Historické pivovary V

Valašské Klobouky

 

Měšťanský pivovar Klobouky ; Klobúky ; Klobouk
foto lokace
v majetku právovárečného měšťanstva do roku 1903, od 19.stol. provoz pronajímán
Valašské Meziříčí

 

Panský pivovar Meziříčí
foto lokace
článek: Pivovar a minipivovary ve Valašském Meziříčí >>>
Valašské Příkazy

 

Rolnický akciový pivovar a sladovna Valašské Příkazy
zrušen 1885; 2 000 hl; VS
Valeč

 

 

 

Pivovar Valeč
foto lokace
1764 – 1932; 7 000 hl; KV
posl.maj.: Thurn Valsassina
Zachovalý labyrint sklepení využíval zaniklý valečský pivovar. Pivovar ve Valči ukončil svou činnost v roce 1931. Jeho hlavní budova byla po válce srovnána se zemí, ale zachovala se pivovarská konírna a původní pivovarská spilka. V roce 2004 se objevila snaha obce vyrobit kopie barokních soch z dílny Matyáše Brauna a přestavět bývalý pivovar na lapidárium.
Valeč

 

Pivovar Valeč
zmínka z roku 1558; majitelem hrabě Jindřich Jan Daun TR
Valečov (Boseň)

 

Na zřícenině hradu Valečov u Mnichova Hradiště na
Mladoboleslavsku byl na jaře 2003 zpřístupněn další sklep, který
byl využíván pro skladování piva a vína. . Tam bude také uložena
nalezená obruč z pivního sudu, která se jako jediná ze zdejšího
pivovaru dochovala.
Vamberk

 
 
 

Pivovar Vamberk
foto lokace
1630 – 1876; 800 hl; RK
maj.: hrabě Lützow
Jindřich Kubias dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších českých uzenářských továren. Roku 1885 zakoupil vyhořelý bývalý panský pivovar. Jeho rozsáhlé sklepy a lednice se skvěle hodily pro uzenářskou továrnu. Vybudoval tak moderní podnik se stroji poháněnými parní silou.
článek: Pivovary ve Vamberku >>>
Vartenberk

 

Pivovar Vartenberk ; Wartenberg
zrušen asi 1912; 2 000 hl; CL
maj.: hrabě Hartig
Varvažov

 

Pivovar Varvažov
zrušen 1896; 1 000 hl; PI
maj.: kníže Schwarzenberg
Vatětice

 

Zámecký pivovar Vatětice
zrušen 1905; 300 hl; KT
maj.: V. Müller
Vejprty

  

 

  

 

 

 

 

 

Právovárečný měšťanský pivovar Vejprty ; Weipert
foto lokace
1607 – 1948; max. 17 600 hl; CV
právovár.měšťanstvo bylo majitele do roku 1945; 1945-1948 národní správa
Právo vařit pivo městu udělil v roce 1607 císař Rudolf II. Město mívalo jednu varnu, ve které ročně vařilo dvě až tři várky piva a zbývající čas ve varně si losováním rozdělili jednotliví majitelé domů, kteří potom pivo sami prodávali. Až roku 1840 vaření piva převzal pivovarnický spolek, který také nechal postavit nový pivovar zprovozněný roku 1869. Vejprtské pivo však bylo dlouhodobě nekvalitní, a tak se pivo dováželo zejména z Přísečnice, Klášterce, Chomutova, Vernéřova, Libočan, a dokonce i z Plzně. Pivovar ve městě měl přesto výstav 13 701 hektolitrů v roce 1091 a 16 950 hektolitrů v roce 1920. O uzavření pivovaru rozhodla rada ONV Vejprty v roce 1947. Budova pivovaru, byla vystavěna ve Vejprtech na č. p. 494. Původní sladovna, se nacházela na č. p. 202 a po výstavbě nové, byla stržena.
Velehrad
Pivovar Velehrad ; Wellehrad
článek: Pivovar Velehrad >>>
Velemyšleves

 
 
 
 

Pivovar Velemyšleves ; Weimschloss
foto lokace
zrušen 1929; 2 000 hl; LN
posl.maj.: A. Soyka
Jezuité vlastnili obec až do zrušení řádu v roce 1773. Na místě zpustlé tvrze postavili zámeček a v r. 1736 tu zřídili pivovar. V roce 1881 byl pivovar rekonstruován. Až do roku 1885 patřil pivovar ve vsi majitelům panství, pak se jeho majitelé střídali. Roku 1897 bylo dosaženo maximálního výstavu piva, jenž činil 10 730 hektolitrů
Velešín

