1927; max. 2 000 hl; KO
majitelé: Hildebrand z Prandova (od r. 1745); generál Laudon; Martin Liška; Klára Frenglová-Lišková (1883)
K zámku patřil již zbouraný pivovar. Zachovány zůstaly pouze prostorné sklepy, využívané jako sklad zeleniny a ovoce.
Z pivovaru v roce 2007 zbyly pouze tři sklepy, každý o ploše 200 m2, ve velmi dobrém stavu.
Bedřichov

 

Pivovar Bedřichov; Friedrichswald
1848 – 1907; 100 hl; JN
hrabě Frankenberg
Bechyně

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Měšťanský pivovar Bechyně ; Obecní pivovar

foto lokace
1553 – 1903; max. 1 500 hl
majitelem bylo město
Zámecký pivovar knížete Paara Bechyně ; Knížecí pivovar

foto lokace
1660 – 1928; max. 10 500 hl
posl.majitelé – rod Paarů
Přestavován byl v roce 1690 a následně v 19. a 20. století. Zrušen okolo roku 1928. Po roce 1928 pivovar využíván jako sklad protivínské piva.
V bývalém zámeckém pivovaru nalezneme expozici české a světové umělecká keramiky (Mezinárodní muzeum keramiky). Mezinárodní muzeum keramiky v bývalém pivovaru a sladovně v Bechyni se muselo do září 2006 vystěhovat. Alšově jihočeské galerii totiž skončila nájemní smlouva a majitel měl s objektem jiné plány.
Bělá nad Radbuzou

 

 

 

 

 

 
 

Pivovar Bělá nad Radbuzou Heinrich Kotzsche ; Bierbrauerei Weissensulz

historie foto etikety
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 2. >>>
Pivovar Újezd Sv. Kříže

foto lokace
zrušen asi 1890
posl.maj.: Václav Koc z Dobrše
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 2. >>>
Bělá nad Svitavou
Pivovar Bělá nad Svitavou; Deutsch Biela
1749 – 1910; 1 500 hl; SY
císař František Josef I.
Bělá pod Bezdězem
Hraběcí pivovar Bělá pod Bezdězem
majitel Arnošt Josef Valdštejn
Bělá
Pivovar Bělá
HB
Bělá u Jevíčka
Pivovar Bělá
foto
Benátky nad Jizerou

 

 
 

Pivovar a sladovna Ferdinada Kinského Staré Benátky ; Městský pivovar ve Starých Benátkách

historie foto lokace
Pivovar Nové Benátky
zrušen asi 1900
Benešov

 

 
 

Knížecí Hohenbergský pivovar v Benešově; Arcivévodský pivovar v Benešově ; Státní pivovar Benešov

foto lokace etikety
V provozu.
články: Pivovar Ferdinand Benešov >>>
Městský pivovar Benešov; Beneschau
foto
16.století -1895
Benešov nad Černou

 
 
 

Pivovar Benešov nad Černou

foto lokace
1423 – 1941; 10 000 hl; CK
posl.maj.: Měšťanský pivovar v Českých Budějovicích
Pivovar stával v zadním traktu radnice. Jsou tam z něj pozůstatky. Pod radnicí je humno a v dalších traktech další zbytky, úplně vzadu pivovarský rybník.
Benešov nad Ploučnicí

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Měšťanský pivovar Benešov nad Ploučnicí; Bürgerliche Brauerei (Braukommune) Bensen

foto lokace
1399 – 1949; max. 10 700 hl; DC
Šlo o domy č. p. 17 a 18. V roce 1392 přenechal Jan z Michalovic městu varnou pánev za roční daň. V roce 1656 bylo městu nově potvrzeno várečné právo. V roce 1910 měla várečná komuna 130 podílů, tzv. Cuxl, po 500 korunách, které byly rozděleny mezi 70 podílníků. Jeden čas byl pivovar i pronajímán. V roce 1914 byl presidentem várečné komuny Josef Schrötter a vicepresidentem Anton Höchsam. V dozorčí radě byli Adolf Wurm , Franz Bauer a Franz Schrötter. Sládkem byl Max Holzner. V roce 1945 měl jeden podíl cenu 1 000 říšských marek. A tehdy bylo podílů celkem 120.
majitelem bylo právovárečné měšťanstvo, od 19.stol. pivovar pronajímán; 1945-1949 národní správa
Beňovy
Pivovar Beňovy; Benhof

foto lokace
zrušen 1903; 1 000 hl; KT
Shromáždění klatovských právovárečných měšťanů proto na přelomu 17. a 18. století rozhodlo o vybudování dalšího městského pivovaru v šosovní vesnici Beňovy.
Beroun

 

 
 

 
 

 
 

 

Pivovar Beroun; Beraun
1295 – 1880
starý pivovar, nahradil ho nový
Měšťanský pivovar Beroun; Pivovar pravovárečného měšťanstva v Berouně

foto lokace etikety
článek: Historie pivovaru v Berouně >>>
video:
Historie pivovarnictví v Berouně >>>
1872 – 1978
vybudován v letech 1868-1871 jako náhrada za starý nevyhovující
Pivovar Beroun – Popovice
zrušen 1910; 5 000 hl
podl.maj.: kníže Fürstenberg
Bezděkov

