Historické pivovary V

Valašské Klobouky

 

Měšťanský pivovar Klobouky ; Klobúky ; Klobouk

foto lokace
v majetku právovárečného měšťanstva do roku 1903, od 19.stol. provoz pronajímán
Valašské Meziříčí

 

Panský pivovar Meziříčí

foto lokace
článek: Pivovar a minipivovary ve Valašském Meziříčí >>>
Valašské Příkazy

 

Rolnický akciový pivovar a sladovna Valašské Příkazy
zrušen 1885; 2 000 hl; VS
Valeč

 

 

 

Pivovar Valeč

foto lokace
1764 – 1932; 7 000 hl; KV
posl.maj.: Thurn Valsassina
Zachovalý labyrint sklepení využíval zaniklý valečský pivovar. Pivovar ve Valči ukončil svou činnost v roce 1931. Jeho hlavní budova byla po válce srovnána se zemí, ale zachovala se pivovarská konírna a původní pivovarská spilka. V roce 2004 se objevila snaha obce vyrobit kopie barokních soch z dílny Matyáše Brauna a přestavět bývalý pivovar na lapidárium.
Valeč

 

Pivovar Valeč
zmínka z roku 1558; majitelem hrabě Jindřich Jan Daun TR
Valečov (Boseň)

 

Na zřícenině hradu Valečov u Mnichova Hradiště na
Mladoboleslavsku byl na jaře 2003 zpřístupněn další sklep, který
byl využíván pro skladování piva a vína. . Tam bude také uložena
nalezená obruč z pivního sudu, která se jako jediná ze zdejšího
pivovaru dochovala.
Vamberk

 
 
 

Pivovar Vamberk

foto lokace
1630 – 1876; 800 hl; RK
maj.: hrabě Lützow
Jindřich Kubias dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších českých uzenářských továren. Roku 1885 zakoupil vyhořelý bývalý panský pivovar. Jeho rozsáhlé sklepy a lednice se skvěle hodily pro uzenářskou továrnu. Vybudoval tak moderní podnik se stroji poháněnými parní silou.
článek: Pivovary ve Vamberku >>>
Vartenberk

 

Pivovar Vartenberk ; Wartenberg
zrušen asi 1912; 2 000 hl; CL
maj.: hrabě Hartig
Varvažov

 

Pivovar Varvažov
zrušen 1896; 1 000 hl; PI
maj.: kníže Schwarzenberg
Vatětice

 

Zámecký pivovar Vatětice
zrušen 1905; 300 hl; KT
maj.: V. Müller
Vejprty

  

 

  

 

 

 

 

 

Právovárečný měšťanský pivovar Vejprty ; Weipert

foto lokace
1607 – 1948; max. 17 600 hl; CV
právovár.měšťanstvo bylo majitele do roku 1945; 1945-1948 národní správa
Právo vařit pivo městu udělil v roce 1607 císař Rudolf II. Město mívalo jednu varnu, ve které ročně vařilo dvě až tři várky piva a zbývající čas ve varně si losováním rozdělili jednotliví majitelé domů, kteří potom pivo sami prodávali. Až roku 1840 vaření piva převzal pivovarnický spolek, který také nechal postavit nový pivovar zprovozněný roku 1869. Vejprtské pivo však bylo dlouhodobě nekvalitní, a tak se pivo dováželo zejména z Přísečnice, Klášterce, Chomutova, Vernéřova, Libočan, a dokonce i z Plzně. Pivovar ve městě měl přesto výstav 13 701 hektolitrů v roce 1091 a 16 950 hektolitrů v roce 1920. O uzavření pivovaru rozhodla rada ONV Vejprty v roce 1947. Budova pivovaru, byla vystavěna ve Vejprtech na č. p. 494. Původní sladovna, se nacházela na č. p. 202 a po výstavbě nové, byla stržena.
Velehrad
Pivovar Velehrad ; Wellehrad
článek: Pivovar Velehrad >>>
Velemyšleves

 
 
 
 

Pivovar Velemyšleves ; Weimschloss

foto lokace
zrušen 1929; 2 000 hl; LN
posl.maj.: A. Soyka
Jezuité vlastnili obec až do zrušení řádu v roce 1773. Na místě zpustlé tvrze postavili zámeček a v r. 1736 tu zřídili pivovar. V roce 1881 byl pivovar rekonstruován. Až do roku 1885 patřil pivovar ve vsi majitelům panství, pak se jeho majitelé střídali. Roku 1897 bylo dosaženo maximálního výstavu piva, jenž činil 10 730 hektolitrů
Velešín

 

 

 

Pivovar Velešín

foto lokace
zrušen 1935; 500 hl; CK
maj.: Jan Šavrda
Výstavu k oslavám desátého výročí, kdy městys Velešín povýšil na město, chystala Společnost přátel Velešína v roce 2006. Sdružení se podařilo získat od zemědělského družstva do pronájmu prostory v bývalém pivovaru na náměstí. Jde o zajímavou místnost, která byla zadaptována pro potřeby výstavy. Jsou tam zachované klenby, cihlová podlaha a zbytek vany s historickým nápisem, ze kterého se zjistilo, že pivovar byl zřejmě založen roku 1706.
Velhartice

 

Hradní pivovar Velhartice

foto lokace
V 15. stol. byl na velhartickém hradě, na dolním nádvoří vybudován pivovar a vinopalna. Po rekonstrukci jsou prostory bývalého hradního pivovaru volně přístupné. KT
Velichov

 