 

 

 

Pivovar Velešín
zrušen 1935; 500 hl; CK
maj.: Jan Šavrda
Výstavu k oslavám desátého výročí, kdy městys Velešín povýšil na město, chystala Společnost přátel Velešína v roce 2006. Sdružení se podařilo získat od zemědělského družstva do pronájmu prostory v bývalém pivovaru na náměstí. Jde o zajímavou místnost, která byla zadaptována pro potřeby výstavy. Jsou tam zachované klenby, cihlová podlaha a zbytek vany s historickým nápisem, ze kterého se zjistilo, že pivovar byl zřejmě založen roku 1706.
Velhartice

 

Hradní pivovar Velhartice
foto lokace
V 15. stol. byl na velhartickém hradě, na dolním nádvoří vybudován pivovar a vinopalna. Po rekonstrukci jsou prostory bývalého hradního pivovaru volně přístupné. KT
Velichov

 

Pivovar Velichov ; Welchau
zrušen asi 1900; 1 500 hl; KV
maj.: Dr. Löscher
Velichovky
Pivovar Velichovky
zrušen asi 1880; 500 hl; NA
Velká Bíteš

 
 

Měšťanský pivovar Velká Bíteš
foto lokace
1580 – 1942 provoz ukončen, 1948 zrušen; max.2 500 hl; ZS
v majetku právovár.měšťanstva do roku 1923; 1924-1948 Ladislav Štěpánek; pronajímán
Budova bývalého pivovaru v roce 2002 stále
stála. Objekt byl přestavěn na byty.
článek: Pivovar ve Velké Bíteši >>>
Velká Bystřice

 

Hanácké továrny poživatin a nápojů, akciová společnost Velká Bystřice ; Pivovar a sladovna ve Velké Bystřici u Olomouce
foto lokace etikety
článek: Ve Velké Bystřici voní pivo a tvarůžky >>>
Velká Chyška

 

Pivovar Velká Chyška
zrušen asi 1890; 100 hl; PE
maj.: Klášter premonstrátů na Strahově
Velká Ledhuje

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Velká Ledhuje
foto etikety
zrušen 1952; 3 000 hl; NA
vlastník: Řád Benediktinů, Praha-Břevnov; budovy přestavěny
Vrchnostenský pivovar byl založený na Polickém panství břevnovsko-broumovskými benediktíny v roce 1681. K jeho stavbě byl vybrán hospodářský vrchnostenský dvůr ve vsi Velká Ledhuje, která již tehdy stavebně téměř splývala s městečkem Police nad Metují. Za celou dobu fungování do roku 1952, kdy zanikl, byl pivovar pronajímán a v roce své největší slávy 1929 byl jeho výstav nad hranicí 10 000 hl piva ročně. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
Pivovar v Polici nad Metují, Velká Ledhuje, Police nad Metují (okr. Broumov) (majitel řád Benediktinů v Břevnově) (býv. náj. firma A. Smělý).
Velká Polom

  

 

  

 

 

 

 

 

Scholzův pivovar Velká Polom
foto lokace
K obci neodmyslitelně patří objekt lihovaru.  Hugo Scholz postavil nový pivovar na okraji obce, který zapříčinil ukončení činnosti pivovaru ve statku. V pozdější době pak pivovar odkoupili sedláci a změnili jej na lihovar, který slouží dodnes.
článek: Pivovary ve Velké Polomi >>>
Wilczekův pivovar Velká Polom
foto lokace
zrušen asi 1890; 100 hl
Historie vzniku souvisela s vařením piva – první zmínka je z r. 1500. Za éry Wilczků byl pivovar jako součást dvora, budova byla napojena na sýpku. Do historie se zapsal sládek, odborník na slovo vzatý, Jindřich Scholz.
Velké Březno

 

Vrchnostenský pivovar ve Velkém Březně, akciová společnost ; Brauerei Grosspriesen ; Grosspriesen Brewing Co. Limited Bohemia
foto lokace
článek: Pivovar Velké Březno >>>
Velké Dvorce

 

Pivovar Velké Dvorce ; Gross Meierhofen
zrušen 1917; 2 500 hl; TC
maj.: hrabě Kolowrat-Krakovsky
Velké Heraltice

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Velké Heraltice
foto lokace
zrušen asi 1901; 2 000 hl; OP
maj.: hrabě Bellegardi
V lesnatém údolíčku potoka přímo pod zámkem ve Velkých Heralticích stojí pivovarské budovy, které byly dříve součástí hospodářského dvora. Z této skutečnosti se také odvozoval název pivovaru – v listinách je připomínán jako Panský či Zámecký. Za plného provozu se v pivovaru vařilo až 2000 hektolitrů zlatavého moku ročně a to až do roku 1907.