 

 

 

Pivovar Bezděkov

foto lokace etikety
článek: Pivovar a minipivovar v Bezděkově >>>
první pol.18.stol. – 1950; max. 22 000 hl; KT
posl.majitelé: 1896-1918 František Korb svobodný pán z Weidenheimu, 1919-1945 Karel Korb svobodný pán z Weidenheimu, 1945-1946 národní správa, 1947-1948 Státní pivovar, 1948-1950 Západočeské pivovary n.p.
Bezdružice
Měšťanský pivovar Bezdružice; Weseritz
zrušen asi 1905; 1 500 hl; TC
Bílá Lhota
Pivovar Bílá Lhota
zrušen asi 1890; OL
Bílina
Lobkowiczký pivovar v Bílině ; Bílinský pivovar Max Lobkowicz

historie foto lokace etikety
Bílovec

  

 

  
 

 

 

Měšťanský právovárečný a výčepu oprávněný pivovar v Bílovci

foto lokace video
zrušen 1949; 10 000 hl; NJ
1948-1949 Moravskoslezské pivovary n.p. Dobu vzniku z dostupných pramenů nelze zjistit. V letech 2. sv.války zmodernizován, ale při bojích v r. 1945 silně poškozen. Přesto byl v r. 1945 provoz obnoven. Pivovar zaměstnával asi 15 lidí, kapacita byla kolem 5200 hl. V roce 1949 byl provoz ukončen. Inventář převzaly pivovary v Opavě a Ostravě. Budovy byly postupně bourány. Bývalý pivovarský sál byl v roce 2002 Městským kinem a v tomtéž renovovaném objektu sídlila základní umělecká škola. Z bývalé stáčírny piva se stala sodovkárna, ale i ta již byla mimo provoz.
Bílovice

 

Pivovar Bílovice
zrušen asi 1880; PO
posl.maj.: Kapitula olomoucká
Bílovice u Uherského Hradiště
Pivovar Bílovice
Ve vesnici, sídle statku, se nacházel panský pivovar, chmelnice. Pivovar byl v domku správce zámku uprostřed zámeckého parku, dnes je zde dětské zdravotní středisko.
Biskoupky

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Biskoupky

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Roku 1543 získal Biskoupky  (RO) při dělení libštejnského panství Kryštof z Valdštejna, který zde založil před rokem 1559 dvůr  a tvrz. Roku 1573 koupil tvrz s dvorem, sladovnou, spilkou, pekárnou, pivovarem, kovárnou a ovčínem Ladislav mladší z Lobkovic na Zbiroze. Vesnice Biskoupky byla roku 1652 pustá. Za panování císařovny Marie Terezie a jejího syna císaře Josefa I I. byly pozemky náležící ke dvoru rozděleny poddaným, kteří tzv. „Emfyteutickou činží“ z pozemku těch platiti zavázáni byli. V roce 1850 žilo v obci 221 obyvatel ve 24 domech. V roce 1950 jen 93 obyvatel. V roce 2003 pouze 17 domorodců. Hostinec Selský dvůr by měl být ve zmíněných
historických pramenech údajně pivovar. Do roku 1952 byl objekt soukromý statek s hostincem, který měl název “ U slunce.
Biskupice u Jevíčka

 

Panský pivovar Biskupice

foto lokace
V roce 1612 je v pramenech uváděno, že k tvrzi patřil panský pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do roku 1870.
Bítov
Pivovar Bítov; Vöttau
zrušen 1895, posl.maj.: hrabě Daun
Blatce

 

Pivovar Blatce – Houska
zrušen 1900; 1 000 hl; CL
posl.maj.: hrabě Kaunitz
Blatná

  

 

  

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Blatná

foto lokace
1485 – 1948; 4 000 hl; ST
Zámecký pivovar Blatná

foto lokace etikety
1896 – 1978; 20 000 hl
1948-1952 Západočeské pivovary n.p., 1953-1954 Chodské pivovary n.p., 1955-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1978, Jihočeské pivovary n.p.
V roce 1981 budovy zrušeného zámeckého pivovaru koupily Západočeské lihovary a konzervárny, likérka Plzeň – Božkov.
V roce 2016 v areálu zprovozněn minipivovar.
Blažovice u Brna

 

Pivovar Blažovice

historie foto lokace
Blížejov

  

 

  

 

 

 

Pivovar Blížejov – Přívozec
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Týna Horšovského díl 2. >>>
zrušen před 1880; 50 hl; DO
Pivovárek stával v č.p. 62 na kraji obce na pravé straně nedaleko polorozpadlého zámku a hospodářských budov,
pokud se jede od Blížejova, mezi zámeckou kovárnou a stájemi. Po zrušení pivovaru sloužila budova jako sklad,
pak jako zahradnictví. Dnes slouží k bydlení. Posl.maj.: Jan Jaroušek.
Blovice

  

  
 
 
 
 

Parostrojní pivovar, J. Otto Blovice

foto lokace
1587 – červenec 1926; max. 4 200 hl; PJ
posl.majitel: Jaroslav Otto (byl i zdejším sládkem); po ukončení výroby tu vznikl sklad březnického pivovaru 
  
  
  