Pivovar Velichov ; Welchau
zrušen asi 1900; 1 500 hl; KV
maj.: Dr. Löscher
Velichovky
Pivovar Velichovky
zrušen asi 1880; 500 hl; NA
Velká Bíteš

 
 

Měšťanský pivovar Velká Bíteš

foto lokace
1580 – 1942 provoz ukončen, 1948 zrušen; max.2 500 hl; ZS
v majetku právovár.měšťanstva do roku 1923; 1924-1948 Ladislav Štěpánek; pronajímán
Budova bývalého pivovaru v roce 2002 stále
stála. Objekt byl přestavěn na byty.
článek: Pivovar ve Velké Bíteši >>>
Velká Bystřice

 

Hanácké továrny poživatin a nápojů, akciová společnost Velká Bystřice ; Pivovar a sladovna ve Velké Bystřici u Olomouce

foto lokace etikety
článek: Ve Velké Bystřici voní pivo a tvarůžky >>>
Velká Chyška

 

Pivovar Velká Chyška
zrušen asi 1890; 100 hl; PE
maj.: Klášter premonstrátů na Strahově
Velká Ledhuje

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Velká Ledhuje

foto lokace etikety
zrušen 1952; 3 000 hl; NA
vlastník: Řád Benediktinů, Praha-Břevnov; budovy přestavěny
Vrchnostenský pivovar byl založený na Polickém panství břevnovsko-broumovskými benediktíny v roce 1681. K jeho stavbě byl vybrán hospodářský vrchnostenský dvůr ve vsi Velká Ledhuje, která již tehdy stavebně téměř splývala s městečkem Police nad Metují. Za celou dobu fungování do roku 1952, kdy zanikl, byl pivovar pronajímán a v roce své největší slávy 1929 byl jeho výstav nad hranicí 10 000 hl piva ročně. Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Pivovar v Polici nad Metují, Velká Ledhuje, Police nad Metují (okr. Broumov) (majitel řád Benediktinů v Břevnově) (býv. náj. firma A. Smělý).
Velká Polom

  

 

  

 

 

 

 

 

Scholzův pivovar Velká Polom

foto lokace
K obci neodmyslitelně patří objekt lihovaru.  Hugo Scholz postavil nový pivovar na okraji obce, který zapříčinil ukončení činnosti pivovaru ve statku. V pozdější době pak pivovar odkoupili sedláci a změnili jej na lihovar, který slouží dodnes.
článek: Pivovary ve Velké Polomi >>>
Wilczekův pivovar Velká Polom

foto lokace
zrušen asi 1890; 100 hl
Historie vzniku souvisela s vařením piva – první zmínka je z r. 1500. Za éry Wilczků byl pivovar jako součást dvora, budova byla napojena na sýpku. Do historie se zapsal sládek, odborník na slovo vzatý, Jindřich Scholz.
Velké Březno

 

Vrchnostenský pivovar ve Velkém Březně, akciová společnost ; Brauerei Grosspriesen ; Grosspriesen Brewing Co. Limited Bohemia

foto lokace
článek: Pivovar Velké Březno >>>
Velké Dvorce

 

Pivovar Velké Dvorce ; Gross Meierhofen
zrušen 1917; 2 500 hl; TC
maj.: hrabě Kolowrat-Krakovsky
Velké Heraltice

  

 

  

 

 

 

 

 

Zámecký pivovar Velké Heraltice

foto lokace
zrušen asi 1901; 2 000 hl; OP
maj.: hrabě Bellegardi
V lesnatém údolíčku potoka přímo pod zámkem ve Velkých Heralticích stojí pivovarské budovy, které byly dříve součástí hospodářského dvora. Z této skutečnosti se také odvozoval název pivovaru – v listinách je připomínán jako Panský či Zámecký. Za plného provozu se v pivovaru vařilo až 2000 hektolitrů zlatavého moku ročně a to až do roku 1907.

Ve Velkých Heralticích můžeme dodnes vysledovat ukázkovou koncentraci venkovského podnikání a pozůstatků zajímavých technických památek. Pod zámkem se v těsné blízkosti nacházel pivovar s lihovarem, vodní elektrárna, blíže středu obce pak bývalá kovárna a pekárna. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
článek: Pivovarský místopis – Opavsko >>>

Velké Chvojno

 
 
 

 

Právovárečná rychta na statku v Německém Chvojně ; Luční Chvojno ; Deutsche Kahn
Rychta (na statku č.29) patřila již od poloviny 18.století rodině Focke. V roce 1860 vybudoval tehdejší majitel Josef Focke novou varnu. Tím se však zadluřil a byl nucen pivovar i se statkem 6.5.1871 prodat za 25 000 zl. osmanáctičlenné společnosti z Českého Chvojna (Böhm. Kahn, dnes Velké Chvojno) a okolí. Roku 1874 získal provoz Anton Hoblik a v roce
1884 přešel do majetku rodiny Kirchnerů, která však za 1.světové války zastavila v pivovaru provoz.
Velké Kunětice
Pivovar Velké Kunětice ; Kunzendorf
Byl zde statkový pivovar. JE
Velké Losiny

 

 

 

 

Zámecký pivovar knížete Lichtensteina Velké Losiny

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; SU
Jan ze Žerotína rozšiřoval zdejší tvrz do podoby tříkřídlého pozdně renesančního zámku. V Losinách, centru svého panství, dal Jan vybudovat hospodářský dvůr a pivovar (16.stol.). Mimo vlastního pivovaru se v areálu zámku dochovala unikátní ledovna. Počátky pivovaru jsou nejisté. Dendrochronologický průzkum potvrdil existenci budovy pivovaru nejpozději k roku 1696 – 1698. Dále víme, že přibližně roku 1723 byl přestavěn na sýpku a od té doby se na Losinách pivo nevaří. Celkem zde je budovu pivovaru, ledovnu, čtyři sklepy, torzo místnosti – bývalé varny.
Velké Meziříčí
Pivovar a sodovkárna Velké Meziříčí

foto lokace
Velké Němčice

 