Ve Velkých Heralticích můžeme dodnes vysledovat ukázkovou koncentraci venkovského podnikání a pozůstatků zajímavých technických památek. Pod zámkem se v těsné blízkosti nacházel pivovar s lihovarem, vodní elektrárna, blíže středu obce pak bývalá kovárna a pekárna. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
článek: Pivovarský místopis – Opavsko >>>

Velké Chvojno

 
 
 

 

Právovárečná rychta na statku v Německém Chvojně ; Luční Chvojno ; Deutsche Kahn
Rychta (na statku č.29) patřila již od poloviny 18.století rodině Focke. V roce 1860 vybudoval tehdejší majitel Josef Focke novou varnu. Tím se však zadluřil a byl nucen pivovar i se statkem 6.5.1871 prodat za 25 000 zl. osmanáctičlenné společnosti z Českého Chvojna (Böhm. Kahn, dnes Velké Chvojno) a okolí. Roku 1874 získal provoz Anton Hoblik a v roce
1884 přešel do majetku rodiny Kirchnerů, která však za 1.světové války zastavila v pivovaru provoz.
Velké Kunětice
Pivovar Velké Kunětice ; Kunzendorf
Byl zde statkový pivovar. JE
Velké Losiny

 

 

 

 

Zámecký pivovar knížete Lichtensteina Velké Losiny
foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; SU
Jan ze Žerotína rozšiřoval zdejší tvrz do podoby tříkřídlého pozdně renesančního zámku. V Losinách, centru svého panství, dal Jan vybudovat hospodářský dvůr a pivovar (16.stol.). Mimo vlastního pivovaru se v areálu zámku dochovala unikátní ledovna. Počátky pivovaru jsou nejisté. Dendrochronologický průzkum potvrdil existenci budovy pivovaru nejpozději k roku 1696 – 1698. Dále víme, že přibližně roku 1723 byl přestavěn na sýpku a od té doby se na Losinách pivo nevaří. Celkem zde je budovu pivovaru, ledovnu, čtyři sklepy, torzo místnosti – bývalé varny.
Velké Meziříčí
Pivovar a sodovkárna Velké Meziříčí
foto lokace
Velké Němčice

 

 

 

 

Zámecký pivovar Velké Němčice
foto lokace
Pivovar v roce 2007 chátral. Zdi se drolily, střecha padala. Pivovar se dal koupit za pouhých osmdesát tisíc korun. Přesto jej nikdo nechtěl. Rozpadlá budova měla totiž status nemovité kulturní památky. Budova pivovaru ve patřila ke zdejšímu zámku.
Velké Opatovice

 

Zámecký pivovar Velké Opatovice
foto lokace
zrušen asi 1890; 800 hl; BK
maj.: hrabě Herberstein
Po druhé světové zbourán a na jeho místě postavena sokolovna.
článek: Z dějin pivovarnictví na Malé Hané – Velké Opatovice >>>
Velké Popovice

 

Ringhofferův pivovar Velké Popovice ; F. Ringhoffer, veř. obch. společnost, pivovar ve Velkých Popovicích
foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Velké Popovice >>>
Velký Beranov
V roce 1671 zde byl pivovar, který uvařil 168 sudů piva, panská louhovna a vinopalna.
Velký Ořechov

 

Pivovar Velký Ořechov
foto lokace
zrušen asi 1880; 400 hl; ZL
pivovar při velkostatku
Velký Újezd
Dominikánský pivovar Velký Újezd
zrušen 1924; 5 000 hl; LT
Velký Valtinov

 
 
 

 
 