  
Vrchnostenský pivovar Blovice-Hradiště

foto lokace
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Plzence Starého >>>
Blučina

  

 

Pivovar Blučina

historie foto lokace
Bludov

 

Pivovar Bludov
zrušen asi 1900; 1 000 hl; SU
Bobrová

 

Obecní pivovar v Bobrové ; Dolní Bobrová
Poměry donutily obec, aby nabídla právo várečné vrchnosti ZR
Bohdalice u Vyškova

 

Panský pivovar Bohdalice

foto lokace
Bohdalov

  
 

Pivovar Bohdalov
V roce 1448 získal obec Jan z Pernštejna postoupením od Václava Šturma z Ronova a Mitrova. Za dob správy tímto slavným rodem byl v městečku postaven pivovar, vinopalna, měšťanům pak bylo uděleno právo várečné. ZS
Bohdaneč (Lázně Bohdaneč)

  

 

  

 

 

Obecní pivovar Bohdaneč ; Parostrojní pivovar Miloše Ryšánka v Bohdanči

foto lokace
zrušen 1927; 2 000 hl; PU
posl.maj.: J. Ryšánek
V městečku založil pivovar roku 1491 místní majitel panství Vilém z Pernštejna. Původní právovárečný pivovar stával přímo na náměstí, ale shořel při rozsáhlém požáru v roce 1772. O sto let později byla vyprojektována stavba nového pivovaru. Zprovozněn byl ve Chlumecké ulici až v roce 1881. Na počátku 20. století zde sládkoval Alois Gočár, otec později proslulého architekta. Zrušen v roce 1927, poté sklad pardubického piva. Budovy byly postupně bourány v 70. a 80. letech 20. století. V roce 2002 z areálu bývalého pivovaru zůstala pouze jediná obytná budova.
Bohosudov

  

 

Pivovar Bohosudov ; Brauerei Mariaschein

foto lokace
zrušen 1920; 10 000 hl; TP
Majitel byl Wenzel Kradisch a od roku 1892 jeho synové Emil a Albrecht.
Datum přesného vzniku pivovaru není známo. Majitelem byl Wenzel Kradisch a od roku 1892 jeho synové Emil a Albrecht. Roční výstav piva byl 10000hl. V roce 1920 byl pivovar uzavřen. Po pivovaru stojí do dnes již jen komín.
Bohumín

  

 

Měšťanský pivovar Bohumín
Oba měšťanské pivovary byly lokalizovány.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Bohunice

  
 

Pivovar při statku Bohunice
zrušen asi 1885; 100 hl; ZN
Bohušovice nad Ohří

  

 

  

 

 
 

První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích nad Ohří

historie foto lokace
Bohutice

  
 

Pivovar Bohutice
zrušen asi 1880; ZN
Bochov

  
 

Měšťanský pivovar Bochov ; Brauerei Bochau
Zrušen a zbořen 1929; 5 000 hl; KV
Posl.maj.: O. Beckert
Bojkovice

  
 

Pivovar Bojkovice
zrušen asi 1880; UH
Pivovar býval pod zámkem Nový Světlov. Jednalo se o panský pivovar, který vyráběl pivo pro potřebu světlovské vrchnosti pravděpodobně od 17. století. Zbytky budov pivovaru stály ještě v 50. letech 20. století.
Bolechovice

  

 

  

 

 

 

 

Panský pivovar barona Wemig-Ingenheima ; Leopold Mautner, pivovar a lihovar

foto lokace
článek: Okolí Sedlce – Prčice 1. díl – Pivovar Bolechovice (po 1704 – 1900) >>>
článek: Pivovarnictví na Sedlčansku >>>
zrušen asi 1900; 400 hl; BN
Posl.maj.: svobodný pán Wenigenheim
Pivovar byl na skromném panském sídle v Bolechovicích písemně připomínán v polovině 18. století. Jednalo se o malý pivovárek, o čemž svědčí i jeho produkce, která nedosahovala ani 100 hl piva ročně. Budova lihovaru byla, v rámci hospodářského dvora, postavena asi na přelomu 19. a 20. století. Pivovar zrušen kolem roku 1900. Areálu hospodářského dvora zámku vévodí osmiboký komín lihovaru, postavený z dekorativně vázaného cihelného zdiva. V jeho blízkosti, poněkud níže býval pivovar. V současné době objekty slouží jako sklad a garáž. Žádné vnitřní zařízení se nedochovalo.
Bor u Tachova

  

 
 

Knížecí pivovar Bor u Tachova ; Fürstliche Löwensteinische Brauerei Hayd ; Fürstliche Schlossbrauerei Haid
poč.18.stol. – 1946; max. 12 500 hl; TC
Majitelé: rod knížat Lőwenstein-Wertheim-Rosenberg do roku 1945, v r.1946 velkostatek v národní správě.
Borohrádek

  

 

Panský pivovar Borohrádek

foto lokace
16.stol. – 1916; max. 3 500 hl
Posl.majitelé: hrabě Lützow, kníže Salm-Salm; od 19.stol. pivovar pronajímán.
Borotín