 

 

 

Zámecký pivovar Velké Němčice

foto lokace
Pivovar v roce 2007 chátral. Zdi se drolily, střecha padala. Pivovar se dal koupit za pouhých osmdesát tisíc korun. Přesto jej nikdo nechtěl. Rozpadlá budova měla totiž status nemovité kulturní památky. Budova pivovaru ve patřila ke zdejšímu zámku.
Velké Opatovice

 

Zámecký pivovar Velké Opatovice

foto lokace
zrušen asi 1890; 800 hl; BK
maj.: hrabě Herberstein
Po druhé světové zbourán a na jeho místě postavena sokolovna.
článek: Z dějin pivovarnictví na Malé Hané – Velké Opatovice >>>
Velké Popovice

 

Ringhofferův pivovar Velké Popovice ; F. Ringhoffer, veř. obch. společnost, pivovar ve Velkých Popovicích

foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Velké Popovice >>>
Velký Beranov
V roce 1671 zde byl pivovar, který uvařil 168 sudů piva, panská louhovna a vinopalna.
Velký Ořechov

 

Pivovar Velký Ořechov

foto lokace
zrušen asi 1880; 400 hl; ZL
pivovar při velkostatku
Velký Újezd
Dominikánský pivovar Velký Újezd
zrušen 1924; 5 000 hl; LT
Velký Valtinov

 
 
 

 
 

Zámecký pivovar Walten ; Velký Valtinov

foto lokace
1580 – 1929; 6 000 hl; CL
maj.: E. Kirsch
V Dolním Valtinově byl vybudován pivovar, který měl v roce 1878 kapacitu 1300 hektolitrů. V roce 1915 měl pivovar v Dolním Valtinově kapacitu 3800 hl a používal vlatní etiketu a lahve. V roce 1924 odkoupil veškerá práva na vaření piva Litoměřický pivovar a v roce 1929 výrobu zastavil. V roce 1932 byla ve zrušeném pivovaru založena tavírna sýrů firmy Paul & Söhne.
článek: Pivovarnictví na Českolipsku >>>
Veltrusy
Zámecký pivovar hraběte Chotka Veltrusy
zrušen 1895; 100 hl; ME
Velvary