Zámecký pivovar Walten ; Velký Valtinov
foto lokace
1580 – 1929; 6 000 hl; CL
maj.: E. Kirsch
V Dolním Valtinově byl vybudován pivovar, který měl v roce 1878 kapacitu 1300 hektolitrů. V roce 1915 měl pivovar v Dolním Valtinově kapacitu 3800 hl a používal vlatní etiketu a lahve. V roce 1924 odkoupil veškerá práva na vaření piva Litoměřický pivovar a v roce 1929 výrobu zastavil. V roce 1932 byla ve zrušeném pivovaru založena tavírna sýrů firmy Paul & Söhne.
Veltrusy
Zámecký pivovar hraběte Chotka Veltrusy
zrušen 1895; 100 hl; ME
Velvary
Pivovar Velvary
Vémyslice
Pivovar při dvoru Vémyslice
zrušen asi 1885; 200 hl; ZN
Vendryně

 

Panský pivovar Vendryně
V obci stával zámek postavený v 16.století. K němu patřil panský pivovar, kde se vařilo výborné pivo konkurující dokonce pivu těšínskému. FM
Verneřice

 

Měšťanský pivovar Verneřice ; Wernstadt
zrušen 1946; 7 000 hl; DC
článek: Pivovar Verneřice >>>
Vernéřov

 

Pivovar Vernéřov ; Wernsdorf
1609 – 1913; max. 3 000 hl; CV
v majetku rodu svob.panů Korb-Weidenheim, od 19.stol. pronajímán
Vesce u Moravských Budějovic
Pivovar Vesce
v roce 1750 majitelem hrabě Wallis; TR
Veselí nad Lužnicí

 

 

 

Měšťanský pivovar Veselí ; Vesely
foto
zal. v 15.stol. – provoz zastaven roku 1896, poté sklad českobudějovického piva, v roce 1901 zrušen; max. 1 500 hl
v majetku právovárečného měšťanstva do roku 1901 ; Objekt historické radnice, rozsáhlé stavby, k níž patří i bývalý pivovar, byl v červenci 2002. Jednou z dominant veselského náměstí je Stará radnice. Na dvoře domu stál již od 15. století obecní pivovar. V roce 1894 pivovar vyhořel, po obnově se však nenašel nájemce a po 500 letech přestal sloužit svému účelu. Zbylou sladovnu si najal českobudějovický pivovar.
Veselí nad Moravou
Pivovar Veselí nad Moravou ; Veselí u Uherského Ostrohu ; Wessely
zrušen 1882; max. 1 000 hl
posl.majitelé: rod Chorinských
Veselíčko

 

 
 

 

 

Pivovar Veselíčko ; Wesseličko
1565 – kolem roku 1900; max. 1 700 hl; PR
Dnešní vesnice Veselíčko vznikla v průběhu staletí spojením tří vesnic: Chylce, Vicínova a původně jen hostince Veselíčko. Vesnice původně patřily pod helfštýnské panství, ale v roce 1548 došlo k odprodeji části Janem z Pernštejna Erazmovi z Bobolusk, který tak vytvořil základ pozdějšího panství Veselíčko. Pravděpodobně to byl on, kdo si v tehdejším Veselíčku vystavěl tvrz a pivovar. Panství poté několikrát mění své majitele, až je v roce 1573 kupují páni Podstatští z Prusinovic, kteří je drželi až do znárodnění. Původní tvrz začala být postupně přestavována, ale nejméně do konce třicetileté války nebyla přestavěna v žádné prestižní sídlo.
Posl.majitel byl hrabě Podstatzky-Lichtenstein, v 19.stol. pronajímán
Veselíčko

 

Pivovar Veselíčko
zrušen asi 1900; 500 hl; PI
maj.: rytíř Nádherný
Větrný Jeníkov

 

Pivovar Větrný Jeníkov
zrušen 1890; 1 400 hl; JI
maj.: hrabě Rummenskirch
Věž

 

Pivovar Věž
zrušen asi 1890; 1 000 hl; HB
maj.: hrabě Rummenskirch
Věžky

 

Pivovar Věžky
1696 – zrušen kolem roku 1885; max. 600 hl; KM
posl.majitelé: Redlich a Friess
Vidim

 

Pivovar Vidim
1642 – 1923; 1 600 hl; ME
maj.: B. Grohmann
Vidnava

 

Pivovar Vidnava
foto lokace
zrušen 1948; 3 000 hl; JE
maj.: Alfréd Hauke, národní správa
Vikletice

 

Pivovar Vikletice (Chbany)
zrušen asi 1890; 400 hl; CV
maj.: K. Stieber
Vikštejn (Vítkov-Podhradí)

 

Pivovar Dolní Vikštejn
foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; OP
maj.: hrabě Razumowski
Vilémov

 