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Borotín

foto lokace
zrušen asi 1880; BK
Posl.maj.: G. Riedel
Při tvrzi vznikl i pivovar, zmiňovaný již k roku 1580. Tvrz, dost možná i s pivovarem, zanikly v průběhu třicetiletých válek. K oživení panské správy došlo až na počátku 17. století. Nový pivovar má dosti zvláštní umístění. Většinou je
člověk zvyklý hledati jeho objekt spíš v údolí, často v blízkosti vodního zdroje – řeky, potoka či alespoň rybníka. Nic takového však v Borotíně není k vidění. Pivovar se nachází na kopci nad vsí, v poměrně příkré stráni, která byla využita k zahloubení sklepa jdoucího přes cestu a naproti pivovaru. Dnes přízemní objekt slouží jako obytný dům a je v soukromých rukách. V povědomí místních obyvatel se udrželo i označení lokality – „v pivovaře“. Poslední zmínka o pivovaru v Borotíně je v Pivovarském kalendáři z roku 1873, krátce na to asi zaniká. Majitelem pivovaru, jakožto
součásti panského hospodářství, byl svobodný pán Sina.
Borovany

  
 

Schwarzenberský pivovar Borovany ; Forbes
zrušen asi 1890; 1 000 hl; CB
Boršov na Vltavou

  

 

  

 

 

 

 

 

Boršov nad Vltavou – Poříčí
1593-1900; 7 000 hl; CB
Poříčí byla dříve samostatná obec, dnes součást Boršova nad Vltavou. Pivovar je poprvé zmiňován již v roce 1593, kdy tu stála tvrz se dvorem a pivovarem. Po Bílé hoře získal dvůr dominikánský klášter v Budějovicích, od roku 1785 ho spravoval náboženský fond. Na konci 18.století přešel dvůr s pivovarem do soukromých rukou. Tvrz byla později přestavěna na zámek a ten tvořil se dvorem a pivoavrem jednolitý areál. Provoz vystavil ročně nejvýše 7 000 hl piva. Pivovar zanikl kolem roku 1900, kdy jej vlastnil rod Claudi. Podle dochovaných záznamů z r. 1710-1712 byl tento výstav piva: v r. 1710 – 192 sudů, r. 1711 – 216 sudů a r. 1712 – 200 sudů piva. Tento pivovar byl považován za pivovar střední, protože se v něm uvařilo na jednu várku 8 sudů piva t.j. asi 18 hl. Po těchto letech začal výstav piva v celých Čechách klesat, jednak v důsledku neúrody a hlavně v důsledku katastrofální morové epidemie, která doslova kosila obyvatelstvo. Budovy jsou již zaniklé.
Bořanovice

 

PY
Boskovice

 

 

Parostrojní pivovar Mensdorff-Poilly Boskovice ; Pivovar a sladovna Alfonse Karla hraběte Mensdorffa-Pouillyho

historie foto lokace
Měšťanský pivovar Boskovice
foto
zrušen asi 1880
Boskovštejn

  

 

Ve vlastivědě markrabství moravského nejstarší zmínka o Boskovštejně je uváděna k roku 1586, kdy Bedřich z Náchoda daroval Boskovštejn i s tvrzí své manželce Kateřině. Boskovštejn v letech 1608 – 1613 patřil Bouchvalu Jaroslavovi z Náchoda. Roku 1615 byl prodán zámek, ves, pivovar i obec Jiřice Petru Vokovi z Náchoda na Žeroticích.
Boudy

 

Pivovar městské obce písecké. PI
Bouzov

  

 

  

 

 

 

 

Pivovar a sladovna Bouzov

historie foto lokace
Boží Dar

  

 

 

Měšťanský pivovar Boží Dar ; Gottesgab
zrušen 1915; 1 000 hl; KV
Boží Dar-Rýžovna ; Sejfy

foto lokace
Největší dům na Ryžovně – původně objekt správy Jáchymovského lesního panství (cca do 1850), poté 1870-1915 pivovar, dnes po něm není ani památka. Obec zanikla.
Brandýs nad Labem

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenský pivovar Brandýs nad Labem akciová společnost ; Brandeis a. d. Elbe

foto lokace
1662 – 1967; 25 000 hl
Městský pivovar v Brandýse vznikl povolením Johanky z Krajku v roce 1508 a ke třem měšťanským přibyla obecní sladovna. Za Arnošta Krajíře byl ustanoven nákladnický cech, řídící se zvláštními pravidly, podle nichž měli být cechovní starší přísežní dosazováni každý rok purkmistrem a konšely. Vařit pivo tak mohli jen nákladníci. Větší místní pivovar Společenský, který patřil do majetku Okresní záložny a vařil v posledních desetiletích své existence stabilně kolem 20-25.000 hektolitrů piva (rekordní množství piva bylo uvařeno v roce 1910 a to ve výši 27.986 hektolitrů) ročně, měl tradici od roku 1506, která byla nadobro přerušena za éry národního podniku v roce 1967 v rámci vlny uzavírek menších, nejen středočeských Pivovar bychom dnes hledali v Pražské ulici kousek za náměstím marně, neboť byl nedlouho po uzavření kompletně zdemolován a nahrazen panelovým sídlištěm, které „krášlí“ tuto část u historického centra dodnes. Uspořádáním se jednalo o budovy sladovny, správní budovy a pivovarské restaurace přilehající k Pražské ulici s průjezdem do dvora ve kterém se nacházel samotný pivovar se zvývajícími provozy. Dodnes po pivovaru zbylo jen pár fotografií, etiket, lahví a vzpomínek pamětníků.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Společenský pivovar v Brandýse nad Labem, akc. spol.“, Brandýs nad Labem (akciová společnost).
1954 Nymburské pivovary n.p., 1955-1959 Pražské pivovary n.p., 1960-1967 Středočeské pivovary n.p.;
vyráběl mj. 12o Ležák, 7o, 10o Byl zbořen v 80. letech 20. století.
Zámecký pivovar, sladovna a výroba sladového extraktu ; Pivovar Císařské komory ; Státní pivovar