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pivovar Velvary
Velvary byly ještě za Karla IV. městečkem. V dějinách Velvar není objasněna právní podřízenost. Zatím co většina svobodných královských městeček a měst byla podřízena královskému podkomořímu, Velvary podléhaly úřadu nejvyššího purkrabího pražského. Tím byl v letech 1570-1592 pan Vilém z Rožmberka a nechal se souhlasem císaře Rudolfa II. připojit Velvary pod svou správu. Velvarům nařídil, aby ve své krčmě čepovali pivo roudnické z jeho pivovaru. Toto nařízení velvarští měšťané cítili jako velké ponížení. Purkrabí také každoročně dosazoval městskou radu. Velvary povýšil na svobodné město královské 4.dubna 1482 král Vladislav II. Jagellonský, včetně privilegií na vaření piva a mílové právo. Ještě toho roku však při velkém požáru města všechna privilegia shořela. Daná privilegia, včetně předchozích, které vydal Karel IV., Zikmund a Jiří z Poděbrad, obnovil král Vladislav II. Jagellonský 1.listopadu 1482.
Královská města považovala za své výsadní právo zakládání pivovarů, výrobu a prodej piva. Toto právo chránila velmi dlouho proti šlechticům, kteří usilovali o to, aby na svých panstvích mohli vařit a hlavně prodávat pivo. Výsada vaření a prodeje piva přinášela městům a měšťanům vysoké zisky. Zpočátku každý právovárečný měšťan vařil pivo doma, kde je také šenkoval. Později si obec Velvary vybudovala vlastní obecní pivovar, ve kterém již počátkem 12.století vařili právováreční občané, kteří se ve várkách střídali. Domy, na kterých bylo vázáno právo vařit pivo byly prodávány až za čtyřnásobnou cenu proti ostatním domům. Z první poloviny 14.století jsou ve Velvarech záznamy o sladovnickém a pivovarském cechu. Rozmach zemědělství ve druhé polovině 14.století vytvořil podmínky pro vznik mlýnů. Zvýšily se výnosy obilí, hlavně ječmene a rozšířila se plocha chmelnice. Dříve byly chmelnice pouze podél hradebních příkopů. Později u Podhorního mlýna a v koncích Trávníka (dnes prostory cukrovaru).
Odpor českých stavů proti králi Ferdinandovi I. roku 1547 byl v královských městech pokutován zvláštní platbou z každého sudu piva. Platba této pivní berně – posudného, trvala až do roku 1820. Nejvyšší pražský purkrabí Jaroslav Bořita hrabě z Martinic poručil velvarským, aby platili z každé várky piva po zlatém rýnským za věrtel. K výběru daní byli zvoleni 4 měšťané, kteří je odváděli hejtmanovi purkrabských statků panu Baltazaru Vernerovi. Po smrti pana Jaroslava Bořity z Martinic zadrželi velvarští povinnou berní pivní daň od 9.listopadu 1649 až do 1.září 1650. Purkrabský písař Adam Ludvík Keil ze Šternberku urgoval 3.července 1650 zaplacení posudného včetně úroků. Město Velvary zaslalo předsedovi České komory panu Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolowrat prosbu o odpuštění těchto daní. Předseda České komory vydal 19.října 1650 dekret osvobozující od zaplacení tohoto posudného.
Mimo uvedené daně muselo město přispívat stanoveným množstvím piva do děkanské kuchyně. Roku 1631 při kostelní visitě bylo rozhodnuto doplnit smlouvu o děkanských důchodech: „…každý kdož ze sousedóv pivo vaří, jednu čtvrci (vědro) piva bílého jednou do roka má dáti.“ Roku 1651 bylo poznamenáno, že děkan bere „…piva z každé ve městě vařené várky ječného soudek držící 3 konve a z pšeničného jednu čtvrci.“ Když děkan Jodl v roce 1651 přibral kaplana, zavázala se obec přispět na jeho výživu 6 sudy piva ročně. Ke konci 18.století dostal děkan Vrána z každé várky, která byla 20 sudů, vědro piva zdarma. Mimo to dostal z každé várky 2 vědra na přívažek – tj. měl za povinnost na 2 vědra dodat korec ječmene a jeden zlatý rýnský jako posudné. Děkan však celé posudné neplatil. Polovinou přispívala zádušní pokladna.
V roce 1615 jsou ve Velvarech připomínány dva pivovary – obecní a druhý. O druhém pivovaru z historických podkladů není mnoho známo. Během třicetileté války byl zničen a již nebyl obnoven. V obou pivovarech se vařilo pivo bílé (pšeničné) a hořké čili ječné. Od Martina 1615 do Hromnic 1616 bylo 5 varů bílých, 15 varů ječných a z nich vyrobeno 225 věrtelů piva. Ve čtyřech čtvrtletích se tedy svařilo kolem 900 věrtelů, tj. asi 2 230 hl piva. Ve vsi Velká Bučina u Velvar držela urozená paní slečna Anna Žofie Čachovská z Vymyslic manský dvůr s pivovarem, krčmou a chalupou. Tento majetek prodala 24.května 1738 městu Velvary za tržní částku 7 000 zlatých. Smlouva byla schválena 3.června 1738 lenním pánem a držitelem zámku v Mělníku Františkem Antonínem hrabětem Černínem z Chudenic, pod kterého manský dvůr patřil. Ihned po převzetí Velké Bučiny městem byl zdejší pivovar zrušen a várky přeneseny do městského pivovaru. V této době bylo ve Velvarech 88 právovárečných domů, takže pivo směli vařit skoro všichni měšťané.
Město Velvary pronajalo v roce 1759 svému primátorovi Floriánu Mikulovskému, kantoru a varhaníkovi, na 12 let veškeré městské dvory, mlýny, hospody, pivovar a ostatní reality. Tento majetek přivedl za svého působení k velkému rozkvětu a tím také vzrostly i městské důchody.
Výroba piva byla ve velvarském pivovaru zastavena v roce 1869. Důvody, které vedly ke zrušení nejsou známy.
Vémyslice
Pivovar při dvoru Vémyslice
zrušen asi 1885; 200 hl; ZN
Vendryně

 

Panský pivovar Vendryně
V obci stával zámek postavený v 16.století. K němu patřil panský pivovar, kde se vařilo výborné pivo konkurující dokonce pivu těšínskému. FM
Verneřice

 

Měšťanský pivovar Verneřice ; Wernstadt
zrušen 1946; 7 000 hl; DC
článek: Pivovar Verneřice >>>
Vernéřov

 

Pivovar Vernéřov ; Wernsdorf
1609 – 1913; max. 3 000 hl; CV
v majetku rodu svob.panů Korb-Weidenheim, od 19.stol. pronajímán
Vesce u Moravských Budějovic
Pivovar Vesce
v roce 1750 majitelem hrabě Wallis; TR
Veselí nad Lužnicí

 

 

 

Měšťanský pivovar Veselí ; Vesely

foto lokace
zal. v 15.stol. – provoz zastaven roku 1896, poté sklad českobudějovického piva, v roce 1901 zrušen; max. 1 500 hl
v majetku právovárečného měšťanstva do roku 1901 ; Objekt historické radnice, rozsáhlé stavby, k níž patří i bývalý pivovar, byl v červenci 2002. Jednou z dominant veselského náměstí je Stará radnice. Na dvoře domu stál již od 15. století obecní pivovar. V roce 1894 pivovar vyhořel, po obnově se však nenašel nájemce a po 500 letech přestal sloužit svému účelu. Zbylou sladovnu si najal českobudějovický pivovar.
Veselí nad Moravou
Pivovar Veselí nad Moravou ; Veselí u Uherského Ostrohu ; Wessely
zrušen 1882; max. 1 000 hl
posl.majitelé: rod Chorinských
Veselíčko

 

 
 

 

 

Pivovar Veselíčko ; Wesseličko
1565 – kolem roku 1900; max. 1 700 hl; PR
Dnešní vesnice Veselíčko vznikla v průběhu staletí spojením tří vesnic: Chylce, Vicínova a původně jen hostince Veselíčko. Vesnice původně patřily pod helfštýnské panství, ale v roce 1548 došlo k odprodeji části Janem z Pernštejna Erazmovi z Bobolusk, který tak vytvořil základ pozdějšího panství Veselíčko. Pravděpodobně to byl on, kdo si v tehdejším Veselíčku vystavěl tvrz a pivovar. Panství poté několikrát mění své majitele, až je v roce 1573 kupují páni Podstatští z Prusinovic, kteří je drželi až do znárodnění. Původní tvrz začala být postupně přestavována, ale nejméně do konce třicetileté války nebyla přestavěna v žádné prestižní sídlo.
Posl.majitel byl hrabě Podstatzky-Lichtenstein, v 19.stol. pronajímán
Veselíčko