Pivovar Vilémov
zrušen asi 1900; 11 000 hl; HB
maj.: E. Reisky
Vilémov

 

Pivovar Vilémov
Poté, co byl Vilémov v 16. století povýšen na město, museli tu také postavit radnici. Stával tu i pivovar, vedle něj lázně, kde se prováděly malé chirurgické zákroky. CV
Vilémovice u Ledče

 

Pivovar stával při zámečku se dvorem. Vznikl někdy v pol.18.století. V roce 1825 celé panské sídlo vyhořelo. Zámek byl obnoven, hosp.budovy a pivovar již nikoliv. Prázdný prostor byl parkově upraven. HB
Vimperk

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Vimperk ; Bürgerliche Bräuhaus Winterberg
foto lokace
zrušen 1946; 10 000 hl
Od roku 1565 se stává hrad trvalým sídlem Petra Voka, který listinou z 29. června 1598 uděluje vimperským měšťanům právo vařit pivo a pro pivovar i pro otop jim povoluje brát dříví z panských lesů. V 17. století byla radnice umístěna v právovarečném domě, který město v roce 1641 koupilo a zřídilo v něm pivovar.
Menší z vimperských pivovarů, postavený nedaleko od toho Schwarzenberského, stojí na místě bývalé radnice vimperských. Na první pohled, a to hned z několika různých koutů a uliček, zaujme oko zvídavého vysoká stavba hvozdu z režných cihel, korunovaná atypicky šestibokým komínem. Pivovar od války nefunguje, přesto si však zachoval svůj osobitý vzhled. Pravda, některé drobnější úpravy nejsou právě oku lahodící, nicméně současný majitel již velmi povedeně zrekonstruoval část budov na italskou občerstvovnu a z těch ostatních chystá vyhotovit hotel.
článek: Vimperk – město s pivovarnickou historií a současností >>>
Schwarzenberský pivovar Vimperk ; A.J. knížecí Schwarzenberský pivovar Vimperk ; Fürstliche Brauerei Winterberg ; F. Sch. Brauerei Winterberg ; Schwarzenbergsche Brauerei Winterberg
foto lokace etikety
1547 – 1968; 20 000 hl
1950-1952 Jihočeské pivovary n.p., 1953-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1968 Jihočeské pivovary n.p.
Větší z vimperských pivovarů, postavený nedaleko od toho Měšťanského, stojí přímo pod vimperským zámkem. Areál je dosti změněn, nicméně některé cenné budovy se zachovaly v téměř původní podobě. Oku lahodí zejména novogotické schwarzenberské stavby typické svými kamennými zdmi s cihlovými nárožími, cimbuřími a různými věžičkami.
Pivovaru dominuje taktéž několik komínků, dnes zejména tedy ten z bývalé sladovny, neb nejvyšší komín byl zbourán a na jeho místě byl postaven nákladní výtah. Některé budovy jsou využity jako sklad zeleniny, jiné bez využití chátrají. Sladovna doznala nedávné opravy a v jejím přízemí je fajnová cukrárna. Na rozdíl od pivovaru měšťanského vlastní pivovar schwarzenberský více subjektů, tudíž nějaká celková generální rekonstrukce asi zatím nepřipadá v úvahu.
Vintířov

 

Pivovar Vintířov ; Winternitz
1593 – 1912; max. 4 000 hl
v majetku rodu Lobkowiczů; r. 1729 byl postaven při zámku nový pivovar se sladovnou
Višňová

 

Pivovar Višňová ; Weigsdorf
zrušen asi 1890; 200 hl; LB
maj.: B. Metzig
Vitějovice u Prachatic Pivovar Vitějovice Vítkov Pivovar
Vítkov
1650 – 1975; 23 000 hl; OP; etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/746
R. Philipp; tehdy vařil Wigstadtler Bier hell und Dukel; 1948-1952 Moravskoslezské pivovary
n.p.,1953-1954 Opavské pivovary n.p., 1955-1959
Ostravské pivovary n.p., 1960-1975 Severomoravské
pivovary n.p.
V letech 1713 – 1714 majitel obce František Karel
Wipplar z Ušic nechal v Horní Vsi stavět zámek a v
jeho blízkosti nový panský pivovar a palírnu. Tím
byly hrubě porušeny městské výsady a poddaní
měšťané si stěžovali na jeho postup. V 90.letech
20.století byl proveden neúspěšný pokus o
znovuobnovení výroby. Budovy pivovaru v roce 2002 byly
zachovány a sloužily ke skladovým účelům.
Nacházely se v blízkosti náměstí, směrem k
sídlišti.
Vizovice