foto lokace
zrušen 1946; 6 000 hl
Doba vzniku vrchnostenského pivovaru v Brandýse není známa, snad počátkem 16.století. Nacházel se při labském mlýnu spolu se sladovnou a spilkou, s velkým humnem opatřeným kamenným sklenutím, nad kterým stály dva špýchary pro sypání obilí a uložení sladů. Jeho budova tvořila spolu s mlýnem a nad nimi se vypínajícím zámkem významnou stavební dominantu panství. V roce 1614 bylo ze 100 várek v pivovaru jen 6 ječných. Vzrůst příjmů brandýského pivovaru nebyl dán rozšířením objemu pivovarské produkce, jak by se dalo očekávat po zvětšení panství, ale stoupajícími cenami piva, a činnost pivovaru na počátku 17. století naopak v porovnání s druhou polovinou 16. století spíše stagnovala. Dnešní barokní stavba je z třicátých let 18. století a zasloužil se o ní Kilián Ignác Dientzenhofer. Pivovar zásoboval města a městečka na panství brandýském, přerovském a kounickém, kde neměli dostatek piva z vlastních pivovarů. Pouze dočasně, za třicetileté války, ho nahradil pivovar v Přerově nad Labem, protože ani brandýský zámecký pivovar nezůstal za švédského obléhání ušetřen. Od 18.století býval pronajímán.
Budova má nepravidelný půdorys, prozrazující složitější stavební vývoj. Na západní straně je starší barokní budova varny, postavená roku 1651, krytá vysokou mansardovou střechou s hranolovým komínem zdobeným kartušemi. Velká kartuš
je i ve štítu. Směrem na východ navazuje dlouhé křídlo sladovny, kryté polovalbovou střechou. Západní polovina křídla sladovny, navazující dále na objekt varny, stála již v první třetině 18. století (je zachycena na plánu dvorního staveitele J. H. Dinnebiera ze 30. let 18. století, APH), východní část je pozdně barokní. Po levé straně křídla je vstupní portál z konce 18. století s nápisovou deskou, připomínající obnovu pivovaru za sládka Josefa Klora. Přibližně v ose je rizalit věžového hvozdu s charakteristickým cihlovým komínem, přistavěným roku 1920. Pozoruhodné jsou valeně a křížově klenuté interiery bývalé sladovny a varny a prostorný valeně zaklenutý sklep (bývalá lednice), vysekaný do skály pod zámeckou zahradou. Pivovar je raně barokního původu. Pivovar byl vrcholně a pozdně barokně přestavěn. Poslední přestavby proběhly ve 20. letech 20. století. Na konce 19. století měl pivovar roční kapacitu 34 000 hl, při várce 48 hl. Zrušen v roce 1946. Budovy jsou kulturní památkou.
Brandýs nad Orlicí

  

 

Škodův pivovar Brandýs nad Orlicí
první pol.18.stol.- 1942;max. 3 500 hl; UO
Původně panský pivovar; od r. 1906 jej vlastnila rodina Škodů. 
V současné době už budova neexistuje – byla zbourána.
Branky

  

 

Pivovar Branky
Zrušen 1885; VS
Posl.maj.: Dr. Huber.
Brantice

  
 

Pivovar hraběte Khuenburka Brantice ; Bransdorf
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; BR
Posl.maj.: hrabě Kuenburg
Bratronice

  
 

Panský pivovar Bratronice
Zrušen asi 1900; 600 hl; ST
Posl.maj.: svobodný pán Battaglia
Bravantice

 

Některé zdroje zde uvádějí pivovar, v obci byl však asi pouze lihovar z něhož některé části ještě v roce 2002 stály. NJ
Brodce

 

Panský pivovar Brodce
MB
Brodek u Konice

 

Pivovar Brodek ; Brauerei Prödlitz
Zrušen před 1900; 1 000 hl; PO
Brodek u Prostějova

  
 

Nová budova obecní školy o jednom poschodí byla vybudována v roce 1873 na místě domu, který daroval r.1592 obci Jan Žalkovský ze Žalkovic a kde prý stával dříve pivovar.
Broumov

  

 

  

 

 

 
 

Měšťanský pivovar Broumov

historie foto lokace etikety
Benediktinský pivovar Broumov-Olivětín ; Pivovar v Olivětíně, provozovaný pod označením Pivovar a sladovna,výroba lihovin, Broumov-Olivětín

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Broumov >>>
Brtnice

  

 

  

 

 