 

Pivovar Veselíčko
zrušen asi 1900; 500 hl; PI
maj.: rytíř Nádherný
Větrný Jeníkov

 

Pivovar Větrný Jeníkov
zrušen 1890; 1 400 hl; JI
maj.: hrabě Rummenskirch
Věž

 

Pivovar Věž
zrušen asi 1890; 1 000 hl; HB
maj.: hrabě Rummenskirch
Věžky

 

Pivovar Věžky
1696 – zrušen kolem roku 1885; max. 600 hl; KM
posl.majitelé: Redlich a Friess
Vidim

 

Pivovar Vidim

foto lokace
1642 – 1923; 1 600 hl; ME
Posledním majitelem byl Theodor Grohmann…majitel zámku, který pivovar pronajímal fungoval do roku 1928.
Z bývalého areálu pivovaru se dochovala pouze obytná budova a rybník. Ostatní stavby jsou již zničené a zarůstají vegetací. Pod bývalou budovou pivovaru jsou částečně zavalené sklepy vytesané v pískovci.
Vidnava

 

Pivovar Vidnava

foto lokace
zrušen 1948; 3 000 hl; JE
maj.: Alfréd Hauke, národní správa
Vikletice

 

Pivovar Vikletice (Chbany)
zrušen asi 1890; 400 hl; CV
maj.: K. Stieber
Vikštejn (Vítkov-Podhradí)

 

Pivovar Dolní Vikštejn

foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; OP
maj.: hrabě Razumowski
Vilémov

 

Pivovar Vilémov
zrušen asi 1900; 11 000 hl; HB
maj.: E. Reisky
Vilémov

 

Pivovar Vilémov
Poté, co byl Vilémov v 16. století povýšen na město, museli tu také postavit radnici. Stával tu i pivovar, vedle něj lázně, kde se prováděly malé chirurgické zákroky. CV
Vilémovice u Ledče

 

Pivovar stával při zámečku se dvorem. Vznikl někdy v pol.18.století. V roce 1825 celé panské sídlo vyhořelo. Zámek byl obnoven, hosp.budovy a pivovar již nikoliv. Prázdný prostor byl parkově upraven. HB
Vimperk

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Vimperk ; Bürgerliche Bräuhaus Winterberg

foto lokace
zrušen 1946; 10 000 hl
Od roku 1565 se stává hrad trvalým sídlem Petra Voka, který listinou z 29. června 1598 uděluje vimperským měšťanům právo vařit pivo a pro pivovar i pro otop jim povoluje brát dříví z panských lesů. V 17. století byla radnice umístěna v právovarečném domě, který město v roce 1641 koupilo a zřídilo v něm pivovar.
Menší z vimperských pivovarů, postavený nedaleko od toho Schwarzenberského, stojí na místě bývalé radnice vimperských. Na první pohled, a to hned z několika různých koutů a uliček, zaujme oko zvídavého vysoká stavba hvozdu z režných cihel, korunovaná atypicky šestibokým komínem. Pivovar od války nefunguje, přesto si však zachoval svůj osobitý vzhled. Pravda, některé drobnější úpravy nejsou právě oku lahodící, nicméně současný majitel již velmi povedeně zrekonstruoval část budov na italskou občerstvovnu a z těch ostatních chystá vyhotovit hotel.
článek: Vimperk – město s pivovarnickou historií a současností >>>
Schwarzenberský pivovar Vimperk ; A.J. knížecí Schwarzenberský pivovar Vimperk ; Fürstliche Brauerei Winterberg ; F. Sch. Brauerei Winterberg ; Schwarzenbergsche Brauerei Winterberg

foto lokace etikety
1547 – 1968; 20 000 hl
1950-1952 Jihočeské pivovary n.p., 1953-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1968 Jihočeské pivovary n.p.
Větší z vimperských pivovarů, postavený nedaleko od toho Měšťanského, stojí přímo pod vimperským zámkem. Areál je dosti změněn, nicméně některé cenné budovy se zachovaly v téměř původní podobě. Oku lahodí zejména novogotické schwarzenberské stavby typické svými kamennými zdmi s cihlovými nárožími, cimbuřími a různými věžičkami.
Pivovaru dominuje taktéž několik komínků, dnes zejména tedy ten z bývalé sladovny, neb nejvyšší komín byl zbourán a na jeho místě byl postaven nákladní výtah. Některé budovy jsou využity jako sklad zeleniny, jiné bez využití chátrají. Sladovna doznala nedávné opravy a v jejím přízemí je fajnová cukrárna. Na rozdíl od pivovaru měšťanského vlastní pivovar schwarzenberský více subjektů, tudíž nějaká celková generální rekonstrukce asi zatím nepřipadá v úvahu.
Vintířov

 

Pivovar Vintířov ; Winternitz
1593 – 1912; max. 4 000 hl
v majetku rodu Lobkowiczů; r. 1729 byl postaven při zámku nový pivovar se sladovnou
Višňová

 