Pivovarnictví ve Vizovicích >>>

Panský
pivovar Vizovice
; Wisowitz
Obecní
pivovar Vizovice, Měšťanský pivovar

1570 – 1887, shořel a byl zbořen
Vladislav Pivovar Vladislav
1860 – 1944; 3 000 hl; TR;
(z roku 1938)
F. Nikodém
Vlachovo Březí

 

Panský
pivovar Vlachovo Březí ; Hraběcí Herbersteinský
pivovar Vlachobřezí

17.stol. – 1924 provoz zastaven, 1929 zrušen;
max. 3 900 hl; PT;

posl.majitel byl hrabě Herberstein, pivovar pronajímán

Schmiedův
pivovar Vlachovo Březí
 
1856 – 1935; max.4 000 hl;

majitelem byl rodina Schmiedů, pivovar pronajímán; Štíty pivovaru – technická památka –
pocházejí z r. 1711.

Vlastovičky Pivovar Vlastovičky
zrušen asi 1900; 2 000 hl; OP
Vlašim

Panský pivovar Vlašim >>>

Pivovar města Vlašimi ; Wlaschin
etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/749
Vlčice Zámecký pivovar Vlčice
zrušen 1923; 5 000 hl; TU;
H. Wihard
Vlkava Spojené pivovary, akciová
společnost „Klášter“ Vlkava
1736 – 1942; 15 000 hl; MB
Pivovar ve Vlkavě
postavili při zámku v roce 1736 Harrachové. Po dlouhá desetiletí sloužil potřebám
zdejšího panství, které od poloviny 19. století stejně jako
sousední Dobrovici vlastnili Thurn-Taxisové, a to v podstatě v původní
podobě a rozsahu. Teprve na přelomu 19. a 20. století byl
rekonstruován a rozšířen, takže v roce 1909 se zde již uvařilo
cca 10 000 hl piva. V dalším období vlkavský pivovar sdílel osud
svého dobrovického souseda včetně zapojení do klášterského
koncernu, dne 1. května 1942 byl provoz ukončen a zaměstnanci převedeni
do Dobrovice.
Vlkýš
(nyní Heřmanova Huť)

Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Huti Heřmanovy >>>

Zámecký
pivovar Vlkýš ; Bierbrauerei Wilkischen ;
Schlossbrauerei Wilkischen
zrušen 1933; max.31 000 hl; PS;
v majetku rodu Schultes do roku 1929; 1929-1932 jej
vlastnil Akciový pivovar ve Stodu
Voděrady Pivovar Voděrady (Polní
Voděrady)
zrušen 1890; 150 hl; KO
rytíř Eisenstein
Vodňany

 

Měšťanský
pivovar Vodňany
1336 – 1944; 5 000 hl; ST
V zadním traktu vodňanské radnice byl městský pivovar. V levé části
přízemí radnice a vzadu v pivovaru měla sídlo Jednota, od roku 1961
Technomat.
Založení pivovarnictví ve Vodňanech spadá do dob znovuzřízení Vodňan. Byl to v oktávu narození sv. Spasitele, tj. dne 1. ledna r. 1336, kdy privilegiem krále Jana Lucemburského bylo uděleno Vodňanům právo pivo vařiti, takže vodňanský pivovar jest z nejstarších závodů toho druhu v Čechách. Dějiny pivovarnictví jsou vlastně dějinami města a dlužno k těmto poukázati. Se znovuzřízením města dostalo se městu mezi jiným i práva sladovati a pivo vařiti a prodávati v obvodu míle. Pivo vařiti bylo as právem měšťanů ku jichž lepší obživě, kteří ve svých domech vlastní pivo vařili. Soutěž je pak později přiměla, aby pivovaření provozovali způsobilými řemeslníky a s účelnějším zařízením, zejména varní pánev, zvaná klínot, byla majetkem měšťanů zámožnějších, kteří ji pak i méně zámožným sousedům ku vaření piva zapůjčovali. Tedy pivovar byl měšťanský.
zdroj: Almanach: královské město Vodňany a okolí, 1914
Pivovar
při velkostatku ve Vodňanech