Knížecí pivovar Brtnice

foto lokace etikety
1727 – 1945; 2 000 hl; JI
Posl.maj.: hrabě Collato, nájemce F. Nykodém;
V obci byly registrovány od 16. století dva pivovary a později, po požáru roku 1803, byl postaven Collalty nový pivovar pod zámkem. V Brtnici byly ještě na přelomu 18.století známy dvě tratě chmelnic, U chmelnice pod rybníkem a Chmelnice vedle nivy panské.
Brumov – Bylnice

  
 

Pivovar a sladovna, akc.spol. Brumov

historie foto lokace etikety
Brumovice

  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Rolnický pivovar Brumovice

foto lokace
Brumovický pivovar vznikl, podobně jako mnoho jiných pivovarů, jako panský. Posléze se však stal majetkem Rolnické akciové společnosti. Dosahoval produkce až 10 000 hl piva ročně. Na počátku 20. století jej koupila opavská Měšťanská pivovarská společnost. Dá se předpokládat, že účelem koupě byla likvidace brumovické konkurence. V roce 1907 byl pivovar uzavřen a přeměněn na sklad piva. Mohutné, účelově přestavěné budovy, jsou v současnosti využity v duchu pivovarské tradice, neboť nový vlastník firma SAELA s.r.o. v prostorách bývalého pivovaru produkuje originální pivní kosmetiku, jejíž historie vychází z mnohaleté tradice českého pivovarnictví. Pivní kosmetika je vyráběna ručně a obsahuje velké množství piva, chmelového extraktu a pivovarských kvasnic. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Pivovar se sladovnou byl změněn později na sklad piva. Po skladu piva se v areálu dělaly oplatky pravděpodobně Fidor, později zde byly pobočky firem Moravskoslezské chemické závody, BMZ Božena Miroslav Závodní-stavební firma a od roku 2000 zde sídlila firma Salea, zabívající se vyrobou čistících prostředků. Objekt v roce 2002 stál na původním místě. Areál se nachází mezi cestou ze Skrochovic do Brumovic, asi v polovině cesty zhruba 0,5 km od Skrochovic.
Bruntál

  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

Pivovar Hamburgerův ; Měšťanský pivovar

foto lokace
článek: Bruntálské pivovary >>>
článek: Pivovarnictví na Bruntálsku >>>
První písemná zmínka o pivovaru je z roku 1568 ve smlouvě uzavřené mezi měšťany a Bernhardem pánem z Vrbna a na Bruntále, kdy pivovar přecházel do vlastnictví obce. V roce 1864 pronajat pivovar podnikateli židovského původu Nathanu Hamburgerovi, v roce 1871 mu byl prodán. V roce 1906 pronajímá pan Hamburger hospodskou živnost Řádu německých rytířů a v roce 1907 odstupuje jim i právo várečné.
Pivovar Řádu německých rytířů (starý)

foto lokace
článek: Bruntálské pivovary >>>
článek: Pivovarnictví na Bruntálsku >>>
Panský pivovar zřídil v Bruntále v letech 1556-1557 Jan starší z Vrbna. Nový panský pivovar byl v Bruntále postaven roku 1653 Řádem německých rytířů těsné blízkosti zámku. Provoz na počátku 20.století převeden do nových prostor.
Na základech původního pivovaru vybudována tzv. salla terrena.
Pivovar Řádu německých rytířů (nový)

foto lokace etikety
článek: Bruntálské pivovary >>>
článek: Pivovarnictví na Bruntálsku >>>
Arcivévoda Evžen, poslední velmistr Řádu německých rytířů z dynastie habsbursko-lotrinské, v letech 1911-1912 dal vystavět zcela nový komplex pivovaru, sladovny, lihovaru a likérky na tzv. Nisském předměstí (dnešní Jesenická ulice). Pivovar byl průmyslově vybaven a patřil mezi nejmodernější ve Slezsku. Budovy stojí dodnes. Poslední výstav piva se uskutečnil 12.února 1955.
Brušperk

  

 

Měšťanský pivovar Brušperk

foto lokace
článek: Historie pivovarnictví a sladovnictví v Brušperku >>>
Zrušen asi 1880; FM
Městské zastupitelstvo spravovalo a najímalo i prodávalo pivovar, palírnu i sladovnu.
Břeclav

  
 

Lichtensteinský pivovar Břeclav; Akciový pivovar a sladovna Břeclav ; Břeclavský zámecký pivovar a sladovna, akciová společnost v Břeclavi

foto lokace etikety
článek: Lichtensteinský pivovar Břeclav >>>
Břevnice

 

Pivovar při statku Břevnice
Zrušen asi 1880; 50 hl; HB
Březí

 

Pivovar Březí ; Birkau
1343 – 1942; 2 000 hl; KT
posl.maj.: Václav Kordík
Březí u Týna nad Vltavou

 

Pivovar Březí u Týna nad Vltavou
Zrušen 1880; 50 hl
Posl.maj.: František Vachta
Březina

 

Panský pivovar Březina
Vystavěn na konci 16.stol při statku. PE
Březnice

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Březnice ; Pivovar Viléma Sochůrka ; Pivovar a Sladovna Březnice ; Společenský pivovar pražských sládků-pivovar Březnice

foto lokace
– 1912; 4 000 hl
posl.maj.: Vilém Sochůrek, Josef Štekl
Zámecký pivovar Březnice