Pivovar Višňová ; Weigsdorf
zrušen asi 1890; 200 hl; LB
maj.: B. Metzig
Vitějovice u Prachatic
Pivovar Vitějovice

foto lokace
Vítkov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Vítkov

foto lokace etikety
1650 – 1975; 23 000 hl; OP
maj.: R. Philipp; tehdy vařil Wigstadtler Bier hell und Dukel; 1948-1952 Moravskoslezské pivovary n.p.,1953-1954 Opavské pivovary n.p., 1955-1959 Ostravské pivovary n.p., 1960-1975 Severomoravské pivovary n.p.
V letech 1713 – 1714 majitel obce František Karel Wipplar z Ušic nechal v Horní Vsi stavět zámek a v jeho blízkosti nový panský pivovar a palírnu. Tím byly hrubě porušeny městské výsady a poddaní měšťané si stěžovali na jeho postup.
V 90.letech 20.století byl proveden neúspěšný pokus o znovuobnovení výroby. Budovy pivovaru v roce 2002 byly
zachovány a sloužily ke skladovým účelům. Nacházely se v blízkosti náměstí, směrem k
sídlišti.
Vizovice

 

Panský pivovar Vizovice
foto
článek: Pivovarnictví ve Vizovicích >>>
Obecní pivovar Vizovice, Měšťanský pivovar

foto lokace
1570 – 1887, shořel a byl zbořen
Vladislav

 

Pivovar Vladislav

foto lokace
1860 – 1944; 3 000 hl; TR
maj.: F. Nikodém
Vlachovo Březí

 

 

 

Panský pivovar Vlachovo Březí ; Hraběcí Herbersteinský pivovar Vlachobřezí

foto lokace
17.stol. – 1924 provoz zastaven, 1929 zrušen; max. 3 900 hl; PT
posl.majitel byl hrabě Herberstein, pivovar pronajímán
Schmiedův pivovar Vlachovo Březí

foto lokace
1856 – 1935; max. 4 000 hl
majitelem byl rodina Schmiedů, pivovar pronajímán
Štíty pivovaru – technická památka – pocházejí z r. 1711.
Vlastovičky
Pivovar Vlastovičky
zrušen asi 1900; 2 000 hl; OP
Vlašim

 

Pivovar města Vlašimi ; Wlaschin

foto lokace etikety
článek: Historické pivovary Podblanicka >>>
článek: Panský pivovar Vlašim >>>
Vlčice

 

Zámecký pivovar Vlčice

foto lokace
zrušen 1923; 5 000 hl; TU
maj.: H. Wihard
Vlkava

 

 

Spojené pivovary, akciová společnost „Klášter“ Vlkava

foto lokace
1736 – 1942; 15 000 hl; MB
Pivovar ve Vlkavě postavili při zámku v roce 1736 Harrachové. Po dlouhá desetiletí sloužil potřebám zdejšího panství, které od poloviny 19. století stejně jako sousední Dobrovici vlastnili Thurn-Taxisové, a to v podstatě v původní podobě a rozsahu. Teprve na přelomu 19. a 20. století byl rekonstruován a rozšířen, takže v roce 1909 se zde již uvařilo cca 10 000 hl piva. V dalším období vlkavský pivovar sdílel osud svého dobrovického souseda včetně zapojení do klášterského
koncernu, dne 1. května 1942 byl provoz ukončen a zaměstnanci převedeni do Dobrovice.
Vlkýš (nyní Heřmanova Huť)

 

 

Zámecký pivovar Vlkýš ; Bierbrauerei Wilkischen ;
Schlossbrauerei Wilkischen

foto
zrušen 1933; max.31 000 hl; PS
v majetku rodu Schultes do roku 1929; 1929-1932 jej vlastnil Akciový pivovar ve Stodu
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Huti Heřmanovy >>>
Voděrady
Pivovar Voděrady (Polní Voděrady)
zrušen 1890; 150 hl; KO
maj.: rytíř Eisenstein
Vodňany

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Vodňany

foto lokace
1336 – 1944; 5 000 hl; ST
V zadním traktu vodňanské radnice byl městský pivovar. V levé části přízemí radnice a vzadu v pivovaru měla sídlo Jednota, od roku 1961 Technomat.
Založení pivovarnictví ve Vodňanech spadá do dob znovuzřízení Vodňan. Byl to v oktávu narození sv. Spasitele, tj. dne 1. ledna r. 1336, kdy privilegiem krále Jana Lucemburského bylo uděleno Vodňanům právo pivo vařiti, takže vodňanský pivovar jest z nejstarších závodů toho druhu v Čechách. Dějiny pivovarnictví jsou vlastně dějinami města a dlužno k těmto poukázati. Se znovuzřízením města dostalo se městu mezi jiným i práva sladovati a pivo vařiti a prodávati v obvodu míle. Pivo vařiti bylo as právem měšťanů ku jichž lepší obživě, kteří ve svých domech vlastní pivo vařili. Soutěž je pak později přiměla, aby pivovaření provozovali způsobilými řemeslníky a s účelnějším zařízením, zejména varní pánev, zvaná klínot, byla majetkem měšťanů zámožnějších, kteří ji pak i méně zámožným sousedům ku vaření piva zapůjčovali. Tedy pivovar byl měšťanský.
zdroj: Almanach: královské město Vodňany a okolí, 1914
Pivovar při velkostatku ve Vodňanech
zrušen 1898; 400 hl; ST
majetek města
Vojkov

 

Pivovar Vojkov ; Wojkau
zrušen asi 1900; 900 hl; BN
maj.: svobodný pán Coudenhove
Vojtěchov

 