zrušen 1898; 400 hl; ST
majetek města

Vojkov Pivovar
Vojkov ; Wojkau
zrušen asi 1900; 900 hl; BN
svobodný pán Coudenhove
Vojtěchov Augustinianský
pivovar
Vojtěchov ;
Vojtěchodol
zrušen asi 1905; 1 200 hl; ME
Po pivovaru zůstal jen název Pivovarský rybník, jak se říká Vojtěchovské tůni.
Vokšice Pivovar
Vokšice
zrušen 1926; 13 000 hl; JC
hrabě Ervín Šlik; V roce
1926 vstoupil Jindřich Šlik do akciové společnosti pivovaru v Klášteře-Hradišti
a pivovar ve Vokšicích zrušil výrobu a nadále byl využíván jen
jako skladovací prostor.
Volary Měšťanský
pivovar Volary ; Bürgerliche Brauerei Wallern
1875 – 1961; max. 8 000 hl; PT;
v majetku práv.měšťanstva do roku 1948; 1948-49
město Volary; 1949-1961 Jihočeské pivovary n.p
Volary měly právo vařit pivo už v 16. století, pak ho ale nadlouho musely odebírat ze sousedních panství. Zásadní změna nastala až po roce 1871, kdy Volary povýšily na město a následovalo náročné zřízení a výstavba pivovaru. První veřejné čepování volarského piva se pak konalo v červnu 1879. Ve Volarech se pivo vařilo i přes obě světové války a poslední mok byl s měděných várnic stočen na přelomu let 1960/61, kdy byl pivovar zrušen.
Pivovar ve Volarech, který byl znám pod názvem Volarské Hradčany, by v roce 2004 oslavil 125 let od první
várky pěnivého moku. Volarské muzeum proto připravilo výstavní expozici, která návštěvníkům dobu největší
slávy pivovaru přiblížilo.
Volovice viz Olovnice
Volšovy Pivovar
Volšovy
zrušen asi 1890; 1 000 hl; KT
Dr. G. Obst
Volyně

 

Proboštský
pivovar Volyně ; Kapitulní pivovar ; Panský pivovar

16.stol. – 1935; max. 5 000 hl; ST;
majitelem byla Metropolitní kapitula u sv.Víta v Praze
na Hradčanech 1621-1936, od 19.stol. pronajímán
Část areálu bývalého panského dvora – pivovar a část stájí. Dnes zůstalo pouze torzo těchto budov, v nichž se nachází městské kino a pošumavská tržnice.

Měšťanský
pivovar ve Volyni

13.stol. – 1974; max.28 000 hl; etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/753
v majetku práv.měšťanstva do roku 1948; 
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Měšťanský pivovar ve Volyni“, Volyně (okr. Strakonice) (majitel pravovárečné měšťanstvo).
1948-1953
Jihočeské pivovary n.p., 1954-1957 Pošumavské
pivovary n.p., 1958-1974 Jihočeské pivovary n.p.;
areál poté sloužil jako sodovkárna, pivovar se
nachází na hlavním náměstí obce, v roce 2001 byly
budovy zachovány

Vosov viz Osov >>>
Vostrov viz Ostrov >>>
Votice
 
Starozámecký pivovar Votice >>>
Maceškův zámecký pivovar ;
Starozámecký Pivovar Votice< ; Státní pivovar Votice
zrušen 1955; 10
000 hl;
etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/754
1948-1955 Středočeské pivovary n.p.; vařil sv. 16 %
Z panského sídla, upravovaného už koncem 16. století a potom rozšířeného v roce
1653 o dvě patrová křídla postavená kolem nádvoří, zůstaly po požáru v roce 1746 jen
zbytky. Později bylo obnoveno jenom západní křídlo. Severní sloužilo pro účely zámeckého pivovaru a octárny.
Vöttau viz Bítov >>>
Vrabcov Pivovar Vrabcov ; Brabčov
zrušen 1899; 500 hl; KT
Vranov nad Dyjí Pivovar
Vranov nad Dyjí ; Frain

zrušen 1905; 600 hl
hraběnka Studnická

Vranov u Brma
 
Klášterní pivovar Vranov u Brna >>>
Pivovar
VranovVranová na Moravě
 
Krátké dějiny pivovárku ve Vranové na Moravě >>>
Pivovar
VranováVraný Pivovar
Vraný