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Herold Březnice >>>
Březnice u Bechyně

 

Panský pivovar Březnice
V roce 1510 se objevuje první údaj o březnické tvrzi. Majitelem byl tehdy držitel panství a hradu Týna nad Vltavou Jan Čabelický ze Soutic. Postupným rozvojem patřily ke statku dvůr, pivovar a několik obcí. TA
Březno

 

Pivovar hraběte Kaunitze Březno ; Priesen
Zrušen asi 1890; 1 000 hl; MB
Pivovar zanikl pod konkurenčním tlakem pivovaru v Klášteře-Hradišti.
Březno

 

Městský pivovar Březno
CV
Březolupy

  

 

  

 

Zámecký pivovar Březolupy
Zrušen 1890; UH
Posl.maj.: Z. Frankl. Z roku 1698 pochází první zmínka o Březolupském pivovaru. Objekty a sklep v roce 2002 dosud stály. Z případného vnitřního vybavení se nedochovalo nic, z objektu, kde se pivo vařilo byla udělaná sýpka na obilí, z pivovarnických sklepů, kde zrálo pivo, jsou sklepy vinné včetně možnosti posezení.
Březová nad Svitavou

 

Pivovar Březová

foto lokace
Zrušen asi 1900; 500 hl; SY
Bučovice

  

 

  

 

Lichtensteinský pivovar Bučovice

foto lokace
Zrušen kolem r.1900; 2 000 hl; VY
Měšťanský pivovar Bučovice
Zrušen asi 1898.
Budenice

 

Pivovar Budenice
První zmínky o zdejším pivovaru jsou ze 17.stol., kdy během třicetileté války švédská vojska vymontovala a odvezla varní pánev. Zápis z roku 1693: „Hartman z Karlštejna prodal Budenice Jiřímu Adamovi hraběti z Martinic. U zámku byla vinice osázená révou a poskytovala ročně tři sudy vína. Starý pivovar již nevařil.“ I když byl pivovar zrušen, ještě roku 1715 si vrchnost v kontraktu s mlynářem budenickým vymiňovala „kdyby budoucně na Budenicích pivovar se zase bude spraviti a pivo vařiti mělo, slad, jakož i všechno obilí na měřično mlíti povinen bude“. V 18.stol. se jednotlivá šlechtická panství pokoušela přetáhnout poddané z jiných majetků. Když se někdo přihlásil za poddaného budenického pána (většinou sňatkem), dostal na přivítanou pivo (třeba i sud).
Nový budenický pivovar byl uveden do provozu v roce 1740, protože starý již nebyl vhodný ke přestavbě. Již v prvém roce provozu byl příjem z pivovaru 2 976 zlatých. Vyšší zaměstnanci šlechtických panství byly v té době honorováni hlavně v deputátních dávkách. Tak např. správce budenického panství za jedno pololetí roku 1740 dostal 66 zlatých a 40 krejcarů, ale i 10 sudů piva, sládek dostal mimo deputát roční plat 20 zlatých.
V roce 1740 vařil budenický sládek Jan Stránský pivo pro všechny hospody na panství. Výstav byl 33 várek, každá po 11,5 sudech. Pivovar odesílal vrchnosti do Prahy až 56 sudů piva ročně. V uvedeném roce vyčepovali šenkýři v Budenicích 16, ve Šlapanicích 60, v Jarpicích 28, ve Mšeném 86 a ve Vrbici 39 sudů piva.
V roce 1748 se stal majitelem panství Filip hrabě Kinský. Nový vlastník zbavil budenické panství vlastní správy. Budenický díl připojil ke Zlonicícm. Pivovar byl zrušen a všichni šenkýři dostali příkaz odebírat pivo ze zlonického pivovaru.
Budětice

 

Pivovar Budětice – Lhota
Zrušen asi 1875; KT
posl.maj.: Matyáš Kopf
Budíškovice

 

Panský pivovar Budíškovice

foto lokace
Zrušen 1900; 500 hl; JH
Budišov

 

Pivovar Budišov ; Budischau
Zrušen 1902; 500 hl; TR
Majitel baron Richard d`Baccata-Dragon, před uzavřením byl nájemce Theodor Polz
Budišov nad Budišovkou

  

 

Lichtwitzův pivovar Budišov

foto lokace
3 000 hl; OP
Pivovar zanikl již před rokem 1848 a zůstala v provozu pouze sladovna. Sladovna zrušena 1923. V roce 2002 část přestavěných budov sladovny dosud stála. Nacházely se na Pivovarské ulici, při břehu říčky Budišovky. V roce 2002 byly součástí areálu lakovny Dřevařských závodů Carme. V souvislosti s odsunem zdejšího německého obyvatelstva po roce 1945 se nedochovalo mnoho písemností o pivovaru.
Budkov

 

Pivovar Budkov
Nejstarší zmínka z roku 1541; TR
Posl. majitelem byl svobodný pan F. J. Berchtold
Budyně nad Ohří

 

Právovárečné měšťanstvo Budyně nad Ohří ; Herbersteinský pivovar Budyně nad Ohří

foto lokace
13.stol. – 1932; max. 10 800 hl; LT
Posl.majitelé: právovárečné měšťanstvo; od 19.stol. pronajímán
Buchlovice