Augustinianský pivovar Vojtěchov ; Vojtěchodol

foto lokace
zrušen asi 1905; 1 200 hl; ME
Obec od r. 1756 byla majetkem augustiniánů. V té době zde stával pivovar, který byl činný až do r. 1904. Pozůstatkem po něm je dodnes Pivovarský rybník (též Vojtěchovská tůň) při severovýchodním okraji obce, napájený potokem Pšovkou. Proti zaniklému pivovaru stojí hájenka s rozsáhlými sklepy ve skalním pískovcovém podloží, které byly v minulosti využívány jak pro potřebu pivovaru.
Vokšice

 

Pivovar Vokšice

foto lokace
zrušen 1926; 13 000 hl; JC
maj.: hrabě Ervín Šlik; V roce 1926 vstoupil Jindřich Šlik do akciové společnosti pivovaru v Klášteře-Hradišti a pivovar ve Vokšicích zrušil výrobu a nadále byl využíván jen jako skladovací prostor.
článek: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
video: Po stopách historických pivovarů Jičínska >>>
Volary

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Volary ; Bürgerliche Brauerei Wallern

foto lokace
1875 – 1961; max. 8 000 hl; PT
v majetku práv.měšťanstva do roku 1948; 1948-49 město Volary; 1949-1961 Jihočeské pivovary n.p
Volary měly právo vařit pivo už v 16. století, pak ho ale nadlouho musely odebírat ze sousedních panství. Zásadní změna nastala až po roce 1871, kdy Volary povýšily na město a následovalo náročné zřízení a výstavba pivovaru. První veřejné čepování volarského piva se pak konalo v červnu 1879. Ve Volarech se pivo vařilo i přes obě světové války a poslední mok byl s měděných várnic stočen na přelomu let 1960/61, kdy byl pivovar zrušen.
Pivovar ve Volarech, který byl znám pod názvem Volarské Hradčany, by v roce 2004 oslavil 125 let od první
várky pěnivého moku. Volarské muzeum proto připravilo výstavní expozici, která návštěvníkům dobu největší
slávy pivovaru přiblížilo.
článek: Pivovar a minipivovar ve Volarech >>>
Volšovy
Pivovar Volšovy
zrušen asi 1890; 1 000 hl; KT
maj.: Dr. G. Obst
Volyně

  

 

  

 

 

 

 

 

Proboštský pivovar Volyně ; Kapitulní pivovar ; Panský pivovar

foto lokace
16.stol. – 1935; max. 5 000 hl; ST
majitelem byla Metropolitní kapitula u sv.Víta v Praze
na Hradčanech 1621-1936, od 19.stol. pronajímán
Část areálu bývalého panského dvora – pivovar a část stájí. Dnes zůstalo pouze torzo těchto budov, v nichž se nachází městské kino a pošumavská tržnice.
Měšťanský pivovar ve Volyni

foto lokace etikety
13.stol. – 1974; max. 28 000 hl
v majetku práv.měšťanstva do roku 1948
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků
a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších
průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn
„Měšťanský pivovar ve Volyni“, Volyně (okr. Strakonice) (majitel pravovárečné měšťanstvo).
1948-1953 Jihočeské pivovary n.p., 1954-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1974 Jihočeské pivovary n.p.; areál poté sloužil jako sodovkárna, pivovar se nachází na hlavním náměstí obce, v roce 2001 byly budovy zachovány.
Votice

 

 

 

 

 

Maceškův zámecký pivovar ; Starozámecký Pivovar Votice< ; Státní pivovar Votice

foto lokace etikety
zrušen 1955; 10 000 hl
1948-1955 Středočeské pivovary n.p.; vařil sv. 16 %
Z panského sídla, upravovaného už koncem 16. století a potom rozšířeného v roce 1653 o dvě patrová křídla postavená kolem nádvoří, zůstaly po požáru v roce 1746 jen zbytky. Později bylo obnoveno jenom západní křídlo. Severní sloužilo pro účely zámeckého pivovaru a octárny.
Vrabcov
Pivovar Vrabcov ; Brabčov
zrušen 1899; 500 hl; KT
Sušice měla také svůj pobočný obecní pivovar. Ten město vybudovalo v poslední čtvrtině 17. století v poplužním dvoře ve Vrabcově. Nejstarší písemné zmínky o něm pochází z roku 1681. Jedním z prvních známých sládků v tomo pivovaru byl na přelomu 17. a 18. století Jakub Čuba. Po velkou část existence vrabcovského pivovárku město tento podnik pronajímalo. Roku 1869 ho nakonec Sušice prodala tehdejšímu pachtýři a sládkovi Janu Šebestovi. Po smrti tohoto zkušeného a oblíbeného sládka však jeho syn Václav nedokázal podnik udržet při životě a roku 1897 pivovar dočasně uzavřel. V roce 1905 se zde pokusil sládek Josef Blažek tradici obnovit, avšak po třech varných sezónách vrabcovský pivovar zanikl definitivně. Objekt bývalého pivovaru byl v roce 2011 srovnán se zemí.
Vranov nad Dyjí

 

Pivovar Vranov nad Dyjí ; Frain
zrušen 1905; 600 hl
posl.maj.: hraběnka Studnická
Věž postupně obklopily provozní a hospodářské budovy prvního nádvoří. Od 18. století se stala součástí hospodářského provozu panského pivovaru a sloužila jako komín varny. Stopy po komínu v severozápadním rohu věže jsou stále patrné v horních podlažích.
Vranov u Brna

 

Pivovar Vranov
foto
článek: Klášterní pivovar Vranov u Brna >>>
Vranová na Moravě

 

Pivovar Vranová
foto
článek: Krátké dějiny pivovárku ve Vranové na Moravě >>>
Vraný

 