zrušen asi 1900; 1000 hl; KL
Metropolitní kapitula v Praze

Vratislavice
nad Nisou
Pivovar
Vratislavice nad Nisou
Vrbice Pivovar Vrbice
zrušen asi 1885; 200 hl; HB
Obermayer
Vrbičany Pivovar
Vrbičany
zrušen asi 1890; 1 500 hl; LT
hraběnka Herbersteinová
Vrbno
pod Pradědem
Pivovar Vrbno pod Pradědem
Vrdy Pivovar
Vrdy
zrušen asi 1880; 200
hl; KH
kníže Auersperg
Dvojici amatérských badatelů se podařilo objevit pozůstatky pivovaru, který v obci působil od 16. do 19. století. Pivovar
stál v samotném centru obce v sousedství nynějšího kulturního domu. Podle obecní kroniky uložené v kutnohorském archivu
se ve své době jednalo o největší statek ve vsi. První zmínky o vrdovském dvoře sahají do roku 1537 a vedle výroby piva
se v něm provozovalo také lihovarnictví. Vařit se zde přestalo roku 1854. Nadzemní část objektu již vůbec nepřipomíná jeho
původní ráz. Často jediný způsob, jak lze objevit starý pivovar, je jeho sklepení. Sklepení takových rozměrů nemohla sloužit k žádným jiným účelům.
Vrchlabí

 

Akciový
pivovar Vrchlabí

16.stol., přestavěn 1902 – 1973; max.40 000 hl; 

etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/758
v majetku akciové společnosti v letech 1900-1949;
1948-1952 Hradecké pivovary n.p., 1953-1957 Krkonošské
pivovary n.p., 1958-1959 Hradecké pivovary n.p., 1960-1973 Východočeské pivovary n.p.
V roce 2009 byla budova přestavována na kanceláře, obchody a loftové byty.

Pivovarská
bašta Vrchlabí
Vroutek Měšťanský
pivovar Vroutek ; Rudig
zrušen asi 1890; 1 500 hl; LN
Vsetín

Rozloučení se vsetínským pivovarem >>>

Thonetova pivovarská společnost
Vsetín

; video etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/760
  Minipivovar
Valášek Vsetín
Všebořice viz Ústí nad Labem >>>
Všemyslice viz Neznašov >>>
Všenory Pivovar
Všenory
zrušen asi 1900; 3 500
hl; PAZ;
J. Nolč
Všeruby Právovárečný pivovar
Všeruby
zrušen asi 1905; 1 500 hl; PS
Všetaty u Pavlíkova Roku
1571 zde byl pivovar. V roce 1598 bylo prodáno
Všetatské panství městu Rakovníku. Rakovničtí
měšťané ihned po koupi zrušili všetatský pivovar
aby i zde mohli dodávat rakovnické pivo. RA
Výčapy Pivovar
Výčapy
založen v roce 1686; TR
Výrov

Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Kralovic >>>

V obci Výrov a v lokalitě zvané Na Zemance stával pivovárek, prý to
měl být předchůdce nebo následovník provozu u Sechutic.
Výsluní Měšťanský právovárečný pivovar Výsluní ; Sonnenberg

zrušen 1912; 1 000 hl; CV

Vysoká
Libeň
Pivovar Vysoká Libeň ; Hoch
Lieben

Vysoké
Mýto
Měšťanský pivovar a
sladovna ve Vysokém Mýtě

etikety: http://www.labels.pivovary.info/index.php?/category/767
Vysoký Chlumec Pivovar
Vysoký Chlumec Max Lobkowicz
Vysoký Újezd Pivovar
Vysoký Újezd
zrušen asi 1890; 1 300 hl; BE
F. Nekvasil
Vyšetice Pivovar Vyšetice
zrušen asi 1890; 200 hl; TA
J. Pistorius
Vyškov

 

Arcibiskupský
pivovar Vyškov ; Vyškovský pivovar a sladovna ; Panský
pivovar

Právovárečné měšťanstvo
města Vyškova ; Městský pivovar

zrušen kolem roku 1880; max. 12 500 hl
ve vlastnictví obce do roku 1871

Vyšší Brod

 

Klášterní
pivovar Vyšší Brod

;
Měšťanský pivovar Vyšší
Brod
Wagstadt viz Bílovec >>>
Wegstädt viz Štětí >>>
Weseritz viz Bezdružice >>>
Weissensulz viz Bělá nad Radbuzou >>>
Weisskirchen viz Hranice >>>
Wekelsdorf viz Teplice nad Metují >>>
Wiesenburg viz Loučná nad Desnou >>>
Wildstein viz Skalná >>>
Wisotschan ; Vysočany viz Praha >>>
Wittingau viz Třeboň >>>

You may also like...