 
 
 

Pivovar Buchlovice

foto lokace
Zrušen asi 1900; 2 000 hl; UH
Posl.maj.: hrabě Bechtold. V místě obecního úřadu a nové tržnice stávala středověká dolní tvrz, přeměněná na hospodářský dvůr a pivovar, připomínaný roku 1595. Pivovar firmy Reich byl celý zbořen, nad zavalenými sklepy stála v roce 2002 budova Obecního úřadu v Buchlovicích.
Bukovec

  
 
 
 

Pivovar Bukovec – Čečovice
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Staňkova >>>
zrušen asi 1900; 8 000 hl; DO
Posl.maj.: kníže Trauttmannsdorf. V 1. polovině 14. století na stejném místě stávala tvrz. V roce 1587 již šlo o komplex budov – tvrz,sladovnu a pivovar s přilehlým ovčínem, chmelnicí a rybníkem. V 17. století prošlo sídlo výraznějšími stavebními úpravami – přestavbě gotického paláce tvrze na sýpku, a přístavbě východního křídla v raně barokním slohu.
Bukovsko

 

Pivovar statku hraběte Bouquoye Bukovsko ; Puchers ; Malonty
zrušen asi 1900; 2 000 hl; CK
posl.maj.: hrabě Bouquoy
Bušovice

 

Pivovar Bušovice
foto
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Rokycan díl.2 >>>
Buštěhrad

  

 
 

Panský pivovar Buštěhrad

historie foto lokace etikety
článek: Panský pivovar Buštěhrad ( 1548 – 1967) >>>
Býnovec

  

 

  

 

 

Zámecký pivovar Býnovec (Arnoltice) ; Binsdorf
1749 – 1908; 2 000 hl; DC
Posl. majitelé: Edmuend kníže Clary-Aldringen  (-1831) ; Karel kníže Clary-Aldringen.
Po zrušení sloužil jako sklad pivovaru Podmokly. Při nedostatku vody sloužil i jako sladovní mlýn pro bynovecký zámecký pivovar Dolský mlýn u Jetřichovic na Děčínsku, kde byla točena pohádka Pyšná princezna.
Roku 1790 vyhořela hlavní hospodářská budova. Již zmiňovaný pivovar ( r. 1602 ) byl v provozu až do roku 1910. Dle podkladů z roku 1756 byla produktivita pivovaru 1044 a 1/6 sudu – což je přibližně 2500 hl, v roce 1875 cca 2400 hl. V roce 1883 byl pivovar uzavřen. Na začátku 1.světové války sloužil už bývalý pivovar jako sladovna Claryjského pivovaru “ Turn “ v Teplicích .
Bystré

  

 

  

 

 

Státní pivovar Bystré

foto lokace
článek: Pivovar Bystré >>>
poč. 18.stol. – 1927; max. 6 500 hl; SY
Majitelem byli v 19.stol. rakousko-uherští císařové, od r.1922 čs.stát; po ukončení výroby jej využíval poličský pivovar; v dobách socialismu sloužil jako sklady místnímu zemědělskému družstvu; v červnu 2004 jen částečně areál komerčně využit, částečně obydlen, většina budov však chátrala. Budovy se nacházejí na kraji obce na silnici směr Svojanov (ul.Vrchlického 185).
Bystřice nad Pernštejnem

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Bystřice nad Pernštejnem

foto lokace
Zrušen asi 1900.
Vratislav z Pernštejna zastavil Bystřickým r. 1564 za půjčku 20 okolních osad a zajistil jim v nich výhradní výčep piva. Podle Vladimíra Cisára pochází základy budovy již ze středověku, kdy na tomto místě místě stál farský dvůr. V 15. století převedl rod Pernštejnů dvůr i pozemky na město, budova poté začala být využívána jako radnice. V jejích prostorách se v průběhu staletí vystřídala jak škola, tak soud či pivovar. Právě rozsáhlé pivovarské sklepy, zčásti tesané ve skále, patří k opravdovým skvostům. Po nedávné rekonstrukci je může navštívit i široká veřejnost. Budova pivovaru dnes tvoří spolu s bývalou radnici městské muzeum.
Panský pivovar Bystřice nad Pernštejnem
Zrušen asi 1900.
Bystřice pod Hostýnem

  

 

 

Pivovar Bystřice pod Hostýnem

foto lokace
článek: Pivovar Bystřice pod Hostýnem >>>
Zrušen 1917; 5 000 hl
Posl.maj.: hrabě Vrbna; Pivovar se nacházel v místě, kde byla od počátku 20.století výroba kovového nábytku firmy Robert Slezák, v roce 2002 Kovonaxs.r.o.
Bzenec

 

Pivovar hraběte Reichenbacha Bzenec ; Bisenz

foto lokace
Zrušen kolem 1900.
Bzí

  
 

Schwarzenberský pivovar Bzí

foto lokace
Roku 1558 zdědil Bzí Šebestián Hozlaur. Kromě vesnic a pozemků převzal tvrz Bzí, se všemi pokoji, se sladovnou, pivovárem, spilkou a dvůr poplužní při tvrzi.