Pivovar Vraný
zrušen asi 1900; 1000 hl; KL
maj.: Metropolitní kapitula v Praze
Vratislavice nad Nisou

 

Pivovar Vratislavice nad Nisou

foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Vratislavice nad Nisou >>>
Vrbice

 

Pivovar Vrbice
zrušen asi 1885; 200 hl; HB
maj.: Obermayer
Vrbičany

 

Pivovar Vrbičany
zrušen asi 1890; 1 500 hl; LT
maj.: hraběnka Herbersteinová
Vrbno pod Pradědem
Pivovar Vrbno pod Pradědem
Vrdy

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Vrdy
zrušen asi 1880; 200
hl; KH
maj.: kníže Auersperg
Dvojici amatérských badatelů se podařilo objevit pozůstatky pivovaru, který v obci působil od 16. do 19. století. Pivovar stál v samotném centru obce v sousedství nynějšího kulturního domu. Podle obecní kroniky uložené v kutnohorském archivu se ve své době jednalo o největší statek ve vsi. První zmínky o vrdovském dvoře sahají do roku 1537 a vedle výroby piva se v něm provozovalo také lihovarnictví. Vařit se zde přestalo roku 1854. Nadzemní část objektu již vůbec nepřipomíná jeho původní ráz. Často jediný způsob, jak lze objevit starý pivovar, je jeho sklepení. Sklepení takových rozměrů nemohla sloužit k žádným jiným účelům.
Vrchlabí

 
 
 
 
 
 

 

Akciový pivovar Vrchlabí

foto lokace etikety
16.stol., přestavěn 1902 – 1973; max. 40 000 hl
v majetku akciové společnosti v letech 1900-1949; 1948-1952 Hradecké pivovary n.p., 1953-1957 Krkonošské pivovary n.p., 1958-1959 Hradecké pivovary n.p., 1960-1973 Východočeské pivovary n.p.
Bývalý akciový pivovar ve Vrchlabí vznikl po stržení starého vrchnostenského pivovaru na dnešním náměstí T. G. Masaryka v roce1896, kdy se město ocitlo na sedm let bez pivovaru. Roku 1902 vznikl na jih od centra nový akciový pivovar a začal vařit pivo o rok později. Tento pivovar dal také jméno celé dnešní Komenského ulici, která se dříve jmenovala Bräuhaustrasse, tedy Pivovarská ulice.
Do roku 1949 byl pivovar majetkem akciové společnosti, od roku 1948 do roku 1952 ho vlastnily Hradecké pivovary. V letech 1953 až 1957 patřil Krkonošským pivovarům, do rukou Hradeckých pivovarů se vrátil ještě v letech 1958 až 1959, poté až do roku 1973 byly jeho majitelem Východočeské pivovary.
V roce 2009 byla budova přestavována na kanceláře, obchody a loftové byty.
Vroutek

 

Měšťanský pivovar Vroutek ; Rudig
zrušen asi 1890; 1 500 hl; LN
Vsetín

 

Thonetova pivovarská společnost Vsetín

foto lokace video etikety
článek: Rozloučení se vsetínským pivovarem >>>
Všenory

 

Pivovar Všenory
foto
zrušen asi 1900; 3 500 hl; PAZ
maj.: J. Nolč
Všeruby
Právovárečný pivovar Všeruby
zrušen asi 1905; 1 500 hl; PS
Všetaty u Pavlíkova

 

Roku 1571 zde byl pivovar. V roce 1598 bylo prodáno Všetatské panství městu Rakovníku. Rakovničtí měšťané ihned po koupi zrušili všetatský pivovar aby i zde mohli dodávat rakovnické pivo. RA
Výčapy
Pivovar Výčapy
založen v roce 1686; TR
Výrov

 

foto
V obci Výrov a v lokalitě zvané Na Zemance stával pivovárek, prý to měl být předchůdce nebo následovník provozu u Sechutic.
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Kralovic >>>
Výsluní

 

Měšťanský právovárečný pivovar Výsluní ; Sonnenberg
zrušen 1912; 1 000 hl; CV
Vysoká Libeň

 

Pivovar Vysoká Libeň ; HochLieben

foto lokace
Vysoké Mýto

 

Měšťanský pivovar a sladovna ve Vysokém Mýtě

foto lokace etikety
článek: Pivovarnictví ve Vysokém Mýtě >>>
Vysoký Chlumec

 

Pivovar Vysoký Chlumec Max Lobkowicz
foto
Ukončení výroby 2021.
článek: Pivovar Vysoký Chlumec >>>
Vysoký Újezd

 

Pivovar Vysoký Újezd
zrušen asi 1890; 1 300 hl; BE
maj.: F. Nekvasil
Vyšetice

 

Pivovar Vyšetice
zrušen asi 1890; 200 hl; TA
maj.: J. Pistorius
Vyškov

 

 

 

 

 

Arcibiskupský pivovar Vyškov ; Vyškovský pivovar a sladovna ; Panský pivovar

foto lokace
Ukončení výroby v roce 2017.
článek: Pivovar Vyškov >>>
článek: Jak zanikal pivovar ve Vyškově >>>
Právovárečné měšťanstvo města Vyškova ; Městský pivovar
zrušen kolem roku 1880; max. 12 500 hl
ve vlastnictví obce do roku 1871
Vyšší Brod

 

 

 

Klášterní pivovar Vyšší Brod

foto lokace
Měšťanský pivovar Vyšší Brod

foto lokace
Na západní straně náměstí stojí dům č.p. 79 (čelní trakt v 70. letech 20. stol. zbořeného městského pivovaru).